Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

І.Визначення проблеми

            На даний час законодавством України не врегульоване питання надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Причинами виникнення проблеми є відсутність законодавчого закріплення питання та механізмів надання в оренду зазначених земельних ділянок, наявність звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання в оренду даної категорії земель.

Крім того, власники таких земельних масивів, колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) ліквідовані, а подальше дорозпаювання є досить проблематичним та не врегульоване законодавчо.

Важливість проблеми для Балтської об’єднаної територіальної громади полягає в тому, що на території громади знаходиться близько 4 тис. га даної категорії земель. У випадку надання в оренду цих земельних ділянок бюджет громади додатково може отримати більше 3 млн.грн. плати за землю.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з відсутністю законного механізму надання в оренду зазначеної категорії земельних ділянок.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для введення в дію з 01.01.2017 року положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, необхідно провести регуляторну процедуру.

ІІ.Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з метою:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та сільськогосподарськими товаровиробниками;

- збільшення надходжень до доходної частини місцевого бюджету.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

Забезпечує належне фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

152

152

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні.

Відсутні.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції суб’єктів господарювання, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

У разі прийняття рішення, суб'єкти господарювання – платники податків будуть сплачувати плату за землю у вигляді орендної плати на підставі регуляторного акта, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

      

У зв’язку з відсутністю на території Балтської об’єднаної територіальної громади суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва вплив регуляторного акту на сферу інтересів даної категорії суб’єктів відсутній, також відсутні розрахунки сумарних витрат для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом та чинним законодавством України» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

 Проблема продовжить існувати, оскільки залишиться неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також, як наслідок, відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні.

Неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

 Проблема продовжить існувати, оскільки залишиться неможливість надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також, як наслідок, відсутність можливості фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

 Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективність використання земельних ділянок.

Дозволяє наповнювати бюджет громади власними надходженнями та забезпечує належне фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Суб'єкти господарювання – платники податків будуть сплачувати плату за землю у вигляді орендної плати на підставі регуляторного акта, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Проблема продовжить існувати, унеможливлюючи надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, які бажають здійснювати діяльність з ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фінансування програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади

Х 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з чинним законодавством України

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Х

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення “Про затвердження положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з метою отримання зауважень та пропозицій.

           2. Врегулювання правовідносин між Балтською міською радою та сільськогосподарськими товаровиробниками, збільшення надходжень до міського бюджету для виконання програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади за рахунок додатково надходження податків до бюджету розвитку громади.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У зв’язку з відсутністю на території Балтської об’єднаної територіальної громади суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснювався. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

планові на 2016 р.

планові на 2017 р.

Надходження орендної плати з юридичних осіб (тис.грн.)

6693,3

7760,2

Надходження орендної плати з фізичних осіб (тис.грн.)

3906,6

4945,7

Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Балтської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://balta-rada.gov.ua.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

        Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, проведення відстеження буде здійснюватись статистичним методом.

        У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.


Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Оскільки на території Балтської об’єднаної територіальної громади немає підприємств великого, середнього та малого бізнесу, то консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "29" серпня 2016 р. по "05" вересня 2016 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації та пропозицій

2

круглі столи

1

Отримання інформації

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 152 (одиниць),

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (сплата плати за землю)

22370,00

22370,00

111850,00

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

152 

152 

152 

8

Сумарно, гривень

3400240,00 

Х

 17001200,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1,5год.*2563/240*2=32,04 грн. 

32,04 

 160,20

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

50год.*2563/240=533,96 грн.

533,96 

2669,80

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(3год. +0,5год.+5хв+0,5год.)*

2563/240=43,57 грн.

43,57

217,85 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 1год.*2563/240=10,68грн

10,68

53,40 

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

620,25

Х

3101,25 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

152

152

152

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

94278,00

Х

471390,00

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Балтське відділення Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області

(назва державного органу)


Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год. 

15,00 

152

2280,00

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

3500/240 =15,00 грн за 1год.

камеральні

1 год. 

15,00 

 1

152

2280,00

виїзні

8 год. 

120,00 

 1

10

1 200,00

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 40 год.

600,00 

 1

10

6 000,00

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1 год. 

15,00 

 1

10

150,00

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

8 год. 

120,00 

 1

2

240,00

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа

8 год. 

120,00

 1

10

1 200,00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

13350,00

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

66750,00


4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3400240,00

17001200,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

94278,00

471390,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

3494518,00

17472590,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

13350,00

66750,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3507868,00

17539340,00

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

__Адміністративне навантаження регулювання здійснюватиметься лише на суб’єктів малого (мікро) підприємництва, у зв’язку з відсутністю суб’єктів великого та середнього підприємництва, тому вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між вказаними суб’єктами не пропонується. Крім того, періодичність надання звітів, поріг за розміром суб’єкта чи розміром його річного обороту тощо встановлені Податковим кодексом та чинним законодавством України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

     На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

3507868,00

17539340,00

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

3507868,00

17539340,00

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

Міський голова                                                                                          С.С. Мазур