Розмір:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
66101, Одеська обл., м. Балта,
вул. Любомирська, 193

Наша адреса
+38 (04866) 2-26-32
факс: +38 (04866) 2-24-75

Приймальня

Рішення № 405-VII від 01 лютого 2017 року

03.02.2017

УКРАЇНА

БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

01 лютого 2017 року                                                                                                № 405 - VII

 

Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

               Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України питання надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Балтської об’єднаної територіальної громади, Балтська міська рада Одеської області

 

ВИРІШИЛА :

 

1.                  Затвердити Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (додаток 1).

 

2.         Затвердити склад Комісії з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (додаток 2).

 

3.         Затвердити Типовий договір оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток паїв для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (додаток 3).

 

4.         Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

 

5.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісія з житлово-комунальних питань, містобудування, будівництва, земельних відносин та  екології.

 

 

Міський голова                                                                                                             С.С. Мазур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до рішення сесії Балтської міської ради

Одеської області

№ 405-VII  від 01 лютого 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1. Загальні положення.

               1) Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (надалі - Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Указів Президента України: від 03 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»; від 02 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; від 13 вересня 2002 р. №830/2002 «Про внесення змін до статті   1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92»; від 19 серпня 2008 р. № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 «Про порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)»; постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (із змінами); Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322.

 

2) Це Положення регулює:

порядок надання Балтською міською радою Одеської області в межах Балтської об’єднаної територіальної громади нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв).

3) До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в цілях даного Положення відносяться:

3.1) нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки власників земельних часток (паїв) – земельні ділянки після проведення зборів членів реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств щодо розподілу земельних ділянок, якщо:

земельні частки (паї), на які громадяни, котрі мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

земельні частки (паї), на які сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані, але власники права не розпорядилися ним належним чином (не подана заява про виділення земельної ділянки в натурі для використання одноосібно, передачі в оренду чи для сумісного обробітку, тощо).

3.2) інші сільськогосподарські угіддя, що підлягали розподілу, але залишились нерозподіленими після проведення зборів членів реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств щодо розподілу земельних ділянок.

До нерозподілених (невитребуваних) не належать земельні частки (паї) у випадках, коли особа відмовилася від права на земельну частку (пай) до чи після проведення зборів по розподілу земельних ділянок. Такі земельні ділянки власників земельних часток (паїв) рішенням (розпорядженням) відповідних органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади передаються до земель запасу.

2. Порядок надання Балтською міською радою Одеської області нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1) Передача в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (далі – земельних часток (паїв)) за договорами оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі - договір оренди земельних часток (паїв)) здійснюється на підставі рішення сесії Балтської міської ради Одеської області.

2) При передачі в оренду земельних часток (паїв), останні передаються в оренду по кожному населеному пункту окремо, з визначенням їх місцезнаходження на підставі відповідної кадастрової зйомки, проведеної особами, що є розробниками документації із землеустрою відповідно до вимог Закону України « Про землеустрій».

3) До земельних часток (паїв), що надаються в оренду відповідно до даного Положення не належать земельні ділянки умовних кадастрових і фізичних гектарів, власники яких уклали договір оренди, померли, а термін договору оренди ще не закінчився. За цими договорами спадкоємці мають право на отримання  орендної плати або її грошової компенсації у встановленому порядку протягом одного року з моменту відкриття спадщини.

4) Балтська міська рада Одеської області, у межах своїх повноважень, своїм рішенням визначає земельні частки (паї), як нерозподілені (невитребувані), і укладає договори оренди земельних часток (паїв) згідно заяв суб’єктів господарювання про укладення договорів оренди земельних часток (паїв) або за результатами конкурсу у випадках передбачених цим Положенням, строком на сім сільськогосподарських років (за заявою орендаря строк оренди продовжується до завершення збирання урожаю останнім), але не більше ніж до моменту оформлення у встановленому чинним законодавством порядку права власності на землю власниками земельних часток (паїв) чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною.

