Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 • 7 листопада 2016

  Проекти регуляторних актів

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

   

  «___» ______________ 2016 року                                                                               №_______

   

  Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

   

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України питання надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Балтської об’єднаної територіальної громади, Балтська міська рада Одеської області

   

  ВИРІШИЛА :

   

  1.                  Затвердити положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (додається).

   

  2.         Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області.

   

  3.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісія з житлово-комунальних питань, містобудування, будівництва, земельних відносин та  екології.

   

   

  Проект рішення підготовлений та

  внесений на розгляд сесії юридичним відділом,

  відділом земельних відносин та постійною

  депутатською комісією з житлово-

  комунальних питань, містобудування,

  будівництва, земельних відносин та екології

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток

   до рішення сесії Балтської міської ради

  Одеської області

  № _____  від «____»_________20___ року

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

  земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

  1. Загальні положення.

        1) Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (надалі - Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Указів Президента України: від 03 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»; від 02 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; від 13 вересня 2002 р. №830/2002 «Про внесення змін до статті   1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92»; від 19 серпня 2008 р. № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 «Про порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)»; постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (із змінами); Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322.

   

   2) Це Положення регулює:

  порядок надання Балтською міською радою Одеської області в межах Балтської об’єднаної територіальної громади нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

  порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди земельних часток (паїв), у разі коли попередній користувач земельної частки (паю) із заявою про її оренду не звернувся або земельні частки (паї) не перебували в користуванні суб’єктів господарювання і до прийняття Балтською міською радою Одеської області рішення про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) на ті ж самі частки (паї) надійшло дві або більше заяви про отримання їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  3) Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки власників земельних часток (паїв) – земельні ділянки після проведення зборів членів реформованого КСП щодо розподілу земельних ділянок, якщо:

  земельні частки (паї), на які громадяни, котрі мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

  земельні частки (паї), на які сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані, але власники права не розпорядилися ним належним чином (не подана заява про виділення земельної ділянки в натурі для використання одноосібно, передачі в оренду чи для сумісного обробітку, тощо);

  до нерозподілених (невитребуваних) не належать земельні ділянки у випадках, коли особа відмовилася від права на земельну частку (пай) до чи після проведення зборів по розподілу земельних ділянок. Такі земельні ділянки власників земельних часток (паїв) рішенням (розпорядженням) відповідних органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади передаються до земель запасу.

   

  2. Порядок надання Балтською міською радою Одеської області нерозподілених невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

  1) Передача в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) за договорами оренди земельних часток (паїв) здійснюється на підставі рішення сесії Балтської міської ради Одеської області.

  2) При передачі в оренду земельних земельних часток (паїв), які були запроектовані відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв) реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, передаються окремо кожною земельною ділянкою з визначенням її меж в натурі (на місцевості) на підставі відповідної технічної документації.

  3) До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) не належать земельні ділянки умовних кадастрових і фізичних гектарів, власники яких уклали договір оренди, померли, а термін договору оренди ще не закінчився. За цими договорами спадкоємці мають право на отримання  орендної плати або її грошової компенсації у встановленому порядку протягом одного року з моменту відкриття спадщини.

  В разі не оформлення (не прийняття) спадщини протягом року з моменту її відкриття, або закінчення терміну дії договору і неприйняття ними спадщини зазначені земельні частки (паї) та земельні ділянки набувають статусу не витребуваних і передаються в оренду відповідно до вимог цього Положення.

  4) Балтська міська рада Одеської області щорічно з 01 липня поточного року по 30 червня наступного року, у межах своїх повноважень, своїм рішенням визначає земельні частки (паї), як нерозподілені (невитребувані), і відповідно до своїх повноважень укладає договори оренди згідно звернень фізичних або юридичних осіб про укладення договорів оренди нерозподілених (невитребуваних)  земельних часток (паїв) строком на сім сільськогосподарських років до моменту оформлення у встановленому порядку права власності на землю власниками чи їх спадкоємцями або прийняття Балтською міською радою Одеської області в комунальну власність територіальної громади земельних ділянок, які будуть визнані відумерлою спадщиною.

  5) До рішення Балтської міської ради Одеської області про визначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), додається список власників не витребуваних земельних часток (паїв).

  Земельна ділянка, яка відповідає фізичним кадастровим гектарам нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв), право на які посвідчено сертифікатом, не може бути приєднана до земель запасу державної власності, які підлягають розподілу відповідно до Земельного кодексу, та такі, що підлягають передачі в оренду відповідно до статті 124 Земельного кодексу України шляхом проведення аукціонів.

