Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 253 - VII від 13 липня 2016 року

 • 21 липня 2016

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 253 - VII від 13 липня 2016 року

  Україна

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  РІШЕННЯ


  Україна, 66101, м. Балта, вул. Любомирська, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

   № 253 -  VII    від  13 липня 2016 року   

                                                                

  Про звіт міської ради про виконання рішення від 25 січня 2015 року  №53 – VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік» за І півріччя 2016 року

   

  Відповідно до п. 23 частини 1, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 рік, Балтська міська рада

  ВИРІШИЛА:

  Затвердити звіт міської ради про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 року (додатки 1, 3, 4, 5, 6, 7).

  Додатки

  Виконання доходів бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2016 року

  Виконання видаткової частини  бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2016 року (за функціональною структурою)

  Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2016 року (за головними розпорядниками коштів)

  Виконання міжбюджетних трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради місцевим бюджетам за І півріччя 2016 року

  Фінансування об`єктів, видатки на які у І півріччі 2016 року проводились за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету об’єднаної територіальної громади

  Виконання регіональних програм по бюджету об’єднаної територіальної громади за                      І півріччя  2016 року

   

  Міський голова                                                                          С.С. Мазур                         Додаток 1
                         до рішення сесії міської ради
                         від "13"  липня 2016 року
                          № 253 -VIІ
  Виконання доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 року
  (грн.)
  Код бюджетної класифікації Найменування доходів Уточнений план за період у тому числі: Виконано станом на 01.07.2016 року у тому числі: Виконання  уточненого плану, % у тому числі:
  Загальний                                        фонд Спеціальний                       фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
  1000000 Податкові надходження 20 128 456,0 20 098 536,0 29 920,0 26 158 474,0 26 116 178,0 42 296,0 130,0 129,9 141,4
  11010000 Податок та збір на доходи  фізичних oci6  10 006 361,0 10 006 361,0   12 414 391,0 12 414 391,0   124,1 124,1  
  11020000 Податок на прибуток підприємств 5 000,0 5 000,0   18 814,0 18 814,0   376,3 376,3  
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 177 900,0 177 900,0   179 462,0 179 462,0   100,9 100,9  
  14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1 880 911,0 1 880 911,0   2 336 282,0 2 336 282,0   124,2 124,2  
  1810000 Податок на майно 5 336 923,0 5 336 923,0   8 147 392,0 8 147 392,0   152,7 152,7  
  18030000 Туристичний збір 0,0     954,0 954,0        
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01.01.2015року 0,0     -9 035,0 -8 301,0 -734,0      
  18050000 Єдиний податок 2 691 441,0 2 691 441,0   3 027 184,0 3 027 184,0   112,5 112,5  
  19010000 Екологічний податок 29 920,0   29 920,0 43 030,0   43 030,0 143,8    
  20000000 Неподаткові надходження 1 008 156,0 80 090,0 928 066,0 1 565 193,0 173 266,0 1 391 927,0 155,3 216,3 150,0
  21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 1 000,0 1 000,0   1 932,0 1 932,0   193,2 193,2  
  21080000 Інші надходження 0,0     867,0 867,0        
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 49 010,0 49 010,0   82 002,0 82 002,0   167,3 167,3  
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 23 600,0 23 600,0   38 371,0 38 371,0   162,6 162,6  
  22090000 Державне мито 6 480,0 6 480,0   20 015,0 20 015,0   308,9 308,9  
  22130000 Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 0,0     30 000,0 30 000,0        
  24060000 Інші надходження 0,0     151,0 79,0 72,0      
  24170000 Надходження коштів пайової участі у развитку інфраструктури населеного пункту 0,0     111 651,0   111 651,0      
  25000000 Власні надходження бюджетних установ  928 066,0 0,0 928 066,0 1 280 204,0 0,0 1 280 204,0 137,9   137,9
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 832 580,0   832 580,0 1 089 232,0   1 089 232,0 130,8   130,8
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 95 486,0   95 486,0 190 972,0   190 972,0 200,0   200,0
  30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі       6 600,0      
    Разом: 21 136 612,0 20 178 626,0 957 986,0 27 723 667,0 26 296 044,0 1 434 223,0 131,2 130,3 149,7
  40000000 Офіційні трансферти 40 115 306,0 38 916 800,0 1 198 506,0 38 916 800,0 38 916 800,0 0,0 97,0 100,0  
  41020000 Дотації 3 546 000,0 3 546 000,0 0,0 3 546 000,0 3 546 000,0 0,0 100,0 100,0  
  41020100 Базова дотація 3 546 000,0 3 546 000,0   3 546 000,0 3 546 000,0   100,0 100,0  
  41030000 Субвенції 36 569 306,0 35 370 800,0 1 198 506,0 35 370 800,0 35 370 800,0 0,0 96,7 100,0 0,0
  41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  1 198 506,0   1 198 506,0 0,0     0,0 0,0 0,0
  41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 6 550 800,0 6 550 800,0   6 550 800,0 6 550 800,0   100,0 100,0  
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 253 000,0 19 253 000,0   19 253 000,0 19 253 000,0   100,0 100,0  
  41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9 567 000,0 9 567 000,0   9 567 000,0 9 567 000,0   100,0 100,0  
    Всього доходів: 61 251 918,0 59 095 426,0 2 156 492,0 66 640 467,0 65 212 844,0 1 434 223,0 108,8 110,4 66,5
  Перший заступник міського голови                                                                                                                                                                 Е.С. Рабінович


