Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Балта.

,,ЗАТВЕРДЖЕНО ” 

рішення сесії Балтської міської ради

 від 16.03.2012 року  № 331-VI

 

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд  для здійснення  підприємницької

діяльності в м. Балта.

 

                                        1. Загальні положення

         

          1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Балта (далі - Порядок) визначає механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

          1.2. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

          1.3.  У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

          замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

                    паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо – геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

          схема благоустрою ТС – схема, виконана замовником у довільній формі на топографо – геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, урн, влаштування дорожнього покриття тощо);

          пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

          стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.                                                                                                                                                  

          особистий строковий сервітут – це право суб’єкта господарювання

                    на оплатне розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці, що регулюється договором  між суб’єктом господарювання та міською радою на визначений термін.

          робоча комісія – комісія, створена розпорядженням Балтського міського голови, що вирішує питання щодо розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста.

          погодження – документ, що дозволяє розміщення пересувної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності  на території м. Балти.    

 

          2.Концепція розміщення тимчасових споруд для здійснення       підприємницької діяльності на території м. Балти.

 

          2.1. Самовільне розміщення тимчасових споруд  забороняється.

 Розміщення ТС на території міста  здійснюється з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм, Правил благоустрою території м. Балти    та цього Порядку.        

          2.2.  При розміщенні ТС на території міста ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.         

          2.3. Розміщення стаціонарних ТС на землях комунальної власності здійснюється на підставі рішення Балтської міської ради Одеської області, а на земельних ділянках, що надані у власність або оренду у відповідності до чинного законодавства на підставі рішення виконавчого комітету міської ради згідно з цим Порядком та паспортом прив’язки ТС.            

          Розміщення пересувних ТС на території міста здійснюється на підставі Погодження робочої комісії міської ради (додаток 4).

          У разі відсутності у суб’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки міська рада укладає з таким суб’єктом господарювання договір особистого строкового сервітуту для обслуговування ТС (додаток 3).        

          2.3. Розміщення тимчасових споруд в центральній частині міста повинні оформлюватись в єдиному архітектурному стилі.

          2.4. Міська рада та виконавчий комітет міської ради не приймають окремі рішення щодо розміщення:

           -  ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів;

 - холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідного для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, якщо загальна площа, що займає таке обладнання не перевищує 25% площі цієї ТС.

          2.5. В разі подання суб’єктами господарювання кількох заяв на одне місце розміщення ТС на землях комунальної власності, перевага надається суб’єкту господарювання, який запропонує більший розмір орендної плати за користування земельною ділянкою.        

          2.6. Розміщення ТС на території Балтського підприємства ринкових послуг ,, Ринок ”, як  торговельного  об’єкта  визначається планувальною документацією території ринку або проектною документацією його споруди.

         

3. Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд  для

     здійснення підприємницької діяльності на території м. Балти.

         

          3.1. Розміщення пересувних тимчасових споруд на землях комунальної власності та на земельних ділянках, наданих у власність або оренду,

здійснюється на підставі Погодження, яке готує відділ житлово - комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин Балтської міської ради (додаток 4).

          3.2. Суб’єкт господарювання, який має намір встановити пересувну ТС, звертається до  міської ради із заявою згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначає бажане місце, строк розміщення тимчасової споруди та її призначення.

          До заяви додаються:

          - реквізити суб’єкта господарювання (найменування, П.І.Б., адреса, контактні телефони),   копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

- фотографія чи ескіз зовнішнього вигляду пересувної тимчасової споруди;

-  графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані суб’єктом господарювання у довільній формі на топографо – геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості, погоджені з відповідними службами району.   

          Перелік служб, з якими необхідно узгодити місце розташування ТС

визначає відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації. 

          Додатково до вищезазначених документів додаються:

- для суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги прокату

іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електромобілів – копія технічної характеристики чи паспорту обладнання.

- для суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги прокату

дитячих батутів та атракціонів – копії паспортів та дозволу Держгірпромнагляду на експлуатацію атракціону.

 - для суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги, які

пов’язані з тваринами - копія ветеринарного паспорту.

              Під час подання заяви спеціаліст міської ради у присутності заявника перевіряє наявність необхідних документів та додержання вимог щодо їх оформлення.

          3.3.     Заява протягом двох робочих днів проходить реєстрацію та

направляється до відділу житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин Балтської міської ради для розгляду.

          3.4. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради на протязі трьох робочих днів з моменту отримання пакету документів готує їх для розгляду робочої комісії міської ради, яка в п’ятиденний термін приймає рішення щодо видачі Погодження на розміщення ТС або мотивовану відмову у його видачі.