У разі оформлення у встановленому чинним законодавством порядку права власності на землю власниками земельних часток (паїв) чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною договір оренди, що включав дані земельні частки (паї) припиняється лише для таких земельних часток (паїв), а для інших земельних (часток) паїв він продовжує діяти, про що в договір оренди вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткової угоди.

У разі суспільної необхідності або для задоволення потреб громади, працівників соціальної сфери відповідного населеного пункту, Балтська міська рада Одеської області в односторонньому порядку може протягом дії договору оренди земельних часток (паїв) вилучати у орендаря до 20 відсотків наданих йому згідно договору оренди земельних часток (паїв) та цього Положення земельних (часток) паїв у відповідному населеному пункті, про що Балтською міською радою Одеської області приймається відповідне рішення та вносяться зміни до договору оренди земельних часток (паїв) шляхом укладення додаткової угоди.

Земельні (частки) паї вилучаються лише після завершення збору урожаю на них.

5) До рішення Балтської міської ради Одеської області про визначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), додається список власників таких земельних часток (паїв).

6) Орендарями земельних часток (паїв) відповідно до даного Положення можуть бути суб’єкти господарювання, що не мають заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Орендарі з моменту укладення та реєстрації договору оренди земельної частки (паю) повинні забезпечити наявність мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) в залежності від загального розміру земельних (часток) паїв наданих їм Балтською міською радою Одеської області відповідно до цього Положення (додаток 1) і виплату заробітної плати найманим працівникам у такого орендаря в розмірі не менше 1,5 мінімальної заробітної плати (протягом першого року оренди не менше 1 мінімальної заробітної плати), визначеної законодавством на 01 січня відповідного року.

7) Першочергове право оренди земельних часток (паїв) належить особам, що добросовісно заволоділи земельними (частками) паями, на момент подачі заяви про оренду земельної частки (паю) обробляли дані земельні частки (паї) та сплачували за них своєчасно і в повному обсязі відповідну плату.

Факт обробітку земельної частки (паю) та своєчасної і повної оплати за неї має підтверджуватись відповідними документальними (письмовими) доказами.

У разі якщо на розгляд комісії з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі – Комісія) надійшли заяви про оренду земельної частки (паю) від особи, що має першочергове право на її оренду і Комісія підтвердила наявність у неї такого права та від осіб, що не мають такого права,  конкурс не оголошується, а Комісія звертається до Балтської міської ради Одеської області про надання в оренду земельної частки (паю) особі, що має першочергове право на її оренду та відмовляє іншим заявникам повідомляючи їх про це письмово.

Якщо Комісія прийде до висновку, що документи подані особою на підтвердження першочергового права оренди недостатніми або що така особа недобросовісно заволоділа земельними частками (паями) то вважається, що така особа не має першочергового права на оренду цих земельних (часток) паїв, про що її повідомляють письмово і її заява розглядається на загальних підставах без застосування права першочергової оренди.

8) Для отримання в оренду земельних часток (паїв) особи, що мають намір взяти земельні (частки) паї в оренду подають до Балтської міської ради Одеської області на розгляд Комісії такі матеріали:

заяву про надання в оренду земельних часток (паїв) в довільній формі;

довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

кадастрову зйомку відповідних земельних часток (паїв);

належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність у заявника першочергового права оренди згідно п. 7 розділу 2 Положення (за наявності);

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо документи подаються представником.

У разі відповідності заявника вимогам Положення та надання ним всіх необхідних документів, Комісія направляє Балтській міській раді Одеської області звернення щодо розгляду на сесії питання про надання в оренду заявнику земельної частки (паю), крім випадків коли до дня прийняття рішення відповідною депутатською комісією про винесення даного питання на розгляд сесії Балтської міської ради Одеської області про надання в оренду таких земельних часток (паїв) надійшла заява на оренду цих же земельних часток (паїв) і від інших осіб.

9) Балтська міська рада Одеської області має право в будь-який час перевірити орендаря земельної частки (паю) на предмет дотримання ним умов оренди визначених в договорі оренди земельних часток (паїв) та/або даному Положенні.

