Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 144 - VII від 30.03.2016

 • 30 березня 2016

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 144 - VII від 30.03.2016

  Україна

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  РІШЕННЯ


  Україна, 66101, м. Балта, вул. Любомирська, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

   № 144 -  VII    від  30   березня   2016 року                                                                  

   

  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року №53- VII  «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік»

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Балтська міська рада

   

   ВИРІШИЛА:

   

  1.                     Внести зміни і доповнення  до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року №53-VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади                                        Балтської міської ради на 2016 рік»

         -  внести зміни до видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, згідно з додатком №3,4 до цього рішення:

   

  - цифри «104 501 537» змінити на «108 567 352»

  - цифри «97 108 577» змінити на «96 602 892»

  - цифри «7 392 960» змінити на «11 964 460»

   

  2. Збільшити профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 5 606 818 грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 5 606 818 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

  - дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 5 606 818 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

  3. Внести зміни за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування згідно з додатком № 3, за головними розпорядниками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік згідно з додатком №4 до цього рішення.

   

  4. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком №5 до цього рішення.

   

  5. Внести зміни до видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

   

  6. Внести зміни до видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 775 800 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

   

  7. Викласти в новій редакцій додатки № 1 – 7, які є невід`ємною частиною до цього рішення.

   

   

  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

  міської  ради по бюджету та фінансам.

   

   

   

   

   

  Міський голова              С.С. Мазур


  Додаток № 1
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року №144-VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №  53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2016 рік
               грн.
  Код Найменування згідно
   з класифікацією доходів бюджету
  Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  10000000 Податкові надходження 38 222 679 38 157 719 64 960  
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 18 109 048 18 109 048    
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18 091 788 18 091 788    
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 13 344 888 13 344 888    
  11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 450 000 1 450 000    
  11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 639 100 2 639 100    
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 554 200 554 200    
  11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 103 600 103 600    
  11020000 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  17 260 17 260    
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  17 260 17 260    
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 177 961 177 961    
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 177 961 177 961    
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 177 961 177 961    
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 354 500 3 354 500    
  18000000 Місцеві податки 16 516 210 16 516 210    
  18010000 Податок на майно 9 855 010 9 855 010    
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2 500 2 500    
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 7 550 7 550    
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 106 940 106 940    
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   453 510 453 510    
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   5 448 560 5 448 560    
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   492 350 492 350    
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   3 318 600 3 318 600    
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000 25 000    
  18050000 Єдиний податок  6 661 200 6 661 200    
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  731 460 731 460    
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 064 000 3 064 000    
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 865 740 2 865 740    
  19000000 Інші податки та збори  64 960   64 960  
  19010000 Екологічний податок  64 960   64 960  
  19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  52 800   52 800  
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  12 160   12 160  
  20000000 Неподаткові надходження   1 635 468 265 468 1 370 000  
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   6 680 6 680    
  21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 6 680 6 680    
  21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 6 680 6 680    
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  258 788 258 788    
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 146 070 146 070    
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 146 070 146 070    
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   96 118 96 118    
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  96 118 96 118    
  22090000 Державне мито   16 600 16 600    
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1 150 1 150    
  22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15 450 15 450    
  25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 370 000   1 370 000  
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 370 000   1 370 000  
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1 370 000   1 370 000  
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   25 000   25 000 25 000
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  25 000   25 000 25 000
  33010000 Кошти від продажу землі   25 000   25 000 25 000
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 25 000   25 000 25 000
  40000000 Офіційні трансферти 64 618 390 60 889 390 3 729 000 3 729 000
  41020000 Дотації  7 092 400 7 092 400    
  41020100 Базова дотація 7 092 400 7 092 400    
  41030000 Субвенції 57 525 990 53 796 990 3 729 000 3 729 000
  41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 3 729 000   3 729 000 3 729 000
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33 991 200 33 991 200    
  41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 675 000 19 675 000    
  41035000 Інші субвенції 130 790 130 790    
    Всього доходів 104 501 537 99 312 577 5 188 960 3 754 000
  Міський   голова                                                       С.С.Мазур