          Після розгляду та прийняття відповідного рішення по наданим заявам суб’єктів господарювання на засіданні робочої комісії, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради на протязі трьох робочих днів готує проект Погодження на підпис до голови, заступника голови та секретаря робочої комісії та видає Погодження на розміщення ТС  суб'єкту господарювання.

          3.5. При отримані Погодження на розміщення ТС, суб’єкт господарювання надає в міську раду копію договору з КП ,,Балтакомунсервіс” на прибирання прилеглої території або копію договору на утримання в належному стані закріпленої за ним території за власні кошти, а також копію договору на  вивезення твердих побутових відходів та сміття з спеціалізованою організацією на період дії Погодження.

           3.6.   Суб’єкт господарювання здійснює розміщення пересувних ТС

 згідно з отриманим Погодженням та схемою розміщення ТС.

          3.7. Строк розміщення пересувних тимчасових споруд не може

перевищувати строк дії Погодження робочої комісії міської ради на розміщення ТС.         

 

4.Порядок розміщення стаціонарних тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності на території м.Балти.

 

          4.1. Замовник, який має намір встановити стаціонарну ТС, звертається до міської ради із заявою згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце, строк розміщення тимчасової споруди та її призначення.

До заяви додаються:

- реквізити суб’єкта господарювання (найменування, П.І.Б., адреса, контактні телефони), копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

- фотографія чи ескіз зовнішнього вигляду стаціонарної тимчасової споруди;

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані суб’єктом господарювання у довільній формі на топографо – геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості, погоджені з відповідними службами району. Перелік служб, з      якими необхідно узгодити місце розташування ТС визначає відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації

          4.2.  Під час подання заяви спеціаліст міської ради у присутності заявника перевіряє комплектність документів та додержання вимог щодо їх оформлення.

               Заява протягом двох робочих днів проходить реєстрацію та направляється до відділу житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради.

          4.3. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради на підставі наданих суб’єктом господарювання документів, в залежності від юридичного статусу земельної ділянки, готує проект рішення Балтської міської ради щодо надання земельної ділянки для розміщення ТС або проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання згоди на розміщення тимчасової споруди.

          4.4. Після прийняття міською радою відповідних рішень, суб’єкт господарювання надає в міську раду копію договору з КП ,,Балтакомунсервіс”  на прибирання прилеглої території або копію договору на утримання в належному стані закріпленої за ним території за власні кошти, а також копію договору на  вивезення твердих побутових відходів та сміття з спеціалізованою організацією на період дії паспорта прив’язки та   звертається із заявою до відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації щодо отримання паспорту прив’язки ТС.  

          4.5. Паспорт прив’язки  ТС оформлюється відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтського районної державної адміністрації за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви та видається на безоплатній основі.         

          4.6. Час, витрачений замовником на підготовку та подачу до відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки ТС. 

          4.7. Для розміщення групи ТС ( але не більше п’яти ) розробляється єдиний паспорт прив’язки ТС з прив’язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо – геодезичній основі М 1:500 ).

           4.8. Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника, другий - у відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації        

          4.9.  Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.

          4.10.  Паспорт прив’язки являється документом, на підставі якого:

- укладається договір особистого строкового сервітуту для обслуговування ТС;

 

- здійснюється розміщення суб’єктом господарювання стаціонарної тимчасової споруди.

          4.11. Термін дії договору особистого строкового сервітуту для обслуговування ТС не повинен перевищувати термін дії паспорту прив’язки

ТС, визначений відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації.

          4.12. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж, або з ініціативи суб’єкта господарювання, паспорт прив’язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив’язки або на новий строк відповідно до цього Порядку.                                                                                                     

          4.13. Дія паспорта прив’язки призупиняється за таких умов:         

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС відповідно до п.5.2. цього Порядку;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС – без попередження.

          4.14. Дія паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив’язки при її встановленні;

- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки;

- надання недостовірних відомостей у документах, необхідних для оформлення паспорта прив’язки.

          4.15. Після розміщення ТС суб’єкт підприємницької діяльності подає до міської ради письмову заяву за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку,  у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки ТС.

        

                                         5. Окремі положення

 

           5.1. Власники (користувачі) ТС зобов’язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС, відповідного технологічного обладнання, що використовуються разом з ТС, підтримувати у належному санітарному стані прилеглу територію та дотримуватись Правил благоустрою території м.Балти.         

