Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення

 • Проекти регуляторних актів

  Рішення

                                                                               

  Україна

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

  ____.______________. 2016  року                                                            № ________

                           

  „Про встановлення ставок  місцевих податків і зборів,

   які будуть діяти  на території Балтської об’єднаної

  територіальної громади  в 2017 році”

   

                  Відповідно до пунку 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  виконання норм чинного законодавства, вимог  ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», керуючись статтями 265-300 Податкового кодексу України, Балтська міська рада Одеської області  

  В И Р І Ш И Л А :

  1.Встановити з 01.01.2017 року на території Балтської об’єднаної територіальної громади наступні  місцеві податки та збори:

  1.1.Податок на  майно:

  -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

  -  транспортний податок;

  -  плата за землю.

  1.2. Єдиний податок.

  1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

  1.4. Туристичний збір.

  2. Затвердити Положення по місцевим податкам та зборам, які будуть діяти на території Балтської об’єднаної територіальної громади у 2016 році:

  2.1. «Про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Балта» (Додаток № 1 )

  2.2.  «Про порядок обчислення та сплати земельного податку» ( Додаток № 2)

  2.3. «Про порядок обчислення  та сплати транспортного  податку» ( Додаток № 3)

  2.4. «Про порядок обчислення та сплати туристичного збору» ( Додаток № 4)

  2.5. «Про порядок обчислення та сплати  збору за місця для паркування транспортних засобів»(Додаток № 5)

  3. Встановити в межах Балтської об’єднаної територіальної громади ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність  на території Балтської об’єднаної територіальної громади:

  3.1. для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності є платниками єдиного податку першої групи - фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню встановити ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року;

  3.2. для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності є платниками єдиного податку другої групи – фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства встановити ставку єдиного податку у розмірі 18 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року.

  4. Дане рішення набирає чинності  з 01 січня 2017 року.

  5. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.            

   

   

                   Міський голова                                                                             С.С.Мазур

   

  Додаток №1

                                                                                          до рішення сесії Балтської міської ради

                                                                                          Одеської області

                                                                                          №______  від ___._______. 2016 р.

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у межах Балтської об’єднаної територіальної громади

  1. Платники податку

  1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

  1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

  а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

  б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

  в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

  2. Об’єкт оподаткування

  2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

  2.2. Не є об’єктом оподаткування:

  а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

  б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

  в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

  г) гуртожитки;

  ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

  д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

  е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

  є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

  ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

  з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

  и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади ( притулки, інтернати, лікарні тощо), крім обєктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господдарська діяльність;

  і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх  послуг.

  3. База оподаткування

  3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

  3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

  3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

  4. Пільги зі сплати податку

   

  4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

  а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

  б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

  в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;

  Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

  об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

  об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

  5. Ставка податку

  5.1.  Ставки податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1 %  розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  5.2.  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1,5 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  5.3. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості - господарським ( присадибним) будівлям (сараї (хліви),  гаражі,  літні кухні, майстерні,   вбиральні,   погреби,   навіси,  котельні,  бойлерні, трансформаторні  підстанції  тощо) , що перебувають у власності фізичних  осіб, встановлюються у розмірі 0,1 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  6. Порядок обчислення сум податку

   

   6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

  а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 цього Положення  та відповідної ставки податку;

  б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 цього Положення  та відповідної ставки податку;

  в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 цього Положення  та відповідної ставки податку;

  г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

  г) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів  для квартири та/або 500 квадратних метрів ( для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості ( його частку).

  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

  6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 5.1 цього Положення  та відповідної ставки податку;

   Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

  Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

  права на користування пільгою із сплати податку;

  розміру ставки податку;

  нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  6.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

  7. Податковий період

  7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

  8. Строк та порядок сплати податку

  8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

  а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

  б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

  Фізичні особи  можуть сплачувати податок у сільській місцевості через касу Балтської міської ради Одеської області за квитанцією про прийняття податків.

                  9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

  9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

  19.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  10.Відповідальність
  10.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України.

   

  Секретар  Балтської  міської ради Одеської області                            Т.Л.Матлашевська

                                                                            

                                                                                                                                       

  Додаток №2

                                                                                          до рішення сесії Балтської міської ради

                                                                                          Одеської області

                                                                                         №  ____   від ___._________. 2016 р.

   

   

  Положення

  про порядок обчислення та сплати земельного податку

   

                 1. Платники земельного податку

  1.1. Платниками земельного податку є:

  -  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

  -  землекористувачі.

