Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Правила благоустрою території міста Балти Одеської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Балтської міської ради

                                                                                               Одеської області                                            № 738 від 06.02.2014 р.

ПРАВИЛА
благоустрою території міста Балти Одеської області

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Сфера дії Правил благоустрою території міста Балти Одеської області.

  Правила благоустрою території міста Балти Одеської області (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин (суб’єкти благоустрою) у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.
   Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою міста Балти  і спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного та  епідеміологічного благополуччя населення.

 Організацію благоустрою міста  забезпечують Балтська міська рада Одеської області (далі БМР) та її виконавчі органи.     

   Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Балти.


1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил, порядок громадського обговорення.

   Повноваження і права органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, громадян та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими чинними нормативно-правовими актами.
  Правила є відкритими та доступними для населення, суб’єктів господарювання, установ та організацій всіх форм власності. При прийнятті Правил проводиться публічне обговорення Правил шляхом публікації проекту Правил на офіційній веб-сторінці БМР, про що повідомляється в районній газеті «Народна трибуна».
   Правила розроблені та  діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ”, „Про охорону навколишнього природного середовища ”, „Про відходи ”, «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів, які стосуються благоустрою, що діють на території України.

   Вимоги щодо порядку благоустрою, не вказані в Правилах благоустрою території міста Балти, регламентуються вищевказаними законодавчими та  нормативними актами України.

1.3 Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Балти Одеської області.

   Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на засіданнях сесії Балтської міської ради Одеської області.

1.4  Визначення термінів.

 Прилегла територія - територія, що знаходиться між зовнішньою межею земельної ділянки, яка знаходиться у власності чи в користуванні суб’єктів благоустрою (в тому числі під об’єктом нерухомого майна) та проїжджою частиною, або територія, визначена БМР для даного суб’єкта благоустрою.

   Закріплена територія – територія, яка знаходиться в користуванні суб’єкта           благоустрою, в тому числі під об’єктами нерухомого майна.

   Місця загального користування – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історичних, культурних та інших об’єктів в межах міста.

   Громадський центр міста - територія високої концентрації об'єктів і установ адміністративного, комерційного та культурного призначення, обмежена вулицями Шевченка - 50 років Жовтня, Леніна - Ткаченка та вулиця Котовського від

вул. Пушкінської до пров. Коритнянського.

   Об’єкт благоустрою - сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначення, в тому числі території житлової та громадської забудови, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, території об’єктів промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, прибудинкові території, території закладів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору, території санітарно-захисних зон, інші території в межах м.Балти.

   Суб’єкти благоустрою:

- Балтська міська рада Одеської області та її виконавчі органи, які організовують благоустрій міста, забезпечують здійснення благоустрою місць загального користування за рахунок коштів міського бюджету та на договірних засадах з суб’єктами господарювання;

- Фізичні особи, власники будинковолодінь присадибного типу, відповідальні за стан благоустрою території закріпленої за домоволодінням та прилеглої території;

- Суб’єкти господарювання, в тому числі фізичні особи-підприємці, власники об’єктів нерухомого майна на території міста, яке використовується для здійснення підприємницької діяльності, відповідальні за стан благоустрою території, закріпленої за нерухомим майном та прилеглої території;

- Інші юридичні особи, власники або користувачі об’єктів нерухомого майна на території міста (громадські організації, установи тощо), відповідальні за стан благоустрою території, закріпленої за нерухомим майном та прилеглої території;

- Власники квартир в багатоквартирних будинках, відповідальні за стан спільної власності багатоквартирних будинків(дахи,горища, підвали, фасади) та прилеглої території;

- Власники та користувачі земельних ділянок, відповідальні за санітарний стан земельних ділянок та прилеглої території.

   Належний санітарний та естетичний стан – стан об’єкту благоустрою, майна, земельної ділянки, який відповідає вимогам генерального плану міста Балти, іншої містобудівної документації, відповідно до норм ДБН 360-92 (Містобудування. Планування і забудова міських та сільських населених пунктів), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

     В цих Правилах використовуються інші терміни в значеннях, які наведені в Законах України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДБН 360-92.Розділ 2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єкта благоустрою.

2.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єкта благоустрою.

   Благоустрій території міста Балти здійснюється в місцях загального користування БМР із залученням на договірних засадах суб’єктів господарювання, на закріплених та прилеглих територіях суб’єктами благоустрою, згідно вимог законодавства та державних стандартів.   