  Додаток № 2
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року №144 -VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року № 53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Фінансування бюджету об'єднаної територіальної громади на 2016 рік
                    (грн.)
  Код Найменування
  згідно з класифікацією фінансування бюджету
  Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування  4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджтеів 4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  208100 На початок періоду   2 947 133,0 1 168 682,0 1 168 682,0
  208200 На кінець періоду 50 000,0 50 000,0    
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -5 606 818,0 5 606 818,0 5 606 818,0
    Всього за типом кредитора 4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  600000 Фінансування за активними операціями 4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  601200 На початок періоду   2 947 133,0 1 168 682,0 1 168 682,0
  602200 На кінець періоду 50 000,0 50 000,0    
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -5 606 818,0 5 606 818,0 5 606 818,0
    Всього за типом боргового зобов"язання  4 065 815,0 -2 709 685,0 6 775 500,0 6 775 500,0
  Міський   голова                                                       С.С.Мазур


  Додаток №3
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року № 144-VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Видатки бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік за функціональною структурою
             ( грн.)
  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду  
  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього Видатки споживання з  них Всього  Видатки споживання з  них видатки розвитку з  них Разом
  оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
  10000 Державне управління 7822346 7822346 6945557 240148 239000       239000 239000 239000 8061346
  010116 Органи місцевого самоврядування 7822346 7822346 6945557 240148 239000       239000 239000 239000 8061346
  70000 Освіта 52474620 52474620 41361931 5674692 1951000 1270000     681000 681000 681000 54425620
  070101 Дошкільні навчальні заклади 12825188 12825188 9589862 1175959 1312000 920000     392000 392000 392000 14137188
  070201 Загальнооосвітні школи 36431712 36431712 29455779 4375823 589000 350000     239000 239000 239000 37020712
  070401 Позашкільна освіта  1535000 1535000 1356640 67800 50000       50000 50000 50000 1585000
  070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 201140 201140                   201140
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 369258 369258 339758 22600               369258
  070804 Централізовані бухгалтерії 550805 550805 509391 21414               550805
  070805 Групи централізованого госп. обслуговування 123747 123747 110501 11096               123747
  070807 Інші освітні програми 407000 407000                   407000
  070808 Допомога   дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється  18 років 30770 30770                   30770
  80000 Охорона здоров’я 7801000 7801000 5333782 440816 164000       164000 164000 164000 7965000
  080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 7801000 7801000 5333782 440816 164000       164000 164000 164000 7965000
  090000 Соціальний захист 136000 136000                   136000
  091106 Інші видатки 40000 40000                   40000
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 48000 48000                   48000
  090412 Інші видатки на соціальний захист населення 48000 48000                   48000
  100000 Житлово-комунальне господарство 4576150 4576150     1379960 64960     1315000 1315000 1315000 5956110
  100103 Дотація житлово-комунальному господарству 2498350 2498350     300000       300000 300000 300000 2798350
  100202 Водопровідно-каналізаціййне господарство 472000 472000                    
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1605800 1605800     1079960 64960     1015000 1015000 1015000 2685760
  110000  Культура і мистецтво 6293067 6293067 5382549 422082 911500 100000     811500 811500 811500 7204567
  110201 Бібліотеки 1453463 1453463 1275923 142410 100000       100000 100000 100000 1553463
  110204 Будинок культури 2352639 2352639 2060486 192153 731500 20000     711500 711500 711500 3084139
  110205 Дитяча школа мистецтв 2007195 2007195 1918200 59870 80000 80000           2087195
  110502 Інші культурно-освітні заклади за заходи 479770 479770 127940 27649               479770
  130000 Фізична культура і спорт 1159353 1159353 847385 15208               1159353
  130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 59000 59000                   59000
  130107 Спортивна школа 1100353 1100353 847385 15208               1100353
  150000 Будівництво         5919000       5919000 5919000 2165000 5919000
  150101 Капітальні вкладення         5919000       5919000 5919000 2165000 5919000
  170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  1540000 1540000     1400000       1400000 1400000 231318 2940000
  170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1540000 1540000     1400000       1400000 1400000 231318 2940000
  250000 Видатки, не віднесені до основних груп  428165 428165 220119,47                 428165
  250102 Резервний фонд 60000 60000                   60000
  250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 288165 288165 220119,47                 288165
  250404 Інші видатки 80000 80000                   80000
    Разом видатки  82 230 701 82 230 701 60 091 323 6 792 946 11 964 460 1 434 960     10 529 500 10 529 500 5 606 818 94195161
    Між бюджетні трансферти 14372191 14372191                   14372191
  250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12522000 12522000                   12522000
  250380 Інша субвенція 1850191 1850191                   1850191
    Всього  видатків 96 602 892 96 602 892 60 091 323,47 6 792 946 11 964 460 1 434 960     10 529 500 10 529 500 5 606 818 108 567 352
  Міський  голова С.С.Мазур
  Примітка: Видатки, що здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету необхідно виділяти окремим рядком (в тому числі) по всіх кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у додатках 2,3,5,8.
  [1] -  У загальний підсумок в обов’язковому порядку включаються  обсяги міжбюджетних трансфертів.


