Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Інформація

 • 6 ?????? 2018

  Інформація

  Про роботу з Веб-порталом електронних послуг.

   

  Пенсійним фондом України було оновлено Веб-портал електронних послуг. Відтепер страхувальники можуть самостійно отримувати електронні довідки на своїх працівників.

        Засобами Веб-порталу страхувальники можуть отримати такі електронні довідки:

  - довідка про трудовий та страховий стаж;

  - довідка ОК-7.

  Зазначений сервіс доступний тільки для користувачів, які увійшли на Веб-портал електронних послуг за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).                            Для страхувальників – це електронна печатка підприємства.

    

  Пенсійне забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності.

   

  Громадянам, яким встановлено статус постраждалого учасника Революції Гідності, до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Документальним підтвердженням статус постраждалого учасника Революції Гідності є посвідчення «постраждалий учасник Революції Гідності». Також в період до видачі такого посвідчення статус постраждалого учасника Революції Гідності підтверджується довідкою, виданою управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчими органами міських рад за місцем проживання.

  Якщо розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, не досягає 165%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то в законодавстві передбачено виплату щомісячної державної адресної допомоги, яка виплачується в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

   

   

  Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

   

  Для членів сім’ї померлих (загиблих) осіб, внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника здійснюється незалежно від тривалості страхового стажу у померлого годувальника.

  Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

  Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

  - чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від 09.07.2003;

  - діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

  - діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

  - чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

  Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним.

   

  Доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

   

  До пенсії у зв'язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні померлих (загиблих) осіб, внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському навродові, виявлені під час Революції Гідності, рішенням Уряду встановлено доплату у таких розмірах:

  -         на одного непрацездатного члена сім’ї 5000 грн;

  -         на двох непрацездатних членів сім’ї 6500 грн;

  -         на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї 8000 грн;

  Членами сімей вище названих осіб є:

  -         особи, які перебували з ними в шлюбі;

  -         особи, які проживали з ними однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою;

  -         діти цих осіб;

  -         особи, що перебували під опікою чи піклуванням цих осіб;

  -         особи-родичі прямої або непрямої лінії споріднення, за умови спільного проживання цих осіб.

  Така доплата виплачується, якщо розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, установлених законодавством, пенсій за особливі заслуги перед Україною, разом з одержуваною заробітною платою не досягає 10000 гривень, та з урахуванням того, що після встановлення такої доплати сума таких виплат не повинна перевищувати заз

  Пенсія по інвалідності учасникам Революції Гідності.

   

  Пенсія по інвалідності особам, яким встановлено інвалідність, призначається за наявності відповідного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією. Документальним підтвердженням права на отримання пенсії по інвалідності є виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії із зазначенням причини інвалідності.

  Пенсія по інвалідності призначається у розмірі:

  -         100% від нарахованої пенсії за віком особам з інвалідністю 1 групи;

  -         90% від нарахованої пенсії за віком особам з інвалідністю 21 групи;

  -         50% від нарахованої пенсії за віком особам з інвалідністю 3 групи    та признається на весь термін встановлення інвалідності.

  Особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича, та які звернулись за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, встановлюється статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Документальним підтвердженням є посвідчення «інвалід війни». Таким особам пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу та в залежності від групи інвалідності встановлюється підвищення:

  - інвалідам внаслідок війни 1 групи – 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  - інвалідам внаслідок війни 2 групи – 40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  - інвалідам внаслідок війни 3 групи – 30% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  Крім цього особам з інвалідністю внаслідок війни до пенсії встановлюється незалежно від розміру пенсії:

  -         цільова грошова допомога на прожиття інвалідам внаслідок війни 1 групи 70 грн;

  -         цільова грошова допомога на прожиття інвалідам внаслідок війни 2 та 3 групи 50 грн;

  та державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», віднесених до підгрупи А1,- 30% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  із числа інших осіб з інвалідністю внаслідок війни - 15% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

  Якщо розмір пенсії з урахуванням всіх вищеназваних доплат та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, не досягає:

  1 група -285%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  2 група -255%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

  3 група -225%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то до пенсії виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

   

   

  Пенсія за особливі заслуги перед Україною для учасників

  Революції Гідності

   

  Особам з числа учасників Революції Гідності, нагородженими державними нагородами колишнього Союзу РСР, Української РСР та України, передбаченими ст.. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.

  Зокрема, Героям України, особам, нагородженим орденом Небесної Сотні, пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється у розмірі 40%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

  Непрацездатним членам сім’ї померлих (загиблих) учасників Революції Гідності, які мали право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, встановлюється надбавка до пенсії в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

  Підтвердженням наявності особливих заслуг в учасника Революції Гідності є документи про нагороду.

    

  Про трудові відносини роботодавця із працівником.

   

  Згідно ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме з 01.01.2018 у місячному розмірі – 3723 грн. та у погодинному розмірі – 22,41 грн.

  Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

  Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  – засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

  – на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

  – на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

  За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

  1. 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 111 690 грн. (якщо мінімальна зарплата 3723 грн.) за наступні порушення:

  - фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору

  - оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час

  - виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

  2. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 37 230 грн. (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

  3. 3 мінімальні зарплати, – це 11 169 грн. (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн.) за такі види порушень:

  – порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

  виплата їх не в повному обсязі.

  4. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 37 230 грн. (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн.) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

  5. 1 мінімальна зарплата (3 723 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

  Підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у 111 690 грн.

  Якщо наказ оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 3 723 грн.

  Штрафи накладає Управління Держпраці у Одеській області на підставі винесених постанов у ході планової чи позапланової перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається на Державну виконавчу службу.

  Вищезгадані фінансові штрафи в області на даний час мають право накладати 3 посадові особи начальник Управління Держпраці та два його заступники. Інспектори праці позбавлені таких повноважень, а лише оформляють акти перевірки з описом порушень трудового законодавства, які передаються керівництву Управління Держпраці для розгляду та прийняття рішення.

  Крім того, статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8 500 грн. до 17 000 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору.

  Отже, фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору (без наказу) може коштувати 128690 грн. (111 690 грн.+ 17 000 грн.) + виплата такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді.

  Не направлення повідомлення до фіскальної служби про прийняття працівника на роботу (або несвоєчасне направлення) коштує 3 723 грн. фінансового штрафу і до 1 700 грн. адміністративного штрафу.

   
Повернення до списку