  6) Балтська міська рада Одеської області визначає нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) і укладає з орендарем договір оренди земельної частки (паю) терміном на сім сільськогосподарських років.

  7) Орендарями земельних часток (паїв) відповідно до даного Положення можуть бути суб’єкти господарювання – юридичні особи та фізичні особи – підприємці, що не мають заборгованості із податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які мають не менше одного найманого працівника (для фізичних осіб-підприємців – з урахуванням самого підприємця) з постійним працевлаштуванням (не сезонним) на кожні 50 га землі, що використовуються таким суб’єктом господарювання і середньомісячна заробітна плата найманих працівників у такого суб’єкта господарювання повинна складати не менше 2 мінімальних заробітних плат, визначених законодавством на момент подання заяви про оренду земельної частки (паю).

  На території кожної колишньої сільської ради, до 10% визначених в якості нерозподілених (невизначених) земельних часток (паїв) на її території, можуть надаватися в оренду фізичним особам – громадянам України, що не відповідають вимогам встановленим для орендарів п. 7 розділу 2 Положення та без застосування права першочерговості визначеного в п. 8 розділу 2 Положення.

  Комісія з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі - Комісія) має право встановлювати додаткові вимоги щодо орендарів.

  8) Першочергове право оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) належить суб’єктам господарювання, що на момент подачі заяви про оренду земельної частки (паю) обробляли дані земельні частки (паї) та сплачували за них своєчасно та в повному обсязі відповідну плату.

  9) Для отримання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва суб’єкт господарювання подає на розгляд Комісії такі матеріали:

  заяву про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв);

  відомості про заявника, а саме відомості про кількість землі, що використовується суб’єктом господарювання, кількість найманих працівників, середньомісячний розмір заробітної плати найманих працівників такого суб’єкта господарювання;

  довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, якщо документи подаються представником.

  Фізичні особи, що мають намір отримати в оренду нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) подають на розгляд Комісії заяву про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв); довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших обов’язкових платежів та копію документа, що посвідчує таку фізичну особу або документа, що посвідчує повноваження її представника.

  10) Комісія має право в будь-який час перевірити орендаря земельної частки (паю) на предмет дотримання ним умов оренди визначених в договорі, а також щодо дотримання вимог до орендарів зазначених в п. 7 розділу 2 Положення.

  У разі недотримання орендарем умов договору оренди земельних часток (паїв), а також вимог до орендарів зазначених в п. 7 розділу 2 Положення, Балтська міська рада Одеської області має право в односторонньому порядку розірвати договір оренди земельної частки (паю), про що обов’язково зазначається в договорі оренди земельної частки (паю).

  11) Балтська міська рада Одеської області при укладенні договору оренди в умовах про строк, обумовлює можливість припинення договору оренди земельної частки (паю) тільки після закінчення сільськогосподарського року (збору врожаю).

  12) Орендна плата за користування такою часткою надходить до бюджету Балтської міської ради Одеської області і не підлягає поверненню.

  13) При передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) слід враховувати, що:

  виділення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) проводиться відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

  договір оренди повинен відповідати вимогам Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17.01.2000 № 5, зареєстрованим у Мін'юсті України від 23.02.2000 за № 101/4322;

  державна реєстрація договорів оренди проводиться в Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 119;

  реєстрація договорів оренди  проводиться безоплатно Балтською міською радою Одеської області;

  договір оренди реєструється в Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних ділянок часток (паїв);

  датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги;

  у разі внесення змін до договору або його поновленні, договір оренди підлягає безкоштовній перереєстрації.

  14) При укладенні договорів оренди земельних часток (паїв) плата за їх оренду визначається за згодою сторін, але не менше 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Балтська міська рада Одеської області в межах повноважень проводить відповідну роботу щодо поступового  збільшення розміру орендної  плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

  15) У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною часткою (паєм) і при цьому всі умови укладеного договору ним були виконані та він продовжує відповідати вимогам до орендарів викладених в даному Положенні,  він має право в місячний термін до закінчення договору оренди на його поновлення  на той же термін. При цьому він звертається із заявою (клопотанням) про поновлення договору.

  Поновлення договору здійснюється після прийняття рішення сесії Балтської міської ради Одеської області шляхом укладення додаткової угоди, яка підлягає реєстрації у встановленому порядку.

  16) Передача орендарями орендованих ними нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в суборенду забороняється.

   

  3. Порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди в разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  1) У разі, коли попередній користувач земельної частки (паю) із заявою про її оренду не звернувся або земельні частки (паї) не перебували в користуванні суб’єктів господарювання і до прийняття Балтською міською радою Одеської області рішення про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) на ті ж самі частки (паї) надійшло дві або більше заяви на отримання їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Балтською міською радою Одеської області оголошується конкурс на право укладення договору оренди таких земельних часток (паїв).

