Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 572 - VII від 18 серпня 2017 року

 • 31 серпня 2017

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 572 - VII від 18 серпня 2017 року

  Україна

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  РІШЕННЯ


  Україна, 66101, м. Балта, вул. Любомирська, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

   №  572  -  VII    від  18  серпня  2017 року   

                                                                

  Про звіт міської ради про виконання рішення від 23 грудня 2016 року  №393 – VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік» за І півріччя 2017 року

  Відповідно до п. 23 частини 1, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2017 року, Балтська міська рада

  ВИРІШИЛА:

  Затвердити звіт міської ради про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2017 року (додатки 1, 3,  5, 6, 6-1, 6-2, 7).

   

   

   

  Міський голова                                                                                С.С. Мазур


                         Додаток 1
                         до рішення сесії міської ради
                         від 18 серпня  2017 року
                          № 572 -  VIІ
  Виконання доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за  І півріччя 2017 року
  (грн.)
  Код бюджетної класифікації Найменування доходів Уточнений план за період у тому числі: Виконано станом на 01.07.2017 року у тому числі: Виконання  уточненого плану, % у тому числі:
  Загальний                                        фонд Спеціальний                       фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
  1000000 Податкові надходження 38 477 484,0 38 437 584,0 39 900,0 45 597 224,0 45 541 001,0 56 223,0 118,5 118,5 140,9
  11010000 Податок та збір на доходи  фізичних oci6  19 311 547,0 19 311 547,0   20 251 591,0 20 251 591,0   104,9 104,9  
  11020000 Податок на прибуток підприємств 15 463,0 15 463,0   15 463,0 15 463,0   100,0 100,0  
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 373 915,0 373 915,0   398 307,0 398 307,0   106,5 106,5  
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2 700 000,0 2 700 000,0   3 214 406,0 3 214 406,0   119,1 119,1  
  18010000 Податок на майно 11 093 814,0 11 093 814,0   16 562 289,0 16 562 289,0   149,3 149,3  
  18030000 Туристичний збір 1 531,0 1 531,0   1 535,0 1 535,0   100,3 100,3  
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01.01.2015року       -851,0 -851,0        
  18050000 Єдиний податок 4 941 314,0 4 941 314,0   5 098 261,0 5 098 261,0   103,2 103,2  
  19010000 Екологічний податок 39 900,0   39 900,0 56 223,0   56 223,0 140,9   140,9
  20000000 Неподаткові надходження 1 466 907,0 265 935,0 1 200 972,0 1 970 906,0 416 909,0 1 553 997,0 134,4 156,8 129,4
  21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 2 284,0 2 284,0   2 284,0 2 284,0   100,0 100,0  
  21080000 Інші надходження 0,0     1 020,0 1 020,0        
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 186 680,0 186 680,0   334 445,0 334 445,0   179,2 179,2  
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 20 078,0 20 078,0   20 542,0 20 542,0   102,3 102,3  
  22090000 Державне мито 26 893,0 26 893,0   27 361,0 27 361,0   101,7 101,7  
  22130000 Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 30 000,0 30 000,0   30 000,0 30 000,0     100,0  
  24060000 Інші надходження 0,0     1 257,0 1 257,0        
  25000000 Власні надходження бюджетних установ  1 200 972,0   1 200 972,0 1 553 997,0   1 553 997,0 129,4   129,4
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 011 969,0   1 011 969,0 1 162 418,0   1 162 418,0 114,9   114,9
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 189 003,0   189 003,0 391 579,0   391 579,0 207,2   207,2
  30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 0,0     1 500,0 1 500,0        
    Разом: 39 944 391,0 38 703 519,0 1 240 872,0 47 569 630,0 45 959 410,0 1 610 220,0 119,1 118,7 129,8
  40000000 Офіційні трансферти 53 569 295,0 52 681 871,0 887 424,0 52 681 871,0 52 681 871,0 0,0 98,3 100,0  
  41020000 Дотації 4 014 700,0 12 061 900,0 0,0 12 061 900,0 12 061 900,0 0,0 300,4 100,0  
  41020100 Базова дотація 4 014 700,0 4 014 700,0   4 014 700,0 4 014 700,0   100,0 100,0  
  41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з  утримання закладів освіти та охорони здоров'я 8 047 200,0 8 047 200,0   8 047 200,0 8 047 200,0   100,0 100,0  
  41030000 Субвенції 41 507 395,0 40 619 971,0 887 424,0 40 619 971,0 40 619 971,0 0,0 97,9 100,0 0,0
  41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  887 424,0   887 424,0 0,0     0,0   0,0
  41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 84 000,0 84 000,0   84 000,0 84 000,0   100,0 100,0  
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25 065 000,0 25 065 000,0   25 065 000,0 25 065 000,0   100,0 100,0  
  41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12 375 600,0 12 375 600,0   12 375 600,0 12 375 600,0   100,0 100,0  
  41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 3 095 371,0 3 095 371,0   3 095 371,0 3 095 371,0   100,0 100,0  
    Всього доходів: 93 513 686,0 91 385 390,0 2 128 296,0 100 251 501,0 98 641 281,0 1 610 220,0 107,2 107,9 75,7
  Міський голова                                                                                                                                                        С.С. Мазур

