Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА СПОЖИВОЧІВ КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ» ,ПРО НАМІР ЗМІНИ ТАРИФУ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ,ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ( РІДКИХ НЕЧИСТОТ)

30.11.2017                                                         ІНФОРМАЦІЯ
ДО ВІДОМА СПОЖИВОЧІВ КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ»  ,ПРО НАМІР ЗМІНИ  ТАРИФУ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ,ВОДОВІДВЕДЕННЯ
              ТА ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ( РІДКИХ НЕЧИСТОТ)

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  № 390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», Комунальне підприємство «Балтаводоканал» Балтської міської ради Одеської області повідомляє споживачів послуг на централізоване водопостачання і водовідведення та вивозу побутових відходів (рідких нечистот) про підвищення тарифів на вищезазначені послуги
    Відповідно «Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01 червня 2011 року та враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» від 16 липня 2015 року № 626-УШ розділ 1 п. 1  КП «Балатаводоканал» планує провести  перерахування тарифів з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.
    Діючи тарифи встановлені рішенням виконкому Балтської міської ради: на централізоване водопостачання №7 від 17 січня 2017 року , на централізоване водовідведення №6 від 17 січня 2017 року, на вивезення рідких побутових відходів №5 від 17 січня 2016року
Діючи тарифи були встановлені шляхом коригування статей витрат : прямі матеріальні витрати в частині палива та електроенергії , прямі матеріальні витрати на оплату праці , інші прямі витрати в частині єдиного соціального внеску , загально виробничі  в частині оплати праці та єдиного соціального внеску, адміністративні витрати  виробничі  в частині оплати праці та єдиного соціального внеску, на збут виробничі  в частині оплати праці та єдиного соціального внеску. Тому  є необхідність повністю переглянути діючи тарифи в розрізі усіх статей витрат на підставі фактичних витрат за період з серпня 2016р по липень 2017р .
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р № 1801-VII мінімальна заробітна плата з 01 грудня 2017 року встановлена на рівні 1762 грн. Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №7000 від 15.09.2017р. статтею 7 передбачено встановлення  прожиткового мінімуму на одну працездатну особу з 1 січня 2018 року — 1762 гривні. Законом України  "Про оплату праці" статтею 6 передбачено встановлення мінімального посадового оклад (тарифна ставка)  у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
На підставі вище викладеного КП «Балтаводоканал» виконало розрахунок штатного розкладу з 1 січня 2018 року відповідно якого оплата праці на підприємстві зросла на  21 % .
Враховуючи вищевикладене пропонується встановити  з 01 січня 2018 року слідуючи тарифи на комунальні послуги :

     Централізоване водопостачання

Тарифи
- для населення                                    15,26грн/м.куб  
- тариф для бюджетних установ та інших
споживачів                                          25,11 грн/м.куб

                                                ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
    ЛІЦЕНЗОВАННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
                     ПО КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ»
              ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І НАСЕЛЕННЯ

Складові тарифу    Скоригована планова калькуляція
2017 р. грн    Планова калькуляція 2018 рік.
грн    Сума відхилення
+, -грн
Обсяг піднятої води, м.куб    418524.4    406678.6    -11845.8
Втрати в процесі виробництва, м.куб.    34965.7    19065.1    -15900.6
Обсяг реалізації послуги водопостачання, м.куб.    383558.7    390613.5    +7054.8
В тому числі населення    323682    329974.1    +6292.1
Бюджетні організації    43504.5    42942.1    -562.4
Інші організації    16372.2    17697.3    +1325.1
Витрати операційної діяльності            
1. Прямі матеріальні витрати    1344084.07    1400150.06    +56065.99
- сировина і матеріали    51386.93    119077.55    +67690.62
- паливо    111406.15    123334.50    +11928.35
- електроенергія    1112149.16    979848.81    -132300.35
- роботи і послуги виробничого характеру    69141.83    177889.20    108747.37
2. Прямі матеріальні витрати на оплату праці    1486716.48    1796102.16    +309385.68
3. Інші прямі витрати    367534.42    562277.18    +194742.76
- єдиний соціальний внесок  22%    327077.62    395142.47    +68064.85
- амортизація основних виробничих засобів    40456.80    167134.77    +126677.97
4. Податки    187688.68    214435.76    +26747.08
Всього    3386023.65    3972965.16    +586941.51
5. Загально виробничі витрати    380879.69    446551.18    +65671.49
Планова виробнича собівартість    3766903.34    4419516.34    +652613
6. Адміністративні витрати
    146086.02    175384.14    +29298.12
7. Витрати на збут    309344.13    373546.61    +64202.48
Всього    4222333.49    4968447.09    +746113.61
Собівартість 1 м. куб. води    11.01    12.719    +1.709
Прибуток  від ліцензованої діяльності    422233.35    496844.71    +74611.36
ПДВ 20%    928913.37    1093058.36    +164144.99
Всього    5573480.21    6558350.16    +984869.95
Базовий тариф    14.53    16.789    +2.259
Тариф для населення     13.21    15.26    +2.05
Тариф для бюджету та інших споживачів     21.67    25.11    +3.44