  Додаток 3
  до рішення сесії міської ради
  від    13   липня   2016 року
  № 253 -VIІ
  Виконання видаткової частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 року (за функціональною класифікацією)
  № з/п Код КТКВ Найменування видатків бюджету Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін у тому числі: Профінансовано у тому числі: Виконано у тому числі: Профінансовано,% у тому числі: Виконанння,% у тому числі:
  загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
  1 010000 Державне управління 4 089 223,00 3 874 023,00 215 200,00 4 055 862,00 3 841 873,00 213 989,00 4 008 642,08 3 794 653,08 213 989,00 99,2 99,2 99,4 98,0 98,0 99,4
  1.1 010116 Органи місцевого самоврядування 4 089 223,00 3 874 023,00 215 200,00 4 055 862,00 3 841 873,00 213 989,00 4 008 642,08 3 794 653,08 213 989,00 99,2 99,2 99,4 98,0 98,0 99,4
      видатки споживання 3 874 023,00 3 874 023,00   3 841 873,00 3 841 873,00   3 794 653,08 3 794 653,08   99,2 99,2   98,0 98,0  
      -оплата праці з нарахуваннями 3 314 042,00 3 314 042,00   3 313 046,00 3 313 046,00   3 311 035,22 3 311 035,22   100,0 100,0   99,9 99,9  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93 600,00 93 600,00   67 618,00 67 618,00   49 526,51 49 526,51   72,2 72,2   52,9 52,9  
      видатки розвитку 215 200,00   215 200,00 213 989,00   213 989,00 213 989,00   213 989,00 99,4   99,4 99,4   99,4
      -бюджет розвитку 215 200,00   215 200,00 213 989,00   213 989,00 213 989,00   213 989,00 99,4   99,4 99,4   99,4
  2 070000 Освіта 28 462 427,12 26 901 032,00 1 561 395,12 27 903 526,57 26 804 969,00 1 286 956,57 27 845 934,44 26 558 977,87 1 286 956,57 98,0 99,6 82,4 97,8 98,7 82,4
      видатки споживання 27 912 036,12 26 901 032,00 1 011 004,12 27 634 634,57 26 804 969,00 829 665,57 27 388 643,44 26 558 977,87 829 665,57 99,0 99,6 82,1 98,1 98,7 82,1
      -оплата праці з нарахуваннями 24 071 372,00 24 071 372,00   24 071 075,00 24 071 075,00   23 858 075,96 23 858 075,96   100,0 100,0   99,1 99,1  
      - продукти харчування 1 545 248,20 620 772,00 924 476,20 1 345 471,68 620 608,00 724 863,68 1 327 327,66 602 463,98 724 863,68 87,1 100,0 78,4 85,9 97,1 78,4
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 004 451,95 984 777,00 19 674,95 949 298,95 929 624,00 19 674,95 934 578,28 914 903,33 19 674,95 94,5 94,4 100,0 93,0 92,9 100,0
      видатки розвитку 550 391,00   550 391,00 268 892,00   457 291,00 457 291,00   457 291,00 48,9   83,1 83,1   83,1
      -бюджет розвитку 550 391,00   550 391,00 268 892,00   457 291,00 457 291,00   457 291,00 48,9   83,1 83,1   83,1
  2.1 070101 Дошкільні нвчальні заклади 6 189 162,10 5 473 435,00 715 727,10 5 903 710,55 5 461 492,00 442 218,55 5 891 559,91 5 449 341,36 442 218,55 95,4 99,8 61,8 95,2 99,6 61,8
      видатки споживання 5 951 843,10 5 473 435,00 478 408,10 5 758 561,55 5 461 492,00 297 069,55 5 746 410,91 5 449 341,36 297 069,55 96,8 99,8 62,1 96,5 99,6 62,1
      -оплата праці з нарахуваннями 4 337 636,00 4 337 636,00   4 337 636,00 4 337 636,00   4 337 634,69 4 337 634,69   100,0 100,0   100,0 100,0  
      - продукти харчування 916 134,12 456 000,00 460 134,12 716 521,60 456 000,00 260 521,60 704 785,08 444 263,48 260 521,60 78,2 100,0 56,6 76,9 97,4 56,6
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 307 583,95 291 036,00 16 547,95 295 640,95 279 093,00 16 547,95 295 241,06 278 693,11 16 547,95 96,1 95,9 100,0 96,0 95,8 100,0
      видатки розвитку 237 319,00   237 319,00 145 149,00   145 149,00 145 149,00   145 149,00 61,2   61,2 61,2   61,2
      -бюджет розвитку 237 319,00   237 319,00 145 149,00   145 149,00 145 149,00   145 149,00 61,2   61,2 61,2   61,2
  2.2 070201 Загальноосвітні школи ( в т ч школа-дитячий садок) 20 527 854,55 19 757 609,00 770 245,55 20 447 613,55 19 678 298,00 769 315,55 20 226 390,51 19 457 074,96 769 315,55 99,6 99,6 99,9 98,5 98,5 99,9
      видатки споживання 20 258 032,55 19 757 609,00 500 423,55 20 178 721,55 19 678 298,00 500 423,55 19 957 498,51 19 457 074,96 500 423,55 99,6 99,6 100,0 98,5 98,5 100,0
      -оплата праці з нарахуваннями 18 371 213,00 18 371 213,00   18 371 213,00 18 371 213,00   18 158 280,30 18 158 280,30   100,0 100,0   98,8 98,8  
      - продукти харчування 629 114,08 164 772,00 464 342,08 628 950,08 164 608,00 464 342,08 622 542,58 158 200,50 464 342,08 100,0 99,9 100,0 99,0 96,0 100,0
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 636 743,00 633 616,00 3 127,00 596 224,00 593 097,00 3 127,00 594 432,02 591 305,02 3 127,00 93,6 93,6 100,0 93,4 93,3 100,0
      видатки розвитку 269 822,00   269 822,00 268 892,00   268 892,00 268 892,00   268 892,00 99,7   99,7 99,7   99,7
      -бюджет розвитку 269 822,00   269 822,00 268 892,00   268 892,00 268 892,00   268 892,00 99,7   99,7 99,7   99,7
  2.3 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 985 781,00 942 531,00 43 250,00 984 265,00 941 015,00 43 250,00 940 867,88 940 867,88 43 250,00 99,8 99,8 100,0 95,4 99,8 100,0
      видатки споживання 942 531,00 942 531,00   941 015,00 941 015,00   940 867,88 940 867,88   99,8 99,8   99,8 99,8  
      -оплата праці з нарахуваннями 891 094,00 891 094,00   890 797,00 890 797,00   890 766,72 890 766,72   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 46 240,00 46 240,00   45 021,00 45 021,00   44 905,20 44 905,20   97,4 97,4   97,1 97,1  
      видатки розвитку 43 250,00   43 250,00 43 250,00   43 250,00 43 250,00   43 250,00 100,0   100,0 100,0   100,0
      -бюджет розвитку 43 250,00   43 250,00 43 250,00   43 250,00 43 250,00   43 250,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  2.4 070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 33 733,00 33 733,00   33 733,00 33 733,00   33 713,13 33 713,13   100,0 100,0   99,9 99,9  
      видатки споживання 33 733,00 33 733,00   33 733,00 33 733,00   33 713,13 33 713,13   100,0 100,0   99,9 99,9  
  2.5 070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 185 680,00 185 680,00   183 610,00 183 610,00   177 385,77 177 385,77   98,9 98,9   95,5 95,5  
      видатки споживання 185 680,00 185 680,00   183 610,00 183 610,00   177 385,77 177 385,77   98,9 98,9   95,5 95,5  
      -оплата праці з нарахуваннями 171 688,00 171 688,00   171 688,00 171 688,00   171 676,26 171 676,26   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 460,00 6 460,00   6 211,00 6 211,00         96,1 96,1        
  2.6 070804 Централізовані бухгалтерії міських відділів освіти 266 581,00 266 581,00   265 594,00 265 594,00   261 439,89 261 439,89   99,6 99,6   98,1 98,1  
      видатки споживання 266 581,00 266 581,00   265 594,00 265 594,00   261 439,89 261 439,89   99,6 99,6   98,1 98,1  
      -оплата праці з нарахуваннями 248 592,00 248 592,00   248 592,00 248 592,00   248 579,09 248 579,09   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 128,00 5 128,00   4 141,00 4 141,00         80,8 80,8        
  2.7 070805 Групи централізованого господарського обслуговування 73 677,00 53 587,00 20 090,00 73 441,00 53 351,00 20 090,00 71 369,70 51 279,70 20 090,00 99,7 99,6 100,0 96,9 95,7 100,0
      видатки споживання 73 677,00 53 587,00 20 090,00 73 441,00 53 351,00 20 090,00 71 369,70 51 279,70 20 090,00 99,7 99,6 100,0 96,9 95,7 100,0
      -оплата праці з нарахуваннями 51 149,00 51 149,00   51 149,00 51 149,00   51 138,90 51 138,90   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 297,00 2 297,00   2 061,00 2 061,00         89,7 89,7        
  2.8 070807 Інші освітні програми 187 288,47 175 206,00 12 082,47 187 288,47 175 206,00 12 082,47 187 287,65 175 205,18 12 082,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      видатки споживання 187 288,47 175 206,00 12 082,47 187 288,47 175 206,00 12 082,47 187 287,65 175 205,18 12 082,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  2.9 070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 12 670,00 12 670,00   12 670,00 12 670,00   12 670,00 12 670,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