  Додаток 3
  до рішення сесії міської ради
  від   18 серпня 2017 року
       №  572 - VIІ
  Виконання видаткової частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2017 року 
  № з/п Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС2
  Код ФКВКБ3   Затверджено план на звітний період 2017 року з урахуванням змін у тому числі: Профінансовано у тому числі: Виконано у тому числі: Профінансовано,% у тому числі: Виконанння,% у тому числі:
  загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
  1     0100 Державне управління 7 318 088,10 7 268 533,00 49 555,10 6 305 392,00 6 256 296,00 49 096,00 6 279 657,12 6 230 561,12 49 096,00 86,2 86,1 99,1 85,8 85,7 99,1
  1.1 0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів  7 318 088,10 7 268 533,00 49 555,10 6 305 392,00 6 256 296,00 49 096,00 6 279 657,12 6 230 561,12 49 096,00 86,2 86,1 99,1 85,8 85,7 99,1
          видатки споживання 7 288 098,10 7 268 533,00 19 565,10 6 275 552,00 6 256 296,00 19 256,00 6 249 817,12 6 230 561,12 19 256,00 86,1 86,1 98,4 85,8 85,7 98,4
          -оплата праці з нарахуваннями 6 055 811,00 6 055 811,00   5 584 682,00 5 584 682,00   5 584 670,96 5 584 670,96   92,2 92,2   92,2 92,2  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 114 967,00 114 967,00   69 344,00 69 344,00   66 725,01 66 725,01   60,3 60,3   58,0 58,0  
          видатки розвитку 29 990,00   29 990,00 29 840,00   29 840,00 29 840,00   29 840,00 99,5   99,5 99,5   99,5
          -бюджет розвитку 29 990,00   29 990,00 29 840,00   29 840,00 29 840,00   29 840,00 99,5   99,5 99,5   99,5
  2     1000 Освіта 55 661 966,74 50 767 362,56 4 894 604,18 47 363 648,83 45 844 925,33 1 518 723,50 47 057 749,10 45 589 274,58 1 518 723,50 85,1 90,3 31,0 84,5 89,8 31,0
          видатки споживання 51 873 522,73 50 767 362,56 1 106 160,17 46 807 987,50 45 844 925,33 963 062,17 46 502 087,77 45 589 274,58 963 062,17 90,2 90,3 87,1 89,6 89,8 87,1
          -оплата праці з нарахуваннями 34 922 469,00 34 922 469,00   35 606 222,00 35 660 212,00   35 598 087,47 35 648 336,45   102,0 102,1   101,9 102,1  
          - продукти харчування 1 701 864,00 1 211 864,00 490 000,00 1 368 352,00 1 031 063,00 337 289,00 1 356 178,41 1 018 889,41 337 289,00 80,4 85,1 68,8 79,7 84,1 68,8
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 847 950,00 1 828 724,00 19 226,00 1 172 817,91 1 153 591,91 19 226,00 1 168 248,51 1 149 022,51 19 226,00 63,5 63,1 100,0 63,2 62,8 100,0
          видатки розвитку 3 788 444,01   3 788 444,01 555 661,33   555 661,33 555 661,33   555 661,33 14,7   14,7 14,7   14,7
          -бюджет розвитку 3 788 444,01   3 788 444,01 555 661,33   555 661,33 555 661,33   555 661,33 14,7   14,7 14,7   14,7
  2.1 1011010 1010 0910 Дошкільна освiта 11 927 133,16 10 797 520,16 1 129 613,00 9 858 696,85 9 250 514,16 608 182,69 9 853 542,36 9 245 359,67 608 182,69 82,7 85,7 53,8 82,6 85,6 53,8
          видатки споживання 11 297 133,16 10 797 520,16 499 613,00 9 607 029,16 9 250 514,16 356 515,00 9 601 874,67 9 245 359,67 356 515,00 85,0 85,7 71,4 85,0 85,6 71,4
          -оплата праці з нарахуваннями 8 770 250,00 8 770 250,00   7 710 596,00 7 710 596,00   7 710 585,06 7 710 585,06   87,9 87,9   87,9 87,9  
          - продукти харчування 1 087 826,00 597 826,00 490 000,00 891 715,00 554 426,00 337 289,00 890 447,92 553 158,92 337 289,00 82,0 92,7 68,8 81,9 92,5 68,8
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 732 040,00 712 814,00 19 226,00 409 812,00 390 586,00 19 226,00 409 808,50 390 582,50 19 226,00 56,0 54,8 100,0 56,0 54,8 100,0
          видатки розвитку 630 000,00   630 000,00 251 667,69   251 667,69 251 667,69   251 667,69 39,9   39,9 39,9   39,9
          -бюджет розвитку 630 000,00   630 000,00 251 667,69   251 667,69 251 667,69   251 667,69 39,9   39,9 39,9   39,9
  2.2 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 41 091 531,00 37 384 220,40 3 707 310,60 35 242 209,40 34 389 349,17 852 860,23 35 001 855,11 34 148 994,88 852 860,23 85,8 92,0 23,0 85,2 91,3 23,0
          видатки споживання 37 933 086,99 37 384 220,40 548 866,59 34 938 215,76 34 389 349,17 548 866,59 34 697 861,47 34 148 994,88 548 866,59 92,1 92,0 100,0 91,5 91,3 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 24 115 329,00 24 115 329,00   26 111 066,00 26 111 066,00   26 102 981,66 26 102 981,66   108,3 108,3   108,2 108,2  
          - продукти харчування 614 038,00 614 038,00   476 637,00 476 637,00   465 730,49 465 730,49   77,6 77,6   75,8 75,8  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 055 247,00 1 055 247,00   721 539,91 721 539,91   719 981,02 719 981,02   68,4 68,4   68,2 68,2  
          видатки розвитку 3 158 444,01   3 158 444,01 303 993,64   303 993,64 303 993,64   303 993,64 9,6   9,6 9,6   9,6
          -бюджет розвитку 3 158 444,01   3 158 444,01 303 993,64   303 993,64 303 993,64   303 993,64 9,6   9,6 9,6   9,6
  2.3 1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 224 301,58 1 186 353,00 37 948,58 1 035 557,58 997 609,00 37 948,58 1 031 257,36 993 308,78 37 948,58 84,6 84,1 100,0 84,2 83,7 100,0
          видатки споживання 1 224 301,58 1 186 353,00 37 948,58 1 035 557,58 997 609,00 37 948,58 1 031 257,36 993 308,78 37 948,58 84,6 84,1 100,0 84,2 83,7 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 1 098 082,00 1 098 082,00   916 781,00 916 781,00   916 768,21 916 768,21   83,5 83,5   83,5 83,5  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38 308,00 38 308,00   37 337,00 37 337,00   34 332,14 34 332,14   97,5 97,5     89,6  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  2.4 1011150 1150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 26 380,00 26 380,00   15 762,00 15 762,00   15 761,21 15 761,21   59,7 59,7   59,7 59,7  
          видатки споживання 26 380,00 26 380,00   15 762,00 15 762,00   15 761,21 15 761,21   59,7 59,7   59,7 59,7  
  2.5 1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  357 577,00 357 577,00   335 548,00 335 548,00   335 467,85 335 467,85   93,8 93,8   93,8 93,8  
          видатки споживання 357 577,00 357 577,00   335 548,00 335 548,00   335 467,85 335 467,85   93,8 93,8   93,8 93,8  
