Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 • 19 червня 2017

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  «_____»___________2017 року                                                                                    № ___-VII

  Про затвердження правил загального водокористування на території Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  Відповідно до ст. ст. 25, 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 10, 47 Водного кодексу України, Балтська міська рада Одеської області

   

  В И Р І Ш И Л А:

   

  1. Затвердити Правила загального водокористування на території Балтської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком.

  2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісія з житлово-комунальних питань, містобудування, будівництва, земельних відносин та  екології.

   

   

  Проект рішення підготовлений та

  внесений на розгляд сесії юридичним відділом

  та постійною депутатською комісією з житлово-

  комунальних питань, містобудування,

  будівництва, земельних відносин та екології

   

   

   

  Додаток 1

  рішення Балтської міської ради Одеської області

  від «____»______________2017 р. № ______-VII

                     

                                    

  Правила

  загального водокористування на

  території Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  1. Загальні положення

  1.1. Правила загального водокористування на території Балтської об’єднаної територіальної громади (далі – Правила) розроблені з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів громади, їх збереження, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об'єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування,  а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами.

  1.2. Правила розроблені на підставі Конституції України, Водного кодексу України, Законів України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах» від 06.03.2002 року № 264, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 року № 272, Правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.09.1999 року № 19 та  інших нормативно-правових  актів України.

  1.3. Правила є обов'язковими для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють водокористування на водних об’єктах, що знаходяться на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

  1.4. Дія Правил поширюється на всі водні об’єкти на території Балтської об’єднаної територіальної громади, за винятком випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

  1.5. Терміни, що застосовуються в Правилах, використовуються у такому значенні:

  водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);

  водний об’єкт загального  користування  -  водний об'єкт, який не перебуває в оренді (користуванні) фізичних або юридичних осіб і не закріплений за суб’єктами рибогосподарської діяльності;

  водні живі ресурси  (водні  біоресурси)  -  сукупність водних   організмів   (гідробіонтів),  життя  яких  неможливе  без перебування (знаходження) у воді.  До водних біоресурсів  належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях 
  розвитку, круглороті,  водні безхребетні,  у тому  числі  молюски, ракоподібні,  черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії  розвитку,  водорості  та  інші  водні рослини;  

  водні ресурси - обсяги поверхневих і підземних  вод відповідної території;

  забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них;

  засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод;

  любительське  рибальство - безоплатне добування (вилов) водних 
  біоресурсів  у  порядку  загального  використання,  у   дозволених обсягах,  для  особистих  потреб (без права реалізації) знаряддями вилову,  встановленими для цього  правилами  рибальства.  В  інших випадках    любительське    рибальство   здійснюється   на  праві спеціального використання;

  місця масового відпочинку людей на водних об’єктах - земельні ділянки берегової території з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку людей на прибережних захисних смугах водних об'єктів або островах, та водні об'єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для занять водними видами спорту та місця любительського і спортивного рибальства;

  пляж - земельна ділянка берегової території, яка прилягає до водного об’єкта та призначена для масового відпочинку людей;

  спортивне рибальство  -  вид  любительського  рибальства,  що здійснюється у порядку загального  використання,  з  установленням певних  вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів;

  Інші терміни застосовуються в значенні встановленому в Законі України «Про аквакультуру», Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та інших нормативно-правових актах України.

  2. Водні об’єкти та землі водного фонду на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  2.1. До водних об'єктів громади належать природні або створені штучно елементи довкілля, в яких зосереджуються води (річки, озера, ставки, канали, водоносні горизонти).

  2.2. Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання, поверхневі води (озера, річки,  канали), що знаходяться  і  використовуються  на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків, розташовані на території громади, належать до водних об'єктів загальнодержавного значення.

  2.3. Водні об'єкти на території Балтської об’єднаної територіальної громади, які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення, належать до водних об'єктів місцевого значення.

  2.4. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

  2.4.1. річками,  озерами,  іншими  водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

  2.4.2. прибережними захисними смугами вздовж річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

  2.4.3. гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них.

  3. Загальне водокористування

  3.1. Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або  технічних  пристроїв  та  з  криниць).

  3.2. Загальне водокористування здійснюється безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

  3.3. На водних об'єктах, наданих в оренду (користування), загальне водокористування допускається на умовах, встановлених орендарем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. Орендар (користувач), зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

  3.4. Якщо орендарем (користувачем) або органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування) не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

  3.5. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

  Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

  3.6. У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених ст. 47 Водного кодексу України.

  3.7 Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

  4. Купання

  4.1. На водних об’єктах загального користування купання та масовий відпочинок людей дозволяється тільки у місцях масового відпочинку, визначених  місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, згідно з Порядком обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264, за наявності паспорта пляжу та розгорнутого рятувального поста.