  Суб’єкт благоустрою забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою, який знаходиться в його власності або користуванні. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
   На території об'єкта благоустрою, відповідно до затвердженої містобудівної документації, можуть бути розташовані будівлі та споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

   Місця для організації ярмарок, майданчиків сезонної торгівлі та масових культурних заходів на території благоустрою визначаються БМР з обов’язковим дотриманням санітарних норм.

  Благоустрій включає наступні заходи:
- санітарне очищення території міста, прибирання сміття, відходів, листя, снігу;

- озеленення, обслуговування існуючих зелених насаджень, згідно існуючих нормативних актів, знесення аварійно - небезпечних дерев;

- відновлення території після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
- утримання у належному стані будівель, споруд, зокрема їх фасадів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- освітлення об’єкта благоустрою;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав та інших елементів благоустрою;

- утримання підземних інженерних комунікацій, люків;

- утримання в належному стані доріг, мостів та тротуарів, посипання протиожеледними матеріалами (при необхідності);

- утримання пам’ятників, пам'яток культурної та історичної спадщини;

- утримання кладовищ згідно вимог законодавства;

- утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків та інших елементів дорожньої інфраструктури;

- утримання в належному стані інших елементів благоустрою;
- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

  

2.2 Вимоги щодо Балтської міської ради Одеської області та її повноваження у сфері благоустрою.

   БМР забезпечує проведення всіх необхідних заходів з благоустрою в місцях загального користування, здійснює контроль за станом благоустрою інших територій міста в межах власних повноважень згідно чинного законодавства України та в межах бюджетного фінансування (затвердженого бюджету на відповідний бюджетний період).

   БМР має право на демонтаж малих архітектурних форм, тимчасових споруд та комунікацій, що споруджені, встановлені, змонтовані суб’єктами благоустрою без погодження (дозволу) БМР, з подальшим відшкодування витрат на демонтаж в судовому порядку.

   БМР має право на демонтаж капітальних будівель та споруд щодо яких вступило в силу рішення суду про знесення, з подальшим відшкодування витрат на демонтаж в судовому порядку.

   БМР вживає відповідних заходів до суб’єктів благоустрою, які порушують ці Правила, згідно вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та відшкодування збитків, які нанесені суб’єктами благоустрою міста в судовому порядку.

  

2.3 Вимоги щодо суб’єктів благоустрою.

   Суб’єкти благоустрою виконують свої зобов’язання згідно розділу 3 та  дотримуються  обмежень згідно розділу 4 Правил благоустрою території міста Балти.

2.4 Порядок санітарного очищення території міста Балти Одеської області.

   Санітарне очищення території міста Балти Одеської області включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста Балти в належному санітарному стані.

    Збір твердих побутових відходів (далі ТПВ)  у контейнери, прибирання контейнерних майданчиків, їх утримання, вивіз ТПВ та захоронення в спеціально відведених БМР місцях здійснюється за графіком на договірних засадах між виконавцем послуг

(спеціалізованим підприємством), визначеним БМР та суб’єктами благоустрою. Вартість послуг встановлюється БМР,  згідно чинного законодавства.

   Збирання ТПВ, як правило, проводиться в контейнери, розміщені в спеціально відведених БМР місцях (майданчики). В районах міста Балти, де є технічні труднощі з розміщенням та вивантаженням контейнерів, збирання здійснюється спеціальним транспортом за графіком.

   Збирання та вивезення  великогабаритних відходів (далі ВВ), а також гілок, опалого листя, будівельних та інших відходів проводиться спеціалізованим підприємством на договірних засадах з суб’єктами благоустрою. Суб’єкти благоустрою мають право самостійно вивозити ВВ в спеціально відведені БМР місця з оплатою послуг спеціалізованому підприємству із захоронення ВВ.

   Утримання місць захоронення ТПВ, майданчиків для розміщення контейнерів здійснюється спеціалізованим підприємством за рахунок надходжень від плати за послуги з вивезення та захоронення ТПВ та ВВ. 

2.5 Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності.

   Суб’єкти господарювання, які здійснюють на території міста Балти будівельні роботи, зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій, не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць із забрудненими колесами.

   Порушення елементів благоустрою в місцях загального користування при будівництві, виконання земляних робіт може здійснюватись тільки з дозволу БМР, з подальшим їх обов’язковим відновленням в установлений БМР термін.

   Суб’єкти господарювання, які обслуговують підземні інженерні комунікації, зобов’язані утримувати їх в належному стані, забезпечувати безпеку для мешканців міста, нести відповідальність за наявність люків належної якості.

   Суб’єкти господарювання, які обслуговують наземні інженерні комунікації, зобов’язані утримувати їх в належному стані, забезпечувати безпеку для мешканців міста.