  2) Оголошення про конкурс публікується на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

  інформація про об'єкт оренди (назва, місцезнаходження);

  умови конкурсу;

  дата, час і місце проведення конкурсу;

  кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі;

  іншу інформацію.

  3) Умовами конкурсу є:

  розмір орендної плати;

  ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

  інші визначені Комісією умови.

  4) Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд Комісії такі матеріали:

  заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву відповідно до умов конкурсу (інші документи, що вже подавались не надаються);

  відомості про учасника конкурсу, а саме відомості про кількість землі, що використовується суб’єктом господарювання, кількість найманих працівників, середньомісячний розмір заробітної плати найманих працівників такого суб’єкта господарювання;

  довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, якщо документи подаються представником.

  5) Комісія допускає до участі в конкурсі осіб, що відповідають вимогам даного Положення. Перелік осіб, що допускаються до участі в конкурсі публікується на офіційному сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet не пізніше ніж за три дні до проведення Конкурсу.

  6) Конкурс проводиться в формі аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

  Стартовим розміром орендної плати є 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Крок збільшення стартового розміру орендної плати складає 0,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки ріллі за місцезнаходженням земельної частки (паю).

  Переможцем конкурсу визнається учасник, що запропонував найвищу ціну.

  Конкурс проводиться за наявності двох або більше учасників. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і Комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди з єдиним заявником.

  Після закінчення конкурсу у формі аукціону конкурсною комісією складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників, їх пропозиції та переможець конкурсу.

  Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і переможцем конкурсу та залишається в Балтській міській раді Одеської області.

  7) За результатами конкурсу Балтська міська рада Одеської області повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує інформацію про переможця конкурсу на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області в мережі Internet.

  Балтська міська рада Одеської області за результатами конкурсу та на підставі відповідного рішення міської ради укладає з переможцем конкурсу договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу.

  В процесі виконання договору оренди розмір орендної плати не може зменшуватися.

  Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються в судовому порядку.

   

  4. Комісія з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  1) До складу комісії з надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва входять представники Балтської міської ради Одеської області, органів державної виконавчої влади та представники громадськості.

  Комісія утворюється в кількості 9 осіб. Склад комісії затверджується рішенням Балтської міської ради Одеської області на термін повноважень ради. До складу комісії включаються:

  3 посадові особи Балтської міської ради Одеської області (із них 1 староста села на території колишньої сільської ради якого надається в оренду нерозподілена (невитребувана) земельна частка (пай);

  2 представники громадськості (із них 1 представник організації сільгоспвиробників);

  2 представники сільського комітету села на території колишньої сільської ради якого надається в оренду нерозподілена (невитребувана) земельна частка (пай);

  1 представник від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою);

  1 представник від відповідного територіального відділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (за згодою).

   Члени комісії не мають права приймати участь у розгляді власних заяв та заяв своїх близьких родичів і членів сім’ї.

  Основними завданнями та функціями комісії є:

  виявлення земельних часток (паїв) та подання на розгляд сесії Балтської міської ради Одеської області клопотання, для включення їх до складу нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв);

  визначення відповідності суб’єкта господарювання вимогам, що пред’являються до орендарів даним Положенням;

  розгляд заяв щодо надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) та надання клопотання про прийняття Балтською міською радою Одеської області рішення щодо передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв);

  визначення умов та терміну проведення конкурсу;

  проведення конкурсу;

  визначення переможця конкурсу;

  складання протоколів про результати проведення конкурсу;

  перевірка орендарів земельної частки (паю) на предмет дотримання умов оренди визначених в договорі, а також щодо дотримання вимог до орендарів зазначених в п. 7 розділу 2 Положення.

  Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до компетентних органів.

  Комісія набуває повноважень після набрання чинності рішенням Балтської міської ради Одеської області про її створення та затвердження її персонального складу. Склад Комісії затверджується на весь період повноважень ради відповідного скликання.

  Зміни до складу Комісії вносяться рішенням Балтської міської ради Одеської області.

  Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа посадових осіб Балтської міської ради Одеської області. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

  Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів комісії розділилися порівну.

  У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

  Відповідальні працівники Балтської міської ради Одеської області, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції, що містяться в документах, наданих учасниками конкурсу (до визначення переможця).

  Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 членів від її загального складу.

   

  Секретар Балтської міської ради

  Одеської області                                                                                             Т.Л. Матлашевська
Повернення до списку