Розмір:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
66101, Одеська обл., м. Балта,
вул. Любомирська, 193

Наша адреса
+38 (04866) 2-26-32
факс: +38 (04866) 2-24-75

Приймальня

Рішення № 450-VII від 07 квітня 2017 року

18.04.2017

Україна

БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ


Україна, 66101, м. Балта, вул. Любомирська, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

 №  450  -  VII    від  7 квітня 2017 року   

                                                              

Про звіт міської ради про виконання рішення від 25 січня 2015 року  №53 – VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік» за 2016 рік

 

Відповідно до п. 23 частини 1, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2016 рік, Балтська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт міської ради про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2016 рік (додатки 1, 3, 4, 5, 5-1, 6, 6-1, 6-2, 7, 8).

Міський голова                                                                          С.С. Мазур

                       Додаток 1
                       до рішення сесії міської ради
                       від 7 квітня  2017 року
                        № 450  -  VIІ
Виконання доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за  2016 рік
(грн.)
Код бюджетної класифікації Найменування доходів Уточнений план за період у тому числі: Виконано станом на 01.01.2017 року у тому числі: Виконання  уточненого плану, % у тому числі:
Загальний                                        фонд Спеціальний                       фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1000000 Податкові надходження 59 836 899,0 59 771 939,0 64 960,0 66 271 081,8 66 169 601,2 101 480,6 110,8 110,7 156,2
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних oci6  27 656 884,0 27 656 884,0   30 851 568,1 30 851 568,1   111,6 111,6  
11020000 Податок на прибуток підприємств 18 810,0 18 810,0   18 814,0 18 814,0   100,0 100,0  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 441 781,0 441 781,0   441 804,9 441 804,9   100,0 100,0  
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5 171 850,0 5 171 850,0   5 578 539,5 5 578 539,5   107,9 107,9  
18010000 Податок на майно 17 000 512,0 17 000 512,0   18 869 918,6 18 869 918,6   111,0 111,0  
18030000 Туристичний збір 2 250,0 2 250,0   2 255,0 2 255,0   100,2 100,2  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01.01.2015року       -14 284,0 -13 306,1 -977,9      
18050000 Єдиний податок 9 479 852,0 9 479 852,0   10 420 007,3 10 420 007,3   109,9 109,9  
19010000 Екологічний податок 64 960,0   64 960,0 102 458,4   102 458,4 157,7   157,7
20000000 Неподаткові надходження 3 061 891,2 400 158,0 2 661 733,2 3 371 339,9 368 721,2 3 002 618,7 110,1 92,1 112,8
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 6 680,0 6 680,0   3 718,0 3 718,0   55,7 55,7  
21080000 Інші надходження 1 240,0 1 240,0   2 567,0 2 567,0   207,0 207,0  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 195 750,0 195 750,0   196 302,9 196 302,9   100,3 100,3  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 96 118,0 96 118,0   58 366,8 58 366,8   60,7 60,7  
22090000 Державне мито 45 040,0 45 040,0   47 429,4 47 429,4   105,3 105,3  
22130000 Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 55 000,0 55 000,0   60 000,0 60 000,0     109,1  
24060000 Інші надходження 330,0 330,0   3 687,2 337,1 3 350,2 1 117,3 102,1  
24170000 Надходження коштів пайової участі у развитку інфраструктури населеного пункту 111 650,0   111 650,0 111 650,9   111 650,9 100,0   100,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ  2 550 083,2   2 550 083,2 2 887 617,7   2 887 617,7 113,2   113,2
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 946 769,7   1 946 769,7 2 284 304,2   2 284 304,2 117,3   117,3
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 603 313,5   603 313,5 603 313,5   603 313,5 100,0   100,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 172 800,0 12 000,0 160 800,0 620 758,7 12 600,0 608 158,7 205,0 105,0 100,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 12 000,0 12 000,0   12 600,0 12 600,0   105,0 105,0  
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майну, що перебуває в комунальній власності 56 100,0   56 100,0 503 446,1   503 446,1 897,4   897,4
33010000 Кошти від продажу землі 104 700,0   104 700,0 104 712,6   104 712,6 100,0   100,0
  Разом: 63 071 590,2 60 184 097,0 2 887 493,2 70 263 180,4 66 550 922,4 3 712 258,0 111,4 110,6 128,6
40000000 Офіційні трансферти 89 571 417,0 86 192 417,0 3 379 000,0 84 043 668,0 83 495 816,3 547 851,7 93,8 96,9  
41020000 Дотації 7 092 400,0 7 092 400,0 0,0 7 092 400,0 7 092 400,0 0,0 100,0 100,0  
41020100 Базова дотація 7 092 400,0 7 092 400,0   7 092 400,0 7 092 400,0   100,0 100,0  
41030000 Субвенції 82 479 017,0 79 100 017,0 3 379 000,0 76 951 268,0 76 403 416,3 547 851,7 93,3 96,6 16,2
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  3 379 000,0   3 379 000,0 547 851,7   547 851,7 16,2   16,2
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 19 652 600,0 19 652 600,0   19 622 301,5 19 622 301,5   99,8 99,8  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35 266 300,0 35 266 300,0   35 266 300,0 35 266 300,0   100,0 100,0  
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 735 600,0 19 735 600,0   19 735 600,0 19 735 600,0   100,0 100,0  
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 823 289,0 3 823 289,0   1 156 986,8 1 156 986,8   30,3 30,3  
41035000 Інші субвенції 480 790,0 480 790,0   480 790,0 480 790,0   100,0 100,0  
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 141 438,0 141 438,0   141 438,0 141 438,0   100,0 100,0  
  Всього доходів: 152 643 007,2 146 376 514,0 6 266 493,2 154 306 848,4 150 046 738,7 4 260 109,6 101,1 102,5 68,0
Перший заступник міського голови                                                                                                                                                              Е.С.Рабінович