          5.2. У разі коли ТС перешкоджає проведенню балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах, власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС ( у тому числі з перенесенням на попереднє місце ) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах – тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим комітетом міської ради про призупинення дії паспорта прив’язки

          На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС, така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

          Підставами для відновлення дії паспорта прив’язки є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

          5.3.  До закінчення терміну розміщення тимчасової споруди він може

 

         

бути продовжений без розроблення нової схеми розміщення, паспорта

прив'язки тимчасової споруди або паспорта розміщення групи тимчасових

споруд з ініціативи суб'єкта господарювання. Для чого суб’єкт

господарювання звертається з письмовою заявою до Балтської міської ради з пропозицією щодо продовження строку розміщення тимчасової споруди.

          Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради звертається до відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації щодо продовження терміну дії паспорту прив’язки ТС.

          5.4 При намірі власника (користувача) ТС змінити зовнішній естетичний вигляд (конструкцію) стаціонарної ТС, він попередньо звертається до міської ради з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки  тимчасової споруди у частині ескізів фасаду.

          Відділ житлово – комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради надає нові ескізи фасаду на розгляд відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Балтської районної державної адміністрації, керівник якого  впродовж десяти робочих днів  за відсутності обґрунтованих заперечень візує нові ескізи фасаду ТС. Відділ житлово – комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради готує проект рішення  виконавчого комітету міської ради про надання згоди власнику (користувачу) ТС на змінення зовнішнього естетичного вигляду (конструкції) ТС згідно нових ескізів фасаду.

          5.5. При порушенні власником (користувачем) ТС вимог щодо розміщення ТС, Правил благоустрою території м. Балти,  рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради та Погодження робочої комісії міської ради щодо розміщення ТС скасовуються.

          5.6. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС, скасування рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради та Погодження робочої комісії міської ради щодо розміщення ТС, суб’єкт господарювання в триденний термін для пересувних та десятиденний термін для стаціонарних ТС звільняє місце і приводить його в належний стан з обов’язковим   відновленням благоустрою.

          Виконання суб’єктом господарювання зазначених заходів перевіряється працівниками відділу житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради.

          5.7. Режим роботи ТС встановлюється суб’єктом господарювання відповідно до чинного законодавства.

          5.8. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

 

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                      до Порядку розміщення тимчасових

                                                                                      споруд для здійснення підприємницької      

                                                                                      діяльності в м.Балта.

 

                                                                            Балтському міському голові

                                                                            Мазуру С.С.

                                                                            Реквізити суб’єкта підприємницької

                                                                            діяльності(найменування, П.І.Б.,    адреса, телефон).

                                                                  

                                          

 

                                                   ЗАЯВА

 

Прошу видати

__________________________________________________________________ _

(назва документа)

(об’єкт на який видається документ)

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

До заяви додаються:

(Документи що додаються до заяви)

        

 

Дата                                                                                                 Підпис

 

 

                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                      до Порядку розміщення тимчасових

                                                                                      споруд для здійснення підприємницької      

                                                                                      діяльності в м. Балта

                                                                                                                                              

ПАСПОРТ

                                                                    прив'язки

_______________________________

 (назва ТС)
 

 Замовник ______________________________________________________________
                  (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

 Примірник № ______________

 Реєстраційний № _____________

 Паспорт прив'язки виданий _____________________________________________________________
                 (керівник (заступник керівника) органу
                  з питань містобудування та архітектури
                  виконавчого органу сільської, селищної,
                  міської ради,районної державної адміністрації)                         

                                      

 Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року

 Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року

 _________________     _______________      ___________________        ____________________
    (посада)              (підпис)          (прізвище, ініциали)

 М.П.

 Дата видачі  ____  ____________ 20____ року
 

 

                                                                                                             Додаток 3

                                                                                       до Порядку розміщення тимчасових

                                                                                       споруд для здійснення підприємницької      

                                                                                       діяльності в м.Балта.

 

 

                                                  Договір №____

             особистого строкового сервітуту для обслуговування

             тимчасової споруди.

 

м.Балта                                                                                    _________201  року

 

Балтська міська рада Одеської області в особі міського голови Мазура С.С.

що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

надалі ВЛАСНИК, з одного боку і суб’єкт господарювання

__________________________________________________________________

надалі СЕРВІТУАРІЙ, з другого боку, в подальшому названі разом як

СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

                                      1. Предмет договору.

1.1. Власник, на підставі рішення Балтської міської ради / рішення

виконавчого комітету Балтської міської ради, Погодження робочої комісії міської ради  №____ від_______201  року

встановлює особистий строковий сервітут на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: м. Балта, _____________, площею _____кв.м,  для

 

__________________________________________________________________

                                  (конкретний вид використання)

1.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі – продажу, застави та не може передаватися будь – яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

 

                                      2. Термін дії договору.

2.1. Особистий строковий сервітут встановлюється до __________201  року.

2.2. При зміні СЕРВІТУАРІЯ  Договір особистого строкового сервітуту втрачає чинність.

                                      3. Розрахунки по договору.