      видатки споживання 12 670,00 12 670,00   12 670,00 12 670,00   12 670,00 12 670,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  3 080000 Охорона здоров'я 3 700 209,00 3 429 827,00 270 382,00 3 593 607,00 3 326 005,00 267 602,00 3 590 417,12 3 325 403,93 265 013,19 97,1 97,0 99,0 97,0 97,0 98,0
      видатки споживання 3 437 609,00 3 429 827,00 7 782,00 3 331 007,00 3 326 005,00 5 002,00 3 330 405,93 3 325 403,93 5 002,00 96,9 97,0 64,3 96,9 97,0 64,3
      -оплата праці з нарахуваннями 262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
      - медикаменти  262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
      - продукти харчування 3 700 209,00 3 429 827,00 270 382,00 3 593 607,00 3 326 005,00 267 602,00 3 590 417,12 3 325 403,93 265 013,19 97,1 97,0 99,0 97,0 97,0 98,0
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 437 609,00 3 429 827,00 7 782,00 3 331 007,00 3 326 005,00 5 002,00 3 330 405,93 3 325 403,93 5 002,00 96,9 97,0 64,3 96,9 97,0 64,3
      видатки розвитку 262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
      -бюджет розвитку 262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
  3.1 080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 3 700 209,00 3 429 827,00 270 382,00 3 593 607,00 3 326 005,00 267 602,00 3 590 417,12 3 325 403,93 265 013,19 97,1 97,0 99,0 97,0 97,0 98,0
      видатки споживання 3 437 609,00 3 429 827,00 7 782,00 3 331 007,00 3 326 005,00 5 002,00 3 330 405,93 3 325 403,93 5 002,00 96,9 97,0 64,3 96,9 97,0 64,3
      -оплата праці з нарахуваннями 2 483 062,00 2 483 062,00   2 446 881,00 2 446 881,00   2 446 880,28 2 446 880,28   98,5 98,5   98,5 98,5  
      -медикаменти 241 322,00 241 322,00   241 322,00 241 322,00   240 985,01 240 985,01   100,0 100,0   99,9 99,9  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 185 130,00 179 879,00 5 251,00 165 370,00 165 370,00   165 367,67 165 367,67   89,3 91,9   89,3 91,9  
      видатки розвитку 262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
      -бюджет розвитку 262 600,00   262 600,00 262 600,00   262 600,00 260 011,19   260 011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
  4 090000 Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  95 241,00 95 241,00   95 241,00 95 241,00   88 261,96 88 261,96   100,0 100,0   92,7 92,7  
      видатки споживання 95 241,00 95 241,00   95 241,00 95 241,00   88 261,96 88 261,96   100,0 100,0   92,7 92,7  
  4.1 091106 Інші видатки 36 700,00 36 700,00   36 700,00 36 700,00   36 000,00 36 000,00   100,0 100,0   98,1 98,1  
  4.2 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 37 821,00 37 821,00   37 821,00 37 821,00   37 821,00 37 821,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  4.3 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 20 720,00 20 720,00   20 720,00 20 720,00   14 440,96 14 440,96   100,0 100,0   69,7 69,7  
  5 100000 Житлово-комунальне господарство 5 420 486,12 4 107 486,12 1 313 000,00 5 221 810,72 4 106 810,72 1 115 000,00 5 140 166,91 4 051 172,64 1 088 994,27 96,3 100,0 84,9 94,8 98,6 82,9
      видатки споживання 4 107 486,12 4 107 486,12   4 106 810,72 4 106 810,72   4 051 172,64 4 051 172,64   100,0 100,0   98,6 98,6  
      видатки розвитку 1 313 000,00   1 313 000,00 1 115 000,00   1 115 000,00 1 088 994,27   1 088 994,27 84,9   84,9 82,9   82,9
      -бюджет розвитку 1 313 000,00   1 313 000,00 1 115 000,00   1 115 000,00 1 088 994,27   1 088 994,27 84,9   84,9 82,9   82,9
  5.1 100103 Дотація житлово-комунальному господарству 2 173 611,00 2 073 611,00 100 000,00 2 073 610,72 2 073 610,72   2 069 861,25 2 069 861,25   95,4 100,0   95,2 99,8  
      видатки споживання 2 073 611,00 2 073 611,00   2 073 610,72 2 073 610,72   2 069 861,25 2 069 861,25   100,0 100,0   99,8 99,8  
      видатки розвитку 100 000,00   100 000,00 100 000,00   100 000,00 100 000,00   100 000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
      -бюджет розвитку 100 000,00   100 000,00 100 000,00   100 000,00 100 000,00   100 000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  5.2 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 472 000,00 472 000,00   471 325,00 471 325,00   425 033,55 425 033,55   99,9 99,9   90,0 90,0  
      видатки споживання 472 000,00 472 000,00   471 325,00 471 325,00   425 033,55 425 033,55   99,9 99,9   90,0 90,0  
  5.3 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 2 774 875,12 1 561 875,12 1 213 000,00 2 576 875,00 1 561 875,00 1 015 000,00 2 545 272,11 1 556 277,84 988 994,27 92,9 100,0 83,7 91,7 99,6 81,5
      видатки споживання 1 561 875,12 1 561 875,12   1 561 875,00 1 561 875,00   1 556 277,84 1 556 277,84   100,0 100,0   99,6 99,6  
      видатки розвитку 1 213 000,00   1 213 000,00 1 015 000,00   1 015 000,00 988 994,27   988 994,27 83,7   83,7 81,5   81,5
      -бюджет розвитку 1 213 000,00   1 213 000,00 1 015 000,00   1 015 000,00 988 994,27   988 994,27 83,7   83,7 81,5   81,5
  6 110000 Культура і мистецтво 4 157 158,17 3 294 114,00 863 044,17 3 818 531,39 3 293 411,00 525 120,39 3 816 914,45 3 291 794,60 525 119,85 91,9 100,0 60,8 91,8 99,9 60,8
      видатки споживання 3 410 658,17 3 294 114,00 116 544,17 3 407 114,39 3 293 411,00 113 703,39 3 405 497,99 3 291 794,60 113 703,39 99,9 100,0 97,6 99,8 99,9 97,6
      -оплата праці з нарахуваннями 2 772 990,98 2 744 619,00 28 371,98 2 772 794,98 2 744 423,00 28 371,98 2 772 148,89 2 743 776,91 28 371,98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 144 757,00 144 757,00   144 616,00 144 616,00   144 286,06 144 286,06   99,9 99,9   99,7 99,7  
      видатки розвитку 746 500,00   746 500,00 411 417,00   411 417,00 411 416,46   411 416,46 55,1   55,1 55,1   55,1
      -бюджет розвитку 746 500,00   746 500,00 411 417,00   411 417,00 411 416,46   411 416,46 55,1   55,1 55,1   55,1
  6.1 110201 Бібліотеки 763 415,00 663 415,00 100 000,00 763 065,00 663 368,00 99 697,00 763 051,45 663 354,99 99 696,46 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7
      видатки споживання 663 415,00 663 415,00   663 368,00 663 368,00   663 354,99 663 354,99   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата праці з нарахуваннями 619 803,00 619 803,00   619 803,00 619 803,00   619 803,00 619 803,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 37 298,00 37 298,00   37 273,00 37 273,00   37 269,08 37 269,08   99,9 99,9   99,9 99,9  
      видатки розвитку 100 000,00   100 000,00 99 697,00   99 697,00 99 696,46   99 696,46 99,7   99,7 99,7   99,7
      -бюджет розвитку 100 000,00   100 000,00 99 697,00   99 697,00 99 696,46   99 696,46 99,7   99,7 99,7   99,7
  6.2 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1 784 660,98 1 109 789,00 674 871,98 1 449 796,98 1 109 705,00 340 091,98 1 448 827,96 1 108 735,98 340 091,98 81,2 100,0 50,4 81,2 99,9 50,4
      видатки споживання 1 138 160,98 1 109 789,00 28 371,98 1 138 076,98 1 109 705,00 28 371,98 1 137 107,96 1 108 735,98 28 371,98 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0
      -оплата праці з нарахуваннями 955 955,98 927 584,00 28 371,98 955 955,98 927 584,00 28 371,98 955 309,89 926 937,91 28 371,98 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 64 403,00 64 403,00   64 319,00 64 319,00   64 101,40 64 101,40   99,9 99,9   99,5 99,5  
      видатки розвитку 646 500,00   646 500,00 311 720,00   311 720,00 311 720,00   311 720,00 48,2   48,2 48,2   48,2
      -бюджет розвитку 646 500,00   646 500,00 311 720,00   311 720,00 311 720,00   311 720,00 48,2   48,2 48,2   48,2
  6.3 110205 Школи естетичного виховання дітей 1 267 419,19 1 179 247,00 88 172,19 1 264 245,41 1 178 914,00 85 331,41 1 264 229,61 1 178 898,20 85 331,41 99,7 100,0 96,8 99,7 100,0 96,8
      видатки споживання 1 267 419,19 1 179 247,00 88 172,19 1 264 245,41 1 178 914,00 85 331,41 1 264 229,61 1 178 898,20 85 331,41 99,7 100,0 96,8 99,7 100,0 96,8