          -оплата праці з нарахуваннями 337 254,00 337 254,00   330 868,00 330 868,00   330 858,38 330 858,38   98,1 98,1   98,1 98,1  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 10 202,00 10 202,00   1 444,00 1 444,00   1 443,12 1 443,12   14,2 14,2   14,1 14,1  
  2.6 1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  465 985,00 465 985,00   447 417,00 447 417,00   447 409,91 447 409,91   96,0 96,0   96,0 96,0  
          видатки споживання 465 985,00 465 985,00   447 417,00 447 417,00   447 409,91 447 409,91   96,0 96,0   96,0 96,0  
          -оплата праці з нарахуваннями 439 704,00 439 704,00   439 617,00 439 617,00   439 610,94 439 610,94   100,0 100,0   100,0 100,0  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 291,00 8 291,00   1 804,00 1 804,00   1 803,71 1 803,71   21,8 21,8   21,8 21,8  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  2.7 1011200 1200 0990 Здійснення  централізованого господарського обслуговування  165 349,00 145 617,00 19 732,00 140 427,00 120 695,00 19 732,00 140 413,34 120 681,34 19 732,00 84,9 82,9 100,0 84,9 82,9 100,0
          видатки споживання 165 349,00 145 617,00 19 732,00 140 427,00 120 695,00 19 732,00 140 413,34 120 681,34 19 732,00 84,9 82,9 100,0 84,9 82,9 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 107 860,00 107 860,00   97 294,00 97 294,00   97 283,22 97 283,22   90,2 90,2   90,2 90,2  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 862,00 3 862,00   881,00 881,00   880,02 880,02   22,8 22,8   22,8 22,8  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  2.8 1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти  53 990,00 53 990,00   53 990,00 53 990,00   50 248,98 50 248,98   100,0 100,0   93,1 93,1  
          видатки споживання 53 990,00 53 990,00   53 990,00 53 990,00   50 248,98 50 248,98   100,0 100,0   93,1 93,1  
          -оплата праці з нарахуваннями 53 990,00 53 990,00   53 990,00 53 990,00   50 248,98 50 248,98   100,0 100,0   93,1 93,1  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              
  2.9 1011220 1220 0990 Інші освітні програми  328 000,00 328 000,00   224 991,00 224 991,00   222 991,96 222 991,96   68,6 68,6   68,0 68,0  
          видатки споживання 328 000,00 328 000,00   224 991,00 224 991,00   222 991,96 222 991,96   68,6 68,6   68,0 68,0  
  2.10 1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 21 720,00 21 720,00   9 050,00 9 050,00   9 050,00 9 050,00   41,7 41,7   41,7 41,7  
          видатки споживання 21 720,00 21 720,00   9 050,00 9 050,00   9 050,00 9 050,00   41,7 41,7   41,7 41,7  
  3     2000 Охорона здоров'я 5 926 430,63 5 210 412,63 716 018,00 4 719 286,50 4 702 113,00 17 173,50 4 661 801,24 4 644 627,74 17 173,50 79,6 90,2 2,4 78,7 89,1 2,4
          видатки споживання 5 220 412,63 5 210 412,63 10 000,00 4 709 786,50 4 702 113,00 7 673,50 4 652 301,24 4 644 627,74 7 673,50 90,2 90,2 76,7 89,1 89,1 76,7
          -оплата праці з нарахуваннями 4 197 436,00 4 197 436,00   4 027 189,00 4 027 189,00   4 025 887,76 4 025 887,76   95,9 95,9   95,9 95,9  
          - медикаменти  230 247,63 230 247,63   215 000,00 215 000,00   201 924,08 201 924,08   93,4 93,4   87,7 87,7  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 209 669,00 199 669,00 10 000,00 199 857,50 192 184,00 7 673,50 167 454,48 159 780,98 7 673,50 95,3 96,3 76,7 79,9 80,0 76,7
          видатки розвитку 706 018,00   706 018,00 9 500,00   9 500,00 9 500,00   9 500,00 1,3   1,3 1,3   1,3
          -бюджет розвитку 706 018,00   706 018,00 9 500,00   9 500,00 9 500,00   9 500,00 1,3   1,3 1,3   1,3
  3.1 1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 5 720 430,63 5 004 412,63 716 018,00 4 635 286,50 4 618 113,00 17 173,50 4 583 568,26 4 566 394,76 17 173,50 81,0 92,3 2,4 80,1 91,2 2,4
          видатки споживання 5 014 412,63 5 004 412,63 10 000,00 4 625 786,50 4 618 113,00 7 673,50 4 574 068,26 4 566 394,76 7 673,50 92,2 92,3 76,7 91,2 91,2 76,7
          -оплата праці з нарахуваннями 4 197 436,00 4 197 436,00   4 027 189,00 4 027 189,00   4 025 887,76 4 025 887,76   95,9 95,9   95,9 95,9  
          -медикаменти 230 247,63 230 247,63   215 000,00 215 000,00   201 924,08 201 924,08   93,4 93,4   87,7 87,7  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 199 669,00 199 669,00   192 184,00 192 184,00   159 780,98 159 780,98   96,3 96,3   80,0 80,0  
          видатки розвитку 706 018,00   706 018,00 9 500,00   9 500,00 9 500,00   9 500,00 1,3   1,3 1,3   1,3
          -бюджет розвитку 706 018,00   706 018,00 9 500,00   9 500,00 9 500,00   9 500,00 1,3   1,3 1,3   1,3
  3.2 1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я 206 000,00 206 000,00   84 000,00 84 000,00   78 232,98 78 232,98   40,8 40,8   38,0 38,0  
          видатки споживання 206 000,00 206 000,00   84 000,00 84 000,00   78 232,98 78 232,98   40,8 40,8   38,0 38,0  
  4     3000 Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  194 500,00 194 500,00   190 018,00 190 018,00   160 413,56 160 413,56   97,7 97,7   82,5 82,5  
  4.1 0113202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 27 000,00 27 000,00   27 000,00 27 000,00   16 389,44 16 389,44   100,0 100,0   60,7 60,7  
  4.2 0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   52 500,00 52 500,00   48 018,00 48 018,00   48 018,00 48 018,00   91,5 91,5   91,5 91,5  
  4.3 1013500 3500 1040 Інші видатки 115 000,00 115 000,00   115 000,00 115 000,00   96 006,12 96 006,12   100,0 100,0   83,5 83,5  
  5     4000 Культура і мистецтво 5 247 021,19 4 506 050,31 740 970,88 4 632 952,88 4 173 464,00 459 488,88 4 625 284,86 4 165 796,71 459 488,15 88,3 92,6 62,0 88,2 92,4 62,0
          видатки споживання 4 686 184,19 4 506 050,31 180 133,88 4 353 597,88 4 173 464,00 180 133,88 4 345 930,59 4 165 796,71 180 133,88 92,9 92,6 100,0 92,7 92,4  
          -оплата праці з нарахуваннями 3 891 792,88 3 711 974,00 179 818,88 3 712 649,88 3 532 831,00 179 818,88 3 706 936,88 3 527 118,00 179 818,88 95,4 95,2 100,0 95,3 95,0 100,0
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 193 403,09 191 067,31 2 335,78 180 671,00 180 671,00   179 754,92 179 754,92   93,4 94,6   92,9 94,1  
          видатки розвитку 560 837,00   560 837,00 279 355,00   279 355,00 279 354,27   279 354,27 49,8   49,8 49,8   49,8