Виконання видаткової частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2016 рік (за функціональною класифікацією)
№ з/п Код КТКВ Найменування видатків бюджету Затверджено план на 2016 рік з урахуванням змін у тому числі: Профінансовано у тому числі: Виконано у тому числі: Профінансовано,% у тому числі: Виконанння,% у тому числі:
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 010000 Державне управління 10 727 506,00 9 833 671,00 893 835,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 99,6 99,6 99,1 99,6 99,6 99,1
1.1 010116 Органи місцевого самоврядування 10 727 506,00 9 833 671,00 893 835,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 99,6 99,6 99,1 99,6 99,6 99,1
    видатки споживання 9 833 671,00 9 833 671,00   9 797 285,77 9 797 285,77   9 797 285,77 9 797 285,77   99,6 99,6   99,6 99,6  
    -оплата праці з нарахуваннями 7 871 822,00 7 871 822,00   7 863 627,44 7 863 627,44   7 863 627,44 7 863 627,44   99,9 99,9   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 240 148,00 240 148,00   212 792,48 212 792,48   212 792,48 212 792,48   88,6 88,6   88,6 88,6  
    видатки розвитку 893 835,00   893 835,00 885 492,00   885 492,00 885 492,00   885 492,00 99,1   99,1 99,1   99,1
    -бюджет розвитку 893 835,00   893 835,00 885 492,00   885 492,00 885 492,00   885 492,00 99,1   99,1 99,1   99,1
2 070000 Освіта 68 179 463,28 56 877 798,00 11 301 665,28 67 121 375,48 56 736 132,13 10 593 260,35 67 305 813,41 56 736 132,13 10 593 260,35 98,4 99,8 93,7 98,7 99,8 93,7
    видатки споживання 58 958 354,25 56 877 798,00 2 080 556,25 58 368 317,89 56 736 132,13 1 632 185,76 58 344 738,82 56 736 132,13 1 632 185,76 99,0 99,8 78,4 99,0 99,8 78,4
    -оплата праці з нарахуваннями 43 977 448,00 43 977 448,00   43 939 208,85 43 962 787,92   43 939 208,85 43 962 787,92   99,9 100,0   99,9 100,0  
    - продукти харчування 4 375 441,69 2 571 422,17 1 804 019,52 3 935 393,60 2 571 422,17 1 363 971,43 3 932 902,90 2 568 931,47 1 363 971,43 89,9 100,0 75,6 89,9 99,9 75,6
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 698 784,95 5 639 884,00 58 900,95 5 650 309,55 5 591 408,60 58 900,95 5 650 309,55 5 591 408,60 58 900,95 99,1 99,1 100,0 99,1 99,1 100,0
    видатки розвитку 9 221 109,03   9 221 109,03 8 753 057,59   8 961 074,59 8 961 074,59   8 961 074,59 94,9   97,2 97,2   97,2
    -бюджет розвитку 9 221 109,03   9 221 109,03 8 753 057,59   8 961 074,59 8 961 074,59   8 961 074,59 94,9   97,2 97,2   97,2
2.1 070101 Дошкільні нвчальні заклади 17 211 298,73 13 494 311,67 3 716 987,06 16 530 843,81 13 467 767,35 3 063 076,46 16 530 843,81 13 467 767,35 3 063 076,46 96,0 99,8 82,4 96,0 99,8 82,4
    видатки споживання 14 487 304,61 13 494 311,67 992 992,94 14 020 944,40 13 467 767,35 553 177,05 14 020 944,40 13 467 767,35 553 177,05 96,8 99,8 55,7 96,8 99,8 55,7
    -оплата праці з нарахуваннями 9 454 664,00 9 454 664,00   9 450 175,55 9 450 175,55   9 450 175,55 9 450 175,55   100,0 100,0   100,0 100,0  
    - продукти харчування 2 633 793,88 1 712 323,00 921 470,88 2 193 977,99 1 712 323,00 481 654,99 2 191 487,29 1 709 832,30 481 654,99 83,3 100,0 52,3 83,2 99,9 52,3
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 171 543,95 1 149 646,00 21 897,95 1 165 138,95 1 143 241,00 21 897,95 1 165 138,95 1 143 241,00 21 897,95 99,5 99,4 100,0 99,5 99,4 100,0
    видатки розвитку 2 723 994,12   2 723 994,12 2 509 899,41   2 509 899,41 2 509 899,41   2 509 899,41 92,1   92,1 92,1   92,1
    -бюджет розвитку 2 723 994,12   2 723 994,12 2 509 899,41   2 509 899,41 2 509 899,41   2 509 899,41 92,1   92,1 92,1   92,1
2.2 070201 Загальноосвітні школи ( в т ч школа-дитячий садок) 47 039 382,08 39 809 510,33 7 229 871,75 46 915 186,93 39 739 582,51 7 175 604,42 46 915 186,93 39 739 582,51 7 175 604,42 99,7 99,8 99,2 99,7 99,8 99,2
    видатки споживання 40 846 661,17 39 809 510,33 1 037 150,84 40 768 178,75 39 739 582,51 1 028 596,24 40 768 178,75 39 739 582,51 1 028 596,24 99,8 99,8 99,2 99,8 99,8 99,2
    -оплата праці з нарахуваннями 32 126 251,00 32 126 251,00   32 120 378,84 32 120 378,84   32 120 378,84 32 120 378,84   100,0 100,0   100,0 100,0  
    - продукти харчування 1 741 647,81 859 099,17 882 548,64 1 741 415,61 859 099,17 882 316,44 1 741 415,61 859 099,17 882 316,44 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 421 291,00 4 384 288,00 37 003,00 4 405 423,25 4 368 420,25 37 003,00 4 405 423,25 4 368 420,25 37 003,00 99,6 99,6 100,0 99,6 99,6 100,0
    видатки розвитку 6 192 720,91   6 192 720,91 6 147 008,18   6 147 008,18 6 147 008,18   6 147 008,18 99,3   99,3 99,3   99,3
    -бюджет розвитку 6 192 720,91   6 192 720,91 6 147 008,18   6 147 008,18 6 147 008,18   6 147 008,18 99,3   99,3 99,3   99,3
2.3 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 723 281,00 1 651 731,00 71 550,00 1 701 445,05 1 629 895,05 71 550,00 1 629 895,05 1 629 895,05 71 550,00 98,7 98,7 100,0 94,6 98,7 100,0
    видатки споживання 1 651 731,00 1 651 731,00   1 629 895,05 1 629 895,05   1 629 895,05 1 629 895,05   98,7 98,7   98,7 98,7  
    -оплата праці з нарахуваннями 1 319 956,00 1 319 956,00   1 316 189,61 1 316 189,61   1 316 189,61 1 316 189,61   99,7 99,7   99,7 99,7  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 69 084,00 69 084,00   51 892,00 51 892,00   51 892,00 51 892,00   75,1 75,1   75,1 75,1  
    видатки розвитку 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 100,0   100,0 100,0   100,0
2.4 070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 77 869,00 77 869,00   69 398,07 69 398,07   69 398,07 69 398,07   89,1 89,1   89,1 89,1  
    видатки споживання 77 869,00 77 869,00   69 398,07 69 398,07   69 398,07 69 398,07   89,1 89,1   89,1 89,1  
2.5 070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 356 196,00 356 196,00   352 116,05 352 116,05   352 116,05 352 116,05   98,9 98,9   98,9 98,9  
    видатки споживання 356 196,00 356 196,00   352 116,05 352 116,05   352 116,05 352 116,05   98,9 98,9   98,9 98,9  
    -оплата праці з нарахуваннями 317 488,00 317 488,00   317 272,11 317 272,11   317 272,11 317 272,11   99,9 99,9   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16 448,00 16 448,00   12 638,50 12 638,50   12 638,50 12 638,50   76,8 76,8   76,8 76,8  
2.6 070804 Централізовані бухгалтерії міських відділів освіти 765 882,00 741 282,00 24 600,00 761 485,98 736 885,98 24 600,00 761 485,98 736 885,98 24 600,00 99,4 99,4 100,0 99,4 99,4 100,0
    видатки споживання 741 282,00 741 282,00   736 885,98 736 885,98   736 885,98 736 885,98   99,4 99,4   99,4 99,4  
    -оплата праці з нарахуваннями 625 216,00 625 216,00   625 199,96 625 199,96   625 199,96 625 199,96   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13 789,00 13 789,00   10 005,02 10 005,02   10 005,02 10 005,02   72,6 72,6   72,6 72,6  
    видатки розвитку 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 100,0   100,0 100,0   100,0
2.7 070805 Групи централізованого господарського обслуговування 395 355,00 148 781,00 246 574,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 47,0 99,0 15,5 47,0 99,0 15,5
    видатки споживання 187 111,00 148 781,00 38 330,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 99,2 99,0 100,0 99,2 99,0 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 110 002,00 110 002,00   109 992,78 109 992,78   109 992,78 109 992,78   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 629,00 6 629,00   5 211,83 5 211,83   5 211,83 5 211,83   78,6 78,6   78,6 78,6  
    видатки розвитку 208 244,00   208 244,00 208 017,00   208 017,00 208 017,00   208 017,00 99,9   99,9 99,9   99,9
    -бюджет розвитку 208 244,00   208 244,00 208 017,00   208 017,00 208 017,00   208 017,00 99,9   99,9 99,9   99,9
2.8 070806 Інші заклади освіти 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
    видатки споживання 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
    -оплата праці з нарахуваннями 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              
2.9 070807 Інші освітні програми 537 458,47 525 376,00 12 082,47 534 576,87 522 494,40 12 082,47 534 576,87 522 494,40 12 082,47 99,5 99,5 100,0 99,5 99,5 100,0
    видатки споживання 537 458,47 525 376,00 12082,47 534 576,87 522 494,40 12082,47 534 576,87 522 494,40 12082,47 99,5 99,5 100,0 99,5 99,5 100,0
2.10 070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 48 870,00 48 870,00   47 060,00 47 060,00   47 060,00 47 060,00   96,3 96,3   96,3 96,3  
    видатки споживання 48 870,00 48 870,00   47 060,00 47 060,00   47 060,00 47 060,00   96,3 96,3   96,3 96,3  
3 080000 Охорона здоров'я 12 397 096,14 8 238 700,00 4 158 396,14 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 98,8 99,8 96,7 98,8 99,8 96,7
    видатки споживання 8 298 564,77 8 238 700,00 59 864,77 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 99,7 99,8 90,8 99,7 99,8 90,8
    -оплата праці з нарахуваннями 5 382 382,00 5 382 382,00   5 380 931,34 5 380 931,34   5 380 931,34 5 380 931,34   100,0 100,0   100,0 100,0  
    - медикаменти  585 012,00 585 012,00   584 695,37 584 695,37   584 695,37 584 695,37   99,9 99,9   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 500 680,77 440 816,00 59 864,77 481 836,90 427 490,58 54 346,32 481 836,90 427 490,58 54 346,32 96,2 97,0 90,8 96,2 97,0 90,8
    видатки розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
    -бюджет розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
3.1 080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 12 397 096,14 8 238 700,00 4 158 396,14 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 98,8 99,8 96,7 98,8 99,8 96,7
    видатки споживання 8 298 564,77 8 238 700,00 59 864,77 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 99,7 99,8 90,8 99,7 99,8 90,8
    -оплата праці з нарахуваннями 5 382 382,00 5 382 382,00   5 380 931,34 5 380 931,34   5 380 931,34 5 380 931,34   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -медикаменти 585 012,00 585 012,00   584 695,37 584 695,37   584 695,37 584 695,37   99,9 99,9   99,9 99,9  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 457 471,00 440 816,00 16 655,00 438 664,05 427 490,58 11 173,47 438 664,05 427 490,58 11 173,47 95,9 97,0 67,1 95,9 97,0 67,1
    видатки розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
    -бюджет розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
4 090000 Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  202 500,00 202 500,00   187 122,21 187 122,21   187 122,21 187 122,21   92,4 92,4   92,4 92,4  
    видатки споживання 202 500,00 202 500,00   187 122,21 187 122,21   187 122,21 187 122,21   92,4 92,4   92,4 92,4  
4.1 091106 Інші видатки 64 500,00 64 500,00   64 435,10 64 435,10   64 435,10 64 435,10   99,9 99,9   99,9 99,9  
4.2 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 88 000,00 88 000,00   78 401,00 78 401,00   78 401,00 78 401,00   89,1 89,1   89,1 89,1  
4.3 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 50 000,00 50 000,00   44 286,11 44 286,11   44 286,11 44 286,11   88,6 88,6   88,6 88,6  
5 100000 Житлово-комунальне господарство 13 302 086,12 10 659 237,12 2 642 849,00 12 902 917,28 10 654 347,24 2 248 570,04 12 902 917,28 10 654 347,24 2 248 570,04 97,0 100,0 85,1 97,0 100,0 85,1
    видатки споживання 10 659 237,12 10 659 237,12   10 654 347,24 10 654 347,24   10 654 347,24 10 654 347,24   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку 2 642 849,00   2 642 849,00 2 248 570,04   2 248 570,04 2 248 570,04   2 248 570,04 85,1   85,1 85,1   85,1
    -бюджет розвитку 2 642 849,00   2 642 849,00 2 248 570,04   2 248 570,04 2 248 570,04   2 248 570,04 85,1   85,1 85,1   85,1
5.1 100103 Дотація житлово-комунальному господарству 6 542 153,00 6 302 418,00 239 735,00 6 538 973,68 6 301 855,68 237 118,00 6 538 973,68 6 301 855,68 237 118,00 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 98,9
    видатки споживання 6 302 418,00 6 302 418,00   6 301 855,68 6 301 855,68   6 301 855,68 6 301 855,68   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку 239 735,00   239 735,00 237 118,00   237 118,00 237 118,00   237 118,00 98,9   98,9 98,9   98,9
    -бюджет розвитку 239 735,00   239 735,00 237 118,00   237 118,00 237 118,00   237 118,00 98,9   98,9 98,9   98,9
5.2 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 973 000,00 772 000,00 201 000,00 771 915,86 771 915,86   771 915,86 771 915,86   79,3 100,0   79,3 100,0  
    видатки споживання 772 000,00 772000,00   771 915,86 771915,86   771 915,86 771915,86   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку     201000,00                        
    -бюджет розвитку     201000,00                        
5.3 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 5 786 933,12 3 584 819,12 2 202 114,00 5 592 027,74 3 580 575,70 2 011 452,04 5 592 027,74 3 580 575,70 2 011 452,04 96,6 99,9 91,3 96,6 99,9 91,3
    видатки споживання 3 584 819,12 3 584 819,12   3 580 575,70 3 580 575,70   3 580 575,70 3 580 575,70   99,9 99,9   99,9 99,9  
    видатки розвитку 2 202 114,00   2 202 114,00 2 011 452,04   2 011 452,04 2 011 452,04   2 011 452,04 91,3   91,3 91,3   91,3
    -бюджет розвитку 2 202 114,00   2 202 114,00 2 011 452,04   2 011 452,04 2 011 452,04   2 011 452,04 91,3   91,3 91,3   91,3
6 110000 Культура і мистецтво 9 752 176,35 7 966 298,00 1 785 878,35 9 635 690,43 7 928 223,53 1 761 809,02 9 690 032,55 7 928 223,53 1 761 809,02 98,8 99,5 98,7 99,4 99,5 98,7
    видатки споживання 8 364 342,35 7 966 298,00 398 044,35 8 254 241,04 7 928 223,53 380 359,63 8 308 583,16 7 928 223,53 380 359,63 98,7 99,5 95,6 99,3 99,5 95,6
    -оплата праці з нарахуваннями 5 587 844,28 5 356 766,33 231 077,95 5 554 726,89 5 354 468,05 224 023,16 5 554 726,89 5 354 468,05 224 023,16 99,4 100,0 96,9 99,4 100,0 96,9
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 454 653,88 454 653,88   429 907,04 434 134,41   429 907,04 434 134,41   94,6 95,5   94,6 95,5  
    видатки розвитку 1 387 834,00   1 387 834,00 1 381 449,39   1 381 449,39 1 381 449,39   1 381 449,39 99,5   99,5 99,5   99,5
    -бюджет розвитку 1 387 834,00   1 387 834,00 1 381 449,39   1 381 449,39 1 381 449,39   1 381 449,39 99,5   99,5 99,5   99,5
6.1 110201 Бібліотеки 1 451 268,67 1 351 268,67 100 000,00 1 451 264,63 1 351 268,67 99 995,96 1 451 264,63 1 351 268,67 99 995,96 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    видатки споживання 1 351 268,67 1 351 268,67   1 351 268,67 1 351 268,67   1 351 268,67 1 351 268,67   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата праці з нарахуваннями 1 162 729,00 1 162 729,00   1 162 729,00 1 162 729,00   1 162 729,00 1 162 729,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 110 203,88 110 203,88   110 203,88 110 203,88   110 203,88 110 203,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку 100 000,00   100 000,00 99 995,96   99 995,96 99 995,96   99 995,96 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 100 000,00   100 000,00 99 995,96   99 995,96 99 995,96   99 995,96 100,0   100,0 100,0   100,0
  110202 Музеї і виставки 72 300,00 72 300,00   54 342,12 54 342,12   54 342,12 54 342,12   75,2 75,2   75,2 75,2  
    видатки споживання 72 300,00 72 300,00   54 342,12 54 342,12   54 342,12 54 342,12   75,2 75,2   75,2 75,2  
    -оплата праці з нарахуваннями 24 000,00 24 000,00   23 764,32 23 764,32   23 764,32 23 764,32   99,0 99,0   99,0 99,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20 000,00 20 000,00   4 227,37 4 227,37   4 227,37 4 227,37   21,1 21,1   21,1 21,1  
6.2 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4 785 652,58 3 425 553,00 1 360 099,58 4 755 317,78 3 409 759,96 1 345 557,82 4 755 317,78 3 409 759,96 1 345 557,82 99,4 99,5 98,9 99,4 99,5 98,9
    видатки споживання 3 517 518,58 3 425 553,00 91 965,58 3 493 564,35 3 409 759,96 83 804,39 3 493 564,35 3 409 759,96 83 804,39 99,3 99,5 91,1 99,3 99,5 91,1
    -оплата праці з нарахуваннями 2 148 635,18 2 063 686,00 84 949,18 2 140 028,47 2 062 134,08 77 894,39 2 140 028,47 2 062 134,08 77 894,39 99,6 99,9 91,7 99,6 99,9 91,7
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 236 931,00 236 931,00   234 384,74 234 384,74   234 384,74 234 384,74   98,9 98,9   98,9 98,9  
    видатки розвитку 1 268 134,00   1 268 134,00 1 261 753,43   1 261 753,43 1 261 753,43   1 261 753,43 99,5   99,5 99,5   99,5
    -бюджет розвитку 1 268 134,00   1 268 134,00 1 261 753,43   1 261 753,43 1 261 753,43   1 261 753,43 99,5   99,5 99,5   99,5
6.3 110205 Школи естетичного виховання дітей 2 195 933,77 2 044 405,00 151 528,77 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 99,8 99,9 98,9 99,8 99,9 98,9
    видатки споживання 2 195 933,77 2 044 405,00 151 528,77 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 99,8 99,9 98,9 99,8 99,9 98,9
    -оплата праці з нарахуваннями 2 101 538,77 1 955 410,00 146 128,77 2 101 103,19 1 954 974,42 146 128,77 2 101 103,19 1 954 974,42 146 128,77 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 59 870,00 59 870,00   58 769,42 58 769,42   58 769,42 58 769,42   98,2 98,2   98,2 98,2  
    видатки розвитку                              
    -бюджет розвитку                              
6.4 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 1 247 021,33 1 072 771,33 174 250,00 1 236 485,17 1 070 017,92 166 467,25 1 236 485,17 1 070 017,92 166 467,25 99,2 99,7 95,5 99,2 99,7 95,5
    видатки споживання 1 227 321,33 1 072 771,33 154550,00 1 216 785,17 1 070 017,92 146767,25 1 216 785,17 1 070 017,92 146767,25 99,1 99,7 95,0 99,1 99,7 95,0
    -оплата праці з нарахуваннями 150 941,33 150 941,33   150 866,23 150 866,23   150 866,23 150 866,23   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27 649,00 27 649,00   26 549,00 26 549,00   26 549,00 26 549,00   96,0 96,0   96,0 96,0  
