Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Балтської міської ради Одеської області

„Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Балті Одеської області »

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Балтської міської ради Одеської області „Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Балті Одеської області» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в місті Балті, уніфікації назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками виникла необхідність у затвердженні Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Балті.

Причини та умови виникнення проблеми:

·         відсутній єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна: не розроблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник нерухомого майна може отримати чи змінити адресу будинку, частині нерухомого майна;

·         відсутні або не збережені рішення про перейменування вулиць та перенумерацію будинків у 1950-1970 роках;

·         при реєстрації нерухомого майна при перекладі назв вулиць було допущено помилки.

Відсутність чіткої нумерації об’єктів нерухомого майна справляє негативний вплив на сферу діяльності фізичних та юридичних осіб, органи державної влади та місцевого самоврядування.

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою даного регулювання є забезпечення володіння об’єктами нерухомого майна у відповідності до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку оформлення при присвоєнні та зміні адрес об’єктів нерухомості, правовстановлюючих документів на майно, досягнення відсутності однакових номерів, прогалин в нумерації та інше.

Зазначений проект покращує умови використання, утримання та розпорядження будинками, нежитловими будівлями та спорудами

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.


Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Бездіяльність

Не забезпечує виконання основних положень державної регуляторної політики

Виникають значні труднощі при перереєстрації, оформленні спадщини, купівлі-продажу та інших діях з нерухомістю

Надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентарізації та ін. Присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомого майна вносити зміни до існуючих адрес

Виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією

Невідповідність принципам регуляторної політики; відсутність уніфікованої системи у наданні та зміни адрес; проблема не розв’язується

Обраний спосіб

Чіткий та уніфікований спосіб присвоєння та зміни адрес обєктам нерухомого майна

Забезпечує принципи державної регуляторної політики; досягнення відсутності однакових номерів, помилок в назвах вулиць


                  4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних умов для користування об’єктами нерухомості.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

·         приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;

·         регламентується порядок надання та зміни адрес;

·         встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

Для впровадження цього регуляторного акту виконавчим комітетом Балтської міської ради Одеської області будуть здійснені наступні організаційні заходи:

·         розгляд та обговорення проекту рішення „Про  затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у місті Балті Одеської області» .

·         оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації і на офіційному порталі Балтської міської ради Одеської області.

·         прийняття та врахування зауважень (за наявності).

·         внесення змін та пропозицій до проекту.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Поширення дії регуляторного акта забезпечує компетентне вирішення питань щодо:

·         досягнення відсутності однакових номерів, виправлення орфографічних помилок в назвах вулиць;

·         забезпечення безперешкодної реєстрації, перереєстрації, купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, оформлення спадщини та інших дій з об’єктами нерухомості.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат:


Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

-Забезпечення співвідношення місця розташування об’єкта нерухомості його адресі.

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акту, актів індивідуального використання

Фізичні та юридичні особи

- Безперешкодна реєстрація, перереєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомого майна

Витрати, робочого часу працівників при зміні або присвоєнні поштової адреси

Територіальна громада міста

Безперешкодна реєстрація, перереєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомого майна

Витрати власного робочого часу при зміні або присвоєнні поштової адреси


7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Оскільки необхідність присвоєння та зміни адрес носить перманентний характер, термін дії регуляторного акту встановлюється на необмежений термін або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби за підсумками аналізу відстеження результативності до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості в м.Балті вноситимуться зміни.

8. Показники результативності регуляторного акта

- Інформація щодо кількості об’єктів нерухомості, яким надано, чи змінено адреси;

- Оцінка кількості скарг щодо неналежної зміни чи присвоєння поштових адрес.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних за прийнятими рішеннями виконавчим комітетом Балтської міської ради Одеської області.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності. Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

 Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді за адресою:

     - Балтська міська рада Одеської області : 66101, м. Балта, вул. Котовського,193,

 тел./факс  2-24-75 e-mail: balta.odessa.gov.ua.