          -бюджет розвитку 560 837,00   560 837,00 279 355,00   279 355,00 279 354,27   279 354,27 49,8   49,8 49,8    
  5.1 2414070 4070 824 Музеї i виставки 484 445,00 205 040,00 279 405,00 425 312,00 145 957,00 279 355,00 425 305,73 145 951,46 279 354,27 87,8 71,2 100,0 87,8 71,2 100,0
          видатки споживання 205 040,00 205 040,00   145 957,00 145 957,00   145 951,46 145 951,46   71,2 71,2   71,2 71,2  
          -оплата праці з нарахуваннями 98 216,00 98 216,00   92 055,00 92 055,00   92 051,33 92 051,33   93,7 93,7   93,7 93,7  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 30 139,00 30139,00   21 998,00 21998,00   21 996,79 21996,79   73,0 73,0   73,0 73,0  
          видатки розвитку 279 405,00   279405,00 279 355,00   279355,00 279 354,27   279354,27 100,0   100,0 100,0   100,0
          -бюджет розвитку 279 405,00   279405,00 279 355,00   279355,00 279 354,27   279354,27 100,0   100,0 100,0   100,0
  5.2 2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2 164 953,62 1 827 685,31 337 268,31 1 782 335,31 1 716 499,00 65 836,31 1 775 398,39 1 709 562,08 65 836,31 82,3 93,9 19,5 82,0 93,5 19,5
          видатки споживання 1 893 521,62 1 827 685,31 65 836,31 1 782 335,31 1 716 499,00 65 836,31 1 775 398,39 1 709 562,08 65 836,31 94,1 93,9   93,8 93,5  
          -оплата праці з нарахуваннями 1 623 450,31 1 557 614,00 65 836,31 1 593 031,31 1 527 195,00 65 836,31 1 587 857,12 1 522 020,81 65 836,31 98,1 98,0 100,0 97,8 97,7 100,0
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 102 526,31 102 526,31   100 501,00 100 501,00   99 587,94 99 587,94   98,0 98,0   97,1 97,1  
          видатки розвитку 271 432,00   271 432,00                        
          -бюджет розвитку 271 432,00   271 432,00                        
  5.3 2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей 2 133 850,57 2 009 553,00 124 297,57 1 968 077,57 1 853 780,00 114 297,57 1 967 933,60 1 853 636,03 114 297,57 92,2 92,2 92,0 92,2 92,2 92,0
          видатки споживання 2 123 850,57 2 009 553,00 114 297,57 1 968 077,57 1 853 780,00 114 297,57 1 967 933,60 1 853 636,03 114 297,57 92,7 92,2 100,0 92,7 92,2 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 2 063 295,57 1 949 313,00 113 982,57 1 923 581,57 1 809 599,00 113 982,57 1 923 577,11 1 809 594,54 113 982,57 93,2 92,8 100,0 93,2 92,8 100,0
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 42 579,78 40 244,00 2 335,78 40 014,00 40 014,00   40 012,30 40 012,30   94,0 99,4   94,0 99,4  
          видатки розвитку 10 000,00   10 000,00                        
          -бюджет розвитку 10 000,00   10 000,00                        
  5.4 2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 463 772,00 463 772,00   457 228,00 457 228,00   456 647,14 456 647,14   98,6 98,6   98,5 98,5  
          видатки споживання 463 772,00 463 772,00   457 228,00 457 228,00   456 647,14 456 647,14   98,6 98,6   98,5 98,5  
          -оплата праці з нарахуваннями 106 831,00 106 831,00   103 982,00 103 982,00   103 451,32 103 451,32   97,3 97,3   96,8 96,8  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18 158,00 18 158,00   18 158,00 18 158,00   18 157,89 18 157,89   100,0 100,0   100,0 100,0  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  6     5000 Фізична культура і спорт 1 180 971,56 1131341,00 49630,56 1 014 310,60 964780,04 49530,56 1 013 729,03 964198,47 49530,56 85,9 85,3 99,8 85,8 85,2 99,8
          видатки споживання 1 158 971,56 1131341,00 27630,56 992 410,60 964780,04 27630,56 991 829,03 964198,47 27630,56 85,6 85,3 100,0 85,6 85,2 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 903 294,00 903294,00   882 354,00 882354,00   882 340,37 882340,37   97,7 97,7   97,7 97,7  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 698,00 8698,00   5 845,00 5845,00   5 838,71 5838,71   67,2 67,2   67,1 67,1  
          видатки розвитку 22 000,00   22000,00 21 900,00   21900,00 21 900,00   21900,00 99,5   99,5 99,5   99,5
          -бюджет розвитку 22 000,00   22000,00 21 900,00   21900,00 21 900,00   21900,00 99,5   99,5 99,5   99,5
  6.1 1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 46 500,00 46500,00   34 851,04 34851,04   34 292,47 34292,47   74,9 74,9   73,7 73,7  
          видатки споживання 46 500,00 46500,00   34 851,04 34851,04   34 292,47 34292,47   74,9 74,9   73,7 73,7  
  6.2 1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 134 471,56 1084841,00 49630,56 979 459,56 929929,00 49530,56 979 436,56 929906,00 49530,56 86,3 85,7 99,8 86,3 85,7 99,8
          видатки споживання 1 112 471,56 1084841,00 27630,56 957 559,56 929929,00 27630,56 957 536,56 929906,00 27630,56 86,1 85,7 100,0 86,1 85,7 100,0
          -оплата праці з нарахуваннями 903 294,00 903294,00   882 354,00 882354,00   882 340,37 882340,37   97,7 97,7   97,7 97,7  
          -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 698,00 8698,00   5 845,00 5845,00   5 838,71 5838,71   67,2 67,2   67,1 67,1  
          видатки розвитку 22 000,00   22000,00 21 900,00   21900,00 21 900,00   21900,00 99,5   99,5 99,5   99,5
          -бюджет розвитку 22 000,00   22000,00 21 900,00   21900,00 21 900,00   21900,00     99,5 99,5   99,5
  7     6000 Житлово-комунальне господарство 8 452 145,00 6 236 845,00 2 215 300,00 5 232 079,00 4 513 477,00 718 602,00 4 967 491,86 4 248 890,66 718 601,20 61,9 72,4 32,4 58,8 68,1 32,4
          видатки споживання 6 236 845,00 6 236 845,00   4 513 477,00 4 513 477,00   4 248 890,66 4 248 890,66   72,4 72,4   68,1 68,1  
          видатки розвитку 2 215 300,00   2215300,00 718 602,00   718602,00 718 601,20   718601,20 32,4   32,4 32,4   32,4
          -бюджет розвитку 2 215 300,00   2215300,00 718 602,00   718602,00 718 601,20   718601,20 32,4   32,4 32,4   32,4
  7.1 0116030 6030 0610 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства  4 338 010,00 4338010,00   3 847 293,00 3847293,00   3 661 651,67 3661651,67   88,7 88,7   84,4 84,4  
          видатки споживання 4 338 010,00 4338010,00   3 847 293,00 3847293,00   3 661 651,67 3661651,67   88,7 88,7   84,4 84,4  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  7.2 0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 451 000,00 320 000,00 131 000,00 425 982,00 295 000,00 130 982,00 425 982,00 295 000,00 130 982,00 94,5 92,2 100,0 94,5 92,2 100,0