    видатки розвитку 19 700,00   19700,00 19 700,00   19700,00 19 700,00   19700,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 19 700,00   19700,00 19 700,00   19700,00 19 700,00   19700,00 100,0   100,0 100,0   100,0
7 130000 Фізична культура і спорт 1 195 065,57 1 132 898,00 62 167,57 1 118 177,28 1 131 106,46 62 167,57 1 193 274,03 1 131 106,46 62 167,57 93,6 99,8 100,0 99,9 99,8 100,0
    видатки споживання 1 172 665,57 1 132 898,00 39 767,57 1 118 177,28 1 131 106,46 39 767,57 1 170 874,03 1 131 106,46 39 767,57 95,4 99,8 100,0 99,8 99,8 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 838 059,00 838 059,00   837 908,87 837 908,87   837 908,87 837 908,87   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 19 002,00 19 002,00   18 897,95 18 897,95   18 897,95 18 897,95   99,5 99,5   99,5 99,5  
    видатки розвитку 22 400,00   22 400,00 41 297,95   22 400,00 22 400,00   22 400,00 184,4   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 22 400,00   22 400,00 41 297,95   22 400,00 22 400,00   22 400,00 184,4   100,0 100,0   100,0
7.1 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 94 000,00 94 000,00   92 464,32 92 464,32   92 464,32 92 464,32   98,4 98,4   98,4 98,4  
    видатки споживання 94 000,00 94 000,00   92 464,32 92 464,32   92 464,32 92 464,32   98,4 98,4   98,4 98,4  
7.2 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 101 065,57 1 038 898,00 62 167,57 1 078 409,71 1 038 642,14 62 167,57 1 078 409,71 1 038 642,14 62 167,57 97,9 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0
    видатки споживання 1 078 665,57 1 038 898,00 39 767,57 1 078 409,71 1 038 642,14 39 767,57 1 078 409,71 1 038 642,14 39 767,57 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    -оплата праці з нарахуваннями 838 059,00 838 059,00   837 908,87 837 908,87   837 908,87 837 908,87   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 19 002,00 19 002,00   18 897,95 18 897,95   18 897,95 18 897,95   99,5 99,5   99,5 99,5  
    видатки розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
8 150000 Будівництво 11 069 450,00   11 069 450,00 7 787 240,88   8 239 185,23 7 787 240,88   8 239 185,23 70,3   74,4 70,3   74,4
    видатки розвитку 11 069 450,00   11 069 450,00 7 787 240,88   8 239 185,23 7 787 240,88   8 239 185,23 70,3   74,4 70,3   74,4
    -бюджет розвитку 11 069 450,00   11 069 450,00 7 787 240,88   8 239 185,23 7 787 240,88   8 239 185,23 70,3   74,4 70,3   74,4
8.1 150101 Капітальні вкладення 10 617 494,00   10 617 494,00 7 787 240,88   7 787 240,88 7 787 240,88   7 787 240,88 73,3   73,3 73,3   73,3
    видатки розвитку 10 617 494,00   10 617 494,00 7 787 240,88   7 787 240,88 7 787 240,88   7 787 240,88 73,3   73,3 73,3   73,3
    -бюджет розвитку 10 617 494,00   10 617 494,00 7 787 240,88   7 787 240,88 7 787 240,88   7 787 240,88 73,3   73,3 73,3   73,3
8.2 150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
    видатки розвитку 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
    -бюджет розвитку 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
9. 160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
    видатки споживання 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
9.1 160101 Землеустрій 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
    видатки споживання 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
10 170000 Транспорт,   дорожнє    господарство,  зв'язок, телекомунікації    та  інформатика             12 385 054,60 3 237 042,00 9 148 012,60 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 81,3 100,0 74,7 81,3 100,0 74,7
    видатки споживання 12 385 054,60 3 237 042,00 9 148 012,60 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 81,3 100,0 74,7 81,3 100,0 74,7
    видатки розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 932 957,45   6 832 871,28 6 932 957,45   6 832 871,28 75,8   74,7 75,8   74,7
    -бюджет розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 932 957,45   6 832 871,28 6 932 957,45   6 832 871,28 75,8   74,7 75,8   74,7
10.1 170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 12 385 054,60 3 237 042,00 9 148 012,60 3 236 989,67 3 236 989,67   3 236 989,67 3 236 989,67   26,1 100,0   26,1 100,0  
    видатки споживання 3 237 042,00 3 237 042,00   3 236 989,67 3 236 989,67   3 236 989,67 3 236 989,67   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 832 871,28   6 832 871,28 6 832 871,28   6 832 871,28 74,7   74,7 74,7   74,7
    -бюджет розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 832 871,28   6 832 871,28 6 832 871,28   6 832 871,28 74,7   74,7 74,7   74,7
11 210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
11.1 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
12 240000 Цільові фонди 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
    видатки споживання 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
12.1 240604 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
    видатки споживання 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
13 250000 Видатки, не віднесені до основних груп 407 596,88 407 596,88   407 546,83 407 546,83   407 546,83 407 546,83   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 407 596,88 407 596,88   407 546,83 407 546,83   407 546,83 407 546,83   100,0 100,0   100,0 100,0  
    оплата праці з нарахуваннями 219 709,13 219 709,13                          
    нерозподілені видатки                              
    видатки розвитку                              
    -бюджет розвитку                              
13.1 250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
    -оплата праці з нарахуваннями 219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   100,0 100,0   100,0 100,0  
13.2 250404 Інші видатки 140 000,00 140 000,00   139 949,95 139 949,95   139 949,95 139 949,95   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки споживання 140 000,00 140 000,00   139 949,95 139 949,95   139 949,95 139 949,95   100,0 100,0   100,0 100,0  
    видатки розвитку                              
    -бюджет розвитку                              
    РАЗОМ ВИДАТКІВ: 140 033 796,94 98 824 641,00 41 209 155,94 133 313 863,72 98 570 587,22 34 743 276,50 133 313 863,72 98 570 587,22 34 743 276,50 95,2 99,7 84,3 95,2 99,7 84,3
  250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 22 000,00   22 000,00 22 000,00   22 000,00 22 000,00   22 000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12 522 000,00 12 522 000,00   12 522 000,00 12 522 000,00   12 522 000,00 12 522 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 46 000,00 9 600,00 36 400,00 46 000,00 9 600,00 36 400,00 46 000,00 9 600,00 36 400,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  250380 Інша субвенція  4 203 617,00 4 203 617,00   4 190 450,95 4 190 450,95   4 190 450,95 4 190 450,95   99,7 99,7   99,7 99,7  
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 156 827 413,94 115 559 858,00 41 267 555,94 150 094 314,67 115 292 638,17 34 801 676,50 150 094 314,67 115 292 638,17 34 801 676,50 95,7 99,8 84,3 95,7 99,8 84,3
Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від  7 квітня 2017 року
№ 450 - VIІ
       Виконання видаткової частини бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2016 рік (за головними розпорядниками коштів)
(грн)
КВК/ КТКВ Назва головного розпорядника коштів та назва підрозділу бюджетної класифікації Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін у тому числі: Профінансовано у тому числі: Виконано у тому числі: Профінансовано,% у тому числі: Виконання, % у тому числі:
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
01 Балтська міська рада 45 366 495,60 24 544 447,00 20 822 048,60 42 545 138,99 24 487 681,21 18 057 457,78 42 545 138,99 24 487 681,21 18 057 457,78 93,8 99,8 86,7 93,8 99,8 86,7
  видатки споживання 24 691 349,00 24 544 447,00 146 902,00 19 679 717,15 24 487 681,21 100 086,17 19 679 717,15 24 487 681,21 100 086,17 79,7 99,8 68,1 79,7 99,8 68,1
  -оплата праці з нарахуваннями 8 091 531,13 8 091 531,13   8 083 336,57 8 083 336,57   7 863 627,44 7 863 627,44   99,9 99,9   97,2 97,2  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 240 148,00 240 148,00   212 792,48 212 792,48   212 792,48 212 792,48   88,6 88,6   88,6 88,6  
  видатки розвитку 20 474 146,60   20 474 146,60 984 708,34   17 957 371,61 1 657 407,86   17 957 371,61 4,8   87,7 8,1   87,7
  -бюджет розвитку 20 474 146,60   20 474 146,60 885 492,00   17 957 371,61 885 492,00   17 957 371,61 4,3   87,7 4,3   87,7
010116 Органи місцевого самоврядування 10 727 506,00 9 833 671,00 893 835,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 10 682 777,77 9 797 285,77 885 492,00 99,6 99,6 99,1 99,6 99,6 99,1
  видатки споживання 9 833 671,00 9 833 671,00   9 797 285,77 9 797 285,77   9 797 285,77 9 797 285,77   99,6 99,6   99,6 99,6  
  -оплата праці з нарахуваннями 7 871 822,00 7 871 822,00   7 863 627,44 7 863 627,44   7 863 627,44 7 863 627,44   99,9 99,9   99,9 99,9  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 240 148,00 240 148,00   212 792,48 212 792,48   212 792,48 212 792,48   88,6 88,6   88,6 88,6  
  видатки розвитку 893 835,00   893 835,00 885 492,00   885 492,00 885 492,00   885 492,00 99,1   99,1 99,1   99,1
  -бюджет розвитку 893 835,00   893 835,00 885 492,00   885 492,00 885 492,00   885 492,00 99,1   99,1 99,1   99,1
100103 Дотація житлово-комунальному господарству 6 542 153,00 6 302 418,00 239 735,00 6 538 973,68 6 301 855,68 237 118,00 6 538 973,68 6 301 855,68 237 118,00 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 98,9
  видатки споживання 6 302 418,00 6 302 418,00   6 301 855,68 6 301 855,68   6 301 855,68 6 301 855,68   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки розвитку 239 735,00   239 735,00 237 118,00   237 118,00 237 118,00   237 118,00 98,9   98,9 98,9   98,9
  -бюджет розвитку 239 735,00   239 735,00 237 118,00   237 118,00 237 118,00   237 118,00 98,9   98,9 98,9   98,9
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 973 000,00 772 000,00 201 000,00 771 915,86 771 915,86   771 915,86 771 915,86   79,3 100,0   79,3 100,0  
  видатки споживання 772 000,00 772 000,00   771 915,86 771 915,86   771 915,86 771 915,86   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки розвитку 201 000,00   201 000,00                        
  -бюджет розвитку 201 000,00   201 000,00                        
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 5 786 933,12 3 584 819,12 2 202 114,00 3 580 575,70 3 580 575,70 2 011 452,04 3 580 575,70 3 580 575,70 2 011 452,04 61,9 99,9 91,3 61,9 99,9 91,3
  видатки споживання 3 584 819,12 3 584 819,12   3 580 575,70 3 580 575,70   3 580 575,70 3 580 575,70   99,9 99,9   99,9 99,9  
  видатки розвитку 2 202 114,00   2 202 114,00 2 011 452,04   2 011 452,04 2 011 452,04   2 011 452,04 91,3   91,3 91,3   91,3
  -бюджет розвитку 2 202 114,00   2 202 114,00 2 011 452,04   2 011 452,04 2 011 452,04   2 011 452,04 91,3   91,3 91,3   91,3
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 88 000,00 88 000,00   78 401,00 78 401,00   78 401,00 78 401,00   89,1 89,1   89,1 89,1  
  видатки споживання 88 000,00 88 000,00   78 401,00 78 401,00   78 401,00 78 401,00   89,1 89,1   89,1 89,1  
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів в т.ч.: 50 000,00 50 000,00   44 286,11 44 286,11   44 286,11 44 286,11   88,6 88,6   88,6 88,6  
  видатки споживання 50 000,00 50 000,00   44 286,11 44 286,11   44 286,11 44 286,11   88,6 88,6   88,6 88,6  
150101 Капітальні вкладення 7 538 494,00   7 538 494,00 7 538 493,94   7 538 493,94 7 538 493,94   7 538 493,94 100,0   100,0 100,0   100,0
  видатки розвитку 7 538 494,00   7 538 494,00 7 538 493,94   7 538 493,94 7 538 493,94   7 538 493,94 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 7 538 494,00   7 538 494,00 7 538 493,94   7 538 493,94 7 538 493,94   7 538 493,94 100,0   100,0 100,0   100,0
150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
  видатки розвитку 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 451 956,00   451 956,00 451 944,35   451 944,35 451 944,35   451 944,35 100,0   100,0 100,0   100,0
160101 Землеустрій 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
  видатки споживання 88 900,00 88 900,00   88 851,26 88 851,26   88 851,26 88 851,26   99,9 99,9   99,9 99,9  
170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 12 385 054,60 3 237 042,00 9 148 012,60 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 10 069 860,95 3 236 989,67 6 832 871,28 81,3 100,0 74,7 81,3 100,0 74,7
  видатки споживання 3 237 042,00 3 237 042,00   3 236 989,67 3 236 989,67   3 236 989,67 3 236 989,67   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 832 871,28   6 832 871,28 6 832 871,28   6 832 871,28 74,7   74,7 74,7   74,7
  -бюджет розвитку 9 148 012,60   9 148 012,60 6 832 871,28   6 832 871,28 6 832 871,28   6 832 871,28 74,7   74,7 74,7   74,7
240604 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
  видатки споживання 146 902,00   146 902,00 100 086,17   100 086,17 100 086,17   100 086,17 68,1   68,1 68,1   68,1
210105 Видатки на запобігання та діквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки споживання 180 000,00 180 000,00   179 973,33 179 973,33   179 973,33 179 973,33   100,0 100,0   100,0 100,0  
250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки споживання 267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   267 596,88 267 596,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата праці з нарахуваннями 219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   219 709,13 219 709,13   100,0 100,0   100,0 100,0  
250404 Інші видатки 140 000,00 140 000,00   139 949,95 139 949,95   139 949,95 139 949,95   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки споживання 140 000,00 140 000,00   139 949,95 139 949,95   139 949,95 139 949,95   100,0 100,0   100,0 100,0  
  Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади  на  2016 - 2017 роки 60 000,00 60 000,00   59 950,00 59 950,00   59 950,00 59 950,00   99,9 99,9   99,9 99,9  
  Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 80 000,00 80 000,00   79 999,95 79 999,95   79 999,95 79 999,95   100,0 100,0   100,0 100,0  
10 Відділ освіти Балтської міської ради 72 518 028,85 58 075 196,00 14 442 832,85 68 835 848,55 57 931 673,69 10 904 174,86 68 835 848,55 57 931 673,69 10 904 174,86 94,9 99,8 75,5 94,9 99,8 75,5
  видатки споживання 60 195 519,82 58 075 196,00 2 120 323,82 59 603 627,02 57 931 673,69 1 671 953,33 59 603 627,02 57 931 673,69 1 671 953,33 99,0 99,8 78,9 99,0 99,8 78,9
  -оплата праці з нарахуваннями 44 815 507,00 44 815 507,00   44 800 696,79 44 800 696,79   44 800 696,79 44 800 696,79   100,0 100,0   100,0 100,0  
  - продукти харчування 4 375 441,69 2 571 422,17 1 804 019,52 3 935 393,60 2 571 422,17 1 363 971,43 3 932 902,90 2 568 931,47 1 363 971,43 89,9 100,0 75,6 89,9 99,9 75,6
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 717 786,95 5 658 886,00 58 900,95 5 669 207,50 5 610 306,55 58 900,95 5 669 207,50 5 610 306,55 58 900,95 99,2 99,1 100,0 99,2 99,1 100,0
  видатки розвитку 12 322 509,03   12 322 509,03 9 232 221,53   9 232 221,53 9 232 221,53   9 232 221,53 74,9   74,9 74,9   74,9
  -бюджет розвитку 12 322 509,03   12 322 509,03 9 232 221,53   9 232 221,53 9 232 221,53   9 232 221,53 74,9   74,9 74,9   74,9
070101 Дошкільні навчальні заклади 17 211 298,73 13 494 311,67 3 716 987,06 16 530 843,81 13 467 767,35 3 063 076,46 16 530 843,81 13 467 767,35 3 063 076,46 96,0 99,8 82,4 96,0 99,8 82,4
  видатки споживання 14 487 304,61 13 494 311,67 992 992,94 14 020 944,40 13 467 767,35 553 177,05 14 020 944,40 13 467 767,35 553 177,05 96,8 99,8 55,7 96,8 99,8 55,7
  -оплата праці з нарахуваннями 9 454 664,00 9 454 664,00   9 450 175,55 9 450 175,55   9 450 175,55 9 450 175,55   100,0 100,0   100,0 100,0  
  - продукти харчування 2 633 793,88 1 712 323,00 921 470,88 2 193 977,99 1 712 323,00 481 654,99 2 191 487,29 1 709 832,30 481 654,99 83,3 100,0 52,3 83,2 99,9 52,3
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 171 543,95 1 149 646,00 21 897,95 1 165 138,95 1 143 241,00 21 897,95 1 165 138,95 1 143 241,00 21 897,95 99,5 99,4 100,0 99,5 99,4 100,0
  видатки розвитку 2 723 994,12   2 723 994,12 2 509 899,41   2 509 899,41 2 509 899,41   2 509 899,41 92,1   92,1 92,1   92,1
  -бюджет розвитку 2 723 994,12   2 723 994,12 2 509 899,41   2 509 899,41 2 509 899,41   2 509 899,41 92,1   92,1 92,1   92,1
070201 Загальноосвітні школи 47 039 382,08 39 809 510,33 7 229 871,75 46 915 186,93 39 739 582,51 7 175 604,42 46 915 186,93 39 739 582,51 7 175 604,42 99,7 99,8 99,2 99,7 99,8 99,2
  видатки споживання 40 846 661,17 39 809 510,33 1 037 150,84 40 768 178,75 39 739 582,51 1 028 596,24 40 768 178,75 39 739 582,51 1 028 596,24 99,8 99,8 99,2 99,8 99,8 99,2
  -оплата праці з нарахуваннями 32 126 251,00 32 126 251,00   32 120 378,84 32 120 378,84   32 120 378,84 32 120 378,84   100,0 100,0   100,0 100,0  
  - продукти харчування 1 741 647,81 859 099,17 882 548,64 1 741 415,61 859 099,17 882 316,44 1 741 415,61 859 099,17 882 316,44 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 421 291,00 4 384 288,00 37 003,00 4 405 423,25 4 368 420,25 37 003,00 4 405 423,25 4 368 420,25 37 003,00 99,6 99,6 100,0 99,6 99,6 100,0
  видатки розвитку 6 192 720,91   6 192 720,91 6 147 008,18   6 147 008,18 6 147 008,18   6 147 008,18 99,3   99,3 99,3   99,3
  -бюджет розвитку 6 192 720,91   6 192 720,91 6 147 008,18   6 147 008,18 6 147 008,18   6 147 008,18 99,3   99,3 99,3   99,3
070401 Позашкільна освіта 1 723 281,00 1 651 731,00 71 550,00 1 701 445,05 1 629 895,05 71 550,00 1 701 445,05 1 629 895,05 71 550,00 98,7 98,7 100,0 98,7 98,7 100,0
  видатки споживання 1 651 731,00 1 651 731,00   1 629 895,05 1 629 895,05   1 629 895,05 1 629 895,05   98,7 98,7   98,7 98,7  
