Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Оголошення

15.05.2017

Оголошення про  конкурс громадських ініціатив на отримання міні-грантів в 2017 році   

Балтська міська рада Одеської області оголошує конкурс громадських ініціатив на отримання міні-грантів в 2017 році

Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив, спрямованих на активізацію громади та розвиток навичок самоорганізації населення, залучення місцевих ресурсів громад, бізнес-структур для спільного вирішення соціально важливих проблем Балтської об’єднаної територіальної громади.

 

Хто може брати участь?

В конкурсі можуть взяти участь:

1)       Громадські організації;

2)       Органи самоорганізації населення;

3)       Голови мікрорайонів

4)      Учні старших класів загальноосвітніх шкіл Балтської об’єднаної територіальної громади;

5)      Студенти

 

Вимоги до проектів

Пріоритетними напрямками діяльності в рамках Конкурсу є:

- Підтримка ініціатив у сфері збереження національної спадщини, популяризація національних традицій та духовності;

- Підтримка ініціатив у сфері благоустрою (ремонт, упорядкування дитячих і спортивних майданчиків, благоустрій парків, скверів, ремонт пам’ятників  і т.п.);

- Підтримка громадських ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом (залучення до заняття спортом дітей, молоді та старшого покоління, організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час);

-  Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив (фестивалі, створення умов для самовираження дітей та молоді, створення документальних відеороликів, організація художніх виставок);

-  Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері (захист прав та представлення інтересів вразливих верств населення)

Пріоритет буде надаватися тим учасникам, які в рамках своєї проектної діяльності будуть взаємодіяти з органами місцевої влади, громадськістю, бізнес-структурами та засобами масової інформації.

Фінансові умови

Максимальна сума грантового фінансування одного проекту не має перевищувати еквівалент 5  тис. грн.

Тривалість проектів має становити 2 місяці

Кінцевий строк подання пропозицій – 01 червня 2017 року. Пропозиції, отримані після цього строку, не розглядатимуться.

Початок реалізації проектів – 25 червня 2017 року;

Завершення реалізації проектів – до 25 серпня 2017 року

 

Заповнену заявку на отримання гранту потрібно надати до відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради (вул. Любомирська 193, 1-ий поверх), або надіслати по електронній пошті -  denis022@ukr.net

У разі виникнення питань просимо звертатися до відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради (1-ий поверх адмінбудівлі) або за тел. (04866) 2-42-45

                                                                                       Додаток 1

                                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                   Затверджено

                                                                                          розпорядження міського голови

                                                                                                    від _____2017 року №_______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу громадських ініціатив

на отримання міні-грантів в 2017 році від Балтської міської ради.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даним Положенням регламентується порядок проведення конкурсу локальних ініціатив на отримання міні-грантів в 2016 році  (далі – Конкурс) який реалізується Балтською міською радою Одеської області (далі – Організатор).

1.2. Основні терміни і поняття, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

Грант – це товари, роботи та послуги, надані Організатором переможцям Конкурсу для вирішення соціально важливих проблем Балтської об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

Громадська ініціатива – це пропозиція (проект), спрямована на вирішення соціально важливих проблем конкретного мікрорайону, багатоквартирного будинку та інших соціальних та інфраструктурних об’єктів ОТГ

Учасники Конкурсу –  громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, голови мікрорайонів, мешканці багатоквартирних будинків Балтської об’єднаної територіальної громади, які надали свої проектні заявки для участь у Конкурсі.

Грантоотримувачі – учасники Конкурсу, проекти яких за результатами конкурсу визнані переможцями на підставі рішення експертної комісії.

 

 

 

 

1.3. Грантовий фонд Конкурсу формується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.4. Конкурс Грантів здійснюється згідно з етапами, що зазначені в плані-графіку підготовки та проведення Конкурсу грантів.

1.5. Після підведення підсумків Конкурсу здійснюється фінансування проектів-переможців.

1.6. Інформація, про умови, строки проведення Конкурсу, а також  про Плані-графік підготовки та проведення Конкурсу грантів розміщується в місцевих ЗМІ, мережі Інтернет та на офіційному веб-сайті Організатора – http//balta-rada.gov.ua

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ КОНКУРСУ

2.1. Мета Конкурсу – підтримка громадських ініціатив, спрямованих на активізацію громади та розвиток навичок самоорганізації населення, залучення місцевих ресурсів громад, бізнес-структур для спільного вирішення соціально важливих проблем Балтської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Завдання Конкурсу:

- сприяння вирішенню суспільно важливих проблем Балтської об’єднаної територіальної громади;

- надання фінансової підтримки громадським ініціативам;

- створення ефективного механізму розвитку територіальної громади Балти;

- залучення додаткових місцевих ресурсів громад, бізнес-структур для вирішення соціально важливих проблем.

2.3. Пріоритетними напрямками діяльності в рамках Конкурсу є:

-  залучення громади до здорового способу життя, збереження здоров’я тощо;

-  збереження національної спадщини, популяризація національних традицій та духовності;

-  організація (облаштування) місць відпочинку та дозвілля;

-  захист прав та представлення інтересів вразливих верств населення;

Пріоритет буде надаватися тим учасникам, які в рамках своєї проектної діяльності будуть взаємодіяти з органами місцевої влади, громадськістю, бізнес-структурами та засобами масової інформації.

 

3. Учасники конкурсУ

3.1. Конкурс організований для:

-  громадських організацій;

- органів самоорганізації населення;

-  голів мікрорайонів;

- Учнів старших класів загальноосвітніх шкіл Балтської об’єднаної територіальної громади;

- Студентів

 

3.2. Не підтримується участь у Конкурсі організаціям політичних партій, релігійним організаціям та комерційним структурам.