          видатки споживання 320 000,00 320 000,00   295 000,00 295 000,00   295 000,00 295 000,00   92,2 92,2   92,2 92,2  
          видатки розвитку 131 000,00   131 000,00 130 982,00   130 982,00 130 982,00   130 982,00 100,0   100,0 100,0   100,0
          -бюджет розвитку 131 000,00   131 000,00 130 982,00   130 982,00 130 982,00   130 982,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  7.3 0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 3 663 135,00 1 578 835,00 2 084 300,00 958 804,00 371 184,00 587 620,00 879 858,19 292 238,99 587 619,20 26,2 23,5 28,2 24,0 18,5 28,2
          видатки споживання 1 578 835,00 1 578 835,00   371 184,00 371 184,00   292 238,99 292 238,99   23,5 23,5   18,5 18,5  
          видатки розвитку 2 084 300,00   2 084 300,00 587 620,00   587 620,00 587 619,20   587 619,20 28,2   28,2 28,2   28,2
          -бюджет розвитку 2 084 300,00   2 084 300,00 587 620,00   587 620,00 587 619,20   587 619,20 28,2   28,2 28,2   28,2
  8     6300 Будівництво 4 118 270,00   4 118 270,00 3 488 621,62   3 488 621,62 3 488 621,62   3 488 621,62 84,7   84,7 84,7   84,7
          видатки розвитку 4 118 270,00   4 118 270,00 3 488 621,62   3 488 621,62 3 488 621,62   3 488 621,62 84,7   84,7 84,7   84,7
          -бюджет розвитку 4 118 270,00   4 118 270,00 3 488 621,62   3 488 621,62 3 488 621,62   3 488 621,62 84,7   84,7 84,7   84,7
  8.1 1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 3 642 964,00   3 642 964,00 3 198 461,62   3 198 461,62 3 198 461,62   3 198 461,62 87,8   87,8 87,8   87,8
          видатки розвитку 3 642 964,00   3 642 964,00 3 198 461,62   3 198 461,62 3 198 461,62   3 198 461,62 87,8   87,8 87,8   87,8
          -бюджет розвитку 3 642 964,00   3 642 964,00 3 198 461,62   3 198 461,62 3 198 461,62   3 198 461,62 87,8   87,8 87,8   87,8
  8.2 0116430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 475 306,00   475 306,00 290 160,00   290 160,00 290 160,00   290 160,00 61,0   61,0 61,0   61,0
          видатки розвитку 475 306,00   475 306,00 290 160,00   290 160,00 290 160,00   290 160,00 61,0   61,0 61,0   61,0
          -бюджет розвитку 475 306,00   475 306,00 290 160,00   290 160,00 290 160,00   290 160,00 61,0   61,0 61,0   61,0
  9     6600 Транспорт,   дорожнє    господарство,  зв'язок, телекомунікації    та  інформатика             1 489 837,00 1 489 837,00   1 061 707,00 1 061 707,00   1 061 705,30 1 061 705,30   71,3 71,3   71,3 71,3  
          видатки споживання 1 489 837,00 1 489 837,00   1 061 707,00 1 061 707,00   1 061 705,30 1 061 705,30   71,3 71,3   71,3 71,3  
          видатки розвитку       39 328,00     39 328,00                
          -бюджет розвитку       39 328,00     39 328,00                
  9.1 0116650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1 489 837,00 1 489 837,00   1 061 707,00 1 061 707,00   1 061 705,30 1 061 705,30   71,3 71,3   71,3 71,3  
          видатки споживання 1 489 837,00 1 489 837,00   1 061 707,00 1 061 707,00   1 061 705,30 1 061 705,30   71,3 71,3   71,3 71,3  
          видатки розвитку                              
          -бюджет розвитку                              
  10     7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 40 000,00 40 000,00                          
          видатки споживання 40 000,00 40 000,00                          
  10.1 2417500 7500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 40 000,00 40 000,00                          
          видатки споживання 40 000,00 40 000,00                          
  10.2     7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
          видатки споживання 23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  10.3 0117810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
          видатки споживання 23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   23 000,00 23 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  11     9100 Цільові фонди 124 214,26   124 214,26 39 328,00   39 328,00 39 328,00   39 328,00 31,7   31,7 31,7   31,7
          видатки споживання 124 214,26   124 214,26 39 328,00   39 328,00 39 328,00   39 328,00 31,7   31,7 31,7   31,7
  11.1 0119140 9140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 124 214,26   124 214,26 39 328,00   39 328,00 39 328,00   39 328,00 31,7   31,7 31,7   31,7
          видатки споживання 124 214,26   124 214,26 39 328,00   39 328,00 39 328,00   39 328,00 31,7   31,7 31,7   31,7
          РАЗОМ ВИДАТКІВ: 89 776 444,48 76 867 881,50 12 908 562,98 74 070 344,43 67 729 780,37 6 340 564,06 73 429 030,67 67 088 468,14 6 340 562,53 82,5 88,1 49,1 81,8 87,3 49,1
  12     8000 Видатки, не віднесені до основних груп 11 551 576,00 11 551 576,00   11 283 262,00 11 283 262,00   11 282 262,00 11 282 262,00   97,7 97,7   97,7 97,7  
          видатки споживання 11 551 576,00 11 551 576,00   11 283 262,00 11 283 262,00   11 282 262,00 11 282 262,00   97,7 97,7   97,7 97,7  
  12.1 0118600 8600 0133 Інші видатки 65 000,00 65 000,00   59 783,00 59 783,00   58 783,00 58 783,00   92,0 92,0   90,4 90,4  
          видатки споживання 65 000,00 65 000,00   59 783,00 59 783,00   58 783,00 58 783,00   92,0 92,0   90,4 90,4  
  12.2 0118010 8010 0133 Резервний фонд                               
  12.3 7618360 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 150 000,00 150 000,00                          
  12.4 7618390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  8 662 920,00 8 662 920,00   8 662 920,00 8 662 920,00   8 662 920,00 8 662 920,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  12.5 7618680 8680 0180 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 110 480,00 110 480,00   110 480,00 110 480,00   110 480,00 110 480,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  12.6 7618800 8800 0180 Інші субвенції 2 563 176,00 2 563 176,00   2 450 079,00 2 450 079,00   2 450 079,00 2 450 079,00   95,6 95,6   95,6 95,6  
          ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 101 328 020,48 88 419 457,50 12 908 562,98 85 353 606,43 79 013 042,37 6 340 564,06 84 711 292,67 78 370 730,14 6 340 562,53 84,2 89,4 49,1 83,6 88,6 49,1
  Міський голова С.С. Мазур