За 2 роки (2016-2017рр) незначно но збільшено обсяг водоспоживання на 1,8% . Зростання водоспоживання здійснялось за рахунок збільшення споживання населенням  +1,9% та іншими організаціями  +8%. В той час зменшилось водоспоживання бюджетних організацій -1%.
Розрахунок планової калькуляції на 2018 рік показує зростання планової собівартості на  15,5%,
чи на 1,709грн/м.куб . В одночасно необхідно відмітити що зростання планової собівартості у тарифі 2017 року збільшилось на 36,7% ,чи на 2.9611 грн/м.куб . Тобто зростання тарифу у 2018р на централізоване водопостачання планується в двічі меншим ніж тарифу у 2017 року.
      

Централізоване водовідведення

Тарифи
- для населення                                                                          18,39 грн/м.куб
- тариф для бюджетних установ та інших
споживачів                                                                                23,55 грн/м.куб

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ТАРИФІВ  ПЛАНОВОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ
                     ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
                НА  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
                    ПО КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ»
                  ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
                                         І НАСЕЛЕННЯ
      
Складові тарифу    Скоригована планова калькуляція
2017 р.,
грн..    Планова калькуляція на 2018 рік

грн    Сума  відхилення +,-грн
Обсяг реалізації послуг водовідведення, м.куб.    155328.5    152030.2    -3298.3
В тому числі населення    100676.00    97509    -3167.0
Бюджетні організації    46138.5    43551.1    -2587.4
Інші організації    8514.00    10970.1    +2456.1
1. Прямі матеріальні витрати    294682.01    374186.16    +79504.15
- сировина і матеріали    31477.28    69103.98    +37626.70
- паливо    46579.84    70426.38    +23846.54
- електроенергія    204243.72    233255.80    +29012.08
- роботи і послуги сторонніх організацій    12381.17    1400.00    -10981.17
2. Прямі матеріальні витрати на оплату праці    1015307.52    1211336.40    +196028.88
3. Інші прямі витрати    239483.05    278613.62    +39130.57
- єдиний соціальний внесок   22%    223367.65    266494.01    +43126.36
- амортизація основних виробничих засобів    16115.40    12119.61    -3995.79
Всього    1549472.58    1864136.18    +314663.60
4. Загально виробничі витрати     174293.72    209524.17    +35230.45
Планова виробнича собівартість    1723766.30    2073660.35    +349894.05
Адміністративні витрати    66850.18    82291.17    +15440.99
Витрати на збут    141558.44    175270.04    +33711.60
Всього    1932174.92    2331221.56    +399046.64
Собівартість 1 м.куб. стоків    12.439    15.33    +2.891
Прибуток від ліцензованої діяльності     193217.49    233122.16    +39904.67
ПДВ 20%    425078.48    512868.74    +87790.26
Всього    2550470.89    3077212.46    +526741.57
Єдиний тариф    16.42    20.24    +3.82
Тариф на населення     14.93    18.39    +3.46
Тариф для бюджетних установ на інших споживачів    19.16    23.55    +4.39

За 2 роки (2016-2017рр)  обсяг водовідведення  зменшився на 2% . Зменшення водовідведення здійснялось за рахунок з населенням  -3% та бюджетних організацій  -3%. В той час збільшилось водовідведення з інших організацій +28,8%.
Розрахунок планової калькуляції на 2018 рік показує зростання планової собівартості на  23,2%,
чи на 2,891грн/м.куб . В одночасно необхідно відмітити що зростання планової собівартості у тарифі 2017 року збільшилось на 46,5% ,чи на 3,9513 грн/м.куб . Тобто зростання тарифу у 2018р на централізоване водовідведення планується в двічі меншим ніж тарифу у 2017 року.
      

ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ( РІДКИХ НЕЧИСТОТ)

Тарифи 1 м.куб  вивазу рідких нечистот                  55,35 грн/м.куб

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАРІФІВ ТА КОРИГОВАНОЇ ПЛАНОВОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ  ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ  ВІДХОДІВ (РІДКИХ НЕЧИСТОТ)
     КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ» ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАСЕЛЕННЯ
                                                        

Статті витрат     Скоригована планова калькуляція 2017г рік, сума  грн..
    
Планова  калькуляція 2018 р, грн    Сума відхилення
+ - грн

Обсяг вивОЗУ рідких побутових відходів, м.куб.    5400    6165    +765
Паливо 203    70701.51    89627.19    +18925.68
Запчастини 207    5446.72    28598.80    +23152.08
Амортизація 131/1    528.81    2.65    -526.16
Прямі витрати на оплату праці 661    52008.00    63637.20    +11629.20
Єдиний соціальний внесок 22%    11441.76    14000.18    +2558.42
Інші послуги    -    1863.50    +1863.50
Всього    140126.80    197729.52    +57602.72
Загально-виробничі витрати 910    15762.28    22224.29    +6462.01
Планова виробнича собівартість    155889.08    219953.81    +64064.73
Адміністративні витрати    6045.61    8728.65    +2683.04
Витрати на сбут    12801.86    18590.95    +5789.09
Всього    174736.55    247273.41    +72536.86
Собівартість 1 м.куб. рідких побутових відходів    32.36    40.11    +7.75
Прибуток    52420.96    37091.01    -15329.95
ПДВ 20%    45431.50    56872.88    +11441.38
Всього    272589.01    341237.30    +68648.29
Тариф на вивіз 1 м.куб. рідких побутових відходів    50.48    55.35    +4.87
Тариф на 1 ходку     189.30    207.56    +18.26

За 2 роки (2016-2017рр)  обсяг вивозу рідких нечистот  збільшився на 14% .
Розрахунок планової калькуляції на 2018 рік показує зростання планової собівартості на  24%,
чи на 7,75грн/м.куб . В одночасно необхідно відмітити що зростання планової собівартості у тарифі 2017 року збільшилось на 21% ,чи на 5,63 грн/м.куб .

                       ТАБЛИЦЯ  ПОРІВНЯННЯ  ЗМІНИ ТАРИФІВ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУ
                     КП «БАЛТАВОДОКАНАЛ»
                                                                                                                                        (грн.м.куб)
Тариф    2016р    2017р    +- к 2016    2018р    +-к2017
1.Централізоване водопостачання
-Населення    9,66    13,21    +3,55    15,26    2,05
-Бюджетні та інші організації    12,00    21,67    +9,67    25,11    +3,44
2.Централізоване водовідведення        
-Населення    10,17    14,93    +4,76    18,39    +3,46
-Бюджетні та інші організації    15,50    19,16    +3,66    23,55    +4,39
3.Вивоз рідких нечистот      42,22    50,48    +8,26    55,35    +4,87


Метою зміни тарифів є забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат та стабільний фінансовий стан  підприємства. Невідповідальність тарифів позначається на якості наданих послуг.
     У разі затвердження  нових тарифів КП «Балтаводоканал» матиме можливість збільшити якість наданих послух, а споживачі вчасно отримувати послуги належної якості.
        Протягом 15 календарних днів, з моменту надання інформації про зміну тарифу, КП «Балтаводоканал»  приймає зауваження і пропозиції по встановленню нових тарифів, від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, які  підлягають реєстрації та обов'язковому розгляду.
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: пров. Коритнянський, 34а, м. Балта, Одеська обл., 66101, тел.: 2-35-42.

Директор КП «Балтаводоканал»                                      С.І.Коновал


Возврат к списку