  4.2. На водних об’єктах, наданих в оренду (користування), місця для купання та масового відпочинку людей визначаються орендарями (користувачами) за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

   4.3. Якщо орендарі (користувачі) водних об’єктів не визначили місця для купання та масового відпочинку людей в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України, то ці місця може визначити орган, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

   4.4. Людям, які відпочивають у місцях масового відпочинку на водних об’єктах громади, забороняється:

   4.4.1. запливати за межу купання на акваторії, яку огороджено буями;

   4.4.2. підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

   4.4.3. залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

   4.4.4. використовувати рятувальні засоби не за призначенням;

   4.4.5. стрибати уводу зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

   4.4.6. розпивати спиртні напої і купатися в нетверезому стані;

   4.4.7. організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;

   4.4.8. забруднювати і засмічувати водні об’єкти та територію пляжів;

   4.4.9. подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;

   4.4.10. залишати без нагляду малолітніх дітей;

   4.4.11.використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

   4.4.12. використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання при відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони.

  5. Користування маломірними суднами та іншими плавзасобами

  5.1. При користуванні громадянами маломірними суднами та іншими несамохідними плавзасобами забороняється:

   5.3.1. завантажувати плавзасоби понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

  5.3.2. заходити на плавзасобах в акваторії, відведені для купання;

   5.3.3. плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей;

   5.3.4. брати на плавзасоби дітей віком до 7 років;

   5.3.5. видавати на прокат плавзасоби і кататися на них дітям до 16 років без супроводу дорослих;

   5.3.6. розпивати спиртні напої і користуватись плавзасобами у стані сп'яніння; 

   5.3.7. використовувати рятувальні засоби та інше спеціальне обладнання і спорядження не за призначенням;

   5.3.8. користуватися плавзасобами особам, які не вміють плавати;

   5.3.9. пірнати у воду з борту плавзасобу, переходити під час руху з плавзасобу на плавзасіб, з місця на місце в плавзасобі.

   5.4. Користувачі плавзасобів зобов'язані надавати допомогу людям, які потерпають на воді.

   5.5. Катання дітей на човнах та інших плавзасобах дозволяється тільки у присутності дорослих за умови виконання всіх заходів безпеки - наявності рятувальних засобів (жилет, пояс).

   5.6. Під час катання дітей на човнах та інших плавзасобах дорослі, що організовують ці заходи, повинні стежити за тим, щоб човен не був перевантажений понад установлену вантажопідйомність.

   5.7. Дітям, які перебувають на плавзасобах, не дозволяється сидіти на бортах, переходити з місця на місце, розгойдувати човен, пірнати з човнів у воду.

   5.8. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України користуватися плавзасобами дітям до 16 років не дозволяється.

  6. Любительське та спортивне рибальство

  6.1. Любительський і спортивний лов водних живих ресурсів для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у порядку визначеному Правилами любительського та спортивного рибальства, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.09.1999 року № 19 та  інших нормативно-правових актів України.

  6.2. Любительське і спортивне рибальство (далі – любительське рибальство) на водних об’єктах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

  6.3. Об’єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні.

  6.4. Лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється:

  6.4.1. на  водних об’єктах загального користування – безкоштовно;

  6.4.2. на водних об’єктах, наданих громадським об’єднанням для організації любительського рибальства:

   членам таких об’єднань – безкоштовно за їх членськими квітками;

   іншим громадянам – за платними відловлювальними картками, які видаються цими об’єднаннями;

  6.4.3. на водних об’єктах, наданих в оренду (користування), де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги – за плату, встановлену орендарем або користувачем водного об’єкту за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

  6.4.4. на водних об’єктах, які використовуються суб’єктами рибогосподарської діяльності, де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги – за плату, встановлену  цими суб’єктами за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування);

  6.4.5. Право безоплатного рибальства на водних об’єктах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):

  - інвалідам І та ІІ груп;

  - учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС І та ІІ категорій, а також дітям до 16 років;

  - в інших випадках, встановлених нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні.

  6.5. На водних об’єктах, наданих в оренду (користування), де не визначено умов здійснення любительського рибальства, воно здійснюється на загальних підставах відповідно до ст. 47 Водного кодексу України.

  6.6. На водних об’єктах, які використовуються суб’єктами рибогосподарської діяльності, де не визначено умов здійснення любительського рибальства, воно здійснюється на загальних підставах відповідно до ст. 47 Водного кодексу України.

  6.7. Орендарі (користувачі) водних об’єктів та суб’єкти рибогосподарської  діяльності, які у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні, впровадили платне рибальство повинні доводити це до відома населення  шляхом встановлення інформаційних плакатів в межах водного об’єкту, які за своїм розміром та змістом будуть нести інформацію щодо порядку здійснення платного рибальства на даному водному об’єкті.

