Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 • 30 березня 2017

  Проекти регуляторних актів

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

   

  «_____»___________ 2017 року                                                                          № _______ - VII

   

  Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в новій редакції

   

                 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України питання надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) на території Балтської об’єднаної територіальної громади та  враховуючи пропозиції і зауваження, що виникли в процесі реалізації Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, затвердженого рішенням Балтської міської ради Одеської області від 01.02.2017 р. № 405-VII, Балтська міська рада Одеської області

   

  ВИРІШИЛА :

   

  1.                  Затвердити Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в новій редакції (додаток 1).

   

  2.         Рішення Балтської міської ради Одеської області від 01.02.2017 р. № 405-VII «Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва вважати таким, що втратило чинність.

   

  3.         Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

   

  4.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісія з житлово-комунальних питань, містобудування, будівництва, земельних відносин та  екології.

   

   

  Проект рішення підготовлений

  юридичним відділом, відділом

  земельних відносин та внесений

  на розгляд сесії постійною

  депутатською комісією з житлово-

  комунальних питань, містобудування,

  будівництва, земельних відносин та екології

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 1

   до рішення Балтської міської ради

  Одеської області

  № _____-VII  від «____»__________ 2017 року

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

  земельних часток (паїв)

  1. Загальні положення.

                 1) Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (надалі - Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Указів Президента України: від 03 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»; від 02 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; від 13 вересня 2002 р. №830/2002 «Про внесення змін до статті   1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92»; від 19 серпня 2008 р. № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 «Про порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)»; постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (із змінами); Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322.

   

  2) Це Положення регулює:

  порядок надання Балтською міською радою Одеської області в межах Балтської об’єднаної територіальної громади нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (масивів нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)) в оренду;

  порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (масивів нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)).

  3) До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в цілях даного Положення відносяться землі, що належали громадянам на праві колективної власності, що була передбачена Земельним кодексом України від 18.12.1990 року, який втратив чинність з 01.01.2002 року, Цивільним кодексом УРСР від 18.07.1963 року, який втратив чинність з 01.01.2004 року та Законом України «Про власність» від 07.02.1991 року, який втратив чинність з 20.06.2007 року, а саме:

  3.1) нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки власників земельних часток (паїв) – земельні ділянки після проведення зборів членів реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств щодо розподілу земельних ділянок, якщо:

  земельні частки (паї), на які громадяни, котрі мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

  земельні частки (паї), на які сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані, але власники права не розпорядилися ним належним чином (не подана заява про виділення земельної ділянки в натурі для використання одноосібно, передачі в оренду чи для сумісного обробітку, тощо).

  3.2) інші сільськогосподарські угіддя, що підлягали розподілу, але залишились нерозподіленими після проведення зборів членів реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств щодо розподілу земельних ділянок.

  До нерозподілених (невитребуваних) не належать земельні частки (паї) у випадках, коли особа відмовилася від права на земельну частку (пай) до чи після проведення зборів по розподілу земельних ділянок. Такі земельні ділянки власників земельних часток (паїв) рішенням (розпорядженням) відповідних органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади передаються до земель запасу.

  Масивом нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) є два або більше нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), що мають спільні межі.

  2. Порядок надання Балтською міською радою Одеської області нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (масивів нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду.

  1) Передача в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (масивів нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв))  (далі – земельних часток (паїв)) за договорами оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) (далі - договір оренди земельних часток (паїв)) здійснюється на підставі рішення сесії Балтської міської ради Одеської області.

  2) При передачі в оренду земельних часток (паїв), останні передаються в оренду по кожному населеному пункту окремо, з визначенням їх місцезнаходження на підставі відповідної кадастрової зйомки, проведеної особами, що є розробниками документації із землеустрою відповідно до вимог Закону України « Про землеустрій».

  3) До земельних часток (паїв), що надаються в оренду відповідно до даного Положення не належать земельні ділянки умовних кадастрових і фізичних гектарів, власники яких уклали договір оренди, померли, а термін договору оренди ще не закінчився. За цими договорами спадкоємці мають право на отримання  орендної плати або її грошової компенсації у встановленому порядку протягом одного року з моменту відкриття спадщини.