   

                 2. Об'єкти оподаткування земельним податком

  2.1. Об'єктами оподаткування земельним податком  є:

  2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

  2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

   

  3.       База оподаткування земельним податком

  3.1.Базою оподаткування земельним податком  є:

  3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

   

                 4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

   4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі - 0,07% для міста Балти та 0,05 % для сільських населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної  територіальної громади,  від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 1 % ( м.Балта) та 0,2% (сільські населені пункти об’єднаної громади) від їх нормативної грошової оцінки.

  4.2. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання    ( крім державної та комунальної  форми власності, для яких ставка податку встановлюється в розмірі 1%), ставка податку встановлюється в залежності від відповідного функціонального призначення  та у розмірах ставок, затверджених для оренди землі ( п.13 цього Положення).

  4.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 1,5 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у власності та використовуються у підприємницькій  діяльності.

   

  5.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

   

   5.1. Від сплати податку звільняються:

   5.1.1. інваліди першої і другої групи;

   5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

   5.1.3. пенсіонери (за віком);

   5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

   5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

   5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

   5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара ( м.Балта) та 0,25 гектара ( сільські населені пункти);

   5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

   5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

   5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

   5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

   

  5.         Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

   

   6.1. Від сплати податку звільняються:

  6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

  6.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

  У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

  6.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

  6.1.4. позашкільні, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або   місцевого бюджету;

  6.1.5. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

  6.1.6.органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

  6.1.7. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

   

           7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

   7.1. Не сплачується податок за:

   7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

   7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

   7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

  7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

   а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

   б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

   7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

   7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

   7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

  7.1.8.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

   

         8. Особливості  оподаткування платою за землю

   8.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

  Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам

   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

   8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

   8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

   

           9. Податковий період для плати за землю

   9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

   9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

   

           10.  Порядок обчислення плати за землю

   10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

   Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

  10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

   10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

   У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

   10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

   1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

   2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

   3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

   За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

   10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

   Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

   

        11. Строк сплати плати за землю

   11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

   У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

   11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

   11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у  податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення

   Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу.

   11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

   11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

   11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

   

           12. Орендна плата

  12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

  Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

  12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

  12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

  12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

   

             13. Розмір орендної плати :

  13.1. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

  13.2. розмір орендної плати за земельні ділянки громадян та їх об’єднань, наданих для житлового і гаражного будівництва, городництва – встановлюється у розмірі 4% нормативної грошової оцінки;

  13.3. за земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності:

  - роздрібна та оптова торгівля - 5% нормативної грошової оцінки;

  - аптеки, банки та недержавні фінансові установи, автозаправні станції, ринки, мобільний зв'язок, заклади грального бізнесу - 12% нормативної грошової оцінки;

  - виробництво, енергетика, транспорт, громадське харчування, сфера послуг населенню, складські та допоміжні приміщення суб’єктів господарювання - 4 % нормативної грошової оцінки;

  - інші об’єкти, що відносяться до даної категорії земель - 7% нормативної грошової оцінки;

  - земельні ділянки – на період будівництва  громадських будівель та споруд  , визначеного дозволом на виконання будівельних робіт - 3% нормативної грошової оцінки;

  - земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства( без державної реєстрації договору оренди), або умов договору оренди землі - 12% нормативної грошової оцінки.

   

     14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

  14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

  14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

  Кi = І:100

   де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

   У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

   Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

   14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

   

                  15.Відповідальність
  15.1. Платники податку  за землю несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України.

   

   

  Секретар  Балтської  міської ради Одеської області                            Т.Л.Матлашевська

                                                                                         

  Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії Балтської міської ради

                                                                                          Одеської області

                                                                                         №  _____   від ____._____.2016 р.

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок обчислення та сплати транспортного податку

   

       1. Платники податку

  1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1. пункту 2  є об’єктами оподаткування.

   

         2. Об’єкт оподаткування

  2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

  Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

   

          3. База оподаткування

  3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 даного Положення.

   

           4. Ставка податку

  4.1.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 даного Положення.

   

           5. Податковий період

  5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   

            6. Порядок обчислення та сплати податку

  6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

  6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

  Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

  З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

  Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

  6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

  6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

  Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

  6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

   

            7. Порядок сплати податку

  7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

   

             8. Строки сплати податку

  8.1. Транспортний податок сплачується:

  а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

  б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

   

             9. Відповідальність
  9.1. Платники транспортного податку несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України.

   

  Секретар  Балтської  міської ради Одеської області                            Т.Л.Матлашевська

   

                                                                                         

  Додаток №4

                                                                                          до рішення сесії Балтської міської ради

                                                                                          Одеської області

                                                                                         № ______   від ____.________.2016 р.

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок обчислення та сплати туристичного збору

   

   Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

   

  1.      Платники збору 

  1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Балтської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

  1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

  а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі  або місті,

  радами яких встановлено такий збір;

  б) особи, які прибули у відрядження; в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

  г) ветерани війни;

  ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

  д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

  е) діти віком до 18 років;

  є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

   

  2.Ставка збору 

  2.1. Ставка встановлюється у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3 даного Положення.