  7. Обмеження та припинення загального водокористування

  7.1. У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також  в інших випадках, передбачених нормативно – правовими актами України, права орендарів (користувачів) водних об’єктів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища та в інших державних інтересах.

   7.2. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

   7.3. Права орендарів (користувачів) водних об’єктів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

   7.4. Балтська міська рада Одеської області встановлює місця, де обмежується чи забороняється загальне водокористування за поданням органів державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах розвитку водного господарства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони  навколишнього природного середовища, та інших державних органів.

  7.5. У випадку встановлення обмежень загального водокористування Балтська міська рада Одеської області зобов’язана повідомляти про це населення.

   

  8. Водокористувачі

   8.1. Водокористувачами на території району є підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

  9. Основні права водокористувачів

  9.1. Водокористувачі мають право здійснювати загальне та спеціальне водокористування у порядку, встановленому цими Правилами та іншими нормативно – правовими актами України, вимагати від орендаря (користувача) водного об'єкту підтримання належної якості води за умовами водокористування.

   9.2. Права водокористувачів охороняються законом.

   9.3. Порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку, встановленому нормативно – правовими актами України.

   

  10. Обов'язки водокористувачів

  10.1. При здійсненні загального водокористування водокористувачі зобов'язані:

  10.1.1. раціонально використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

  10.1.2. використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

  10.1.3. дотримуватись встановлених санітарних та інших вимог щодо утримання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, не допускати в цих зонах утворення стихійних сміттєзвалищ, миття автотранспорту, тощо;

  10.1.4. утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги;        

  10.1.5. не допускати забруднення, засмічення водойм, знищення водних та навколоводних рослин і тварин;

  10.1.6. дотримуватись правил поведінки на воді, протипожежної безпеки;

  10.1.7. не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища; 

  10.1.8. вживати заходів щодо недопущення аварійних забруднень водойм, а у випадку їх виникнення своєчасно інформувати органи виконавчої влади  та  органи  місцевого  самоврядування;

  10.1.9. надавати допомогу у виконанні невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води;

  10.1.10. виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, встановлені нормативно – правовими актами України.

             

  11. Відповідальність за порушення правил загального водокористування

  11.1. Порушення правил загального водокористування тягне за собою відповідальність, встановлену нормативно – правовими актами України.

  11.2. Відповідальність несуть особи, винні у:

  11.2.1. недотриманні правил загального водокористування;

  11.2.2. самовільному захопленні водних об'єктів;

  11.2.3. забрудненні та засміченні вод, земель водного фонду;

  11.2.4. руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку;

  11.2.5. пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв;

  11.2.6. в інших випадках, встановлених нормативно – правовими актами України.

  12. Прикінцеві положення

  12.1. Правила вступають в дію з моменту затвердження їх рішенням Балтської міської ради Одеської області та їх опублікування на офіційному сайті або у засобах масової інформації.

  12.2. У разі прийняття нових нормативно – правових актів України або внесення змін в діючі, які встановлять інші умови загального водокористування, ніж передбачені цими Правилами, в Правила вносяться відповідні зміни.

  Секретар Балтської міської ради

  Одеської області                                                                                        Т.Л. Матлашевська

  Додаток 1
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту


  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  I. Визначення проблеми

  Водним кодексом України визначено, що усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного і соціального добробуту.

  Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та вразливими природними об’єктами.

  В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

  Статтею 3 Водного кодексу України до водного фонду України, в числі інших, віднесені поверхневі води. Це природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, інші водні об’єкти.

  Статтею 5 Водного кодексу України здійснено розмежування водних об’єктів на водні об’єкти загальнодержавного значення та водні об’єкти місцевого значення, зокрема із числа поверхневих вод до водних об’єктів загальнодержавного значення віднесені озера, водосховища, річки, канали, що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків.

  На території Балтської об’єднаної територіальної громади нараховується 46 водосховищ та ставків загальною площею більше 500 га. В даний час в тимчасовому користуванні на умовах оренди перебуває майже половина ставків.

  На даний час немає нормативно-правового документу, який би регулював відносини між орендарем водного об’єкта, орендодавцем та місцевими жителями, які згідно зі ст. 47 (право загального водокористування) Водного кодексу України мають права загального водокористування водними об’єктами. Оскільки відносини між вищезгаданими суб’єктами господарювання, державою та громадянами не мають нормативно-правового підґрунтя, то орендодавці укладають договори оренди з певною мірою довільності. На території Балтської об’єднаної територіальної громади періодично виникають конфлікти між орендарями та жителями населених пунктів з приводу порушення права загального водокористування. Усіх цих конфліктів можна було б уникнути, якби були чітки та зрозумілі для всіх зацікавлених сторін правила загального водокористування водними об’єктами.