У разі недотримання орендарем умов даного Положення та/або договору оренди земельних часток (паїв), Балтська міська рада Одеської області має право, за зверненням Комісії, в односторонньому порядку розірвати договір оренди земельної частки (паю) прийнявши відповідне рішення на сесії Балтської міської ради Одеської області.

10) Балтська міська рада Одеської області при укладенні договору оренди в умовах про строк, обумовлює можливість припинення договору оренди земельних часток (паїв) з ініціативи орендаря та вилучення земельних (часток) паїв у випадках передбачених цим Положенням лише після закінчення сільськогосподарського року (завершенння збору врожаю на таких земельних частках (паях)).

11) Орендна плата за користування земельними частками (паями) надходить до бюджету Балтської міської ради Одеської області і не підлягає поверненню.

12) При передачі в оренду земельних часток (паїв) слід враховувати, що:

виділення земельних часток (паїв) проводиться відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

типовий договір оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва затверджується Балтською міською радою Одеської області з урахуванням вимог Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17.01.2000 № 5, зареєстрованим у Мін'юсті України від 23.02.2000 за № 101/4322;

державна реєстрація договорів оренди проводиться в Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 119;

реєстрація договорів оренди  проводиться безоплатно Балтською міською радою Одеської області;

договір оренди реєструється в Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних ділянок часток (паїв);

датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги;

у разі внесення змін до договору або його поновленні, договір оренди підлягає безкоштовній перереєстрації.

13) При укладенні договорів оренди земельних часток (паїв) плата за їх оренду визначається за згодою сторін, але не менше 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

14) У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною часткою (паєм) і при цьому всі умови укладеного договору земельних часток (паїв) ним були виконані та він продовжує відповідати вимогам до орендарів викладених в даному Положенні,  такий орендар має право в місячний термін до закінчення договору оренди земельних часток (паїв) на його поновлення  на той же термін. При цьому орендар звертається із заявою (клопотанням) про поновлення договору земельних часток (паїв).

Поновлення договору оренди земельних часток (паїв) здійснюється після прийняття рішення сесії Балтської міської ради Одеської області шляхом укладення додаткової угоди, яка підлягає реєстрації у встановленому цим Положенням порядку.

15) Передача орендарями орендованих ними відповідно до цього Положення земельних часток (паїв) в суборенду забороняється, крім випадків коли в суборенду орендовані земельні частки (паї) передає фізична особа – підприємець юридичній особі засновником якої вона є.  В таких випадках Балтська міська рада Одеської області на сесії Балтської міської ради Одеської області розглядає питання про погодження надання земельних часток (паїв) в суборенду. При цьому суборендар повинен дотримуватися вимог до орендаря передбачених договором оренди земельних (часток) паїв та цим Положенням.

3. Порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди земельної частки (паю).

1) У разі, коли попередній користувач земельної частки (паю) із заявою про її оренду не звернувся, або Комісія прийшла до висновку, що особа, яка звернулась із заявою та надала документи для підтвердження першочергового права оренди, недобросовісно заволоділа такими земельними частками (паями) та/або визнала документи подані ним для підтвердження першочергового права оренди недостатніми, або Балстька міська рада Одеської області відмовила особі, що мала першочергове право на оренду в наданні таких земельних часток (паїв) в оренду,  або земельні частки (паї) не перебували в користуванні суб’єктів господарювання і до дня прийняття відповідною депутатською комісією рішення про винесення питання про надання такої земельної частки (паю) в оренду на розгляд сесії Балтської міської ради Одеської області на ті ж самі земельні частки (паї) надійшло дві або більше заяви на отримання їх в оренду, Балтською міською радою Одеської області оголошується конкурс на право укладення договору оренди таких земельних часток (паїв).

2) Оголошення про конкурс публікується на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об'єкт оренди (місцезнаходження, розміри, тощо);

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі;

іншу інформацію.