   Суб’єкти господарювання, за якими закріплені автобусні зупинки, зобов’язані утримувати їх  в належному стані. Інформація про графік руху транспорту по кожній зупинці забезпечується перевізниками. Координація дій в цьому напрямку покладається на БМР.

   Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю та інші види обслуговування населення в місцях загального користування (крім території ринків) або на прилеглій території, отримують дозвіл БМР або уповноваженого комунального підприємства.

Розділ 3. Права та обов’язки суб’єктів благоустрою.

3.1 Загальні права всіх суб’єктів благоустрою.

   Суб’єкти благоустрою мають право:

а) безоплатно користуватись об'єктами благоустрою міста;
б) брати участь в обговоренні Правил, програм та проектів благоустрою території міста;
в) вносити на розгляд БМР пропозиції з питань благоустрою міста;
г) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста;

д)  вимагати призупинення робіт з благоустрою, що порушують права суб’єкта та завдають йому незручності;

е) порушувати елементи благоустрою при виконанні будівельних робіт виключно з дозволу БМР з їх подальшим відновленням;

є) здійснювати внески для фінансування заходів з благоустрою міста.

3.2 Загальні обов’язки суб’єктів благоустрою.

   Суб’єкти благоустрою зобов’язані:

а) виконувати вимоги Правил благоустрою міста Балта;

б) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію;
в) утримувати в належному санітарному стані об’єкт нерухомого майна, допоміжні приміщення і споруди та закріплену територію;

г) утримувати в належному санітарному стані земельну ділянку, яка знаходиться у власності чи в користуванні суб’єкта благоустрою;

д) укласти договір на збирання, вивезення та захоронення ТПВ;
е) забезпечити утримання зелених насаджень на прилеглій території в належному стані, знищувати бур’яни та карантинні рослини, скошувати траву, якщо її висота перевищує

15 см.;

є) видаляти гілки, листя та залишки рослин та складувати в спеціально відведені БМР місця, в тому числі, шляхом укладання відповідного договору зі спеціалізованим підприємством;

ж) в зимовий період забезпечувати очищення  прилеглої території від заметів, здійснювати протиожеледні заходи;

з) забезпечувати своєчасне вивезення нечистот з вигрібних ям, вбиралень загального користування;
и) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста;

і) проводити роботи з капітального ремонту, реставрації та інших робіт, які змінюють зовнішній вигляд будівлі при наявності паспорту фасаду, погодженого з уповноваженим органом з містобудування та архітектури;

ї) встановлювати засоби стільникового зв’язку, інші прилади, що змінюють зовнішній вигляд фасаду історичних будівель з боку вулиць, виключно за згодою БМР;

й) виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів ”, законами України, цими Правилами, постановами Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

3.3 Особливі права та обов'язки  фізичних осіб, власників (користувачів, в разі наявності відповідного договору з власником) домоволодінь присадибного типу

3.3.1 Обов'язки:
а) утримувати в належному санітарному стані домоволодіння та прилеглу територію;
б) дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Балті;

в) здійснювати огородження сигнальною стрічкою будівельних матеріалів та відходів, розміщених на прилеглій території, місця здійснення будівельних та земляних робіт;

г) утримувати фасади домоволодінь та огорожі в належному санітарному та естетичному стані;

д) встановлювати за власний рахунок на фасадах житлових будинків покажчиків встановленого БМР зразка з назвою вулиці/провулка, номера будинку.

3.4 Особливі права та обов’язки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб,  власників (користувачів)  об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок на території міста.

3.4.1 Права:

а) встановлювати рекламні засоби на фасаді та прилеглій території з дозволу БМР;

б) встановлювати малі архітектурні форми на прилеглій території за погодженням з БМР;

3.4.2 Обов’язки:

а) утримувати фасади будівель, споруд та огорожі в належному санітарному та естетичному стані, виготовити паспорт фасаду;

б) встановити за власний рахунок на фасадах будівель покажчики встановленого БМР зразка з назвою вулиці/провулка, номеру будинку;

в) встановити на прилеглій території не менш 2 урн погодженого БМР зразка та забезпечити їх періодичне очищення;

г) виконавці робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів благоустрою зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття в спеціально відведені БМР місця;

д) здійснювати огородження сигнальною стрічкою будівельних матеріалів та відходів, розміщених на прилеглій території, місцях здійснення будівельних та земляних робіт;

е) очищати покрівлю від снігу і знищувати бурульки на будівлях,  що становлять загрозу життю та здоров’ю людини;

є) утримувати покриття тротуару на прилеглій території в належному санітарному та естетичному стані;