 

4. ФОРМУВАННЯ, ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КОНКУРСУ

 

4.1. Для прийому та попереднього відбору поданих проектів створюється робоча група, до складу якої входить 3 особи з числа працівників Балтської міської ради. Склад групи затверджується  розпорядженням Балтського міського голови. На свої засідання група має право запрошувати здобувачів гранту з метою отримання додаткової інформації про проект.

4.2. Для безпосереднього відбору проектів  Організатором створюється експертна комісія (далі – Комісія) у складі  6 осіб. Комісія створюється розпорядження Балтського міського голови.

4.4. Комісія формується з працівників Балтської міської ради Одеської області, експертів громадських організацій, інших представників громадськості.

4.5. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань.

4.7. За результатами розгляду питань приймаються рішення Комісії. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості членів, присутніх на засіданні, і підписуються головою Комісії. При рівності голосів перевагу має варіант рішення, за який проголосував Голова Комісії.

4.8. Рішення Комісії можуть прийматися шляхом відкритого, таємного або поіменного голосування. Форма голосування визначається в кожному конкретному випадку за рішенням більшості членів Комісії, які беруть участь у засіданні, якщо інше не передбачено процедурою Конкурсу.

 

 

4.9. Комісія:

- контролює дотримання цього Положення та Плану-графіка проведення Конкурсу;

- затверджує необхідні форми конкурсної документації та вимоги до оформлення проектних заявок;

- затверджує терміни подачі проектних заявок;

 

5. ПОРЯДОК  ОЦІНКИ  ПРОЕКТів, що надходять в рамках КОНКУРСу Громадських ініціатив

 

5.1. Попередня оцінка проектних заявок, що надходять від громадських організацій, органів самоорганізації населення, голів мікрорайонів, учнів здійснюється робочою групою за наступними критеріями:

- правильність оформлення проектної заявки відповідно до вимог даного Положення;

- відповідність проекту пріоритетам Конкурсу;

- актуальність проблеми, на вирішення якої спрямований проект для широкого кола осіб;

- обґрунтування бюджету проекту (відповідність основних витрат меті проекту, адекватність зазначених цін, правильність розрахунку витрат);

5.2. У разі неправильного оформлення проектної заявки або невиконання інших умов Конкурсу Комісія може ухвалити рішення про повернення проектної заявки здобувачеві на доопрацювання (із зазначенням на недоліки) або залишити заявку без розгляду. Прийом проектних заявок, повернутих здобувачам на доопрацювання, здійснюється не пізніше закінчення загального терміну прийому проектних заявок.

5.4. Після закінчення терміну подання проектних заявок робоча група  передає в комісію проектні заявки якщо вони:

- відповідають напрямкам Конкурсу;

- спрямовані на вирішення проблеми, актуальної для широкого кола осіб;

- передбачають отримання гранту в розмірах, обумовлених умовами Конкурсу

- оформлені відповідно до умов Конкурсу (містять всі необхідні розділи).

5.5. Після проведення попередньої оцінки, робоча група передає проектні заявки Експертній комісії .

5.6 Експертна комісія виступає ініціатором зустрічей з авторами для проведення презентацій проектних заявок.

5.7. Автор проектної заявки презентує власну ідею (регламент – 1-2 хв.).

6. ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

6.1 Голосування за проектні заявки проводиться виключно на офіційному інтернет порталі Балтської міської ради через реєстрацію в «Електронному кабінеті мешканця»;

6.2  В голосуванні приймають участь наступні групи:

- мешканці  Балтської об’єднаної територіальної громади ((м. Балта, с. Акулинівка, с. Андріяшівка, с. Бендзарі, с. Березівка, с. Білине, с. Борсуки, с. Відрада, с. Гольма,  с.  Євтодія, с. Зелений Гай, с. Кармалюківка, с. Козацьке, с. Коритне, с. Лісничівка, с. Мирони, с. Мошняги, с. Немирівське,  с. Обжиле, с. Оленівка, с. Пасат,  с. Пасицели, с. Перейма, с. Переліта, с. Петрівка, с. Саражинка, с. Семено-Карпівка, с. Харитинівка);

- Експертна комісія та автори проектних заявок; 

6.3 Кожен учасник голосування має проголосувати за три проектні пропозиції ( по одній проектній заявки в кожній категорії).

6.4  Підрахунок голосів проводиться наступним чином:

- рейтинг кожної проектної заявки визначається додаванням відсотку голосів заявки в кожній групі.

6.5  Переможцями Конкурсу будуть визнані ті проектні заявки, які набрали найбільший рейтинг (у відсотках) за категоріями  згідно до розділу 3 цього Положення.

 


 

7. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК І термінИ ЇХ ПОДАння

7.1. Конкурсна документація складається з наступного пакету документів:

А) Аплікаційна форма проектної заявки (додаток к положенню).

7.2. При підготовці проектних заявок для участі у Конкурсі здобувач гранту погоджується з умовою, Комісія має право:

- змінювати бюджет проекту;

- використовувати інформацію, що міститься в проектних заявках в дослідницьких, статистичних цілях.

 

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З переможцями конкурсу грантів

 

          8.1. Проектні заявки, що стали переможцями реалізуються Балтською міською радою Одеської області з коштів грантового фонду, згідного чинного бюджетного законодавства України.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Повноважний представник Комісії здійснює моніторинг проектної діяльності протягом усього періоду реалізації проекту.

9.2. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів  бюджету Балтської міської ради, учасники які брали участь у реалізації проектів, подають до відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради Одеської області, не пізніше 30 днів після їх реалізації, звіт про виконані роботи.
9.3.  Відділ розвитку громадянського суспільства  узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Балтської  міської ради та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.


Аплікаційна формаВозврат к списку