      -оплата праці з нарахуваннями 1 144 850,00 1 144 850,00   1 144 850,00 1 144 850,00   1 144 850,00 1 144 850,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 30 038,00 30 038,00   30 006,00 30 006,00   30 002,20 30 002,20   99,9 99,9   99,9 99,9  
      видатки розвитку                              
      -бюджет розвитку                              
  6.4 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 341 663,00 341 663,00   341 424,00 341 424,00   340 805,43 340 805,43   99,9 99,9   99,7 99,7  
      видатки споживання 341 663,00 341 663,00   341 424,00 341 424,00   340 805,43 340 805,43   99,9 99,9   99,7 99,7  
      -оплата праці з нарахуваннями 52 382,00 52 382,00   52 186,00 52 186,00   52 186,00 52 186,00   99,6 99,6   99,6 99,6  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13 018,00 13 018,00   13 018,00 13 018,00   12 913,38 12 913,38   100,0 100,0   99,2 99,2  
      видатки розвитку                              
      -бюджет розвитку                              
  7 130000 Фізична культура і спорт 616 903,57 574 976,00 41 927,57 582 194,14 574 596,00 41 927,57 602 317,75 560 390,18 41 927,57 94,4 99,9 100,0 97,6 97,5 100,0
      видатки споживання 594 503,57 574 976,00 19 527,57 582 194,14 574 596,00 19 527,57 579 917,75 560 390,18 19 527,57 97,9 99,9 100,0 97,5 97,5 100,0
      -оплата праці з нарахуваннями 451 588,00 451 588,00   451 588,00 451 588,00   451 578,44 451 578,44   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 425,00 2 425,00   2 045,00 2 045,00   2 042,57 2 042,57   84,3 84,3   84,2 84,2  
      видатки розвитку 22 400,00   22 400,00 24 445,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 109,1   100,0 100,0   100,0
      -бюджет розвитку 22 400,00   22 400,00 24 445,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 109,1   100,0 100,0   100,0
  7.1 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 31 457,00 31 457,00   31 457,00 31 457,00   17 266,82 17 266,82   100,0 100,0   54,9 54,9  
      видатки споживання 31 457,00 31 457,00   31 457,00 31 457,00   17 266,82 17 266,82   100,0 100,0   54,9 54,9  
  7.2 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 585 446,57 543 519,00 41 927,57 562 666,57 543 139,00 41 927,57 562 650,93 543 123,36 41 927,57 96,1 99,9 100,0 96,1 99,9 100,0
      видатки споживання 563 046,57 543 519,00 19 527,57 562 666,57 543 139,00 19 527,57 562 650,93 543 123,36 19 527,57 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
      -оплата праці з нарахуваннями 451 588,00 451 588,00   451 588,00 451 588,00   451 578,44 451 578,44   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 425,00 2 425,00   2 045,00 2 045,00   2 042,57 2 042,57   84,3 84,3   84,2 84,2  
      видатки розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
      -бюджет розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  8 150000 Будівництво 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
      видатки розвитку 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
      -бюджет розвитку 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
  8.1 150101 Капітальні вкладення 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
      видатки розвитку 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
      -бюджет розвитку 6 710 566,60   6 710 566,60 1 651 872,00   1 651 872,00 1 603 372,00   1 603 372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
  9. 160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   44 425,63 44 425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
      видатки споживання 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   44 425,63 44 425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
  9.1 160101 Землеустрій 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   44 425,63 44 425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
      видатки споживання 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   44 425,63 44 425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
  10 170000 Транспорт,   дорожнє    господарство,  зв'язок, телекомунікації    та  інформатика             1 561 858,00 647 728,00 914 130,00 1 255 075,00 647 728,00 607 347,00 782 787,96 499 797,81 282 990,15 80,4 100,0 66,4 50,1 77,2 31,0
      видатки споживання 1 561 858,00 647 728,00 914 130,00 1 255 075,00 647 728,00 607 347,00 782 787,96 499 797,81 282 990,15 80,4 100,0 66,4 50,1 77,2 31,0
      видатки розвитку 914 130,00   914 130,00 607 347,00   607 347,00 282 990,15   282 990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
      -бюджет розвитку 914 130,00   914 130,00 607 347,00   607 347,00 282 990,15   282 990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
  10.1 170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1 561 858,00 647 728,00 914 130,00 647 728,00 647 728,00   499 797,81 499 797,81   41,5 100,0   32,0 77,2  
      видатки споживання 647 728,00 647 728,00   647 728,00 647 728,00   499 797,81 499 797,81   100,0 100,0   77,2 77,2  
      видатки розвитку 914 130,00   914 130,00 607 347,00   607 347,00 282 990,15   282 990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
      -бюджет розвитку 914 130,00   914 130,00 607 347,00   607 347,00 282 990,15   282 990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
  10 240000 Цільові фонди 29 920,00   29 920,00                        
      видатки споживання 29 920,00   29 920,00                        
  10.1 240604 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 29 920,00   29 920,00                        
      видатки споживання 29 920,00   29 920,00                        
  11 250000 Видатки, не віднесені до основних груп 2 474 180,88 273 380,88 2 200 800,00 273 380,88 273 380,88   273 380,63 273 380,63   11,0 100,0   11,0 100,0  
      видатки споживання 273 380,88 273 380,88   273 380,88 273 380,88   273 380,63 273 380,63   100,0 100,0   100,0 100,0  
      оплата праці з нарахуваннями 219 709,13 219 709,13                          
      нерозподілені видатки 60 000,00 60 000,00                          
      видатки розвитку 2 200 800,00   2 200 800,00                        
      -бюджет розвитку 2 200 800,00   2 200 800,00                        
  11.1 250102 Резервний фонд 60 000,00 60 000,00                          
      нерозподілені видатки 60 000,00 60 000,00                          
  11.2 250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
      видатки споживання 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
      -оплата праці з нарахуваннями 219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   100,0 100,0   100,0 100,0  
  11.3 250404 Інші видатки 2 206 584,00 5 784,00 2 200 800,00 5 784,00 5 784,00   5 783,75 5 783,75   0,3 100,0   0,3 100,0  
      видатки споживання 5 784,00 5 784,00   5 784,00 5 784,00   5 783,75 5 783,75   100,0 100,0   100,0 100,0  
      видатки розвитку 2 200 800,00   2 200 800,00                        
      -бюджет розвитку 2 200 800,00   2 200 800,00                        
      РАЗОМ ВИДАТКІВ: 57 407 073,46 43 286 708,00 14 120 365,46 48 762 680,39 43 052 865,86 5 709 814,53 47 796 620,93 42 488 258,33 5 308 362,60 84,9 99,5 40,4 83,3 98,2 37,6
    250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 6 215 173,00 6 215 173,00   6 215 173,00 6 215 173,00   6 215 173,00 6 215 173,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    250380 Інша субвенція  612 435,00 612 435,00   612 435,00 612 435,00   612 435,00 612 435,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
      ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 64 234 681,46 50 114 316,00 14 120 365,46 55 590 288,39 49 880 473,86 5 709 814,53 54 624 228,93 49 315 866,33 5 308 362,60 86,5 99,5 40,4 85,0 98,4 37,6
  Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович


  Додаток 4
  до рішення сесії міської ради
  від   13  липня 2016 року
  № 253 -VIІ
         Виконання видаткової частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 року (за головними розпорядниками коштів)
  (грн)
  КВК/ КТКВ Назва головного розпорядника коштів та назва підрозділу бюджетної класифікації Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін у тому числі: Профінансовано у тому числі: Виконано у тому числі: Профінансовано,% у тому числі: Виконання, % у тому числі:
  загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
  01 Виконавчий апарат Балтської міської ради 18232875,60 9050059,00 9182816,60 12605392,86 9017184,86 3588208,00 11905037,17 8715691,75 3189345,42 69,1 99,6 39,1 65,3 96,3 34,7
    видатки споживання 9050059,00 9050059,00   7477358,72 9017184,86   7420792,17 8715691,75   82,6 99,6   82,0 96,3  
    -оплата праці з нарахуваннями 3533751,13 3533751,13   3532755,13 3532755,13   3311035,22 3311035,22   100,0 100,0   93,7 93,7  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93600,00 93600,00   67618,00 67618,00   49526,51 49526,51   72,2 72,2   52,9 52,9  
    видатки розвитку 9152896,60   9152896,60 538943,00   3588208,00 639022,55   3189345,42 5,9   39,2 7,0   34,8
    -бюджет розвитку 9152896,60   9152896,60 213989,00   3588208,00 213989,00   3189345,42 2,3   39,2 2,3   34,8
    нерозподілені видатки 60000,00 60000,00                          
  010116 Органи місцевого самоврядування 4089223,00 3874023,00 215200,00 4055862,00 3841873,00 213989,00 4008642,08 3794653,08 213989,00 99,2 99,2 99,4 98,0 98,0 99,4
    видатки споживання 3874023,00 3874023,00   3841873,00 3841873,00   3794653,08 3794653,08   99,2 99,2   98,0 98,0  
    -оплата праці з нарахуваннями 3314042,00 3314042,00   3313046,00 3313046,00   3311035,22 3311035,22   100,0 100,0   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93600,00 93600,00   67618,00 67618,00   49526,51 49526,51   72,2 72,2   52,9 52,9  
    видатки розвитку 215200,00   215200,00 213989,00   213989,00 213989,00   213989,00 99,4   99,4 99,4   99,4
    -бюджет розвитку 215200,00   215200,00 213989,00   213989,00 213989,00   213989,00 99,4   99,4 99,4   99,4
  100103 Дотація житлово-комунальному господарству 2173611,00 2073611,00 100000,00 2073610,72 2073610,72   2069861,25 2069861,25   95,4 100,0   95,2 99,8  
    видатки споживання 2073611,00 2073611,00   2073610,72 2073610,72   2069861,25 2069861,25   100,0 100,0   99,8 99,8  
    видатки розвитку 100000,00   100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 100000,00   100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 472000,00 472000,00   471325,00 471325,00   425033,55 425033,55   99,9 99,9   90,0 90,0  
    видатки споживання 472000,00 472000,00   471325,00 471325,00   425033,55 425033,55   99,9 99,9   90,0 90,0  
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 2774875,12 1561875,12 1213000,00 1561875,00 1561875,00 1015000,00 1556277,84 1556277,84 988994,27 56,3 100,0 83,7 56,1 99,6 81,5
    видатки споживання 1561875,12 1561875,12   1561875,00 1561875,00   1556277,84 1556277,84   100,0 100,0   99,6 99,6  
    видатки розвитку 1213000,00   1213000,00 1015000,00   1015000,00 988994,27   988994,27 83,7   83,7 81,5   81,5
    -бюджет розвитку 1213000,00   1213000,00 1015000,00   1015000,00 988994,27   988994,27 83,7   83,7 81,5   81,5
  090412 Інші видатки на соціальний захист населення 37821,00 37821,00   37821,00 37821,00   37821,00 37821,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 37821,00 37821,00   37821,00 37821,00   37821,00 37821,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів в т.ч.: 20720,00 20720,00   20720,00 20720,00   14440,96 14440,96   100,0 100,0   69,7 69,7  
    видатки споживання 20720,00 20720,00   20720,00 20720,00   14440,96 14440,96   100,0 100,0   69,7 69,7  
  150101 Капітальні вкладення 6710566,60   6710566,60 1651872,00   1651872,00 1603372,00   1603372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
    видатки розвитку 6710566,60   6710566,60 1651872,00   1651872,00 1603372,00   1603372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
    -бюджет розвитку 6710566,60   6710566,60 1651872,00   1651872,00 1603372,00   1603372,00 24,6   24,6 23,9   23,9
  160101 Землеустрій 88900,00 88900,00   88851,26 88851,26   44425,63 44425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
    видатки споживання 88900,00 88900,00   88851,26 88851,26   44425,63 44425,63   99,9 99,9   50,0 50,0  
  170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1561858,00 647728,00 914130,00 1255075,00 647728,00 607347,00 782787,96 499797,81 282990,15 80,4 100,0 66,4 50,1 77,2 31,0
    видатки споживання 647728,00 647728,00   647728,00 647728,00   499797,81 499797,81   100,0 100,0   77,2 77,2  
    видатки розвитку 914130,00   914130,00 607347,00   607347,00 282990,15   282990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
    -бюджет розвитку 914130,00   914130,00 607347,00   607347,00 282990,15   282990,15 66,4   66,4 31,0   31,0
  240604 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 29920,00   29920,00                        
    видатки споживання 29920,00   29920,00                        
  250102 Резервний фонд 60000,00 60000,00                          
    нерозподілені видатки 60000,00 60000,00                          
  250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 267596,88 267596,88   267596,88 267596,88   267596,88 267596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 267596,88 267596,88   267596,88 267596,88   267596,88 267596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата праці з нарахуваннями 219709,13 219709,13   219709,13 219709,13   219709,13 219709,13   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250404 Інші видатки 5784,00 5784,00   5784,00 5784,00   5783,75 5783,75   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 5784,00 5784,00   5784,00 5784,00   5783,75 5783,75   100,0 100,0   100,0 100,0  
    Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 5784,00 5784,00   5784,00 5784,00   5783,75 5783,75   100,0 100,0   100,0 100,0  
  10 Відділ освіти Балтської міської ради 29116030,69 27512708,00 1603322,69 28745149,14 27416265,00 1328884,14 28484252,19 27155368,05 1328884,14 98,7 99,6 82,9 97,8 98,7 82,9
    видатки споживання 28543239,69 27512708,00 1030531,69 28265458,14 27416265,00 849193,14 28004561,19 27155368,05 849193,14 99,0 99,6 82,4 98,1 98,7 82,4
    -оплата праці з нарахуваннями 24522960,00 24522960,00   24522663,00 24522663,00   24309654,40 24309654,40   100,0 100,0   99,1 99,1  
    - продукти харчування 1545248,20 620772,00 924476,20 1345471,68 620608,00 724863,68 1327327,06 602463,98 724863,08 87,1 100,0 78,4 85,9 97,1 78,4
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1006876,95 987202,00 19674,95 951343,95 931669,00 19674,95 936620,85 916945,90 19674,95 94,5 94,4 100,0 93,0 92,9 100,0
    видатки розвитку 572791,00   572791,00 479691,00   479691,00 479691,00   479691,00 83,7   83,7 83,7   83,7
    -бюджет розвитку 572791,00   572791,00 479691,00   479691,00 479691,00   479691,00 83,7   83,7 83,7   83,7
  070101 Дошкільні навчальні заклади 6189162,10 5473435,00 715727,10 5903710,55 5461492,00 442218,55 5891559,91 5449341,36 442218,55 95,4 99,8 61,8 95,2 99,6 61,8
    видатки споживання 5951843,10 5473435,00 478408,10 5758561,55 5461492,00 297069,55 5746410,91 5449341,36 297069,55 96,8 99,8 62,1 96,5 99,6 62,1
    -оплата праці з нарахуваннями 4337636,00 4337636,00   4337636,00 4337636,00   4337634,69 4337634,69   100,0 100,0   100,0 100,0  
    - продукти харчування 916134,12 456000,00 460134,12 716521,60 456000,00 260521,60 704784,48 444263,48 260521,00 78,2 100,0 56,6 76,9 97,4 56,6
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 307583,95 291036,00 16547,95 295640,95 279093,00 16547,95 295241,06 278693,11 16547,95 96,1 95,9 100,0 96,0 95,8 100,0
    видатки розвитку 237319,00   237319,00 145149,00   145149,00 145149,00   145149,00 61,2   61,2 61,2   61,2
    -бюджет розвитку 237319,00   237319,00 145149,00   145149,00 145149,00   145149,00 61,2   61,2 61,2   61,2
  070201 Загальноосвітні школи 20527854,55 19757609,00 770245,55 20447613,55 19678298,00 769315,55 20226390,51 19457074,96 769315,55 99,6 99,6 99,9 98,5 98,5 99,9
    видатки споживання 20258032,55 19757609,00 500423,55 20178721,55 19678298,00 500423,55 19957498,51 19457074,96 500423,55 99,6 99,6 100,0 98,5 98,5 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 18371213,00 18371213,00   18371213,00 18371213,00   18158280,30 18158280,30   100,0 100,0   98,8 98,8  
    - продукти харчування 629114,08 164772,00 464342,08 628950,08 164608,00 464342,08 622542,58 158200,50 464342,08 100,0 99,9 100,0 99,0 96,0 100,0
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 636743,00 633616,00 3127,00 596224,00 593097,00 3127,00 594432,02 591305,02 3127,00 93,6 93,6 100,0 93,4 93,3 100,0
    видатки розвитку 269822,00   269822,00 268892,00   268892,00 268892,00   268892,00 99,7   99,7 99,7   99,7
    -бюджет розвитку 269822,00   269822,00 268892,00   268892,00 268892,00   268892,00 99,7   99,7 99,7   99,7
  070401 Позашкільна освіта 985781,00 942531,00 43250,00 984265,00 941015,00 43250,00 984117,88 940867,88 43250,00 99,8 99,8 100,0 99,8 99,8 100,0
    видатки споживання 942531,00 942531,00   941015,00 941015,00   940867,88 940867,88     99,8     99,8  
    -оплата праці з нарахуваннями 891094,00 891094,00   890797,00 890797,00   890766,72 890766,72   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 46240,00 46240,00   45021,00 45021,00   44905,20 44905,20   97,4 97,4   97,1 97,1  
    видатки розвитку 43250,00   43250,00 43250,00   43250,00 43250,00   43250,00 100,0   100,0     100,0
    -бюджет розвитку 43250,00   43250,00 43250,00   43250,00 43250,00   43250,00 100,0   100,0     100,0
  070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 33733,00 33733,00   33733,00 33733,00   33713,13 33713,13   100,0 100,0   99,9 99,9  
    видатки споживання 33733,00 33733,00   33733,00 33733,00   33713,13 33713,13   100,0 100,0   99,9 99,9  
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 185680,00 185680,00   183610,00 183610,00   177385,77 177385,77   98,9 98,9   95,5 95,5  
    видатки споживання 185680,00 185680,00   183610,00 183610,00   177385,77 177385,77   98,9 98,9   95,5 95,5  