  -оплата праці з нарахуваннями 1 319 956,00 1 319 956,00   1 316 189,61 1 316 189,61   1 316 189,61 1 316 189,61   99,7 99,7   99,7 99,7  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 69 084,00 69 084,00   51 892,00 51 892,00   51 892,00 51 892,00   75,1 75,1   75,1 75,1  
  видатки розвитку 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 71 550,00   71 550,00 100,0   100,0 100,0   100,0
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 77 869,00 77 869,00   69 398,07 69 398,07   69 398,07 69 398,07   89,1 89,1   89,1 89,1  
  видатки споживання 77 869,00 77 869,00   69 398,07 69 398,07   69 398,07 69 398,07   89,1 89,1   89,1 89,1  
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 356 196,00 356 196,00   352 116,05 352 116,05   352 116,05 352 116,05   98,9 98,9   98,9 98,9  
  видатки споживання 356 196,00 356 196,00   352 116,05 352 116,05   352 116,05 352 116,05   98,9 98,9   98,9 98,9  
  -оплата праці з нарахуваннями 317 488,00 317 488,00   317 272,11 317 272,11   317 272,11 317 272,11   99,9 99,9   99,9 99,9  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16 448,00 16 448,00   12 638,50 12 638,50   12 638,50 12 638,50   76,8 76,8   76,8 76,8  
070804 Централізовані бухгалтеріїї 765 882,00 741 282,00 24 600,00 761 485,98 736 885,98 24 600,00 761 485,98 736 885,98 24 600,00 99,4 99,4 100,0 99,4 99,4 100,0
  видатки споживання 741 282,00 741 282,00   736 885,98 736 885,98   736 885,98 736 885,98   99,4 99,4   99,4 99,4  
  -оплата праці з нарахуваннями 625 216,00 625 216,00   625 199,96 625 199,96   625 199,96 625 199,96   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13 789,00 13 789,00   10 005,02 10 005,02   10 005,02 10 005,02   72,6 72,6   72,6 72,6  
  видатки розвитку 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 24 600,00   24 600,00 100,0   100,0 100,0   100,0
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 395 355,00 148 781,00 246 574,00 185 683,65 147 353,65 246 347,00 393 700,65 147 353,65 246 347,00 47,0 99,0 99,9 99,6 99,0 99,9
  видатки споживання 187 111,00 148 781,00 38 330,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 185 683,65 147 353,65 38 330,00 99,2 99,0 100,0 99,2 99,0 100,0
  -оплата праці з нарахуваннями 110 002,00 110 002,00   109 992,78 109 992,78   109 992,78 109 992,78   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 629,00 6 629,00   5 211,83 5 211,83   5 211,83 5 211,83   78,6 78,6   78,6 78,6  
  видатки розвитку     208 244,00     208 017,00     208 017,00     99,9     99,9
  -бюджет розвитку     208 244,00     208 017,00     208 017,00     99,9     99,9
070806 Інші заклади освіти 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
  видатки споживання 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
  -оплата праці з нарахуваннями 23 871,00 23 871,00   23 579,07 23 579,07   23 579,07 23 579,07   98,8 98,8   98,8 98,8  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              
070807 Інші освітні програми в тому числі програма 537 458,47 525 376,00 12 082,47 534 576,87 522 494,40 12 082,47 534 576,87 522 494,40 12 082,47 99,5 99,5 100,0 99,5 99,5 100,0
  Програма розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 312 082,47 300 000,00 12 082,47 310 717,17 298 634,70 12 082,47 310 717,17 298 634,70 12 082,47 99,6 99,5 100,0 99,6 99,5 100,0
  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
225 376,00 225 376,00   223 859,70 223 859,70   223 859,70 223 859,70   99,3 99,3   99,3 99,3  
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 48 870,00 48 870,00   47 060,00 47 060,00   47 060,00 47 060,00   96,3 96,3   96,3 96,3  
  видатки споживання 48 870,00 48 870,00   47 060,00 47 060,00   47 060,00 47 060,00   96,3 96,3   96,3 96,3  
091106 Інші видатки (в частині програми «Сім’я і  молодь Балтської об’єднаної територіальної громади" на 2016 -2017 роки) 64 500,00 64 500,00   64 435,10 64 435,10   64 435,10 64 435,10   99,9 99,9   99,9 99,9  
  видатки споживання 64 500,00 64 500,00   64 435,10 64 435,10   64 435,10 64 435,10   99,9 99,9   99,9 99,9  
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 94 000,00 94 000,00   92 464,32 92 464,32   92 464,32 92 464,32   98,4 98,4   98,4 98,4  
  видатки споживання 94 000,00 94 000,00   92 464,32 92 464,32   92 464,32 92 464,32   98,4 98,4   98,4 98,4  
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 101 065,57 1 038 898,00 62 167,57 1 100 809,71 1 038 642,14 62 167,57 1 100 809,71 1 038 642,14 62 167,57 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  видатки споживання 1 078 665,57 1 038 898,00 39 767,57 1 078 409,71 1 038 642,14 39 767,57 1 078 409,71 1 038 642,14 39 767,57 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  -оплата праці з нарахуваннями 838 059,00 838 059,00   837 908,87 837 908,87   837 908,87 837 908,87   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 19 002,00 19 002,00   18 897,95 18 897,95   18 897,95 18 897,95   99,5 99,5   99,5 99,5  
  видатки розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 22 400,00   22 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
150101 Капітальні вкладення 3 079 000,00   3 079 000,00 248 746,94   248 746,94 248 746,94   248 746,94 8,1   8,1 8,1   8,1
  видатки розвитку 3 079 000,00   3 079 000,00 248 746,94   248 746,94 248 746,94   248 746,94 8,1   8,1 8,1   8,1
  -бюджет розвитку 3 079 000,00   3 079 000,00 248 746,94   248 746,94 248 746,94   248 746,94 8,1   8,1 8,1   8,1
14 Відділ охорони здоров'я Балтської міської ради 12 397 096,14 8 238 700,00 4 158 396,14 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 98,8 99,8 96,7 98,8 99,8 96,7
  видатки споживання 8 298 564,77 8 238 700,00 59 864,77 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 99,7 99,8 90,8 99,7 99,8 90,8
  -оплата праці з нарахуваннями 5 382 382,00 5 382 382,00   5 380 931,34 5 380 931,34   5 380 931,34 5 380 931,34   100,0 100,0   100,0 100,0  
  - медикаменти  585 012,00 585 012,00   584 695,37 584 695,37   584 695,37 584 695,37   99,9 99,9   99,9 99,9  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 457 471,00 440 816,00 16 655,00 438 664,05 427 490,58 11 173,47 438 664,05 427 490,58 11 173,47 95,9 97,0 67,1 95,9 97,0 67,1
  видатки розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
  -бюджет розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
080800 Центри первинної медичної (медико санітарної) допомоги 12 397 096,14 8 238 700,00 4 158 396,14 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 12 242 843,63 8 223 008,79 4 019 834,84 98,8 99,8 96,7 98,8 99,8 96,7
  видатки споживання 8 298 564,77 8 238 700,00 59 864,77 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 8 277 355,11 8 223 008,79 54 346,32 99,7 99,8 90,8 99,7 99,8 90,8
  -оплата праці з нарахуваннями 5 382 382,00 5 382 382,00   5 380 931,34 5 380 931,34   5 380 931,34 5 380 931,34   100,0 100,0   100,0 100,0  
  - медикаменти  585 012,00 585 012,00   584 695,37 584 695,37   584 695,37 584 695,37   99,9 99,9   99,9 99,9  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 457 471,00 440 816,00 16 655,00 438 664,05 427 490,58 11 173,47 438 664,05 427 490,58 11 173,47 95,9 97,0 67,1 95,9 97,0 67,1
  видатки розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
  -бюджет розвитку 4 098 531,37   4 098 531,37 3 965 488,52   3 965 488,52 3 965 488,52   3 965 488,52 96,8   96,8 96,8   96,8
24 Відділ культури Балтської міської ради 9 752 176,35 7 966 298,00 1 785 878,35 9 690 032,55 7 928 223,53 1 761 809,02 9 690 032,55 7 928 223,53 1 761 809,02 99,4 99,5 98,7 99,4 99,5 98,7
  видатки споживання 8 364 342,35 7 966 298,00 398 044,35 8 308 583,16 7 928 223,53 380 359,63 8 308 583,16 7 928 223,53 380 359,63 99,3 99,5 95,6 99,3 99,5 95,6
  -оплата праці з нарахуваннями 5 563 844,28 5 356 766,33 231 077,95 5 554 726,89 5 354 468,05 224 023,16 5 554 726,89 5 354 468,05 224 023,16 99,8 100,0 96,9 99,8 100,0 96,9
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 407 004,88 454 653,88   403 358,04 434 134,41   403 358,04 434 134,41   99,1 95,5   99,1 95,5  
  видатки розвитку 1 387 834,00   1 387 834,00 1 381 449,39   1 381 449,39 1 381 449,39   1 381 449,39 99,5   99,5 99,5   99,5
  -бюджет розвитку 1 387 834,00   1 387 834,00 1 381 449,39   1 381 449,39 1 381 449,39   1 381 449,39 99,5   99,5 99,5   99,5
110201 Бібліотеки 1 451 268,67 1 351 268,67 100 000,00 1 451 264,63 1 351 268,67 99 995,96 1 451 264,63 1 351 268,67 99 995,96 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  видатки споживання 1 351 268,67 1 351 268,67   1 351 268,67 1 351 268,67   1 351 268,67 1 351 268,67   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата праці з нарахуваннями 1 162 729,00 1 162 729,00   1 162 729,00 1 162 729,00   1 162 729,00 1 162 729,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 110 203,88 110 203,88   110 203,88 110 203,88   110 203,88 110 203,88   100,0 100,0   100,0 100,0  
  видатки розвитку 100 000,00   100 000,00 99 995,96   99 995,96 99 995,96   99 995,96 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 100 000,00   100 000,00 99 995,96   99 995,96 99 995,96   99 995,96 100,0   100,0 100,0   100,0
110202 Музеї і виставки 72 300,00 72 300,00   54 342,12 54 342,12   54 342,12 54 342,12   75,2 75,2   75,2 75,2  
  видатки споживання 72 300,00 72 300,00   54 342,12 54 342,12   54 342,12 54 342,12   75,2 75,2   75,2 75,2  
  -оплата праці з нарахуваннями 24 000,00 24 000,00   23 764,32 23 764,32   23 764,32 23 764,32   99,0 99,0   99,0 99,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20 000,00 20 000,00   4 227,37 4 227,37   4 227,37 4 227,37   21,1 21,1   21,1 21,1  
110204 Палаци і будинки культури, клуди та інші заклади клубного типу 4 785 652,58 3 425 553,00 1 360 099,58 4 755 317,78 3 409 759,96 1 345 557,82 4 755 317,78 3 409 759,96 1 345 557,82 99,4 99,5 98,9 99,4 99,5 98,9
  видатки споживання 3 517 518,58 3 425 553,00 91 965,58 3 493 564,35 3 409 759,96 83 804,39 3 493 564,35 3 409 759,96 83 804,39 99,3 99,5 91,1 99,3 99,5 91,1
  -оплата праці з нарахуваннями 2 148 635,18 2 063 686,00 84 949,18 2 140 028,47 2 062 134,08 77 894,39 2 140 028,47 2 062 134,08 77 894,39 99,6 99,9 91,7 99,6 99,9 91,7
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 236 931,00 236 931,00   234 384,74 234 384,74   234 384,74 234 384,74   98,9 98,9   98,9 98,9  
  видатки розвитку 1 268 134,00   1 268 134,00 1 261 753,43   1 261 753,43 1 261 753,43   1 261 753,43 99,5   99,5 99,5   99,5
  -бюджет розвитку 1 268 134,00   1 268 134,00 1 261 753,43   1 261 753,43 1 261 753,43   1 261 753,43 99,5   99,5 99,5   99,5
110205 Установи культури і мистецтва 2 195 933,77 2 044 405,00 151 528,77 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 99,8 99,9 98,9 99,8 99,9 98,9
  видатки споживання 2 195 933,77 2 044 405,00 151 528,77 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 2 192 622,85 2 042 834,86 149 787,99 99,8 99,9 98,9 99,8 99,9 98,9
  -оплата праці з нарахуваннями 2 101 538,77 1 955 410,00 146 128,77 2 101 103,19 1 954 974,42 146 128,77 2 101 103,19 1 954 974,42 146 128,77 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 59 870,00 59 870,00   58 769,42 58 769,42   58 769,42 58 769,42   98,2 98,2   98,2 98,2  
  видатки розвитку                              
  -бюджет розвитку                              
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 1 247 021,33 1 072 771,33 174 250,00 1 236 485,17 1 070 017,92 166 467,25 1 236 485,17 1 070 017,92 166 467,25 99,2 99,7 95,5 99,2 99,7 95,5
  видатки споживання 1 227 321,33 1 072 771,33 154 550,00 1 216 785,17 1 070 017,92 146 767,25 1 216 785,17 1 070 017,92 146 767,25 99,1 99,7 95,0 99,1 99,7 95,0
  -оплата праці з нарахуваннями 150 941,33 150 941,33   150 866,23 150 866,23   150 866,23 150 866,23   100,0 100,0   100,0 100,0  
  -оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27 649,00 27 649,00   26 549,00 26 549,00   26 549,00 26 549,00   96,0 96,0   96,0 96,0  
  видатки розвитку 19 700,00   19 700,00 19 700,00   19 700,00 19 700,00   19 700,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  -бюджет розвитку 19 700,00   19 700,00 19 700,00   19 700,00 19 700,00   19 700,00 100,0   100,0 100,0   100,0
76 Фінансове управління Балтської міської ради 16 793 617,00 16 735 217,00 58 400,00 16 780 450,95 16 722 050,95 58 400,00 16 780 450,95 16 722 050,95 58 400,00 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 22 000,00   22 000,00 22 000,00   22 000,00 22 000,00   22 000,00 100,0   100,0 100,0   100,0
250339 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - районному бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня")  12 522 000,00 12 522 000,00   12 522 000,00 12 522 000,00   12 522 000,00 12 522 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" ) 1 988 000,00 1 988 000,00   1 988 000,00 1 988 000,00   1 988 000,00 1 988 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" - перехід поліклінчіного відділення  в центральну районну лікарню 470 000,00 470 000,00   470 000,00 470 000,00   470 000,00 470 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА) 1 108 655,00 1 108 655,00   1 104 657,70 1 104 657,70   1 104 657,70 1 104 657,70   99,6 99,6   99,6 99,6  
250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання централізованої бібліотечної ситеми  Балтської РДА 147 426,00 147 426,00   146 690,12 146 690,12   146 690,12 146 690,12   99,5 99,5   99,5 99,5  
250380 Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - апарату Балтської районної ради - на поточні видатки споживання для проведення ремонту адміністративного комплексу 15 000,00 15 000,00   15 000,00 15 000,00   15 000,00 15 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Міжшкільного навчального комбінату Балтської РДА 15 000,00 15 000,00   14 999,30 14 999,30   14 999,30 14 999,30   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція до районнного бюджету (для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки) 138 000,00 138 000,00   138 000,00 138 000,00   138 000,00 138 000,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" 170 000,00 170 000,00   168 913,25 168 913,25   168 913,25 168 913,25   99,4 99,4   99,4 99,4  
250380 Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 71 200,00 71 200,00   63 854,58 63 854,58   63 854,58 63 854,58   89,7 89,7   89,7 89,7  
250380 Інша субвенція (На утримання КП "Трудовий архів") 80 336,00 80 336,00   80 336,00 80 336,00   80 336,00 80 336,00   100,0 100,0   100,0 100,0  
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 46 000,00 9 600,00 36 400,00 46 000,00 9 600,00 36 400,00 46 000,00 9 600,00 36 400,00 100,0   100,0 100,0   100,0
  Разом видатків: 156 827 413,94 115 559 858,00 41 267 555,94 150 094 314,67 115 292 638,17 34 801 676,50 150 094 314,67 115 292 638,17 34 801 676,50 95,7 99,8 84,3 95,7 99,8 84,3
Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович
Додаток № 5
до рішення сесії міської ради від 7 квітня 2017 року №450 - VIІ 
 Виконання міжбюджетних трансфертів з  бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради місцевим бюджетам за 2016 рік
Показники Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з бюджету обєднаної територіальної громади загального фонду 
Субвенція з бюджету обєднаної територіальної громади загального фонду 
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджета - на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - апарату Балтської районної ради - на поточні видатки споживання для проведення ремонту адміністративного комплексу Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання централізованої бібліотечної ситеми  Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Міжшкільного навчального комбінату Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" - перехід поліклінчіного відділення  в центральну районну лікарню Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам  - для КУ "Балтська центральна районна лікарня" в частині виконання цільової програми «Здоров’я»  Балтської об’єднаної  територіальної громади  на 2016-2017 роки Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами
Затверджено план на 2016 рік з урахуванням змін Районний бюджет Балтського району 12 522 000,00 80 336,00 15 000,00 1 108 655,00 147 426 15 000 470 000,00 1 988 000,00 170 000,00 138 000,00 71 200,00
Профінансовано Районний бюджет Балтського району 12 522 000,00 80 336,00 15 000,00 1 104 657,70 146 690,12 14 999,30 470 000,00 1 988 000,00 168 913,25 138 000,00 63 854,58
Виконано Районний бюджет Балтського району 9 310 979,00 80 336,00 15 000,00 1 104 657,70 146 690,12 14 999,30 470 000,00 1 988 000,00 168 913,25 138 000,00 63 854,58
Профінансовано, % Районний бюджет Балтського району 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 90%
Виконано, % Районний бюджет Балтського району 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 90%
Перший заступник міського голови                                                                                                                 Е.С.Рабінович
Додаток № 5-1
до рішення сесії міської ради від 7 квітня 2017 року № 450 - VIІ 
                           Міжбюджетні трансферти з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам за 2016 рік
Показники Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади спеціального фонду
Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади спеціального фонду
Субвенція на виконання інвестиційних проектів з бюджету ОТГ Балтської міської ради районному бюджету для придбання обладнання довгострокового користування в КУ "Балтська центральна районна лікарня"
Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Районний бюджет Балтського району 22 000
Профінансовано Районний бюджет Балтського району 22 000
Виконано Районний бюджет Балтського району 22 000
Профінансовано, % Районний бюджет Балтського району 100
Виконано, % Районний бюджет Балтського району 100
Міський   голова                                                                                     С.С.Мазур