  Додаток №4
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року № 144-VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  міської ради від 25.12.2015 року № 53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Розподіл видатків бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік за головними розпорядниками коштів
  (грн.)
  Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
  Всього Видатки споживання з  них Всього Видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=3+7
  01 Виконавчий апарат Балтської міської ради 14462661 14462661 7165676,47 240148 8937960 64960     8873000 8873000 3950318 23400621
  010116 Органи місцевого самоврядування 7822346 7822346 6945557 240148 239000       239000 239000 239000 8061346
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 48000 48000                   48000
  090412 Інші видатки на соціальний захист населення 48000 48000                   48000
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1605800 1605800     1079960 64960     1015000 1015000 1015000 2685760
  150101 Капітальні вкладення          5919000       5919000 5919000 2165000 5919000
  170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманняям автомобільних доріг 1540000 1540000     1400000       1400000 1400000 231318 2940000
  250102 Резервний фонд 60000 60000                   60000
  250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 288165 288165 220119,47                 288165
  250404 Інші видатки 80000 80000                   80000
    Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 40000 40000                   40000
    Програма Балтської об’єднаної територіальної громади   «Збереження культурно-історичної  спадщини та розвитку туризму»  на  2016 рік 40000 40000                   40000
  100103 Дотація житлово-комунальному господарству 2498350 2498350     300000       300000 300000 300000 2798350
  100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 472000 472000                   472000
  10 Відділ освіти Балтської міської ради 53673973 53673973 42209316 5689900 1951000 1662000     681000 681000 681000 55624973
  070101 Дошкільні навчальні заклади 12825188 12825188 9589862 1175959 1312000 1312000     392000 392000 392000 14137188
  070201 Загальнооосвітні школи, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 34945200 34945200 28765509 4215677 539000 350000     189000 189000 189000 35484200
    Проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому за рахунок кошті міського бюджету  336700 336700                   336700
  070201 Загальнооосвітні школи, що фінансуються за рахунок  бюджету ОТГ  (утримання дошкільних навчальних закладів при навчально-виховних комплесах відділу освіти) 1149812 1149812 690270 160146 50000       50000 50000 50000 1199812
  070401 Позашкільна освіта  1535000 1535000 1356640 67800 50000       50000 50000 50000 1585000
  070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 201140 201140                   201140
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 369258 369258 339758 22600               369258
  070804 Централізовані бухгалтерії 550805 550805 509391 21414               550805
  070805 Групи централізованого госп. обслуговування 123747 123747 110501 11096               123747
  070807 Інші освітні програми  в т.ч 407000 407000                   407000
    Програма розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 157000 157000                   157000
    Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської
  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
  250000 250000                   250000
  070808 Допомога   дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється  18 років 30770 30770                   30770
  091106 Інші видатки - Програма «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної територіальної громади»  на 2016-2017 роки
  40000 40000                   40000
  130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 59000 59000                   59000
  130107 Спортивна школа 1100353 1100353 847385 15208               1100353
  14 Відділ охорони здоров"я Балтської міської ради 7801000 7801000 5333782 440816 164000       164000 164000 164000 7965000
  080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 7801000 7801000 5333782 440816 164000       164000 164000 164000 7965000
  24 Відділ культури  Балтської міської ради 6293067 6293067 5382549 422082 911500 100000     811500 811500 811500 7204567
  110201 Бібліотеки 1453463 1453463 1275923 142410 100000       100000 100000 100000 1553463
  110204 Будинок культури 2352639 2352639 2060486 192153 731500 20000     711500 711500 711500 3084139
  110205 Дитяча школа мистецтв 2007195 2007195 1918200 59870 80000 80000           2087195
  110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 479770 479770 127940 27649               479770
  76 Фінансове управління Балтської міської ради 14372191 14372191                   14372191
  250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - районному бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня")  12522000 12522000                   12522000
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" ) 300000 300000                   300000
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА) 1108655 1108655                   1108655
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки) 138000 138000                   138000
  250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" 152000 152000                   152000
  250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 71200 71200                   71200
  250380 Інша субвенція (На утримання КП "Трудовий архів") 80336 80336                   80336
    ВСЬОГО 96 602 892 96 602 892 60 091 323,47 6 792 946 11 964 460 1 826 960     10 529 500 10 529 500 5 606 818 108 567 352
  Міський  голова С.С.Мазур