3) Умовами конкурсу є:

стартовий розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

інші визначені Комісією умови.

Умови конкурсу не можуть бути змінені після опублікування оголошення про конкурс.

4) Для участі в конкурсі заявник подає до Балтської міської ради Одеської області на розгляд Комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі в довільній формі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву відповідно до умов конкурсу (інші документи, що вже ним подавались не надаються);

довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи, якщо документи подаються представником.

Прийом заяв та документів для участі в конкурсі припиняється за три календарні дні до проведення конкурсу.

5) Комісія допускає до участі в конкурсі осіб, що відповідають вимогам даного Положення. Перелік осіб, що допускаються до участі в конкурсі публікується на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за три календарні дні до проведення Конкурсу.

6) Конкурс проводиться за процедурою аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

Стартовим розміром орендної плати є 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

Крок збільшення стартового розміру орендної плати складає 0,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

Переможцем конкурсу визнається учасник, що запропонував найвищий розмір орендної плати за земельні частки (паї).

Конкурс проводиться за наявності двох або більше учасників. У разі надходження однієї пропозиції або присутності лише одного учасника конкурс не проводиться і Комісія звертається до Балтської міської ради Одеської області щодо укладення договору оренди з цим єдиним заявником (учасником).

Після закінчення конкурсу Комісією складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників, їх пропозиції та переможець конкурсу.

Протокол підписується всіма членами Комісії і переможцем конкурсу та залишається в Балтській міській раді Одеської області.

7) За результатами конкурсу Комісія, протягом п’яти календарних днів з дня наступного за днем проведення конкурсу, повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує інформацію про переможця конкурсу на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet.

Балтська міська рада Одеської області за результатами конкурсу та на підставі відповідного рішення Балтської міської ради Одеської області укладає з переможцем конкурсу договір оренди земельних часток (паїв). До умов договору оренди земельних часток (паїв) включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу.

В процесі виконання договору оренди земельних часток (паїв) розмір орендної плати не може зменшуватися (крім випадків зменшення розмірів об’єкта оренди).

У разі якщо переможець конкурсу, у десятиденний термін з дня прийняття рішення Балтською міською радою Одеської області про надання йому в оренду земельних часток (паїв), без поважних причин не укладе договір оренди земельних часток (паїв), то такий договір оренди земельних часток (паїв) може укладається з особою, що на конкурсі запропонувала найвищий розмір орендної плати серед інших учасників конурсу, про що Комісія направляє такій особі відповідне повідомлення. У разі письмової згоди такої особи договір оренди земельних (часток) паїв укладається з нею на підставі відповідного рішення сесії Балтської міської ради Одеської області.

Якщо особа, якій Балтська міська рада Одеської області прийняла рішення надати земельну частку (пай) в оренду, у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення без поважних причин не укладе договір оренди земельної частки (паю), вона втрачає право на оренду цих земельних часток (паїв) та Комісія має право не розглядати її інші заяви на оренду земельних часток (паїв) протягом року з моменту прийняття рішення Балтською міською радою Одеської області за яким вона не уклала договір оренди земельних часток (паїв).

4. Комісія з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

1) До складу Комісії входять представники Балтської міської ради Одеської області, органів державної виконавчої влади та представники громадськості.

Комісія утворюється в кількості 8 осіб.

Склад комісії затверджується рішенням Балтської міської ради Одеської області на термін повноважень ради.

Комісія складається з:

3 посадових осіб Балтської міської ради Одеської області;

2 представників від місцевої державної адміністрації (за згодою);

1 представника від громадських організацій сільгоспвиробників (за згодою);

1 представника від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою);

1 представника від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (за згодою).

Також до складу Комісії з правом голосу включаються:

староста відповідного населеного пункту на території якого знаходиться земельна частка (пай) про надання в оренду якої розглядається питання;

2 представники від органів самоорганізації населення населеного пункту на території якого знаходиться земельна частка (пай) про надання в оренду якої розглядається питання (за згодою).