Додаток 6
до рішення міської ради
від  7 квітня  2017 року
№ 450 - VIІ
Фінансування об`єктів, видатки на які у 2016 року проводились за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, інше) Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 р.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
    РАЗОМ 15 058 032,00 11 807 142,75 11 807 142,75  
  освіта    4 564 818,00 1 504 829,04 1 504 829,04  
070101 Відділ освіти Балтської міської ради Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для ДНЗ об’єднаної територіальної громади 427 254,00 427 186,80 427 186,80  
070101 Капітальний ремонт інших обєктів 211 337,00      
070201 Придбання предметів  та  обладнання довгострокового користування  (Загальноосвітні школи, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (за рахунок коштів бюджету ОТГ)) 370 933,00 358 248,00 358 248,00  
070201 Придбання предметів  та  обладнання довгострокового користування  (Загальноосвітні школи, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишок освітньої субвенції ДБ на 01.01.2016р.)) 70 750,00 70 750,00 70 750,00  
070201 Придбання предметів  та  обладнання довгострокового користування (Загальноосвітні школи, що фінансуються за рахунок бюджету ОТГ /утримання дошкільних навчальних закладів при  НВК/) 78 750,00 73 330,30 73 330,30  
070401 Придбання преметів та обладнання довгострокового  користування (позашкільна освіта). 71 550,00 71 550,00 71 550,00  
070804 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування( централізовані бухгалтерії) 24 600,00 24 600,00 24 600,00  
070805 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування (Групи централізованого господарського обслуговування) 208 244,00 208 017,00 208 017,00  
130107 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування(Спортивна школа) 22 400,00 22 400,00 22 400,00  
150101 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ на базі модульних конструкцій м.Балта Одеської області  3 079 000,00 248 746,94 248 746,94  
  охорона здоров"я   824 770,00 691 727,15 691 727,15  
  КУ "Балтський центр ПМСД" Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування  709 770,00 576 826,15 576 826,15  
  Капітальне будівництво(придбання житла) 45 000,00 45 000,00 45 000,00  
080800 Капітальний ремонт інших  об’єктів 70 000,00 69 901,00 69 901,00  
  культура   1 387 834,00 1 381 449,39 1 381 449,39  
110201 Відділ культури Балтської міської ради Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування (Бібліотеки) 100 000,00 99 995,96 99 995,96  
110204 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування (Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу) 545 003,00 539 545,00 539 545,00  
110204 Капітальний ремонт інших  об’єктів  (Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу) 423 131,00 423 103,69 423 103,69  
110204 Капітальний ремонт будівлі Будинку культури с.Бендзарі відділу розвитку культури та туризму Балтської міської ради Одеської області 300 000,00 299 104,74 299 104,74  
110502 Придбання  предметів  та  обладнання  довгострокового  користування (Інші культурно-освітні заклади за заходи) 19 700,00 19 700,00 19 700,00  
  державне управління   8 222 210,00 8 170 737,17 8 170 737,17  
010116 Виконавчий апарат Балтської міської ради Придбання предметів та обладнання довгострокового коритування  893 835,00 885 492,00 885 492,00  
100103 Капітальні  трансферти  піприємствам (установам, організаціям) 239 735,00 237 118,00 237 118,00  
100202 Капітальний ремонт вежі Рожновського в селі Лісничівка (співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 1%) 2 000,00      
100203 Капітальні  трансферти  піприємствам (установам, організаціям) 1 700 124,00 1 699 117,12 1 699 117,12  
100203 Капітальний ремонт тротуару в селі Білине(співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 1%) 5 690,00      
100203 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бендзарі(співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 3%) 6 000,00 3 432,02 3 432,02  
100203 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Переліта(співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 3%) 3 300,00 1 916,06 1 916,06  
150101 Придбання предметів та обладнання довгострокового коритування  2 488 900,00 2 488 900,00 2 488 900,00  
150101 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 16 872,00 16 872,00 16 872,00  
150101 Розроблення проектної документації "Техніко економічне обгрунтування вибору майданчика для розміщення очисних споруд для приймання та очистки побутових стоків м.Балта 125 922,00 125 921,94 125 921,94  
150101 Придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств Балтської об ’єднаної територіальної громади Одеської області(Бульдозер співфінансування з бюджету обєднаної територіальної громади Балтської міської ради)) 8 000,00 8 000,00 8 000,00  
150101 Придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області (розкидач МВУ-6 для піску та ін. співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради) 87 000,00 87 000,00 87 000,00  
150202 Дослідження і розробки , окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 451 956,00 451 944,35 451 944,35  
170703 Капітальний ремонт інших  об’єктів 2 170 003,00 2 165 023,68 2 165 023,68  
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кузнечна(співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 1%) 12 330,00      
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Уварова(співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 1%) 10 543,00      
  Фінансове управління Балтської міської ради   58 400,00 58 400,00 58 400,00  
250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів  Субвенція на виконання інвестиційних проектів з бюджету ОТГ Балтської міської ради районному бюджету для придбання обладнання довгострокового користування в КУ "Балтська центральна районна лікарня" 22 000,00 22 000,00 22 000,00  
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік 36 400,00 36 400,00 36 400,00  
   
Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович

Додаток № 6-1  до рішення сесії міської ради від 7 квітня 2017 року № 450 - VIІ
Фінансування об`єктів, видатки на які у 2016 року проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, інше) Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 р.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
    РАЗОМ 19 652 600,00 19 622 301,46 19 622 301,46 0,00
  державне управління   8 629 647,60 8 629 647,60 8 629 647,60 0,00
150101 Виконавчий апарат Балтської міської ради Забезпечення ефективного фуннкціонування Комунального підприємства "Балтакомунсервіс" Балтської міської ради Одеської області шляхом закупівлі транспортних засобів спеціального призначення 3 961 800,00 3 961 800,00 3 961 800,00  
170703 Капітальний ремонт  дорожнього покриття вул.Плотницька (від вул. Кузнечна до вул. Івана Франка) в місті Балта Одеської області 1 195 649,60 1 195 649,60 1 195 649,60  
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Кузнечна (від вул.Любомирська до вул.Платницька) в місті Балта Одеської області 1 280 136,00 1 280 136,00 1 280 136,00  
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Уварова (від вул.Ярославського до буд.№19 по вул.Уварова) в місті Балта Одеської області 1 491 824,40 1 491 824,40 1 491 824,40  
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття перехресття вулиці 30 років Перемоги та Ярославського в місті Балта Одеської області 700 237,60 700 237,60 700 237,60  
  освіта    7 749 191,03 7 718 892,49 7 718 892,49  
070101 Відділ освіти Балтської міської ради Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №11 «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 1 486 253,26 1 485 845,16 1 485 845,16  
070201 Капітальний ремонт Бендзарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.П.Бондар відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 997 914,52 997 643,39 997 643,39  
070201 Капітальний ремонт  НВК "Балтська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені О. Гончара-ліцей" відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 996 927,93 969 763,98 969 763,98  
070201 Капітальний ремонт Пасицелівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 868 526,03 868 524,57 868 524,57  
070201 Капітальний ремонт Гольмянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 638 351,77 638 351,57 638 351,57  
070201 Капітальний ремонт НВК "Балтська загальноосвітня школа I-III ступенів №3- колегіум" відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 1 495 309,84 1 495 138,55 1 495 138,55  
070201 Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти Балтської міської ради Одеської області 666 757,82 666 757,82 666 757,82  
070201 Капітальний ремонт вікон та дверей ДНЗ ясла-садок №7 "Сонечко" відділу освіти Балтської міської ради Одеської області  по вул. Уварова,100, м.Балта, Одеська область 599 149,86 596 867,45 596 867,45  
  охорона здоров"я   3 273 761,37 3 273 761,37 3 273 761,37  
080800 Відділ охорони здоров'я  Балтської міської ради Капітальний ремонт Балтської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області 1 485 851,48 1 485 851,48 1 485 851,48  
Капітальний ремонт Обжильської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області 697 584,75 697 584,75 697 584,75  
Капітальний ремонт Гольмянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області 1 090 325,14 1 090 325,14 1 090 325,14  
       
Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович

Додаток № 6-2
до рішення сесії міської ради від 7 квітня 2017 року № 450 - VIІ  
Фінансування об`єктів, видатки на які у 2016 року проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, інше) Затверджено на звітний період 2016 року з урахуванням змін Профінансовано Виконано Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 р.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
    РАЗОМ 3 823 289,00 1 156 986,84 1 156 986,84 0,00
  державне управління   3 823 289,00 1 156 986,84 1 156 986,84 0,00
100202 Виконавчий апарат Балтської міської ради Капітальний ремонт вежі Рожновського в селі Лісничівка 199 000,00 0,00 0,00 0,00
100203 Капітальний ремонт тротуару в селі Білине 180 000,00 0,00 0,00 0,00
100203 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бендзарі 197 000,00 196 998,89 196 998,89 0,00
100203 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Переліта 110 000,00 109 987,95 109 987,95 0,00
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кузнечна 1 232 962,00 0,00 0,00 0,00
170703 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Уварова 1 054 327,00 0,00 0,00 0,00
150101 Придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств Балтської об єднаної територіальної громади Одеської області (Бульдозер) 842 000,00 842 000,00 842 000,00 0,00
150101 Придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств Балтської об єднаної територіальної громади Одеської області (розкидач МВУ-6 для піску та ін.) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00
     
Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович

Додаток 7
до рішення сесії міської ради
від 7 квітня 2017 року
№ 450 - VІI
Виконання місцевих (регіональних) програм по бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2016 рік
(грн.)
КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
КТКВ Найменування програми Передбачено план на 2016 рік з урахуванням змін Профінансовано Виконано Найменування програми Передбачено план на 2016 рік з урахуванням змін Профінансовано Виконано Передбачено план на 2016 рік з урахуванням змін Профінансовано Виконано
10 Відділ освіти Балтської міської ради   683 876,00 679 393,82 679 393,82         683 876,00 679 393,82 679 393,82
070807 Інші освітні програми  Програми розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 300 000,00 298 634,70 298 634,70         300 000,00 298 634,70 298 634,70
070807 Інші освітні програми  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
225 376,00 223 859,70 223 859,70         225 376,00 223 859,70 223 859,70
091106 Інші видатки Програми «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної  територіальної 
громади»  на 2016-2017 роки
64 500,00 64 435,10 64 435,10         64 500,00 64 435,10 64 435,10
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань "Програма розвитку фізичної культури та спорту Балтської об'єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки" 94 000,00 92 464,32 92 464,32         94 000,00 92 464,32 92 464,32
01 Виконавчий апарат Балтської міської ради   140 000,00 139 949,95 139 949,95   451 956,00 451 944,35 451 944,35 531 956,00 531 944,30 531 944,30
150202 Розробка схем та проектів рішень масового застосування План соціального та культурного розвитку Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік         451 956,00 451 944,35 451 944,35 451 956,00 451 944,35 451 944,35
250404 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік 80 000,00 79 999,95 79 999,95         80 000,00 79 999,95 79 999,95
250404 Інші видатки Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади  на  2016 - 2017 роки 60 000,00 59 950,00 59 950,00         60 000,00 59 950,00 59 950,00
24 Відділ культури Балтської міської ради   859 800,00 858 415,59 858 415,59         859 800,00 858 415,59 858 415,59
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки 859 800,00 858 415,59 858 415,59         859 800,00 858 415,59 858 415,59
76     9 600,00 9 600,00 9 600,00   36 400,0 36 400,0 36 400,0 46 000,00 46 000,00 46 000,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік 9 600,00 9 600,00 9 600,00   36 400,0 36 400,0 36 400,0 46 000,00 46 000,00 46 000,00
  Всього:   1 693 276,00 1 687 359,36 1 687 359,36   488 356,0 488 344,4 488 344,4 2 181 632,00 2 175 703,71 2 175 703,71
Перший заступник міського голови                                                                                                                                                            Е.С.Рабінович

