Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 • 4 липня 2017

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  «____»______________ 2017 року №___  Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади  З метою приведення нормативно-правової бази в галузі реклами по Балтській об’єднаній територіальній громаді у відповідність до вимог чинного законодавства, згідно Закону України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів від 29.12.2003 року № 2067 із змінами «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області

  ВИРІШИВ:


  1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади (додається).


  2. Дане рішення розмістити на сайті Балтської міської ради Одеської області.


  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Рабіновича Е.С.  Проект рішення підготовлений відділом ЖКГ та благоустрою

  Балтської міської ради Одеської області та внесений постійною

  депутатською комісією з житлово-комунальних питань,

  містобудування, будівництва, земельних відносин та

  екології.


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішенням виконавчого комітету

  Балтської міської ради

  Одеської області

  №_____ від ____________________


  ПРАВИЛА

  розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної

  територіальної громади


  1.Загальні положення

  Дані Правила розроблено на підставі Закону України "Про рекламу" від 03.07.1996 року № 270/96-ВР зі змінами та доповненнями, "Типових правил розміщення зовнішньої реклами", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 із змінами.

  Правила розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади регулюють правові відносини між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території об’єднаної громади та визначають порядок видачі дозволів на розміщення реклами, регулюють діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами.

  Розміщення зовнішньої реклами юридичними та фізичними особами проводиться з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних особливостей м. Балти та сіл об’єднаної територіальної громади (за умови відповідності якості робіт та технічних характеристик матеріалів згідно з розробленою технічною документацією для забезпечення життєдіяльності суспільства.

  2. Визначення термінів

  Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підстав рішення виконавчого комітету Балтської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк у певному місці.

  Місце розташування рекламних засобів – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, яка надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в межах населеного пункту, яка надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом чи особою.

  Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засобі (світлові та несвітлові, наземні на не наземні (повітряні) плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, тощо), що використовуються під розміщення реклами.

  Вивіска чи табличка – елемент на будинку або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення ( крім випадків, коли суб’єкт господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда) , біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

  Робочий орган – відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Балтської міської ради Одеської області, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

  Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі Україні «Про рекламу» та «Типових правилах розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, зі змінами.

  3. Порядок розміщення зовнішньої реклами.

  3.1. Зовнішня реклама розміщується згідно з дозволами, які видаються на підставі рішення виконавчого комітету Балтської міської ради Одеської області;

  3.2. Регулювання діяльності щодо розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади виконує відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Балтської міської ради ( далі – Робочий орган);

  3.3. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється підприємствами, установами та організаціями, розповсюджувачами реклами.

  4. Загальні вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами

  4.1. На територія, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів ( осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою територій населених пунктів Балтської об’єднаної територіальної громади.

  5. До повноважень робочого органу належать

  5.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами та надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

  5.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних ( дахових) рекламних засобів;

  5.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету;

  5.4. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Балтської міської ради щодо надання дозволу ( у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 16 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

  5.5. Видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Балтської міської ради;

  5.6. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів Балтської об’єднаної територіальної громади;

  5.7. Подання Інспекції з питань захисту прав споживачів в Одеській області про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

  5.8. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  6. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

  6.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком, до якої додаються фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

  6.2. За наявності всіх документів, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться у довільній формі.

  6.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою, згідно з додатком.

  6.4. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

  6.5. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

  6.6. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з

  - відділом культури Балтської міської ради Одеської області – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток та в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

  - Балтським відділом ГУНП в Одеській області – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях (біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування);

  - утримувачами інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

  6.7. Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

  6.8. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

  6.9. Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному ( шляхом сканування) вигляді органам для погодження протягом 3 днів.

  6.10. За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому-третьому цього пункту надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

  6.11. У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому – третьому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

  6.12. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

  6.13. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету Балтської міської ради Одеської області пропозиції та проект відповідного рішення.

  6.14. Виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

  6.15. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

  6.16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

  6.17. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів.

  6.18. У разі зміни містобудівної документації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

  6.19. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

  7. Загальні вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами

  7.1. Зовнішня реклама повинна розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки.

  7.2. Розміщуватись із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

  7.3. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

  7.4. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.

  7.5. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг за вимогою Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

  7.6. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

  7.7. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

  8. Забороняється розташування рекламних засобів

  8.1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.

  8.2. У населених пунктах Балтської об’єднаної територіальної громади на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

  8.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відділом культури Балтської міської ради Одеської області.

  8.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

  8.5. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами є вичерпним.

  9. Вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами

  9.1. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж ( демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціальними підприємствами та організаціями.

  9.2. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

  9.3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

  9.4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

  9.5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

  9.6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Балтським відділом поліції ГУНП в Одеській області

  9.7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

  10. Вивіски чи таблички

  10.1. Повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються.