Члени Комісії не мають права приймати участь у розгляді власних заяв та заяв своїх близьких родичів, членів сім’ї і пов’язаних з ними  осіб.

2) Основними завданнями та функціями Комісії є:

виявлення земельних часток (паїв) та подання на розгляд сесії Балтської міської ради Одеської області звернення, для включення їх до складу земельних часток (паїв), що надаються в оренду відповідно до вимог даного Положення;

визначення відповідності суб’єкта господарювання вимогам, що пред’являються до орендарів даним Положенням;

розгляд заяв щодо надання в оренду земельних часток (паїв) та подання звернення до Балтської міської ради Одеської області для прийняття рішення щодо передачі в оренду земельних часток (паїв) відповідному заявнику;

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

проведення конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів про результати проведення конкурсу;

інші повноваження та функції передбачені цим Положенням.

За результатами роботи Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма присутніми на засіданнях членами Комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до компетентних органів.

У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення осіб, що мають намір отримати в оренду земельні частки (паї).

3) Комісія набуває повноважень після набрання чинності рішенням Балтської міської ради Одеської області про затвердження її складу.

Зміни до складу Комісії вносяться рішенням Балтської міської ради Одеської області.

Комісія проводить свої засідання по мірі необхідності.

4) Голова комісії призначається з числа посадових осіб Балтської міської ради Одеської області, керує діяльністю Комісії й організовує її роботу, скликає засідання Комісії, головує на засіданнях Комісії, виступає в якості ліцитатора при проведенні конкурса, підписує звернення від імені Комісії.

Голова Комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів Комісії розділилися порівну.

Секретар Комісії призначається з числа посадових осіб Балтської міської ради Одеської області та організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії, веде протоколи засідань Комісії, виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності.

5) Відповідальні працівники Балтської міської ради Одеської області, члени Комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про осіб, що звернулись із заявами про надння в оренду земельних часток (паїв).

6) Засідання Комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 членів від її загального складу.

7) Скарги на рішення Комісії подаються до Балтської міської ради Одеської області. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на сесії Балтської міської ради Одеської області.

 

 

Секретар Балтської міської ради

Одеської області                                                                                              Т.Л. Матлашевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До Положення про надання в оренду

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

затвердженого рішенням Балтської міської ради Одеської області

від 01 лютого 2017 р. № 405-VII.

 

 

Вимоги, щодо мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) для орендарів земельних (часток) паїв

 

№ з/п

Загальний розмір наданих в оренду відповідно до цього Положення земельних часток (паїв)

Мінімальна кількість найманих працівників (визначається без урахування фізичної особи/фізичної особи-підприємця – орендаря та без урахування керівника юридичної особи).

1

до 50 га*

1

3

від 51 до 100 га

2

4

від 101 до 150 га

3

5

від 151 до 200 га

4

6

від 201 до 250 га

5

7

від 251 до 300 га

6

           

На кожні наступні 50 га додається 1 найманий працівник.

* при наданні в оренду земельних часток (паїв) загальною площею до 20 га, що передаються відповідно до цього Положення, Балтська міська рада Одеської області за вмотивованим звернення Комісії може в кожному окремому випадку своїм рішенням звільнити орендаря від виконання вимоги, щодо мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) для орендарів земельних (часток) паїв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до рішення сесії Балтської міської ради

Одеської області

№ 405-VII  від 01 лютого 2017 року

 

Склад комісії з надання в оренду

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

            Голова Комісії:

 

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів               - Рабінович Едуард Семенович;

 

Секретар Комісії:

 

Головний спеціаліст юридичного відділу

Балтської міської ради Одеської області              - Солов’ян Володимир Миколайович;

 

            Члени Комісії:

 

Головний спеціаліст земельного відділу

Балтської міської ради Одеської області              - Крамар Наталія Григорівна;

 

Голова Балтської районної державної

Адміністрації за посадою (за згодою);

 

Начальник управління екології та

агропромислового розвитку Балтської районної

державної адміністрації за посадою (за згодою);

 

Голова Громадської організації

«Професійна асоціація аграріїв Балтщини» за посадою  (за згодою);

 

Начальник відділу Держгеокадастру

у Балтському районі Одеської області за посадою (за згодою);

 

Начальник Балтського відділення Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області за посадою (за згодою).