  4) Балтська міська рада Одеської області, у межах своїх повноважень, своїм рішенням визначає земельні частки (паї), як нерозподілені (невитребувані), і укладає договори оренди земельних часток (паїв) згідно заяв суб’єктів господарювання про укладення договорів оренди земельних часток (паїв) або за результатами конкурсу у випадках передбачених цим Положенням, строком на сім сільськогосподарських років (за заявою орендаря строк оренди продовжується до завершення збирання урожаю останнім), але не більше ніж до моменту оформлення у встановленому чинним законодавством порядку права власності на землю власниками земельних часток (паїв) чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною.

  У разі оформлення у встановленому чинним законодавством порядку права власності на землю власниками земельних часток (паїв) чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних часток (паїв), які будуть визнані відумерлою спадщиною договір оренди, що включав дані земельні частки (паї) припиняється лише для таких земельних часток (паїв), а для інших земельних (часток) паїв він продовжує діяти, про що в договір оренди вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткової угоди.

  У разі суспільної необхідності або для задоволення потреб громади, працівників соціальної сфери відповідного населеного пункту, Балтська міська рада Одеської області в односторонньому порядку може протягом дії договору оренди земельних часток (паїв) вилучати у орендаря до 20 відсотків наданих йому згідно договору оренди земельних часток (паїв) та цього Положення земельних (часток) паїв у відповідному населеному пункті, про що Балтською міською радою Одеської області приймається відповідне рішення та вносяться зміни до договору оренди земельних часток (паїв) шляхом укладення додаткової угоди.

  Земельні (частки) паї вилучаються лише після завершення збору урожаю на них.

  5) До рішення Балтської міської ради Одеської області про визначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), додається список власників таких земельних часток (паїв).

  6) Орендарями земельних часток (паїв) відповідно до даного Положення можуть бути суб’єкти господарювання, що не мають заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

  Орендарі з моменту укладення та реєстрації договору оренди земельної частки (паю) повинні забезпечити наявність мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) в залежності від загального розміру земельних (часток) паїв наданих їм Балтською міською радою Одеської області відповідно до цього Положення (додаток 1) і виплату заробітної плати найманим працівникам у такого орендаря в розмірі не менше 1,5 мінімальної заробітної плати (протягом першого року оренди не менше 1 мінімальної заробітної плати), визначеної законодавством на 01 січня відповідного року.

  7) Першочергове право оренди земельних часток (паїв) належить особам, що добросовісно заволоділи земельними (частками) паями та на момент подачі заяви про оренду земельної частки (паю) обробляли дані земельні частки (паї) й сплачували за них своєчасно і в повному обсязі відповідну плату.

  Факт обробітку земельної частки (паю) та своєчасної і повної оплати за неї має підтверджуватись відповідними документальними (письмовими) доказами.

  У разі якщо на розгляд комісії з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі – Комісія) надійшли заяви про оренду земельної частки (паю) від особи, що має першочергове право на її оренду і Комісія підтвердила наявність у неї такого права та від осіб, що не мають такого права,  конкурс не оголошується, а Комісія звертається до Балтської міської ради Одеської області про надання в оренду земельної частки (паю) особі, що має першочергове право на її оренду та відмовляє іншим заявникам повідомляючи їх про це письмово.

  Якщо Комісія прийде до висновку, що документи подані особою на підтвердження першочергового права оренди недостатніми або що така особа недобросовісно заволоділа земельними частками (паями) то вважається, що така особа не має першочергового права на оренду цих земельних (часток) паїв, про що її повідомляють письмово і її заява розглядається на загальних підставах без застосування права першочергової оренди.

  8) Для отримання в оренду земельних часток (паїв) особи, що мають намір взяти земельні (частки) паї в оренду подають до Балтської міської ради Одеської області на розгляд Комісії такі матеріали:

  заяву про надання в оренду земельних часток (паїв) в довільній формі;

  довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

  кадастрову зйомку відповідних земельних часток (паїв);

  належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність у заявника першочергового права оренди згідно п. 7 розділу 2 Положення (за наявності);

  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо документи подаються представником.