ж) за вимогою БМР висадити по 1 дереву, погоджених з БМР порід, на кожні 5 метрів прилеглої території та здійснювати їх утримання (полив, обрізання); влаштувати за погодженням з БМР квітники та газони, забезпечувати їх утримання в належному естетичному стані;

з) освітлювати прилеглу територію;                                                                                                                                             и) суб’єкти господарювання, будівлі для здійснення підприємницької діяльності яких розміщені в громадському центрі міста, зобов’язані встановити камери відео спостереження за прилеглою територією з записом відеоінформації або з передачею сигналу в Балтський РВ УМВС України в Одеській області;

і) облаштувати входи в будівлі пандусами, згідно норм ДБН, а в разі технічної неможливості - встановити кнопку виклику.

3.5 Особливі права та обов’язки власників квартир в багатоквартирних будинках.

3.5.1 Права:

а) встановлювати на прилеглій території малі архітектурні форми, тимчасові гаражі, споруди, в тому числі спортивні та ігрові майданчики тільки за згодою більшості співвласників багатоквартирного будинку та погодженням БМР;

б) облаштовувати квітники, проводити озеленення прилеглої території за згодою співвласників багатоквартирного будинку та погодженням БМР;

в) паркувати легкові автомобілі на прибудинковій території в місцях, встановлених БМР, за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

3.5.2 Обов’язки:

а) утримувати спільне майно(фасади, дахи, підвали, під’їзди, інженерні споруди та комунікації) в належному санітарному та естетичному стані;

б) освітлювати прилеглу територію;

в) освітлювати сходові клітини;

г) утримувати прибудинкову території в належному санітарному та естетичному стані;

д) дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Балті;

е) проводити роботи з утеплення та фарбування частин фасадів виключно з дозволу БМР та за погодженням співвласників багатоквартирного будинку;

є) проводити роботи з утеплення підвальних приміщень та комунікацій в них.

Розділ 4 Обмеження щодо суб’єктів благоустрою.

На території міста забороняється:

а) спалювання опалого листя, трави, гілок дерев та інших предметів і відходів, що призводить до забруднення повітря;

б) розміщення відходів в місцях, не відведених для цього БМР;

в) пошкодження елементів благоустрою в місцях загального користування без відповідного дозволу  БМР, в тому числі при виконанні земляних та інших видів робіт;

г) розміщення в місцях загального користування тимчасових споруд, інженерних споруд,  огорож, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою без дозволу БМР;

д) стоянка транспортних засобів в громадському центрі міста з порушенням Правил дорожнього руху, на газонах, квітниках та в міських парках і скверах;   

е) використання не за призначенням, в тому числі порушення правил користування контейнерами для збору ТПВ, урнами;

є) порушувати допустимий санітарними нормами рівень шуму в вихідні дні та в нічний час;

ж)  вивезення та/або звалювання в не відведених для цього БМР місцях: відходів, трави, гілок, деревини, листя, снігу, будівельних відходів, створення звалищ;

з) виливання рідких відходів в каналізаційні та водопровідні колодязі, в інші не відведені для цього місця;

и) випасання худоби, вигул та дресирування  тварин у не відведених для цього місцях;

і) влаштування городів,  пошкодження або знищення газонів,  самовільне висадження,  знищення дерев, кущів в місцях загального користування без дозволу БМР;

ї) розміщення рекламних засобів, інформаційних листівок, написів, малюнків та оголошень у невизначених для цього БМР місцях;

й) складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, твердого палива, будівельних відходів в місцях загального користування та прилеглій території без дозволу БМР;

к) початок експлуатації об’єктів нового будівництва без проведення благоустрою земельної ділянки та прилеглої території, відповідно до проекту;

л) миття транспортних засобів в місцях загального користування, ремонт в невстановлених місцях, крім аварійних випадків.

Розділ 5. Контроль у сфері благоустрою території міста Балти Одеської області.

   Контроль за станом благоустрою міста Балти, за виконанням цих Правил покладається на

Балтську міську раду Одеської області.

   БМР для виконання функції контролю може створювати санітарну комісію, інспекцію з благоустрою, адміністративну комісію, призначати уповноважених осіб для здійснення контролю та складання адміністративних протоколів за порушення цих Правил.

   БМР може залучати громадськість для здійснення функцій контролю.

Розділ 6. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста Балти Одеської області.

6.1  Фізичні та юридичні особи, які порушують Правила, несуть відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення;

6.2 Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення пп. и) та і) п. 3.4 Правил застосовується з 01.07.2014 р.                              

Заступник міського голови                                                             Е.С.Рабінович