  Додаток № 5
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року № 144-VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
                             Міжбюджетні трансферти з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам  на 2016 рік
  № п/п Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з міського бюджету загального фонду 
  Субвенція з міського бюджету місцевим бюджетам 
  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджета - на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам  - для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами
  1   Районний бюджет Балтського району 12 522 000,00 80 336,00 1 108 655,00 300 000,00 152 000,00 138 000,00 71 200,00
      Всього 12 522 000,00 80 336,00 1 108 655,00 300 000,00 152 000,00 138 000,00 71 200,00
  Міський   голова                                                                                     С.С.Мазур


  Додаток № 6
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року № 144  -VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №  53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
  згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    01   Аппарат міської ради         8 873 000,00
    010116   Органи місцевого самоврядування Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       239 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Придбання та монтаж ангара шатрового с тентовим покриттям під потреби спортивного залу ДЮСШ м.Балта, Одеської області       3 079 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Бендзарівської сільської ради, с.Бендзарі, Балтського району Одеської області       300 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Капітальний ремонт Пожарної каланчі м.Балта       350 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       1 990 000,00
    100203   Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)       1 015 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)       200 000,00
    170703   Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  Капітальний ремонт інших об'єктів        1 400 000,00
    100103   Дотація житлово-комунальному господарству Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)       300 000,00
        Відділ освіти Балтської міської ради         681 000,00
    070101   Дошкільні навчальні заклади Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       392 000,00
    070201   Загальноосвітні школи, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       189 000,00
    070201   Загальноосвітні школи, що фінансуються за рахунок бюджету ОТГ /утримання дошкільних навчальних закладів при  НВК/ Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       50 000,00
    070401   Позашкільна освіта Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       50 000,00
        Відділ охорони здоров'я  Балтської міської ради         164 000,00
    080800   Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       164 000,00
        Відділ культури Балтської міської ради         811 500,00
    110201   Бібліотеки Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       100 000,00
    110204   Будинки культури Придбання предметів та обладнання довгострокового користування        398 000,00
      Капітальний ремонт інших об'єктів       313 500,00
        Всього          10 529 500,00
  Міський   голова                                                      С.С.Мазур                             


  Додаток № 7
  до рішення сесії міської ради від 30.03.2016 року №144-VIІ "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №  53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
  бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради у 2016 році
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
  згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
  Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
    01   Виконавчий апарат Балтської міської ради   80000,00   80000,00
      250404 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 40000,00   40000,00
      250404 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної територіальної громади   «Збереження культурно-історичної  спадщини та розвитку туризму»  на  2016 рік 40000,00   40000,00
    10   Відділ освіти Балтської міської ради   506000,00   506000,00
      070807 Інші освітні програми  Програми розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 157000,00   157000,00
      070807 Інші освітні програми  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
  250000,00   250000,00
      091106 Інші видатки Програми «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної  територіальної 
  громади»  на 2016-2017 роки
  40000,00   40000,00
      130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань "Програма розвитку фізичної культури та спорту Балтської об'єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки" 59000,00   59000,00
    24   Відділ культури Балтської міської ради   189800,00   189800,00
      110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки 189800,00   189800,00
        Всього    775800,00   775800,00
  1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
  3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
  Міський голова  С.С.Мазур
Повернення до списку