  У разі відповідності заявника вимогам Положення та надання ним всіх необхідних документів, Комісія направляє Балтській міській раді Одеської області звернення щодо розгляду на сесії питання про надання в оренду заявнику земельної частки (паю), крім випадків коли до дня прийняття рішення Комісією про звернення до Балтської міської ради Одеської області щодо розгляду на сесії питання про надання в оренду заявнику таких земельних часток (паїв) надійшла заява на оренду цих же земельних часток (паїв) і від інших осіб.

  9) Балтська міська рада Одеської області має право в будь-який час перевірити орендаря земельної частки (паю) на предмет дотримання ним умов оренди визначених в договорі оренди земельних часток (паїв) та/або даному Положенні.

  У разі недотримання орендарем умов даного Положення та/або договору оренди земельних часток (паїв), Балтська міська рада Одеської області має право, за зверненням Комісії, в односторонньому порядку розірвати договір оренди земельної частки (паю) прийнявши відповідне рішення на сесії Балтської міської ради Одеської області.

  10) Балтська міська рада Одеської області при укладенні договору оренди в умовах про строк, обумовлює можливість припинення договору оренди земельних часток (паїв) з ініціативи орендаря та вилучення земельних (часток) паїв у випадках передбачених цим Положенням лише після закінчення сільськогосподарського року (завершенння збору врожаю на таких земельних частках (паях)).

  11) Орендна плата за користування земельними частками (паями) надходить до бюджету Балтської міської ради Одеської області і не підлягає поверненню.

  12) При передачі в оренду земельних часток (паїв) слід враховувати, що:

  виділення земельних часток (паїв) проводиться відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

  типовий договір оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва затверджується Балтською міською радою Одеської області з урахуванням вимог Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17.01.2000 № 5, зареєстрованим у Мін'юсті України від 23.02.2000 за № 101/4322;

  реєстрація договорів оренди проводиться в Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 119;

  реєстрація договорів оренди  проводиться безоплатно Балтською міською радою Одеської області;

  договір оренди реєструється в Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних ділянок часток (паїв);

  датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги;

  у разі внесення змін до договору або його поновленні, договір оренди підлягає безкоштовній перереєстрації.

  13) При укладенні договорів оренди земельних часток (паїв) плата за їх оренду визначається за згодою сторін, але не менше 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Орнедна плата за земельні частки (паї) на яких знаходяться сіножаті та пасовища і які використовуватимуться орендарями в якості сіножатів та пасовищ, орендна плата встановлюється за згодою сторін, але не менше 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки відповідно сіножатів і пасовищ за місцезнаходженням земельної частки (паю). У разі якщо буде встановлено, що орендар використовує такі земельні частки (паї) не за цільовим призначенням, такий орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату за ці земельні частки (паї) в розмірі визначеному абзацом 1 цього пункту з початку поточного сільськогосподарського року.

  Сільськогосподарський рік для цілей даного Положення розпочинається 1 серпня та закінчується 31 липня наступного календарного року.

  14) У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною часткою (паєм) і при цьому всі умови укладеного договору земельних часток (паїв) ним були виконані та він продовжує відповідати вимогам до орендарів викладених в даному Положенні,  такий орендар має право в місячний термін до закінчення договору оренди земельних часток (паїв) на його поновлення  на той же термін. При цьому орендар звертається із заявою (клопотанням) про поновлення договору земельних часток (паїв).

  Поновлення договору оренди земельних часток (паїв) здійснюється після прийняття рішення сесії Балтської міської ради Одеської області шляхом укладення додаткової угоди, яка підлягає реєстрації у встановленому цим Положенням порядку.

  15) Передача орендарями орендованих ними відповідно до цього Положення земельних часток (паїв) в суборенду забороняється, крім випадків коли в суборенду орендовані земельні частки (паї) передає фізична особа – підприємець юридичній особі засновником якої вона є.  В таких випадках Балтська міська рада Одеської області на сесії Балтської міської ради Одеської області розглядає питання про погодження надання земельних часток (паїв) в суборенду. При цьому суборендар повинен дотримуватися вимог до орендаря передбачених договором оренди земельних (часток) паїв та цим Положенням.

  3. Порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди земельної частки (паю).