3.1. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у грошовій формі у розмірі орендної плати за землю відповідно до рішення Балтської міської ради від 15.12. 2010 року № 28-VI

 

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у розмірі ____% від нормативної грошової оцінки , складає __________ грн.. на рік. Щомісячна плата складає _______ грн..

3.3. Плата по договору вноситься щомісячно до 30 числа наступного за звітним на рахунок ВЛАСНИКА  ________________________________________________________________

3.3. У разі невнесення плати по договору у строки, визначені цим договором, справляється пеня з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

3.4. Розмір плати по договору не є постійним і може змінюватися в залежності від зміни ставок орендної плати за землю, зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, зазначених законодавством.

3.5. У разі визнання у судовому порядку договору особистого строкового сервітуту недійсним отримана Власником плата по договору за фактичний строк дії особистого строкового сервітуту не повертається. При зміні розміру плати по договору Власник односторонньо письмово повідомляє про це СЕРВІТУАРІЯ.

3.6. Плата по договору справляється також у випадках, якщо СЕРВІТУАРІЙ з

будь – яких причин тимчасово не використовує земельну ділянку на умовах

договору.

                                       4. Права та обов’язки сторін.

4.1. Власник має право:

- вимагати своєчасного внесення плати по договору;

- відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут;

4.2. Власник зобов'язаний:

- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

4.3. СЕРВІТУАРІЙ  має право:

- приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;

4.4. СЕРВІТУАРІЙ  зобов'язаний:

- своєчасно вносити плату по договору;

- не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та

екологічного стану землі;

- дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

- відшкодувати Власнику збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

- після закінчення терміну договору звільнити земельну ділянку в попередньому стані і якості;

- гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень;

4.5. У разі коли тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасова споруда переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та земельних відносин міської ради надсилає не пізніше ніж за місяць до запланованого перенесення

тимчасової споруди повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення тимчасової споруди на період проведення реконструкції або ремонту.

.6. Перенесення тимчасової споруди здійснюється також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування тимчасової споруди у певному місці.

4.7. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.

4.8. Особистий строковий сервітут не позбавляє Власника прав володіння користування та розпорядження нею.

                                     5. Умови зміни, припинення і розірвання договору.

5.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

5.2.Дія договору припиняється у разі:                                                                      

– закінчення строку, на який його було укладено;

- припинення діяльності СЕРВІТУАРІЯ.

5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження

орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

5.4. Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається.

                            6. Форс – мажор.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

6.2. Ризик випадкової загибелі земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий строковий сервітут, несе СЕРВІТУАРІЙ.

6.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий строковий сервітут, в результаті недбалого, безгосподарського ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

                              7. Заключні положення.

7.1.Договір складено в двох примірниках, з яких один примірник передається СЕРВІТУАРІЮ, а другий ВЛАСНИКУ.

7.2. Невід’ємною частиною договору є схема розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін.

 

Власник:                                                                                    Сервітуарій:

Балтська міська рада Одеської області                         ____________________

 м. Балта, вул.Котовського,193                                      ____________________

                                                                                           ____________________

 

Міський голова:                  С.С.МАЗУР

 

 

Згідно з ч.3 ст.100 Земельного кодексу України цей Договір зареєстровано в Книзі записів договорів на встановлення земельних сервітутів від

"_____"____________ 20__ р.

 

                                                                                 Додаток 4

                                                                                 до Порядку розміщення тимчасових

                                                                                 споруд для здійснення підприємницької      

                                                                                 діяльності в м.Балта.

 

 

                                      

                                                  ПОГОДЖЕННЯ №___

         на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької

         діяльності на території м.Балти.

 

Видано __________________________________________________________________

                  найменування суб’єкта господарювання (  підприємця, підприємства)

 

                  __________________________________________________________________________

       (ідентифікаційний номер, № свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі)

на розміщення   _____________________________________________________________            

                                                                      ( тип та назва об’єкту)

за адресою:

(вулиця, № будинку) _________________________________________________________

 

 

Дійсно до « » _____________  201    року

 

Голова робочої комісії _________________________

Заступник голови робочої комісії ________________

Секретар робочої комісії _______________________

 

                                                                                                                    Додаток 5

                                                                                   до Порядку розміщення тимчасових

                                                                                   споруд для здійснення підприємницької      

                                                                                   діяльності в м.Балта.

 

                              ЗАЯВА
 

     Заявник (суб'єкт господарювання) _________________________________________________________

     Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив'язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької 
 діяльності, виданного __________ 201 р. № _____,  виконані у повному обсязі.
 

 

 

 

________________________________________________________________

        (П.І.Б. керівника підприємства, установи,
       організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,               підпис, дата, печатка (за наявності))