  Додаток № 5
  до рішення сесії міської ради від 18 серпня 2017 року № 572 - VII 
                                                        Міжбюджетні трансферти  з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради місцевим бюджетам  на 2017 рік
  грн.
  Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду 
  Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду 
  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджета - на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Додаткової дотації на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатів на 2017 рік - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КУ "Балтська центральна районна лікарня" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання централізованої бібліотечної ситеми  Балтської РДА Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами
  Затверджено план на 2016 рік з урахуванням змін Районний бюджет Балтського району 17 327 520 220 960 119 278 712 000 1 657 142 2 202 800 185 000 132 000
  Затверджено план на 2016 рік з урахуванням змін Районний бюджет Балтського району 8 662 920 110 480 35 178 712 000 965 950 677 048 104 000 69 000
  Профінансовано Районний бюджет Балтського району 8 662 920 110 480 32 928 712 000 945 136 592 583 104 000,00 63 431,94
  Виконано Районний бюджет Балтського району 8 662 920 110 480 32 928 712 000 945 136 592 583 104 000,00 63 431,94
  Профінансовано, % Районний бюджет Балтського району 100 100 94 100 98 88 100 92
  Виконано, % Районний бюджет Балтського району 100 100 94 100 98 88 100 92
   
  Міський голова                                                                                                    С.С. Мазур
   