  1) У разі, коли попередній користувач земельної частки (паю) із заявою про її оренду не звернувся, або Комісія прийшла до висновку, що особа, яка звернулась із заявою та надала документи для підтвердження першочергового права оренди, недобросовісно заволоділа такими земельними частками (паями) та/або визнала документи подані ним для підтвердження першочергового права оренди недостатніми, або Балстька міська рада Одеської області відмовила особі, що мала першочергове право на оренду в наданні таких земельних часток (паїв) в оренду,  або земельні частки (паї) не перебували в користуванні суб’єктів господарювання і до дня прийняття Комісією рішення про звернення до Балтської міської ради Одеської області щодо розгляду на сесії питання про надання в оренду заявнику таких земельних часток (паїв) на ті ж самі земельні частки (паї) надійшло дві або більше заяви на отримання їх в оренду, Балтською міською радою Одеської області оголошується конкурс на право укладення договору оренди таких земельних часток (паїв).

  2) Оголошення про конкурс публікується на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

  інформація про об'єкт оренди (місцезнаходження, розміри, тощо);

  перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;

  умови конкурсу;

  дата, час і місце проведення конкурсу;

  кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі;

  іншу інформацію.

  3) Умовами конкурсу є:

  стартовий розмір орендної плати;

  ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

  інші визначені Комісією умови.

  Умови конкурсу не можуть бути змінені після опублікування оголошення про конкурс.

  4) Для участі в конкурсі заявник подає до Балтської міської ради Одеської області на розгляд Комісії такі матеріали:

  заяву про участь у конкурсі в довільній формі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву відповідно до умов конкурсу (інші документи, що вже ним подавались не надаються);

  довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи, якщо документи подаються представником.

  Прийом заяв та документів для участі в конкурсі припиняється за три календарні дні до проведення конкурсу.

  5) Комісія допускає до участі в конкурсі осіб, що відповідають вимогам даного Положення. Перелік осіб, що допускаються до участі в конкурсі публікується на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за три календарні дні до проведення Конкурсу.

  6) Конкурс проводиться за процедурою аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

  Стартовим розміром орендної плати є 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Крок збільшення стартового розміру орендної плати складає 0,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Переможцем конкурсу визнається учасник, що запропонував найвищий розмір орендної плати за земельні частки (паї).

  Конкурс проводиться за наявності двох або більше учасників. У разі надходження однієї пропозиції або присутності лише одного учасника конкурс не проводиться і Комісія звертається до Балтської міської ради Одеської області щодо укладення договору оренди з цим єдиним заявником (учасником).

  Після закінчення конкурсу Комісією складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників, їх пропозиції та переможець конкурсу.

  Протокол підписується всіма присутніми членами Комісії і переможцем конкурсу та залишається в Балтській міській раді Одеської області.

  7) За результатами конкурсу Комісія, протягом п’яти календарних днів з дня наступного за днем проведення конкурсу, повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує інформацію про переможця конкурсу на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet.

  Балтська міська рада Одеської області за результатами конкурсу та на підставі відповідного рішення Балтської міської ради Одеської області укладає з переможцем конкурсу договір оренди земельних часток (паїв). До умов договору оренди земельних часток (паїв) включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу.

  В процесі виконання договору оренди земельних часток (паїв) розмір орендної плати не може зменшуватися (крім випадків зменшення розмірів об’єкта оренди).

  У разі якщо переможець конкурсу, у десятиденний термін з дня прийняття рішення Балтською міською радою Одеської області про надання йому в оренду земельних часток (паїв), без поважних причин не укладе договір оренди земельних часток (паїв), то такий договір оренди земельних часток (паїв) може укладається з особою, що на конкурсі запропонувала найвищий розмір орендної плати серед інших учасників конурсу, про що Комісія направляє такій особі відповідне повідомлення. У разі письмової згоди такої особи договір оренди земельних (часток) паїв укладається з нею на підставі відповідного рішення сесії Балтської міської ради Одеської області.

  Якщо особа, якій Балтська міська рада Одеської області прийняла рішення надати земельну частку (пай) в оренду, у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення без поважних причин не укладе договір оренди земельної частки (паю), вона втрачає право на оренду цих земельних часток (паїв) та Комісія має право не розглядати її інші заяви на оренду земельних часток (паїв) протягом року з моменту прийняття рішення Балтською міською радою Одеської області за яким вона не уклала договір оренди земельних часток (паїв).