  10.2. Не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.

  10.3. Не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва.

  10.4. Площа поверхні не повинна перевищувати 3 квадратних метрів.

  10.5. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачених законодавством.

  11. Демонтаж вивісок чи табличок

  11.1. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням цих Правил, здійснюється у разі припинення юридичної або припинення діяльності фізичної особи – підприємця.

  11.2. Невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам.

  11.3 У випадку порушення благоустрою територій населених пунктів Балтської об’єднаної територіальної громади.

  11.4. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

  12. Контроль за додержанням Правил розміщення зовнішньої реклами

  12.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює робочий орган.

  12.2 У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа робочого органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений термін.

  12.3. У разі невиконання цієї вимоги робочий орган , який здійснює контроль, подає інформацію Інспекції з питань захисту прав споживачів в Одеській області у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  13. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та можливі збитки

  13.1. Згідно зі статей 27 Закону України про рекламу та чинним законодавством України відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

  Заступник міського голови з питань

  Виконавчих органів – питань ЖКГ Молодець Ф.О.
  Балтському міському голові

  Мазуру С.С.

  «_____»__________________201___р. №_______

  ЗАЯВА

  про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

  Заявник______________________________________________________________________________

  ( для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,

  _____________________________________________________________________________________
  для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

  Адреса заявника_______________________________________________________________________

  ( для юридичної особи – місцезнаходження,  для фізичної особи – місце проживання, паспортні дані)

  Ідентифікаційний код юридичної особи

  або ідентифікаційний номер фізичної особи_______________________________________________

  Телефон (телефакс)____________________________________________________________________

  Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою  ( повна адреса місця розташування рекламного засобу)

  строком на___________________________________________________________________________

  ( літерами )

  Перелік документів, що додаються_______________________________________________________  Заявник

  або уповноважена

  ним особа ________________________ ____________________________

  М.П. (підпис) ( ініціали та прізвище)  Дозвіл

  на розміщення зовнішньої реклами

  Виданий___________________ на підставі рішення_________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________
  (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)  (для юридичної особи–повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи– прізвище,ім’я,по батькові)

  _________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________

  (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),  банківські реквізити, ідентифікаційний код ( номер)

  Адреса місця розташування рекламного засобу_____________________________________________

  Характеристика ( в тому числі технічна) рекламного засобу__________________________________

  ( вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

  Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості ( розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу.

  Ескіз з конструктивним Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою

  рішенням рекламного засобу місця розташування рекламного засобу

  Відповідальний за

  топогеодезичне знімання ______________________________________________________________

  (підпис) (ініціали та прізвище)  Керівник робочого органу _________________ _____________________________

  Підпис ініціали та прізвище

  М.П.  Фотокартка місця ( розміром не менш як 6х9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

  Керівник робочого органу ______________________ ____________________________
  Додаток 1
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту


  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  1. Визначення проблеми

  Хаотичність розміщення засобів зовнішньої реклами на дорогах, площах, територіях великого скупчення людей та транспорту; неузгодженість між собою типів та форматів рекламоносіїв, що перешкоджає формуванню єдиного ансамблю зовнішнього рекламного середовища та порушує візуальну цілісність територіального простору; застарілість переважної більшості встановлених рекламоносіїв; відсутність зацікавленості рекламних операторів у відновленні та заміні парку існуючих спеціальних конструкцій; відсутність механізму формування єдиного підходу до розміщення навісних конструкцій на фасадах будівель.

  Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту.

  На сьогоднішній день немає жодного документу на місцевому рівні, який би регламентував розміщення зовнішньої реклами.

  З метою вирішення вказаних проблем розроблено проект рішення виконавчого комітету Балтської міської ради Одеської області «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади».

           Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади, оскільки:

  - конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на відповідній території;

  - вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;

  - роз'ясняє типологію рекламних засобів тощо.


  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

  Держава

  V

  Суб'єкти господарювання,

  V

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

  Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийняття відповідного проекту рішення. Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.


  Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

  Прийняття рішення, яке досконально регламентуватиме порядок розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, слугуватиме фундаментальним підходом для:

  - прийняття рішень про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

  - посилення відповідальності розповсюджувачів реклами за порушення встановлених правил;

  - демонтажу розміщених рекламних засобів, які встановлені з порушенням.

  Запропоноване регулювання покликане вирішити зазначені проблеми, вдосконаливши відносини, пов’язані з розміщенням об’єктів зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади.


  II. Цілі державного регулювання

  Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі аналізу регуляторного впливу.

  Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень забезпечення мешканців та гостей громади сучасними комунікативними носіями, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.

  Проект рішення розроблено з метою:

  - виконання вимог чинного законодавства;

  - врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території об’єднаної громади.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. Не забезпечує досягнення цілей оскільки не врегулювання розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади порушує конституційні права громадян на безпеку життя та здоров’я, порушує вимоги діючого законодавства України.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін.