 

До складу Комісії з правом голосу включаються:

староста відповідного населеного пункту на території якого

знаходиться земельна частка (пай) про надання в оренду

якої розглядається питання за посадою;

 

2 представники від органів самоорганізації населення

населеного пункту на території якого знаходиться земельна частка

(пай) про надання в оренду якої розглядається питання (за згодою).

 

 

Секретар Балтської міської ради

Одеської області                                                                                              Т.Л. Матлашевська

Додаток 3

 до рішення сесії Балтської міської ради

Одеської області

№ 405-VII  від 01 лютого 2017 року

 

 
Типовий договір оренди
нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

"____" __________ 20__ р.                                                                                            м. Балта

   
               Даний договір оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (далі Договір) укладено між Балтською міською радою Одеської області в особі Балтського міського голови Мазура Сергія Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується "Орендодавець", з одного боку, і ______________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання та особи що діє від її імені,  
_____________________________________________________________________________ назва документу на підставі, якого вона діє)
з другого боку, що надалі іменується "Орендар". Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом "Сторони", а кожний окремо - "Сторона".
 
     Сторони уклали цей Договір на підставі рішення Балтської міської ради Одеської області від _______________ № _______ про таке:
 
1. Предмет Договору 

               Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду нерозподілені (невитребувані) земельні частки паї (далі земельну частку (пай)) розміром ___________ умовних кадастрових гектарів, вартістю ______________ гривень, які розміщені __________________________________________________________________________
(вказати адресу, кадастрову  та  інші  характеристики  земельної ділянки)
(кадастрова зйомка додається).
 
2. Умови Договору 

2.1. Мета використання земельної частки (паю) 

               Земельна частка (пай) передається в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 
2.2. Орендна плата

               Розмір орендної плати визначається  за  домовленістю  між 
Сторонами, та складає _______ відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцемзанаходження земельної частки (паю), що становить ___________ грн. на рік.
               Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
               Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням індексації в порядку передбаченому законодавством для індексації орендної плати земельних ділянок.
               Розмір оренди підлягає обов’язковому перегляду:
               - у зв’язку із зміною грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю);
               - у зв’язку із зміною мінімального розміру ставки орендної плати визначеного Положенням про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, затвердженого рішенням Балтської міської ради Одеської області від 01 лютого 2017 р. № 405-VII (далі Положення).

2.3. Термін дії Договору

               Договір складено Сторонами терміном на 7 (сім) років, але не більше ніж до моменту оформлення у встановленому порядку права власності на земельну ділянку власниками чи спадкоємцями власників земельних часток (паїв) або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною.
               У разі оформлення у встановленому чинним законодавством порядку права власності на землю власниками земельних часток (паїв) чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною договір оренди, що включав дані земельні частки (паї) припиняється лише для таких земельних часток (паїв), а для інших земельних (часток) паїв він продовжує діяти, про що в договір оренди вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткової угоди.
               За заявою Орендаря строк оренди продовжується до завершення збирання урожаю ним.
               Початок дії Договору _________ 20__ р., закінчення __________ 20__ р.
               Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.
               Сторони не можуть розірвати Договір в односторонньому порядку, крім випадків зазначених в Положенні та Договорі.
               Договір може бути розірватий з ініціативи орендаря та земельні (частки) паї можуть бути вилучені у випадках передбачених цим Положенням лише після закінчення сільськогосподарського року (завершенння збору врожаю на таких земельних частках (паях)).
               У разі, якщо Орендар продовжує користуватись земельною часткою (паєм) і при цьому всі умови укладеного Договору ним були виконані та він продовжує відповідати вимогам до орендарів викладених у Положенні,  він має право в місячний термін до закінчення Договору на його поновлення  на той же термін. При цьому він звертається із заявою (клопотанням) до Орендаря про поновлення Договору.
     