  4. Комісія з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв).

  1) До складу Комісії входять представники Балтської міської ради Одеської області, органів державної виконавчої влади та представники громадськості.

  Комісія утворюється в кількості 11 осіб.

  Склад комісії затверджується рішенням Балтської міської ради Одеської області на термін повноважень ради.

  Комісія складається з постійних членів:

  3 посадових осіб Балтської міської ради Одеської області;

  2 представників від місцевої державної адміністрації (за згодою);

  1 представника від громадських організацій сільгоспвиробників (за згодою);

  1 представника від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою);

  1 представника від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (за згодою).

  Також до складу Комісії з правом голосу включаються не постійні члени:

  староста відповідного населеного пункту на території якого знаходиться земельна частка (пай) про надання в оренду якої розглядається питання;

  2 представники від органів самоорганізації населення населеного пункту на території якого знаходиться земельна частка (пай) про надання в оренду якої розглядається питання (за згодою).

  Члени Комісії не мають права приймати участь у розгляді власних заяв та заяв своїх близьких родичів, членів сім’ї і пов’язаних з ними  осіб.

  2) Основними завданнями та функціями Комісії є:

  виявлення земельних часток (паїв) та подання на розгляд сесії Балтської міської ради Одеської області звернення, для включення їх до складу земельних часток (паїв), що надаються в оренду відповідно до вимог даного Положення;

  визначення відповідності суб’єкта господарювання вимогам, що пред’являються до орендарів даним Положенням;

  розгляд заяв щодо надання в оренду земельних часток (паїв) та подання звернення до Балтської міської ради Одеської області для прийняття рішення щодо передачі в оренду земельних часток (паїв) відповідному заявнику;

  визначення умов та терміну проведення конкурсу;

  проведення конкурсу;

  визначення переможця конкурсу;

  складання протоколів про результати проведення конкурсу;

  інші повноваження та функції передбачені цим Положенням.

  За результатами роботи Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма присутніми на засіданнях членами Комісії.

  Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до компетентних органів.

  У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення осіб, що мають намір отримати в оренду земельні частки (паї).

  3) Комісія набуває повноважень після набрання чинності рішенням Балтської міської ради Одеської області про затвердження її складу.

  Зміни до складу Комісії вносяться рішенням Балтської міської ради Одеської області.

  Комісія проводить свої засідання по мірі необхідності.

  4) Голова комісії призначається з числа посадових осіб Балтської міської ради Одеської області, керує діяльністю Комісії й організовує її роботу, скликає засідання Комісії, головує на засіданнях Комісії, виступає в якості ліцитатора при проведенні конкурса, підписує звернення від імені Комісії.

  Голова Комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів Комісії розділилися порівну.

  Секретар Комісії призначається з числа посадових осіб Балтської міської ради Одеської області та організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії, веде протоколи засідань Комісії, виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності.

  5) Відповідальні працівники Балтської міської ради Одеської області, члени Комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про осіб, що звернулись із заявами про надання в оренду земельних часток (паїв).

  6) Засідання Комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 7 членів Комісії.

  Рішення Комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.

  7) Скарги на рішення Комісії подаються до Балтської міської ради Одеської області. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на сесії Балтської міської ради Одеської області.

   

   

  Секретар Балтської міської ради

  Одеської області                                                                                             Т.Л. Матлашевська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 1

  До Положення про надання в оренду

  нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)

  затвердженого рішенням Балтської міської ради Одеської області

  від «____»___________ 2017 р. № ______-VII.

   

   

  Вимоги, щодо мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) для орендарів земельних (часток) паїв

   

  № з/п

  Загальний розмір наданих в оренду відповідно до цього Положення земельних часток (паїв)

  Мінімальна кількість найманих працівників (визначається без урахування фізичної особи/фізичної особи-підприємця – орендаря та без урахування керівника юридичної особи).

  1

  до 50 га*

  1

  3

  від 51 до 100 га

  2

  4

  від 101 до 150 га

  3

  5

  від 151 до 200 га

  4

  6

  від 201 до 250 га

  5

  7

  від 251 до 300 га

  6

             

  На кожні наступні 50 га додається 1 найманий працівник.

