Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 • 29 березня 2017

  Проекти регуляторних актів

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

      «____»______________ 2017 року                                                                           №___

   

  Про затвердження нормативної

  грошової оцінки земель міста Балти

            

             Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статтей 15 та 18 Закону України "Про оцінку земель", статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", Законів України «Про оренду землі» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Балти, розроблену Державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, забезпечення надходжень плати за землю та підвищення ефективності використання земель в місті Балта, Балтська міська рада Одеської області

   

  ВИРІШИЛА:

  1.      Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки   земель міста Балти, розроблену Державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

  2.      Встановити, що середня (базова) вартість 1 кв.м. земель міста Балти складає 163,60грн.

  3.      Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель міста Балти з 01 січня 2018 року.

  4.      Нормативна грошова оцінка земель міста Балти підлягає щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства.

  5.      З дати введення в дію нормативної грошової оцінки вважати таким, що втрачає чинність рішення Балтської міської ради № 1117-V від 20.05.2010 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Балта».

  6.      Відділу у Балтському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити при веденні Державного земельного кадастру практичне застосування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Балти, при видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок враховувати щорічну індексацію відповідно до вимог чинного законодавства.

  7.      З дати введення в дію нормативної грошової оцінки внести відповідні зміни до договорів оренди землі та провести згідно з чинним законодавством перерахунок орендної плати за земельні ділянки, які раніше були надані в оренду суб’єктам господарської діяльності.

  8.      Довести до відома Балтського відділення Подольської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області відомості про введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Балти.

  9.      Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

  10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з житлово-комунальних питань, містобудування, будівництва, земельних відносин та  екології.

         

  Проект рішення підготовлений відділом

  земельних відносин та внесений

  на розгляд сесії постійною

  депутатською комісією з житлово-

  комунальних питань, містобудування,

  будівництва, земельних відносин та екології

   

   

  Додаток 1
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту


  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  I. Визначення проблеми

              Відповідно до ст.18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше, ніж один раз на 5-7 років. Попередня нормативна грошова оцінка земель міста проводилась в 2010 році - на замовлення Балтської міської ради ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового центра» була розроблена нормативна грошова оцінка для міста Балти. Нормативна грошова оцінка була затверджена та введена в дію рішенням Балтської міської ради № 1117-У від 20.05.2010 року «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Балти».

              З часу розроблення попередньої нормативної грошової оцінки у м. Балта  відбулися значні зміни. Збільшилася кількість земель комерційного використання, змінилися показники ринку нерухомості. У розвиток інфраструктури міста здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, благоустрою міста тощо.

              Відповідно до пункту 271.2. статті 271 Податкового кодексу України, рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

              Враховуючи те, що завершується семирічний  термін дії нормативної грошової оцінки земель міста Балти, депутатами Балтської  міської ради було прийняте рішення від 29.01.2016 року № 86-VIІ «Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Балта». На виконання рішення ради, 25.10.2016 року між Балтською  міської ради та Державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» було укладено договір на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Балта  станом на 2016 - 2021 роки. 

  Прийняття цього регуляторного акту передбачає встановлення нової середньої (базової) вартості одного квадратного метра земель міста Балти, визначення значень зональних та локальних коефіцієнтів, які коригують середню (базову) вартість одного квадратного метра землі. Нова нормативна грошова оцінка земель буде використовуватися для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності тощо.

   

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

   

  Держава

  V

   

  Суб'єкти господарювання,

  V

   

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

   

  Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

  Для введення в дію з 01.01.2018 року нормативної грошової оцінки земель міста Балта відповідно до вимог статі 271 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

  II. Цілі державного регулювання

        Проект рішення розроблено з метою:

  -  виконання вимог чинного законодавства;

  - врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та платниками плати за землю;

  -  збільшення надходжень податку на майно в частині плати за землю до бюджету об’єднаної територіальної громади для виконання програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не затвердження нової нормативної грошової оцінки, буде використовуватися нормативна грошова оцінка, затверджена рішенням Балтською  міської  ради № 1117-У від 20.05.2010 року, що суперечить ст.18 Закону України «Про оцінку земель».

   

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Законом України "Про оцінку земель"

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує ефективність використання земель.

  Забезпечує належне фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Недоотримання додаткових надходжень плати за землю, унеможливлення направлення додаткових коштів на здійснення програм та плану соціально-економічного та культурного розвитку, порушення земельного та податкового  законодавства України.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Законом України "Про оцінку земель".

  Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

  Врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшення ефективності використання земель. Можливість наповнення бюджету громади власними надходженнями для забезпечення належного фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Зниження ефекту від реалізації програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку громади через зменшення додаткових надходжень на їх здійснення.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Законом України "Про оцінку земель".

  Врахування пропозицій фізичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшення ефективного використання земель.

  Забезпечення належного фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  0

  4

  8

  233

  245

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  0

  1,6

  3,3

  95,1

  Х

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

  Суб'єкти господарювання – платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам чинного законодавства.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Законом України "Про оцінку земель".

  Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

  Врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Можливість наповнення бюджету громади власними надходженнями для забезпечення належного фінансування програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  Відсутні

  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, гривень

  Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  593,4

  Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Закону України «Про оцінку землі» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

  467237,40

  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  2

   Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Законом України "Про оцінку земель".

  4

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Недоотримання додаткових надходжень від плати за землю, унеможливлення направлення додаткових коштів на виконання програм та Плану соціально-економічного та культурного розвитку, порушення земельного та податкового  законодавства України.

   Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та Закону України "Про оцінку земель".

   Виконання вимог Закону України "Про оцінку земель". Збільшення надходжень до бюджету громади.

  Відсутні.

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

  Х

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Х

  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

             1. Оприлюднення проекту рішення “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Балта” з метою отримання зауважень та пропозицій.

             2. Врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та платниками плати за землю, збільшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади для виконання програм та Плану соціально – економічного та культурного розвитку шляхом затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Балта з 01.01.2018 року.

  VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для суб’єктів господарювання середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

  На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

  Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

             Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею                    18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

       

         Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні статистичні показники:

  Назва показника

  планові на 2017 р.

  планові на 2018р.

  Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

  2796,3

  3232,8

  Надходження плати за землю з  фізичних осіб (тис.грн.)

  1457,1

  1800,2

  Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

  245

  245

  Кількість платників плати за землю – громадян, осіб

  2305

   

  2320

  Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акту

  Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Балтської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http:// balta-rada.gov.ua.

   

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

           Відстеження результативності акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через  два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.      

          З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, проведення відстеження буде здійснюватися статистичним методом.

          У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до бюджету громади, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту.

  Додаток 2
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

  ВИТРАТИ
  на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

  Порядковий номер

  Витрати

  За перший рік

  За п'ять років

  1

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

  0

  2

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

  116661

  583305

  3

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

  29,01

  145,05

  4

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

  19,34 

  96,70

  5

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

  6

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

  100 

  500 

  7

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

   0

  8

  Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія), гривень

  9

  РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

  116809,35

  584046,75

  10

  Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

  4

  11

  Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

  467237,40

  2336187


  Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання


  Вид витрат

  У перший рік

  Періодичні (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

  0

  0

  0  Вид витрат

  Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

  116661грн.

  583305грн.  Вид витрат

  Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

  Разом за рік

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

  29,01

  0

  29,01

  145,05


  Вид витрат

  Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

  Разом за рік

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  19,34

  0

  19,34

  96,70

  Вид витрат

  Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

  Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

  Разом за рік (стартовий)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

  0

  0

  0

  0

  Вид витрат

  За рік (стартовий)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

  100

  100

  500

  Вид витрат

  Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

  Витрати за п'ять років

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

  0

  0


  Додаток 3
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
  на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва


  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Балтське відділення Подольської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області

  ________________________________________________________________________________
    (назва державного органу)  Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
  ння

  Витрати на адміні-
  стрування регулюва-
  ння* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1год. 

  24,17 

  96,68

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  4000/165,5 = 24,17грн за 1 год

   

  камеральні

  0,5 год

  12,09 

   1

  48,34

  виїзні

  4 год 

  96,68 

   1

  4

  386,72

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   16 год

  386,72 

   1

  1546,88

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  0,5 год

  12,09

   1

  4

  48,34

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

   -

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  2 год 

  48,34 

   1

  193,36

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  __виклик платника, складання листа__
  ________________________________________

  2 год 

  48,34

   1

  4

  193,36

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  2513,68

  Сумарно за п'ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  12568,40


  Додаток 4
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту


  ТЕСТ
  малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "11" лютого 2017 р. по "20" лютого 2017 р.

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  Робочі зустрічі

  10

  Отримання інформації та пропозицій

  2

  круглі столи

  7

  Отримання інформації

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 241 (одиниць), питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,4 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

   0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

   0

  5

  Інші процедури (сплата плати за землю)

  2570,63

  2570,63

  12853,15

  6

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

  2570,63 

  Х

  12853,15

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  241

  241

  241

  8

  Сумарно, гривень

  619521,72

  Х

   3097608,60

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

  0,15год. (0,03дня)х3200/240х2=

  0,80грн. 

  0,80 

   4,00

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання
  Формула:
  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

  1год.х3200/240=13,33 грн.

  13,33

  66,65

  11

  Процедури офіційного звітування
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

  1год. х

  3200/240х1=13,33 грн.

  13,33

  66,65 

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
  Формула:
  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

   1год.х3200/240=13,33грн

  13,33

  66,65

  13

  Інші процедури (уточнити)

  14

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

  40,79

  Х

  203,95

  15

  Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  241

  241

  241

  16

  Сумарно, гривень
  Формула:
  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

  9830,39

  Х

  49151,95

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Балтське відділення Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області

  (назва державного органу)


  Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
  ння

  Витрати на адміні-
  стрування регулюва-
  ння* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1год. 

  24,17 

  241 

  5824,97

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  4000/165,5 = 24,17грн за 1 год

   

  камеральні

  0,5 год

  12,09 

   1

  241 

  2913,69

  виїзні

  4 год 

  96,68 

   1

  5

  483,40

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   16 год

  386,72 

   1

  1933,60

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  0,5 год

  12,09

   1

  5

  60,45

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

   -

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  1 год 

  24,17 

   1

  120,85

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  __виклик платника, складання листа__
  ________________________________________

  1 год 

  24,17

   1

  5

  120,85

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  11457,81

  Сумарно за п'ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  57289,02


  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий)

  За п'ять років

  1

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  619521,75

  3097608,60

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  9830,39

  49151,95

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  629352,14

  3146760,55

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  11457,81

  57289,02

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  640809,95

  3204049,57

  5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

  __Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад___

  На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

  Заплановане регулювання

  -

  -

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  -

  -

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  -

  -

   

         Перший заступник міського голови                                                      Е.С. Рабінович
Повернення до списку