    -оплата праці з нарахуваннями 171688,00 171688,00   171688,00 171688,00   171676,26 171676,26   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6460,00 6460,00   6211,00 6211,00         96,1 96,1        
  070804 Централізовані бухгалтеріїї 266581,00 266581,00   265594,00 265594,00   261439,89 261439,89   99,6 99,6   98,1 98,1  
    видатки споживання 266581,00 266581,00   265594,00 265594,00   261439,89 261439,89   99,6 99,6   98,1 98,1  
    -оплата праці з нарахуваннями 248592,00 248592,00   248592,00 248592,00   248579,09 248579,09   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5128,00 5128,00   4141,00 4141,00         80,8 80,8        
  070805 Групи централізованого господарського обслуговування 73677,00 53587,00 20090,00 73441,00 53351,00 20090,00 71369,70 51279,70 20090,00 99,7 99,6 100,0 96,9 95,7 100,0
    видатки споживання 73677,00 53587,00 20090,00 73441,00 53351,00 20090,00 71369,70 51279,70 20090,00 99,7 99,6 100,0 96,9 95,7 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 51149,00 51149,00   51149,00 51149,00   51138,90 51138,90   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2297,00 2297,00   2061,00 2061,00         89,7 89,7        
  070807 Інші освітні програми в тому числі програма "Оздоровлення дітей" 187288,47 175206,00 12082,47 187288,47 175206,00 12082,47 187287,65 175205,18 12082,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    видатки споживання 187288,47 175206,00 12082,47 187288,47 175206,00 12082,47 187287,65 175205,18 12082,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  070808 Допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 12670,00 12670,00   12670,00 12670,00   12670,00 12670,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 12670,00 12670,00   12670,00 12670,00   12670,00 12670,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  091106 Інші видатки (в частині програми «Сім’я і  молодь Балтської об’єднаної територіальної громади" на 2016 -2017 роки) 36700,00 36700,00   36700,00 36700,00   36000,00 36000,00   100,0 100,0   98,1 98,1  
    видатки споживання 36700,00 36700,00   36700,00 36700,00   36000,00 36000,00   100,0 100,0   98,1 98,1  
  130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 31457,00 31457,00   31457,00 31457,00   17266,82 17266,82   100,0 100,0   54,9 54,9  
    видатки споживання 31457,00 31457,00   31457,00 31457,00   17266,82 17266,82   100,0 100,0   54,9 54,9  
  130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 585446,57 543519,00 41927,57 585066,57 543139,00 41927,57 585050,93 543123,36 41927,57 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
    видатки споживання 563046,57 543519,00 19527,57 451588,00 543139,00 19527,57 451578,44 543123,36 19527,57 80,2 99,9 100,0 80,2 99,9 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 451588,00 451588,00   451588,00 451588,00   451578,44 451578,44   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2425,00 2425,00   2045,00 2045,00   2042,57 2042,57   84,3 84,3   84,2 84,2  
    видатки розвитку 22400,00   22400,00 22400,00   22400,00 22400,00   22400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 22400,00   22400,00 22400,00   22400,00 22400,00   22400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  14 Відділ охорони здоров'я Балтської міської ради 3700209,00 3429827,00 270382,00 3593607,00 3326005,00 267602,00 3330405,93 3325403,93 265013,19 97,1 97,0 99,0 90,0 97,0 98,0
    видатки споживання 3437609,00 3429827,00 7782,00 3331007,00 3326005,00 5002,00 3330405,93 3325403,93 5002,00 96,9 97,0 64,3 96,9 97,0 64,3
    -оплата праці з нарахуваннями 2483062,00 2483062,00   2446881,00 2446881,00   2446880,28 2446880,28   98,5 98,5   98,5 98,5  
    - медикаменти  241322,00 241322,00   241322,00 241322,00   240985,01 240985,01   100,0 100,0   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 185130,00 179879,00 5251,00 165370,00 165370,00   2446880,28 165367,67     91,9   1 321,7 91,9  
    видатки розвитку 262600,00   262600,00 262600,00   262600,00     260011,19 100,0   100,0     99,0
    -бюджет розвитку 262600,00   262600,00 262600,00   262600,00     260011,19 100,0   100,0     99,0
  080800 Центри первинної медичної (медико санітарної) допомоги 3700209,00 3429827,00 270382,00 3593607,00 3326005,00 267602,00 3590417,12 3325403,93 265013,19 97,1 97,0 99,0 97,0 97,0 98,0
    видатки споживання 3437609,00 3429827,00 7782,00 3331007,00 3326005,00 5002,00 3330405,93 3325403,93 5002,00 96,9 97,0 64,3 96,9 97,0 64,3
    -оплата праці з нарахуваннями 2483062,00 2483062,00   2446881,00 2446881,00   2446880,28 2446880,28   98,5 98,5   98,5 98,5  
    - медикаменти  241322,00 241322,00   241322,00 241322,00   240985,01 240985,01   100,0 100,0   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 185130,00 179879,00 5251,00 165370,00 165370,00   165367,67 165367,67     91,9   89,3 91,9  
    видатки розвитку 262600,00   262600,00 262600,00   262600,00 260011,19   260011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
    -бюджет розвитку 262600,00   262600,00 262600,00   262600,00 260011,19   260011,19 100,0   100,0 99,0   99,0
  24 Відділ культури Балтської міської ради 4157158,17 3294114,00 863044,17 3818531,39 3293411,00 525120,39 3816914,45 3291794,60 525119,85 91,9 100,0 60,8 91,8 99,9 60,8
    видатки споживання 3410658,17 3294114,00 116544,17 3407114,39 3293411,00 113703,39 3405497,99 3291794,60 113703,39 99,9 100,0 97,6 99,8 99,9 97,6
    -оплата праці з нарахуваннями 2784516,98 2756145,00 28371,98 2784277,98 2755906,00 28371,98 2783631,89 2755259,91 28371,98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 131739,00 144757,00   131598,00 144616,00   131372,68 144286,06   99,9 99,9   99,7 99,7  
    видатки розвитку 746500,00   746500,00 411417,00   411417,00 411416,46   411416,46 55,1   55,1 55,1   55,1
    -бюджет розвитку 746500,00   746500,00 411417,00   411417,00 411416,46   411416,46 55,1   55,1 55,1   55,1
  110201 Бібліотеки 763415,00 663415,00 100000,00 763065,00 663368,00 99697,00 763051,45 663354,99 99696,46 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7
    видатки споживання 663415,00 663415,00   663368,00 663368,00   663354,99 663354,99   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата праці з нарахуваннями 619803,00 619803,00   619803,00 619803,00   619803,00 619803,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 37298,00 37298,00   37273,00 37273,00   37269,08 37269,08   99,9 99,9   99,9 99,9  
    видатки розвитку 100000,00   100000,00 99697,00   99697,00 99696,46   99696,46 99,7   99,7 99,7   99,7
    -бюджет розвитку 100000,00   100000,00 99697,00   99697,00 99696,46   99696,46 99,7   99,7 99,7   99,7
  110204 Будинок культури 1784660,98 1109789,00 674871,98 1449796,98 1109705,00 340091,98 1448827,96 1108735,98 340091,98 81,2 100,0 50,4 81,2 99,9 50,4
    видатки споживання 1138160,98 1109789,00 28371,98 1138076,98 1109705,00 28371,98 1137107,96 1108735,98 28371,98 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 955955,98 927584,00 28371,98 955955,98 927584,00 28371,98 955309,89 926937,91 28371,98 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 64403,00 64403,00   64319,00 64319,00   64101,40 64101,40   99,9 99,9   99,5 99,5  
    видатки розвитку 646500,00   646500,00 311720,00   311720,00 311720,00   311720,00 48,2   48,2 48,2   48,2
    -бюджет розвитку 646500,00   646500,00 311720,00   311720,00 311720,00   311720,00 48,2   48,2 48,2   48,2
  110205 Установи культури і мистецтва 1267419,19 1179247,00 88172,19 1264245,41 1178914,00 85331,41 1264229,61 1178898,20 85331,41 99,7 100,0 96,8 99,7 100,0 96,8
    видатки споживання 1267419,19 1179247,00 88172,19 1264245,41 1178914,00 85331,41 1264229,61 1178898,20 85331,41 99,7 100,0 96,8 99,7 100,0 96,8
    -оплата праці з нарахуваннями 1144850,00 1144850,00   1144850,00 1144850,00   1144850,00 1144850,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 30038,00 30038,00   30006,00 30006,00   30002,20 30002,20   99,9 99,9   99,9 99,9  
    видатки розвитку                              
    -бюджет розвитку                              
  110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 341663,00 341663,00   341424,00 341424,00   340805,43 340805,43   99,9 99,9   99,7 99,7  
    видатки споживання 341663,00 341663,00   341424,00 341424,00   340805,43 340805,43   99,9 99,9   99,7 99,7  
    -оплата праці з нарахуваннями 63908,00 63908,00   63669,00 63669,00   63669,00 63669,00   99,6 99,6   99,6 99,6  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13018,00 13018,00   13018,00 13018,00   12913,38 12913,38   100,0 100,0   99,2 99,2  
    видатки розвитку                              
    -бюджет розвитку                              
  76 Фінансове управління Балтської міської ради 9028408,00 6827608,00 2200800,00 6827608,00 6827608,00   6827608,00 6827608,00   75,6 100,0   75,6 100,0  
  250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - районному бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня")  6215173,00 6215173,00   6215173,00 6215173,00   6215173,00 6215173,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" ) 300000,00 300000,00   300000,00 300000,00   300000,00 300000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА) 84110,00 84110,00   84110,00 84110,00   84110,00 84110,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки) 138000,00 138000,00   138000,00 138000,00   138000,00 138000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" 59997,00 59997,00   59997,00 59997,00   59997,00 59997,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 9962,00 9962,00   9962,00 9962,00   9962,00 9962,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250380 Інша субвенція (На утримання КП "Трудовий архів") 20366,00 20366,00   20366,00 20366,00   20366,00 20366,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250404 Інші видатки (Нерозподілені між інфраструктурними об'єктами об'єднаної територіальної громади в частині  бюджету розвитку території) 2200800,00   2200800,00                        
    Разом видатків: 64234681,46 50114316,00 14120365,46 55590288,39 49880473,86 5709814,53 54624228,93 49315866,33 5308362,60 86,5 99,5 40,4 85,0 98,4 37,6
  Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович


  Додаток № 5
  до рішення сесії міської ради від 13 липня 2016 року № 253 -VIІ 
   Виконання міжбюджетних трансфертів з  бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради місцевим бюджетам за І півріччя 2016 року
  Показники Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з міського бюджету загального фонду 
  Субвенція з міського бюджету місцевим бюджетам 
  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджета - на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам  - для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами
  Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Районний бюджет Балтського району 6 215 173,00 20 366,00 84 110,00 300 000,00 59 997,00 138 000,00 9 962,00
  Профінансовано Районний бюджет Балтського району 6 215 173,00 20 366,00 84 110,00 300 000,00 59 997,00 138 000,00 9 962,00
  Виконано Районний бюджет Балтського району 6 215 173,00 20 366,00 84 110,00 300 000,00 59 997,00 138 000,00 9 962,00
  Профінансовано, % Районний бюджет Балтського району 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Виконано, % Районний бюджет Балтського району 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Перший заступник міського голови                                                                                                                                                                Е.С. Рабінович Е.С.Рабінович


  Додаток 6
  до рішення міської ради
  від  13   липня  2016 року
  № 253 - VIІ
  Фінансування об`єктів, видатки на які у І півріччі 2016 року проводились за рахунок коштів бюджету розвитку
  (грн.)
  Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, інше) Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Кредиторська заборгованість на 01.07.2016 р.
  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
      РАЗОМ 13 035 587,60 4 741 916,00 4 340 464,07  
    освіта    572 791,00 479 691,00 479 691,00  
  070101 Відділ освіти Балтської міської ради Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для ДНЗ Переліта, Гольма, Оленівка, Кармалюківка, Мирони 237 319,00 145 149,00 145 149,00  
  070201 Придбання предметів  та  обладнання довгострокового користування (ЗОШ, що фінансується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету) 217 850,00 216 920,00 216 920,00  
  070201 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (ЗОШ, що фінансується за рахунок бюджету ОТГ /утримання ДНЗ  при НВК) 51 972,00 51 972,00 51 972,00  
  070401 Придбання преметів та обладнання довгострокового  крристування (позашкільна освіти). 43 250,00 43 250,00 43 250,00  
  130107 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування 22 400,00 22 400,00 22 400,00  
    охорона здоров"я   362 600,00 262 600,00 260 011,19  
  080800 КУ "Балтський центр ПМСД" Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування  362 600,00 262 600,00 260 011,19  
    культура   746 500,00 411 417,00 411 416,46  
  110201 Відділ культури Балтської міської ради Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування 100 000,00 99 697,00 99 696,46  
  110204 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування 333 000,00 311 720,00 311 720,00  
  110204 Капітальний ремонт інших  об’єктів 313 500,00      
    державне управління   9 152 896,60 3 588 208,00 3 189 345,42  
  010116 Виконавчий апарат Балтської міської ради Придбання предметів та обладнання довгострокового коритування  215 200,00 213 989,00 213 989,00  
  100103 Капітальні  трансферти  піприємствам (установам, організаціям) 100 000,00 100 000,00 100 000,00  
  100203 Капітальні  трансферти  піприємствам (установам, організаціям) 1 213 000,00 1 015 000,00 988 994,27  
  170703 Капітальний ремонт інших  об’єктів 914 130,00 607 347,00 282 990,15  
  150101 Придбання предметів та обладнання довгострокового коритування  1 635 000,00 1 635 000,00 1 586 500,00  
  150101 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 16 872,00 16 872,00 16 872,00  
  150101 Придбання та монтаж ангара  шатрового з тентовим  покриттям  під потреби спортивного залу ДЮСШ м.Балта, Одеської області 708 694,60      
  150101 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування  4 350 000,00      
    Фінансове управління Балтської міської ради   2 200 800,00      
  250404 Інші видатки Нерозподілені між інфраструктурними об"єктами о"єднанної територіальної громади  в частині бюджету розвитку території 2 200 800,00      
           