  * при наданні в оренду земельних часток (паїв) загальною площею до 20 га, що передаються відповідно до цього Положення, Балтська міська рада Одеської області за вмотивованим зверненням Комісії може в кожному окремому випадку своїм рішенням звільнити орендаря від виконання вимоги, щодо мінімальної кількості найманих працівників з постійним працевлаштуванням (не сезонним) для орендарів земельних (часток) паїв.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 1
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

   

  І.Визначення проблеми

   

              На даний час законодавством України не врегульоване питання надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв).

  Причинами виникнення проблеми є відсутність законодавчого закріплення питання та механізмів надання в оренду зазначених земельних ділянок, наявність звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання в оренду даної категорії земель.

  Крім того, власники таких земельних масивів, колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) ліквідовані, а подальше дорозпаювання є досить проблематичним та не врегульоване законодавчо.

  Важливість проблеми для Балтської об’єднаної територіальної громади полягає в тому, що на території громади знаходиться близько 4 тис.га даної категорії земель. У випадку надання в оренду цих земельних ділянок бюджет громади додатково може отримати більше 3 млн.грн. плати за землю.

   

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

   

  Держава

  V

   

  Суб'єкти господарювання,

  V

   

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

   

  Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з відсутністю законного механізму надання в оренду зазначеної категорії земельних ділянок.

  Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

  Для введення в дію положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), необхідно провести регуляторну процедуру.

   

  ІІ.Цілі державного регулювання

   

  Проект рішення розроблено з метою:

  -  виконання вимог чинного законодавства;

  -  врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та сільськогосподарськими виробниками;

  - збільшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.

   

  ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

   

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва.

  Відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету громади.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

  Забезпечує належне фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

   

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва. 

  Відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

  Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

  Відсутні

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва. 

  Відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

  Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

  Відсутні

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  0

  2

   

  10

  128

  140

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  0

  1,4

  7,2

  91,4

  Х

   

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва. 

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції суб’єктів господарювання, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок.

  У разі прийняття рішення, суб'єкти господарювання – платники податків будуть сплачувати плату за землю у вигляді орендної плати на підставі регуляторного акта, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

        

   

  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, гривень

  Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

  0

  Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом та чинним законодавством України» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

  625056,76

   

  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

   

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  1

   Проблема продовжить існувати, оскільки неможливо буде надавати в оренду земельні ділянки фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва, а також, як наслідок, відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

  4

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  Відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

  Проблема продовжить існувати, оскільки неможливо буде надавати в оренду земельні ділянки фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення сільськогосподарського виробництва, а також, як наслідок, відсутність можливості фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

   Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

  Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

  Суб'єкти господарювання – платники податків будуть сплачувати плату за землю у вигляді орендної плати на підставі регуляторного акта, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Проблема продовжить існувати, унеможливлюючи надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади

  Х 

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Х

   

  V.Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

   

    1. Оприлюднення проекту рішення “Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в новій редакції» з метою отримання зауважень та пропозицій.

   

             2. Врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та сільськогосподарськими виробниками, збільшення надходжень до міського бюджету для виконання програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету об’єднаної  територіальної громади.

   

   

  VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

   

            Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для суб’єктів господарювання середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

   

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

   

  На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

  Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

  Строк дії акта – до внесення відповідних змін до регуляторного акту чи у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві.     

   

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

   

  Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

  Назва показника

  планові на 2017 р.

  планові на 2018 р.

  Надходження орендної плати за землю (тис.грн.)

  3360,6

  3864,8

  Кількість платників орендної плати за землю, осіб

  140

  145

  Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акта

  Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Балтської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://balta-rada.gov.ua.

   

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

   

          Відстеження результативності акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через  два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.      

          З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, проведення відстеження буде здійснюватися статистичним методом.

          У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до бюджету громади, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту.