              Прийняття рішення «Про затвердження правил загального водокористування водними об’єктами на території Балтської об’єднаної територіальної громади» врегулює питання загального водокористування на водних об’єктах, які знаходяться на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

   

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

  Держава

  V

  Суб'єкти господарювання,

  V

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

       Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

       Для введення в дію правил загального водокористування, які поширюватимуться на територію Балтської об’єднаної територіальної громади необхідно провести регуляторну процедуру.

  II. Цілі державного регулювання

        Проект рішення розроблено з метою забезпечення збереження, раціонального використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. В іншому разі не будуть дотримані права водокористувачів на користування водними ресурсами, соціальна напруга буде зростати. Існуватиме ризик не раціонального використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення. Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, не раціональне використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання. Погіршення стану водних об’єктів.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з  Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення. Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з  Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозицій фізичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Забезпечує дотримання прав водокористувачів на користування водними  ресурсами

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  0

  0

  1

  28

  29

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  0

  0

  3,4

  96,6

  Х

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів. Не раціональне використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання. Погіршення стану водних об’єктів.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів.

  Забезпечує дотримання прав водокористувачів на користування водними  ресурсами

  Відсутні

  У зв’язку з відсутністю впливу регуляторного акту на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва відсутні розрахунки сумарних витрат для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, гривень

  Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін». Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  0

  Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  0

  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  2

   Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами. Існування ризику не раціонального використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання, нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування. Погіршення стану водних об’єктів.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

  4

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів.

   Існування ризику не раціонального використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання, нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування. Погіршення стану водних об’єктів. Підвищення рівня соціальної напруги

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

   Забезпечує  досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування.

  Забезпечує дотримання прав водокористувачів на користування водними  ресурсами

  Відсутні.

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів. Існування ризику не раціонального використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання, нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування. Погіршення стану водних об’єктів. Підвищення рівня соціальної напруги

  Х

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Врегулює питання права водокористувачів на користування водними ресурсами

  Х

  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

             1. Оприлюднення проекту рішення “Про затвердження правил загального водокористування на території Балтської об’єднаної територіальної громади ” з метою отримання зауважень та пропозицій.

             2. Врегулювання проблемних питань загального водокористування на водних об’єктах, які знаходяться на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

  VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

  У зв’язку з відсутністю впливу регуляторного акту на  суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва розрахунок витрат на виконання  регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснювався.  Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

   

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

       Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту. При змінах у  чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого акта або за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього можуть вноситися відповідні зміни.

   

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

       

         Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні статистичні показники:

  Назва показника

  планові на 2017р.

  планові на 2018р.

  Кількість скарг на якість послуг, шт.

  3

  0

  Рівень поінформованості платників плати стосовно основних положень регуляторного акта

  Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Балтської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://balta-rada.gov.ua.

   

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

   

           Відстеження результативності акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через  два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.      

          З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, проведення відстеження буде здійснюватися статистичним методом.

          У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості скарг, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, кількості скарг.

       Перший заступник міського голови                                                Е.С.Рабінович

   

  Додаток 4
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту


  ТЕСТ
  малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "11" лютого 2017 р. по "20" лютого 2017 р.

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  Робочі зустрічі

  15

  Отримання інформації та пропозицій

  2

  круглі столи

  8

  Отримання інформації

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 29 (одиниць), питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

   0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

   0

  5

  Інші процедури (сплата плати за землю)

  0

  0

  0

  6

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

  Х

  0

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  29

  29

  29

  8

  Сумарно, гривень

  0

  Х

   0

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

  0,15год. (0,03дня)х3200/240х2=

  0,80грн. 

  0,80 

   4,00

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання
  Формула:
  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

  1год.х3200/240=13,33 грн.

  13,33

  66,65

  11

  Процедури офіційного звітування
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

  0

  0

  0

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
  Формула:
  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

   1год.х3200/240=13,33грн

  13,33

  66,65

  13

  Інші процедури (уточнити)

  14

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

  27,46

  Х

  137,30

  15

  Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  29

  29

  29

  16

  Сумарно, гривень
  Формула:
  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

  796,34

  Х

  3981,70

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

         Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий)

  За п'ять років

  1

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  0

  0

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  796,34

  3981,70

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  796,34

  3981,70

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  0

  0

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  796,34

  3981,70

  5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  __Адміністративне навантаження регулювання здійснюватиметься лише на суб’єктів малого (мікро) підприємництва, у зв’язку з відсутністю суб’єктів великого та середнього підприємництва, тому вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між вказаними суб’єктами не пропонується.    

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

  Заплановане регулювання

  -

  -

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  -

  -

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  -

  -

         Перший заступник міського голови                                                      Е.С. Рабінович

   
Повернення до списку