  Перший заступник міського голови                                                                                                                                                                Е.С. Рабінович


  Додаток 7
  до рішення сесії міської ради
  від   13  липня  2016 року
  № 253 - VІI
  Виконання місцевих (регіональних) програм по бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2016 року
  (грн.)
  КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  КТКВ Найменування програми Передбачено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Найменування програми Передбачено на звітний період 2015 року Профінансовано Виконано Передбачено на звітний період 2015 року Профінансовано Виконано
  10 Відділ освіти Балтської міської ради   249 147,00 249 147,00 234 256,00         249 147,00 249 147,00 234 256,00
  070807 Інші освітні програми  Програми розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 5 784,00 5 784,00 5 784,00         5 784,00 5 784,00 5 784,00
  070807 Інші освітні програми  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
  175 206,00 175 206,00 175 205,18         175 206,00 175 206,00 175 205,18
  091106 Інші видатки Програми «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної  територіальної 
  громади»  на 2016-2017 роки
  36 700,00 36 700,00 36 000,00         36 700,00 36 700,00 36 000,00
  130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань "Програма розвитку фізичної культури та спорту Балтської об'єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки" 31 457,00 31 457,00 17 266,82         31 457,00 31 457,00 17 266,82
  01 Виконавчий апарат Балтської міської ради   5 784,00 5 784,00 5 784,00         5 784,00 5 784,00 5 784,00
  250404 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 5 784,00 5 784,00 5 784,00         5 784,00 5 784,00 5 784,00
  24 Відділ культури Балтської міської ради   257 477,00 257 477,00 256 986,00         257 477,00 257 477,00 256 986,00
  110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки 257 477,00 257 477,00 256 986,00         257 477,00 257 477,00 256 986,00
    Всього:   512 408,00 512 408,00 497 026,00         512 408,00 512 408,00 497 026,00
  Перший заступник міського голови                                                                                                                                                                Е.С. Рабінович Е.С.Рабінович
Повернення до списку