   

  3. База справляння збору 

  3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом  4  даного Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

   

  3.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові

  послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

   

  4. Податкові агенти 

  4.1. Згідно з рішенням Балтської міської ради Одеської області справляння збору може здійснюватися:

  а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

  б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

  в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Балтською міською радою Одеської області справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

   

  5. Особливості справляння збору 

  5.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

   

  6. Порядок сплати збору

   

  6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

  6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

  6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

    

  Секретар Балтської міської ради Одеської області                          Т.Л.Матлашевська

   

  Додаток №5

                                                                                          до рішення сесії Балтської міської ради

  Одеської області

  №   _______   від ____._______.2016 р.

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок обчислення та сплати  збору

  за місця для паркування транспортних засобів

   

  1. Платники збору

   

  1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Балтської міської ради Одеської області  організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

   

  1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням  Балтської міської ради Одеської області про встановлення збору.

  Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом Балтської міської ради Одеської області в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу.

   

  2. Об’єкт і база оподаткування збором

   

  2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Балтської міської ради Одеської області спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

   

  2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

   

  3. Ставки збору

   

  3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

   

  3.2. При визначенні ставки збору Балтська  міська рада Одеської області враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

   

  4. Особливості встановлення збору

   

  4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюється  Балтською міською радою Одеської області.

   

  5. Порядок обчислення та строки сплати збору

   

  5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

   

  5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

   

  5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

    

  Секретар Балтської міської ради Одеської області                             Т.Л.Матлашевська

   

  Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Балтської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Балтської об’єднаної територіальної громади в 2017році»

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

  Згідно із статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Податковим кодексом визначено, що  органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно їх оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

  2. Визначення цілей  регулювання

         Метою прийняття проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Балтської об’єднаної територіальної громади в 2017 році” є: запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу; встановлення рівних умов розвитку підприємництва  на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства; забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою; стимулювання розвитку та сприяння легалізації об’єктів торгівлі та громадського харчування для збільшення бази оподаткування;  збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам до бюджету об’єднаної територіальної громади.

  3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

       У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

  -  не приймати рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Балтської об’єднаної територіальної громади в 2017 році”.

  - розробити, затвердити та ввести в дію запропоноване регулювання.

  Першою альтернативою є відмова від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не встановлення місцевих податків та зборів відповідно до пункту 10.3 статті 10 Податкового кодексу, місцеві податки і збори на території Балтської об’єднаної громади стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат бюджету. Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції.

  Друга альтернатива – прийняття регуляторного акта. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональнішим, оскільки відповідає пункту 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, Закону України від 11.09.2003 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Балтської міської ради для виконання на території Балтської об’єднаної територіальної громади, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України.

   

      4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

           Даним регуляторним актом передбачається встановити на території об’єднаної громади наступні податки та збори:  податки на майно у складі податку на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, транспортного податку та сплати за землю; єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних  засобів, туристичний збір. А також затвенрдити положення по місцевим податкам та зборам, які будуть діяти на території Балтської об’єднаної територіальної громади у 2017 році.

           Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки та прозицій суб’єктів підприємницької діяльності

     

      5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення Балтської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території м.Балти в 2015 році”  очікується наступний результат:

  - відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 статті 10 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

  - створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків та зборів;

  - надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади місцевих податків і зборів з метою їх подальшого спрямування на соціально-економічний та культурний розвиток громади.

   

    6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

  Таблиця вигод та витрат

  Сфера впливу

  Вигоди

  Витрати

  Інтереси суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб-підприємців

  Встановлення максимально оптимальних умов для платників місцевих податків та зборів на рівних засадах

  Сплата податків і зборів у встановленому обсязі

  Інтереси органів місцевого самоврядування

  Прозорість дій місцевої влади; можливість реалізації соціальних програм внаслідок збільшеного надходження до бюджету громади

  відсутні

  Населення громади

  Врахування інтересів територіальної громади; збільшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету

  Сплата податків і зборів у встановленому обсязі

  Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з урахуванням інтересів суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

  7. Строк дії регуляторного акта

       Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту. При змінах у  чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого акта або за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього можуть вноситися відповідні зміни.

   

   8. Показники результативності акта

  Показниками, які характеризують результативність регуляторного акта є:

  - надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення міської ради.

  - кількість платників місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

   

  9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

      Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення міської ради встановлений: повторного –  через 1 рік з моменту набрання чинності регуляторного акту.

        Начальник відділу економіки та інвестицій

       Балтської міської ради Одеської області                                                     О.В.Мараєв
Повернення до списку