   

  Додаток № 6
  до рішення сесії міської ради                                                           від 18 серпня 2017 року № 572 - VII 
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку                                                             об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Затверджено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано
  0100000     Балтська міська рада   5 376 136,00 4 228 709,00 4 228 708,20
  0110000     Балтська міська рада   5 376 136,00 4 228 709,00 4 228 708,20
  0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів  Придбання обладнання довгострокового користування 29 990,00 29 840,00 29 840,00
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення в с.Коритне 120 000,00    
  0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Придбання глибинних насосів 100 000,00 99 997,00 99 997,00
  0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Придбання насосу для водонапірної башні МКК с.Білине 16 000,00 15 985,00 15 985,00
  0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Придбання насосу для водонапірної башні с.Гольма 15 000,00 15 000,00 15 000,00
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт фонтану в м.Балта 300 000,00    
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Придбання дитячих майданчиків 200 000,00    
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Придбання автозупинок 133 600,00 49 000,00 49 000,00
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт вуличного освіттлення с.Березівка - 160,0 тис.грн., с.Мирони - 176,0 тис.грн., с.Коритне - 110,0тис.грн., с.Борсуки - 180,0 тис.грн. 626 000,00 538 620,00 538 619,20
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Придбання та встановлення щоглів для телекомунікаційного обладняння зв'язку 155 000,00    
  1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Придбання автогрейдеру 2 685 240,00 2 685 240,00 2 685 240,00
  1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Придбання будинку для Главацького /за рішенням суду та виконкому/  520 000,00 504 867,00 504 867,00
  0116430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Дослідження і розробки, окремі заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 475 306,00 290 160,00 290 160,00
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради   1 470 224,00 420 769,93 420 769,93
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради   1 470 224,00 420 769,93 420 769,93
  1011010 1010 0910 Дошкільна освiта Капітальний ремонт ДНЗ громади 630 000,00 251 667,69 251 667,69
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування 100 000,00 92 950,00 92 950,00
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт  Гольмянської загальноосвітньої школи 100 000,00    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування (проектору та телевізору для ЗОШ №2) 20 000,00    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування (проектору для ЗОШ №3) 10 500,00 10 500,00 10 500,00
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу НВК "Білинська загальноосвітня школа - ДНЗ" 150 000,00 35 397,62 35 397,62
  1015022 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт для облаштування залу для дзюдо ДЮСШ 22 000,00 21 900,00 21 900,00
  1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ на базі модульних конструкцій м.Балта Одеської області  437 724,00 8 354,62 8 354,62
  1400000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради   701 268,00 0,00 0,00
  1410000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради   701 268,00 0,00 0,00
  1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню Капітальний ремонт Балтської  АЗПМС 100 000,00    
  1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню Капітальний ремонт Обжильської АЗПМС 601 268,00    
  2400000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради   560 837,00 279 355,00 279 354,27
  2410000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради   560 837,00 279 355,00 279 354,27
  2414070 4070 824 Музеї i виставки Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Балтський історичний музей" по вул.Уварова, 39 м.Балта Одеської області 269 405,00 269 405,00 269 404,27
  2414070 4070 824 Музеї i виставки Придбання компьютерної техніки для музею 10 000,00 9 950,00 9 950,00
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Придбання обладнання довгострокового користування (активний мікшерний пульт, 2 ноутбуки) 45 000,00    
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт будинку культури по вул.Привокзальній,70 с.Білине Балтського району Одеської області 226 432,00    
  2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей Придбання обладнання довгострокового користування  ( бум-боксу) 10 000,00    
        Всього    8 108 465,00 4 928 833,93 4 928 832,40
  1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур

  Додаток № 6-1
  до рішення сесії міської ради                                                        від 18 серпня  2017 року № 572 - VII 
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради
         
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Затверджено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано
  0100000     Балтська міська рада   549 700,0 0,0 0,0
  0110000     Балтська міська рада   549 700,0 0,0 0,0
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Встановлення дитячого майданчику на території міста Балта Одеської області 150 000,0    
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Встановлення типового тренаженого залу, м.Балта Одеської області 249 700,0    
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Встановлення пам'ятника "Героям небесної сотні" в сквері ім.Віталія Парфир'єва, вул.Гагаріна, м.Балта, Одеської області 150 000,0    
        Всього    549 700,0 0,0 0,0
  1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур
  Додаток № 6-2
  до рішення міської ради від 18 серпня 2017 року № 572 - VII
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради, з залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (з обласного бюджету) 
         
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Затверджено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради   2 695 371,0 0,0 0,0
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради   2 695 371,0 0,0 0,0
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара-ліцей" - компьютерного класу 200 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара-ліцей" - кабінету математики 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара-ліцей" - кабінету географії 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара-ліцей" - кабінету хімії 100 000,0    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - гімназія" - компьютерного класу 200 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - гімназія" - кабінету математики 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - гімназія" - кабінету географії 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - гімназія" - кабінету хімії 100 000,0    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - колегіум" - компьютерного класу 200 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - колегіум"  - кабінету математики 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - колегіум"  - кабінету географії 50 000,0    
          Придбання обладнання довгострокового користування по НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - колегіум"  - кабінету хімії 100 000,0    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування - 5 компьютерних класів для Саражинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пасицелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК "Білинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ", Гольмянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бендзарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 000 000,0    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування - 3 кабінети математики для НВК "Білинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ", Немирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Березівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів 150 000,0    
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання довгострокового користування - 10 кабінетів географї для НВК "Білинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ", Немирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Березівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Саражинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пасицелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гольмянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бендзарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 345 371,0    
        Всього    2 695 371,0 0,0 0,0
  1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур

  Додаток 7
  до рішення сесії міської ради
  від 18 серпня 2017 року
  № 572 - VІI
  Виконання місцевих (регіональних) програм по бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за І півріччя 2017 рік
  (грн.)
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  Передбачено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Найменування програми Передбачено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Передбачено на звітний період 2017 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано
  0100000     Балтська міська рада   65 000,00 59 783,00 59 783,00         65 000,00 59 783,00 59 783,00
  0110000     Балтська міська рада                      
  0118600 8600 0133 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства» на 2017 рік 20 000,00 16 783,00 16 783,00         20 000,00 16 783,00 16 783,00
  0118600 8600 0133 Інші видатки Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади  на  2016 - 2017 роки 45 000,00 43 000,00 43 000,00         45 000,00 43 000,00 43 000,00
  0116430 6430 0443 Розробка схем та проектів рішень масового застосування         План соціального та культурного розвитку Балтської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік 475 306,00 290 160,00 290 160,00      
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради                      
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради                      
  1011220 1220 0990 Інші освітні програми  Програми розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 128 000,00 95 028,00 95 028,00         128 000,00 95 028,00 95 028,00
  1011220 1220 0990 Інші освітні програми  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
  220 000,00 129 963,00 127 963,96         115 000,00 115 000,00 96 006,12
  1013500 3500 1040 Інші видатки Програми «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної  територіальної 
  громади»  на 2016-2017 роки
  115 000,00 115 000,00 96 006,12         115 000,00 115 000,00 96 006,12
  1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань "Програма розвитку фізичної культури та спорту Балтської об'єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки" 46 500,00 34 851,00 34 292,47         46 500,00 34 851,00 34 292,47
  1400000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради                      
  1410000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради                      
  1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я Цільова програма "Здоров'я" Балтської об'єднаної територіальної громади на 2016 -2017роки 122 000,00                  
  2400000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради                      
  2410000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради                      
  2417500 7500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністью Балтщина туристична 2017-2018 роки 40 000,00                  
  2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи Програма розвитку культури Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки 327 600,00 327 600,00 327 554,93              
  7600000     Фінансове управління Балтської міської ради                      
  7610000     Фінансове управління Балтської міської ради                      
  7618360 8360 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма Безпечна Балтщина на 2017 рік 150 000,00                  
        Всього    331 500,00 224 597,00 222 039,43   475 306,0 290 160,0 290 160,0 806 806,00 514 757,00 512 199,43
  Міський голова С.С. Мазур
Повернення до списку