3. Права та обов'язки Сторін 

               Сторони зобов'язуються:
               Орендодавець: 

               не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати 
йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;
               не вносити зміни в Договір без погодження з Орендарем. 

               Орендар:
               протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1;
               не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки наданої в якості земельних часток (паїв);
               відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної частки (паю);
               своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;
               після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані земельні частки (паї) в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;
               за несвоєчасну сплату орендної плати - сплачувати пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;
               забезпечити з моменту укладення та реєстрації Договору наявність мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) в залежності від загального розміру земельних (часток) паїв наданих їм Орендарем відповідно до вимог додатку 1 до Положення;
               забезпечити з моменту укладення та реєстрації Договору виплату заробітної плати найманим працівникам у такого орендаря в розмірі не менше 1,5 мінімальної заробітної плати (протягом першого року оренди не менше 1 мінімальної заробітної плати), визначеної законодавством на 01 січня відповідного року;
               здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земельних часток (паїв) згідно з чинним законодавством.
 
               Сторони мають право:
 
               Орендодавець має право:
               перевіряти Орендаря на предмет дотримання ним умов оренди визначених в даному Договорі та Положенні;
               своєчасно та в повному обсязі отримувати орендну плату за Договором;
               в односторонньому порядку розривати Договір у випадках передбачених даним Договором та/або Положенням, попередивши про це Орендаря не пізніше ніж за два місяці про таке розірвання;
               у разі суспільної необхідності або для задоволення потреб громади, працівників соціальної сфери відповідного населеного пункту Орендар в односторонньому порядку може протягом дії договору оренди вилучати до 20 відсотків земельних (часток) паїв наданих в оренду згідно цього договору відповідному населеному пункті, про що до договору вносяться відповідні зміни.
 
               Орендар має право:
               вимагати усунення перешкод в здійсненні ним господарської діяльності на орендованій земельній частці (паї);
               на відшкодування збитків у випадках передбачених законом;
               власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію.
 
               Сторони мають право вносити зміни та доповнення у Договір за взаємною згодою у письмовій формі.
     
               Дія договору припиняється у разі:
               закінчення строку, на який його було укладено;
               розірвання договору;
               ліквідації орендаря.
               Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
 
               Дія договору припиняється шляхом його розірвання:
               в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором та/або Положенням;
               за взаємною згодою сторін;
               рішенням суду на вимогу однієї із сторін, у випадках передбачених чинним законодавством.
 
4. Відповідальність Сторін 

               Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.
               Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору внаслідок дії непереборної сили.
 
5. Прикінцеві положення 

               В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
               Спори, у разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін з підстав не передбачених в даному Договорі, розглядаються  судом у встановленому законодавством порядку.
               Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий - в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.
               Договір набуває  чинності  з  моменту   його   реєстрації   в Балтській міській раді Одеської області.
 
               Невід’ємним додатком до Договору є кадастрова зйомка орендованих земельних часток (паїв).
Адреси та реквізити Сторін:

Орендодавець                                                                   Орендар
Балтська міська рада    _______________________________ 
Одеської області                   
адреса: вул. Любомирська, 193,     _______________________________ 
м. Балта, Одеська обл., 66101                  
код ЄДРПОУ: 04056954    _______________________________ 
тел. № 04866-24272
Балтська міський голова                                                   ______________________________
 
__________________________________    _______________________________ 
(підпис)                                                                               (підпис)
М.П.                                                                                     М.П.
"_____" _____________ 20 ___ р.    "_____" _____________ 20 ___ р.

     Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) Балтської міської ради Одеської області за N _____________. 
_______________    ______________     ________________________
         (дата)         (підпис)        (П.І.Б. посадової особи)
М.П.

 

Секретар Балтської міської ради

Одеської області                                                                                              Т.Л. Матлашевська