  Встановлює прозоре, зрозуміле та просте регулювання.

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  Прийняття проекту регуляторного акту дозволить розв’язати визначені проблеми в цілому. Враховує містобудівні умови, історичні та природно-географічні фактори при формуванні рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі.

  Створить систему контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами. Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу досконально регламентувати порядок розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, сприятиме виключенню ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

  Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.


  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Порушення конституційні права територіальної громади. Естетична та технічна застарілість значної частини розміщених рекламних засобів.

  Небезпечне довкілля для водіїв та пішоходів.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  Врахування інтересів територіальної громади.

  Безпечний підхід до основних об'єктів масового відвідування.

  Зручне, доступне вуличне середовище.

  Безпека дорожнього руху.

  Сприятливі інвестиційні умов та розвиток конкурентоздатного та високоефективного рекламного бізнесу.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  0

  0


  0

  10

  10

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  0

  0

  0

  100

  Х


  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Непрозорий механізм встановлення правил регулювання зовнішньої реклами за форматами та окремими зонами.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  Наявність чітких та зрозумілих правил розміщення рекламних засобів.

  Впровадження механізму затвердження схеми розміщення рекламних засобів та визначення експлуатаційних вимог до їх розміщення.

  Запровадження сучасних типів рекламних засобів.  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, гривень

  Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  0

  Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Закону України «Про оцінку землі» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  0

  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  1

  У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  4

  Оптимальний варіант збалансування інтересів місцевої влади, громадян та суб’єктів господарювання.


  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Відсутні чіткі правила розміщення зовнішньої реклами.

  Не враховує інтереси жодної із сторін.

  Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту

  Чіткі правила розміщення зовнішньої реклами, додержання інтересів територіальної громади, створення сприятливих умов ведення діяльності для підприємств, установ та організацій, суб’єктів малого підприємництва

  Не передбачаються.

  Проблема вирішена.


  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

  Х

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

  Х


  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

  1. Оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Балтської об’єднаної територіальної громади» з метою отримання зауважень та пропозицій.

  2. Врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та суб’єктами господарювання.

  Реалізація такого регуляторного акта сприятиме створенню сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цієї сфери на території Балтської об’єднаної територіальної громади.


  VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

  Виконавчий орган Балтської міської ради Одеської області при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесе додаткових витрат коштів бюджету громади, а також витрат на контроль за його виконанням.

  У зв’язку з відсутністю впливу регуляторного акту на суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва розрахунок витрат на виконання регуляторного акта згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснювався. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).


  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту


  Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту. При змінах у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого акта або за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього можуть вноситися відповідні зміни.


  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

  Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні статистичні показники:

  Назва показника

  планові на 2017 р.

  планові на 2018р.

  Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою які понесуть додаткові витрати при виконанні зазначеного проекту регуляторного

  10

  12

  Кількість впорядкованих рекламних засобів

  6

  8

  Кількість демонтованих рекламних засобів

  1

  1

  Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акту

  Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Балтської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http:// balta-rada.gov.ua.
  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта


  Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

  Зокрема:

  базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

  повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

  періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.  Перший заступник міського голови Е.С.Рабінович
  Додаток 4
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту
  ТЕСТ
  малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 13 по 17 березня 2017 р.

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  Робочі зустрічі

  4

  Отримання інформації та пропозицій

  2

  круглі столи

  4

  Отримання інформації

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 10 (одиниць), питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).


  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

   0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

   0

  5

  Інші процедури (сплата плати за землю)

  0

  0

  0

  6

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

  Х

  0

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  10

  12

  12

  8

  Сумарно, гривень

  0

  Х

   0

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

  0,15год. (0,03дня)х3200/240х2=

  0,80грн. 

  0,80

   4,00

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання
  Формула:
  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

  1год.х3200/240=13,33 грн.

  13,33

  66,65

  11

  Процедури офіційного звітування
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

  0

  0

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
  Формула:
  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

  0

  0

  0

  13

  Інші процедури (уточнити)

  14

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

  14,13

  Х

  70,65

  15

  Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  10

  12

  12

  16

  Сумарно, гривень
  Формула:
  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

  141,30

  Х

  847,80


  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.


  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий)

  За п'ять років

  1

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  0

  0

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  141,30

  847,80

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  141,30

  847,80

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  0

  0

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  141,30

  847,80  5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  Адміністративне навантаження регулювання здійснюватиметься лише на суб’єктів малого (мікро) підприємництва, у зв’язку з відсутністю впливу на суб’єктів великого та середнього підприємництва, тому вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між вказаними суб’єктами не пропонується.

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

  Заплановане регулювання

  -

  -

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  -

  -

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  -

  -  Перший заступник міського голови Е.С. Рабінович


Повернення до списку