   

   

   

  Додаток 2
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

   

  ВИТРАТИ
  на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

  Порядковий номер

  Витрати

  За перший рік

  За п'ять років

  1

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

  0

  2

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

  312480

  1562400

  3

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

  29,01

  145,05

  4

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

  19,34 

  96,70

  5

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

  6

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

  0

  7

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

   0

  8

  Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія), гривень

  9

  РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

  312528,38

  1562641,75

  10

  Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

  2

  11

  Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

  625056,76

  3125283,50


  Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання


  Вид витрат

  У перший рік

  Періодичні (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

  0

  0

  0


   


  Вид витрат

  Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

  312480грн.

  1562400грн.


   


  Вид витрат

  Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

  Разом за рік

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

  29,01

  0

  29,01

  145,05


   

   

  Вид витрат

  Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

  Разом за рік

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  19,34

  0

  19,34

  96,70

   

  Вид витрат

  Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

  Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

  Разом за рік (стартовий)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

  0

  0

  0

  0

   

  Вид витрат

  За рік (стартовий)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

  0

  0

  0

   

  Вид витрат

  Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

  0

  0


  Додаток 3
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
  на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва


  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Балтське відділення Подольської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області

  ________________________________________________________________________________
    (назва державного органу)  Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
  ння

  Витрати на адміні-
  стрування регулюва-
  ння* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1год. 

  24,17 

  48,34

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  4000/165,5 = 24,17грн за 1 год

   

  камеральні

  0,5 год

  12,09 

   1

  24,18

  виїзні

  4 год 

  96,68 

   1

  2

  193,36

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   16 год

  386,72 

   1

  773,44

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  0,5 год

  12,09

   1

  2

  24,18

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

   -

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  2 год 

  48,34 

   1

  96,68

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  __виклик платника, складання листа__
  ________________________________________

  2 год 

  48,34

   1

  2

  96,68

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  1256,86

  Сумарно за п'ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  6284,30


   

   


   

   

   

  Додаток 4
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


  ТЕСТ
  малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

   

  Оскільки на території Балтської об’єднаної територіальної громади немає підприємств великого, середнього та малого бізнесу, то консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "29" серпня 2016 р. по "05" вересня 2016 р.

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  Робочі зустрічі

  15

  Отримання інформації та пропозицій

  2

  круглі столи

  18

  Отримання інформації

   

   

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб'єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 140 (одиниць),  питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,6 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

   

  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

   0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

   0

  5

  Інші процедури (сплата плати за землю)

  19824

  19824

  99120

  6

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

  19824 

  Х

  99120

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  138

  138

  138

  8

  Сумарно, гривень

  2735712

  Х

  13678560

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

  0,15год. (0,03дня)х3200/240х2=

  0,80грн. 

  0,80 

   4,00

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання
  Формула:
  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

  1год.х3200/240=13,33 грн.

  13,33

  66,65

  11

  Процедури офіційного звітування
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

  1год. х

  3200/240х1=13,33 грн.

  13,33

  66,65 

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
  Формула:
  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

   1год.х3200/240=13,33грн

  13,33

  66,65

  13

  Інші процедури (уточнити)

  14

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

  40,79

  Х

  203,95

  15

  Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  138

  138

  138

  16

  Сумарно, гривень
  Формула:
  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

  5629,02

  Х

  28145,10

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Балтське відділення Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області

  (назва державного органу)


  Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
  ння

  Витрати на адміні-
  стрування регулюва-
  ння* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1год. 

  24,17 

  138 

  3335,46

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  4000/165,5 = 24,17грн за 1 год

   

  камеральні

  0,5 год

  12,09 

   1

  138 

  1668,42

  виїзні

  4 год 

  96,68 

   1

  5

  483,40

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   16 год

  386,72 

   1

  1933,60

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  0,5 год

  12,09

   1

  5

  60,45

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

   -

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  1 год 

  24,17 

   1

  120,85

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  __виклик платника, складання листа__
  ________________________________________

  1 год 

  24,17

   1

  5

  120,85

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  7723,03

  Сумарно за п'ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  38615,15


  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий)

  За п'ять років

  1

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  2735712

  13678560

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  5629,02

  28145,10

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  2741341,02

  13706705,10

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  7723,03

  38615,15

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  2749064,05

  13745320,25

  5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

  __Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад___

  На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

  Заплановане регулювання

  -

  -

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  -

  -

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  -

  -

   

         Перший заступник міського голови                                                      Е.С. Рабінович
Повернення до списку