Додаток № 8
до рішення сесії
міської ради 
від  07.04.2017 року  № 450 - VI
    Виконання лімітів споживання енергоносіїв по бюджетним установам за   2016 рік.
№ з/п   Електроенергія Водопостачання та  водовідведення Тверде паливо Природний газ
план на  2016 р. з уточн. спожито за 2016 рік % споживання план на  2016 р. з уточн. спожито за 2016 рік % споживання план на  2016 р. з уточн. спожито за 2016 рік % споживання план на  2016 р. з уточн. спожито за 2016 рік % споживання
квт/год грн. квт/год грн. квт/год грн.  м3 грн.  м3 грн. тис. м3 т.грн. тонн м 3 грн. тонн м 3 грн. тонн м 3 грн.  м3 грн.  м3 грн.  м3 грн.
І Органи місцевого самоврядування 39921 76500 27390 56156,95 68,6 73,4 811 10477 291 3701,13 35,9 35,3   160 92645 0 135,10 92408,40 0 84,4 99,7 7100 60526 7090 60526 100 100
1 Балтська міська рада  18 787 36000 16236 35401 86,4 98,3 688 9170 266 3401 38,7 37,1   0,0 0   0,00 0,00   0,0 0 7100 60526 7090 60526 99,9 100,0
2 с.Бендзарі 849 1627 317 583 37,4 35,8               8 4800   7,00 4788,00   84,3 100            
3 с.Білино 1 911 3660 1742 3213 91,2 87,8 123 1307 25 300 20,4 23,0   33,2 19160   28,00 19152,00   84,3 100            
4 с.Борсуки 471 903 0 0 0,0 0,0               5,0 2880   4,20 2872,80   84,0 100            
5 с.Гольма 3 545 6794 453 1071 12,8 15,8               8 4800   7,00 4788,00   84,3 100            
6 с.Козацьке 1 753 3360 663 1291 37,8 38,4               8 4800   7,00 4788,00   84,3 100            
7 с.Коритне 1 238 2373 185 437 14,9 18,4               22 12450   18,20 12448,80   84,7 100            
8 с.Кармелюківка 1 137 2179 933 1749 82,1 80,3               12 7190   10,50 7182,00   84,7 100            
9 с.Лісничівка 334 640 100 294 29,9 45,9               5 2890   4,20 2872,80   84,0 99            
10 с.Мирони 1 280 2454 1243 2087 97,1 85,0               0 0   0,00 0,00   0,0 0            
11 с.Оленівка 932 1785 505 888 54,2 49,7               7 3840   5,60 3830,40   84,8 100            
12 с.Обжиле 1 331 2550 1225 2271 92,0 89,1               13 7765   11,20 7660,80   83,6 99            
13 с.Пасицели 1 205 2310 569 1017 47,2 44,0               7 3840   5,60 3830,40   84,8 100            
14 с.Пасат 1 140 2185 1069 1928 93,8 88,2               7 3840   5,60 3830,40   84,8 100            
15 с.Переліта 2 145 4110 1022 1886 47,6 45,9               12 6710   9,80 6703,20   84,5 100            
16 с.Перейма 767 1470 59 128 7,7 8,7               7 3840   5,60 3830,40   84,8 100            
17 с.Саражинка 1 096 2100 1068 1913 97,4 91,1               7 3840   5,60 3830,40   84,8 100            
ІІ Освіта всього 614201 1149381 543151 1141820,67 88 99,3 10453 120740 9682,86 111522,59 92,6 92,4 1009 988 3791310 924 937 3780567,37 92 94,8 100 67296 597455,00 63462 576395,92 94,3 96
18  НВК ЗОШ №1   I-III ст. ліцей 45911 88012 42210 87844,35 92 99,8 860 9200 856 9163 99,5 99,6 86 10 276780,00 86 10 276743 100 98,0 100 13973 135320 13973 126455 100,0 93
19  НВК ЗОШ №2   I-III ст. гімназія 49965 95011 45508 94941,15 91 99,9 2823 29950 2324 29680 82,3 99,1 150 3 472920,00 150 3 472915 100 93,3 100            
20 НВК ЗОШ №3   I-III ст. колегіум  60478 115937 55838 115936,23 92 100,0 1850 21200 1845 19850 99,7 93,6 96 3 303833,00 96 3 303826 100 93,3 100 30455 272514 30452 272513 100,0 100
Всого по місту 156354 298960 143556 298722 92 99,9 5533 60350 5025 58693 282 292 332 16 1053533 332 15 1053485 100 96,3 100 44500 407834 44425 398968 99,8 98
21 Бендзарівська ЗОШ    I-III ступенів 33460 64144 30697 63054 92 98,3 280 3341 274 2893 97,9 87 110 5 324116,00 102 5 323946 93 100,0 100            
22 Березівська ЗОШ  I-III ступенів 8626 18620 8625 18524 100 99,5             74 5 234770,00 74 5 234770 100 100,0 100            
23 НВН Білинська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 25950 52002 24308 51443 94 98,9 40 682     0,0 0 57 3 182600,00 57 3 182541 100 100,0 100            
24 НВК Борсуківська ЗОШ I ст.-ДНЗ 6049 9270 4585 9180 76 99,0               2 1436,00   2 1436 0 100,0 100            
25 Гольмянська ЗОШ   I-III ступенів 7890 17220 7882 16376 100 95,1             56 20 189250,00 56 20 189246 100 100,0 100            
26 НВК Кармелюківська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 3470 7301 3460 7107 100 97,3               2 1436,00   2 1436 0 100,0 100            
27 Козачанська  ЗОШ I-II ст. 5998 11500 5487 11466 91 99,7     70 697     24 2 76797,00 24 2 76796 100 100,0 100            
28 Коритнянська ЗОШ I-II ст. 4697 8720 4134 8629 88 99,0             25 2 78367,00 25 2 78366 100 100,0 100            
29 НВК Лісничівська ЗОШ I cт.-ДНЗ 6557 12570 5920 12407 90 98,7             28 2 89290,00 28 2 89288 100 100,0 100            
30 Немирівська ЗОШ  I-III ступенів 30900 65854 30863 64845 100 98,5             66 3 209158,00 66 3 209155 100 100,0 100            
31 Оленівська  ЗОШ I-II ст. 6687 12814 5993 12243 90 95,5             10 2 32838,00 10 2 32836 100 100,0 100            
32 Пасицелівська ЗОШ   I-III ступенів 21390 44580 21381 44543 100 99,9             86 2 271480,00 86 2 271476 100 100,0 100            
33 НВК Переймівська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 6983 13381 5831 12159 84 90,9             18 2 57900,00 18 2 57888 100 100,0 100            
34 Саражинська ЗОШ I-II ст. 15010 31315 15009 31311 100 100,0             75 2 238300,00 75 2 238292 100 100,0 100            
35 НВК Пасатська ЗОШ I cт.-ДНЗ 2140 4650 2134 4647 100 99,9             10 20 45080,00 10 20 45080 100 100,0 100            
Разом по загальноосвітнім закладам (школи) 342161 672901,00 319865 666655 93 99,1 5853 64373 5369 62283 91,7 97 971 90 3086351 887 89 3086039 91 99,3 100 44428 407834 44425 398968 100,0 98
36 НВН Білинська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 5590 11990 5575 11985 100 100,0 205 3110 194 2388 94,7 77 12 1 38720 12 1 38719 100 100,0 100            
37 НВК Лісничівська ЗОШ I cт.-ДНЗ 3450 7262 3442 7261 100 100,0             8 5 28560 8 5 28540 100 100,0 100            
38 НВК Пасатська ЗОШ I cт.-ДНЗ 2456 5190 2414 5187 98 99,9             0 5 3538 0 5 3557   100,0 101            
39 НВК Переймівська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 3873 5170 2450 5168 63 100,0             13 6 41580 12 6 41579 92 95,0 100            
40 НВК Борсуківська ЗОШ I ст.-ДНЗ 51 122 51 121 100 99,3                     0 0                  
41 НВК Кармелюківська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ 85 202 85 202 100 99,8               15 10467   15 10467   100,0 100            
Разом по загальноосвітнім закладам (ДНЗ при школам) 15505 29936 14017 29924 90 100,0 205 3110 194 2388 0,0 0 33 32 122865 32 32 122861 97 99,1 100 0 0 0 0 0,0 0
42 ДНЗ №3 "Оленка" 29980 64630 29953 64628 100 100,0 660 7300 651 6798 98,6 93   170 110356   162 110603   95,3 100            
43 ДНЗ №6 "Зірочка" 23881 47010 21807 46557 91 99,0 840 11500 836 10565 99,5 92   0 0   0 0       9580 88250 9572 88243 99,9 100
44 ДНЗ №7 "Сонечко" 35236 69050 32372 69015 92 99,9 840 10240 833 8823 99,2 86   170 110356   160 109166   93,9 99            
45 ДНЗ №8 "Теремок" 8510 17400 8074 17350 95 99,7 136 1540 126 1326 92,6 86   57 28100   40 27292   70,0 97            
46 ДНЗ №9 "Івушка" 27599 52540 24499 52513 89 99,9 599 6382 508 5339 84,8 84   170 116350   170 116348   100,0 100            
47 ДНЗ №11 "Журавушка" 28102 46730 21956 46722 78 100,0 446 4820 426 4461 95,5 93   170 115694   160 109166   94,1 94            
48 Бендзарівський ДНЗ "Вишенька" 7100 13605 6424 13490 90 99,2               14 9585   14 9576   100,0 100            
49 Борсуківський ДНЗ "Казка" 4071 5580 2647 5579 65 100,0               4 2880   4 2873   97,7 100            
50 Гольмянський ДНЗ "Казка" 8921 12950 6065 12902 68 99,6               20 13500   20 13406   98,0 99            
51 Кармелюківський ДНЗ "Казка" 6200 4125 1831 4025 30 97,6                     0 0   0,0 0            
52 Козачанський ДНЗ "Малятко" 9799 11800 5608 11735 57 99,5               12 7824   11 7182   89,7 92            
53 Коритненський ДНЗ "Сонечко" 3585 6085 2927 6066 82 99,7               9 5750   8 5746   93,3 100            
54 Миронівський ДНЗ "Дзвіночок" 5498 10450 4967 10426 90 99,8               0,0 0   0 0       3540 32988 3536 32920 100 100
55 Обжильський ДНЗ "Сонечко" 7928 15100 7160 14937 90 98,9               21,0 13905   20 13885   96,7 100            
56 Оленівський ДНЗ "Сонечко" 8602 8245 3839 8240 45 99,9             0 12 8150 0 12 8140   99,2 100            
57 Пасицелівський ДНЗ "Сонечко" 6557 9330 4444 9321 68 99,9               15 10060   15 10055   98,0 100            
59 Перелітський ДНЗ "Чебурашка" 9071 9100 4334 9004 48 98,9               10 6704   10 6703   98,0 100            
59 Саражинський ДНЗ "Золотий ключик" 11536 18609 8798 18564 76 99,8             3 7,2 12900 3 7 12853   97,2 100            
Разом по дошкільній освiті 242176,17 422339 197705 421074 82 99,7 3521 41782 3380 37313 96 89 3 861 572114 3 812 562993   94,3 98 13120 121238 13108 121163 100 100
60 Центр позашкільної творчості 070401 2991 3760 1846 3758 62 99,9 540 7192 532 6890 98 96                   5666 41300 4210 41244 74 100
61 Станція юних техніків  070401 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0                              
62 Методичний кабінет  070802 2221 3800 1900 3795 86 99,9 112 1492 52 707 47 47                   1740 8400 933 8137 54 97
63 Централізована бухгалтерія  070804 2651 4585 2262 4582 85 99,9 100 1332 50 669 50 50                   1549 11002 543 4753 35 43
64 Господарська група 070805 1407 2540 1249 2523 89 99,3 54 719 42 558 77 78                   793 7681 243 2131 31 28
65 Дитячо-юнацька спортивна школа 130107 5089 9520 4307 9510 85 99,9 68 740 64 714 94 96 2 5,0 9980 2 4 8674 100 80,0 87            
III Охорона здоровя -080800 54808 103537,0 53328,00 100741,02 97 97,3 1118 12051 826 8550,71 73,9 71,0 9 126 99727 9 125 99726,25 100 99,2 100 24147 225501 24147 218472,61 100 97
66 Балтська АЗПСМ 40650,0 76760 40633,00 76760 100 100,0 1094 11655 813,0 8335 74,3 71,5 2 4 9491 2 4 9491,40   100,0 100 24147 225501 24147,00 218472,61 100 97
67 Білинська АЗПСМ 2550,0 4880 2533,00 4871 99 99,8 24 396 13,0 216 54,2 54,5 4 10 20049 4 10 20048,50   100,0 100            
68 Гольмянська АЗПСМ 3750,0 7186 3640,00 7000 97 97,4           3 10 16369 3 10 16368,50   100,0 100            
69 Обжилянська АЗПСМ 2300,0 4407 2099,00 4033 91 91,5               15 7993 0 15 7992,75   100,0 100            
70 ФАП Андріяшівка 565,0 750 556,00 709 98,4 94,5               6 3198 0 6 3197,10   100,0 100            
71 ФП Борсуки 100,0 198 64,00 0 0,0 0,0               5 2664   5 2664,25   100,0 100            
72 ФП Євтодія     0,00 0 0,0 0,0               6 3197   6 3197,10   100,0 100            
73 ФП Кармелюківка 300,0 499 207,00 498 69,0 99,8               6 3197   6 3197,10   100,0 100            
74 ФП Козацьке 325,0 730 306,00 725 94,2 99,3               6 3197   6 3197,10   100,0 100            
75 ФП Коритне 930,0 1740 920,00 1732 98,9 99,6               7 3730   7 3729,95   100,0 100            
76 ФП Ліснічівка 240,0 380 232,00 328 96,7 86,2               5 2664   5 2664,25   100,0 100            
77 ФП Мирони 350,0 671 40,00 0 0,0 0,0               8 4263   8 4262,80   100,0 100            
78 ФП Мошняги 0,0 0 0,00 0 0,0 0,0               0 0   0 0,00   0,0 0            
79 ФП Немирівська 370,0 810 348,00 800 94,1 98,8               6 3197   6 3197,10   100,0 100            
80 ФП Оленівка 195,0 370 194,00 365 99,5 98,5               6 2664   5 2664,25   83,3 100            
81 ФП Пасат 370,0 709 58,00 0 15,7 0,0               7 3730   7 3729,95   100,0 100            
82 ФАП Пасіцели 340,0 652 194,00 440 57,1 67,4               7 3730   7 3729,95   100,0 100            
83 ФП Перейма 213,0 420 93,00 119 43,7 28,3               7 3730   7 3729,95   100,0 100            
84 ФП Перельоти 680,0 1530 632,00 1517 92,9 99,1               5 2664   5 2664,25   100,0 100            
85 ФАП Саражинка  580,0 845 579,00 845 99,8 100,0                     0 0,00   0,0 0            
IV Культура всього 49833 106702,87 43078 89257,85 86,4 83,7 294 3126,10 294 3124,98 100 100 0,00 150,20 100548,60 0,00 147,53 100548,00 0 98,2 100 26783,00 244276,31 26528,00 241203,58 99 99
            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!           #ДЕЛ/0!               #ДЕЛ/0! #######            
86 КФК - 110202 Музеї та виставки 8446,0 19966,00 1774,00 4193,77 21,0 21,0 2,80 34,00 2,80 33,60 100 99                              
87 КФК-110204 КЗ Балтський Будинок культури 6792 13907,00 6792 13906,93 100,0 100,0 174 1854,00 174 1853,83 100 100   0,0 0             8620 79169 8603 78296 100 99
88 Андріяшівський сільський клуб 312 703,00 312 702,38 100,0 99,9               3,1 1915   3 1915   91,3 100         0 0
89 Бендзарівський сільський Будинок культури 189 388,00 189 388,00 100,0 100,0                                       0 0
90 Білинський сільський Будинок культури 1192 2482,00 1192 2481,92 100,0 100,0               4 2394   4 2394   100,0 100         0 0
91 Борсуківський сільський клуб 101 214,00 101 213,38 100,0 99,7               3 1916   3 1915   100,0 100            
92 Гольмянський сільський Будинок культури 985 2115,00 985 2114,80 100,0 100,0               0,0 0   0,0 0                  
93 Євтодіївський сільський клуб 1074 2230,00 1074 2229,98 100,0 100,0               3,5 2394   3,5 2394   100,0 0            
94  Кармалюківський сільський Будинок культури 1674 3676,00 1674 3675,82 100,0 100,0               4 2394   4 2394   100,0 100            
95  Козацький сільський клуб 479 1030,00 479 1029,11 100,0 99,9               0,0 0   0,0 0                  
96  Коритненський сільський клуб 2468 5476,00 2468 5475,14 100,0 100,0               11,2 7661   11,2 7661   100,0 100            
97 Лісничівський сільський Будинок культури 36 71,00 36 71,00 100,0 100,0               4 2394   4 2394   100,0 100            
98 Миронівський сільський Будинок культури 997 2066,00 997 2065,50 100,0 100,0               39 26334   38,5 26334   100,0 100            
99 Немирівський сільський Будинок культури 383 851,00 383 850,60 100,0 100,0               0 0   0,0 0                  
100 Обжильський сільський Будинок культури 10167 22759,00 10167 21093,55 100,0 92,7               11 7661   11,2 7661   100,0 100            
101 Оленівський сільський Будинок культури 820 1867,00 820 1866,46 100,0 100,0               13 9097   13,3 9097   100,0 100            
102 Пасатський сільський будинок культури 389 847,00 389 846,66 100,0 100,0               3 1915   2,8 1915   100,0 100            
103 Пасицелівський сільський клуб 966 2179,00 966 2178,53 100,0 100,0               0 0   0,0                    
104 Переймівський сільський клуб 373 808,00 373 807,34 100,0 99,9               7 4788   7,0 4788   100,0 100            
105 Саражинський сільський клуб 339 750,00 339 749,14 100,0 99,9               4 2394   3,5 2394   100,0 100            
Всього по КФК-110204 29736 64419,00 29736,00 62746,24 100,0 97,4 174,10 1854,00 174,10 1853,83 100,00 99,99 0,00 107,40 73257,00 0,00 107,13 73256,00 0,00 99,7 100 8620,00 79168,57 8603,00 78295,84 100 99
106 КЗ Дитяча школа мистецтв- КФК  110205 4488 8600,00 4488 8599,97 100 100 57 607,00 57 606,45 100 100   0 0             5530 50663 5520 49563 100 98
107 КЗ Балтська централізована бібліотечна система  0 0,00 0 0 0 0               0 0                        
108 Міська бібліотека для дорослих № 1; КФК -110201 1586 908,00 1586 908,00 100 100 16 168 16 168 100 100   0 0             2270 19825 2262 19825 100 100
109 Міська бібліотека для дорослих № 2; 933 3839,87 933 3839,87 100 100 14 140 13 140 96 100   0 0             3270 29012 3266 29012 100 100
110 Міська бібліотека для дітей № 1; 562 960,00 562 960,00 100 100 31 323 31 323 100 100   0 0             2440 21804 2434 21804 100 100
111 Міська бібліотека для дітей № 2; 0 0,00 0 0 0 0               0 0                        
112 Андріяшівська сільська бібліотека; 81 144,00 81 144,00 100 100               0 0                        
113 Бендзарівська сільська бібліотека; 0 0,00 0 0,00 0 0               2 1363   2,0 1363   100,0 100            
114 Березівська сільська бібліотека; 425 868,00 425 868,00 100 100               0 0   0,0                    
115 Білинська сільська бібліотека; 17 33,00 17 33,00 100 100               0 0   0,0         1883 18232 1683 18232 89 100
116 Борсуківська сільська бібліотека; 40 71,00 40 71,00 100 100               4 2726   4,0 2726   100,0 100            
117 Гольмянська сільська бібліотека № 1; 108 214,00 108 214,00 100 100                                          
118 Гольмянська сільська бібліотека № 2; 108 214,00 108 214,00 100 100               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
119 Євтодіївська сільська бібліотека; 0 0,00 0 0,00 0 0               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
120 Кармалюківська сільська бібліотека; 191 353,00 191 353,00 100 100               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
121 Козацька сільська бібліотека; 106 216,00 106 216,00 100 100               0 0   0,0                    
122 Коритненська сільська бібліотека; 97 200,00 97 200,00 100 100               0 0   0,0                    
123 Лісничівська сільська бібліотека; 16 33,00 16 33,00 100 100               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
124 Миронівська сільська бібліотека; 450 868,00 450 868,00 100 100               4 2726   4,0 2726   100,0 100            
125 Мошнягська сільська бібліотека; 0 0,00 0 0,00 0 0               0 0   0,0                    
126 Немирівська сільська бібліотека; 453 868,00 453 868,00 100 100               0 0   0,0                    
127 Обжильська сільська б бібліотека; 109 225,00 109 225,00 100 100               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
128 Оленівська сільська бібліотека; 106 216,00 106 216,00 100 100               3 1818   2,8 1818   93,3 100            
129 Пасатська сільська бібліотека; 106 216,00 106 216,00 100 100               2 1389   2,0 1389   100,0 100            
130 Пасицелівська сільська бібліотека № 1 ; 106 216,00 106 216,00 100 100               7 4544   6,6 4544   94,3 100            
131 Пасицелівська сільська бібліотека № 2; 105 214,00 105 214,00 100 100               0 0   0,0                    
132 Переймівська сільська бібліотека; 106 216,00 106 216,00 100 100               3 1818   2,8 1818   100,0 100            
133 Перелітська сільська бібліотека. 197 404,00 197 404,00 100 100               0 0   0,0                    
134 Саражинська сільська бібліотека 71 144,00 71 144,00 100 100               3 1818   2,7 1818   90,0 100            
Всього  по КФК-110201 6079 11641 6079 11641 100 100 60 631 60 631 99 100 0 42,8 27292 0 40 27292 0 94,4 100 9863 88873 9645 88873 98 100
135 Інші заклади  -КФК 110502 1084 2077 1001 2077 92 100 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0     2770 25572 2760 24472 100 96
  Всього 758763 1436120,87 666947 1387976 88 97 12676 146394,10 11094 126899     1018 1424 4084231 933 1345 4073250   94,4 100 125326 1127758,31 121227 1096598 97 97
   
   
   
Перший заступник міського голови