Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення та положення

 • Рішення та положення

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

  09 грудня 2016 року                                                                                        № 374-VII

  Про затвердження Програми модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету Балтської ОТГ

           Відповідно до  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 Указу Президента України від 05.12.2002 № 1133/2002 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування», з метою поліпшення якості виконання функцій, покладених на органи місцевого самоврядування через підвищення ефективності та прозорості управління бюджетним фінансовим ресурсом, прискорення процесів його розподілу та використання, Балтська міська рада Одеської області  

  ВИРІШИЛА: 

  1.      Затвердити Програму модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади (далі - Програма), що додається.

   

  2.    Фінансовому управлінню Балтської міської ради  при формуванні змін та доповнень до бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади врахувати потребу Управління Державної казначейської служби України у Балтському  районі  Одеської області в асигнуваннях для реалізації заходів Програми.

   

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.    

   

   

  Міський голова                                                                                             С.С. Мазур


  Паспорт Програми модернізації системи управління фінансовими

  ресурсами бюджету Балтської ОТГ

   

   

  1.

  Ініціатор розроблення програми

  Управління Державної казначейської служби України у Балтському  районі Одеської області

  2.

  Розробник програми

  Управління Державної казначейської служби України у Балтському  районі Одеської області

  3.

  Співрозробники програми (у разі наявності)

  -

  4.

  Відповідальний виконавець програми

  Управління Державної казначейської служби України у Балтському  районі Одеської області

  5.

  Учасники програми

  Управління Державної казначейської служби України у Балтському районі Одеської області, Балтська міська рада

  6.

  Термін реалізації програми

  2016 рік

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  Бюджет Балтської об’єднаної територіальної громади

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2016_ роки,  всього, грн.

  46000

   

  у тому числі:

   

  8.1.

  коштів міського бюджету

  46000

  8.2.

  коштів інших джерел

  0

   

   

   

   

   


                 

     Додаток

  до  рішення  сесії Балтської міської ради

  від «09» грудня 2016  р.

  № 374-VI

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  модернізації системи управління фінансовими ресурсами

  бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

                                                 

  Балта


   

  1. Загальні положення.

  Програма модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (далі – Програма) створена у відповідності до ст.85 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7 Указу Президента України від 05.12.2002 року №1133/2002 „Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування”, наказу міністерств економіки та з питань Європейської інтеграції України від 08.05.2003 року №114 „Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм”, наказу Державної казначейської служби України від 01.02.2016року за №31 „Про затвердження Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів”.

    Актуальність програми:

   Метою діяльності державної влади є створення і забезпечення підвищення добробуту населення, встановлення демократичних та ринкових умов існування. Бюджет є основним інструментом за допомогою якого можна досягти поставленої мети. Завдяки бюджету виконуються державні програми з розвитку та успішного функціонування галузей економіки, поліпшення матеріального становища населення, підтримка соціально – економічного розвитку На основі оцінок розвитку і реформування фінансової системи в нашій країні можна сформулювати пріоритетні завдання фінансової політики:

  -   удосконалення міжбюджетних відношень та посилення координації фінансових та податкових органів;

  -   збільшення доходної бази бюджетів за рахунок підвищення рівня збору податків, удосконалення методики і повноти стягнення податків;

  -   спрямування коштів на реалізацію соціальної політики та забезпечення своєчасного фінансування на всіх рівнях бюджетів соціально захищених статей;

  Державна казначейська служби України та її територіальні органи (далі –  Державне казначейство)  -  є головним фінансовим агентом, що має забезпечити ефективне і оперативне управління коштами бюджетів, це є фінансова структура з відлагодженим механізмом виконання  бюджетів. Законодавча база, що регламентує діяльність Казначейства, відображає його інституціональний характер і особливості функціонування. А також  закріплює специфіку роботи Казначейства, наголошує на його відмінності від інших органів виконавчої влади, яка полягає у поєднанні функцій органу виконавчої влади та системного банку та виступає підставою для подальшого розвитку, вдосконалення його діяльності.

  Актуальність програми полягає в тому, що підвищення ефективності бюджету як дійового інструменту регулювання соціально – економічних процесів на території Балтської об’єднаної територіальної громади, потребує нових підходів до покращення  функціонально – організаційної системи виконання бюджетів, яка б забезпечувала ефективне управління ресурсами місцевих  бюджетів, транспарентність фінансових операцій.

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Суть основної діяльності системи органів Державного казначейства полягає в казначейському обслуговуванні державного та місцевих бюджетів шляхом обліку надходжень до бюджету і проведення видатків відповідного бюджету через оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи розпорядникам бюджетних коштів. Органи Державного казначейства України здійснюють свою діяльність переважно через надання казначейських послуг, які є безоплатними для місцевих бюджетів,розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Відповідно для Державного бюджету України, який фінансує діяльність органів Державного казначейства вони є частково платними. Стратегія розвитку державного органу виконавчої влади, яким є  Державне казначейство України, має відповідати завжди його меті й політичній та економічній ситуації в нашій країні. Тому подальший розвиток системи Державного казначейства у країні треба пов’язувати із удосконаленням наявних механізмів у таких напрямкам, як: виконання заходів щодо впровадження програмно – цільового методу виконання місцевих бюджетів, забезпечення обслуговування місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад , подальше впровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів Державного казначейства , створення системи електронної звітності клієнтами Державного казначейства , інтеграція системи електронного документообігу Державного казначейства із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади.

  На сьогоднішній день можна стверджувати, що запровадження казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів сприяло зміцненню дисципліни у фінансовій сфері. Фінансові органи, органи місцевого самоврядування в ході співробітництва з органами казначейства отримують достовірні форми звітів з виконання  місцевих бюджетів, що значно спрощує процедуру перевірки фінансових документів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, тому у них залишається достатньо часу для проведення глибокого аналізу з метою ефективного планування та управління наявними фінансовими ресурсами. Аналіз наявної в країні фінансової системи свідчить про недостатні оперативність обліку за надходженням і витратами бюджетних коштів, контроль за їх цільовим призначенням, тривалістю проходження виділених коштів до кінцевого споживача, слабкий взаємозв’язок між органами місцевого самоврядування в процесі виконання бюджетів різних рівнів. Саме інформаційний комплекс казначейських органів у поєднанні з банківською системою здатний не тільки функціонально забезпечити виконання місцевими органами самоврядування  бюджетів всіх рівнів, але й призначений організовувати ефективну взаємодію місцевих органів самоврядування різних рівнів і відомчої залежності, а також банківської та податкової систем.

  Тому актуальною проблемою є удосконалення системи взаємодії між Державним казначейством та органами місцевого самоврядування шляхом підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня головних бухгалтерів бюджетних установ, запровадження системи дистанційного обслуговування,  організація відокремленого пункту реєстрації електронних ключів на базі Управління Державної казначейської служби України у Балтському районі Одеської області (далі – Управління).

  3.      Визначення мети Програми

  Метою Програми є поліпшення якості виконання функцій, покладених на органи місцевого самоврядування Балтської об’єднаної територіальної громади, шляхом підвищення ефективності та прозорості управління бюджетним фінансовим ресурсом, прискорення процесів його розподілу та використання, спрощення та оптимізації взаємодії учасників бюджетного процесу: органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та Управління.

  4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

  обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

  Враховуючи те, що на ефективність та оперативність управління бюджетним фінансовим ресурсом безпосередньо впливають рівень підготовленості кадрового потенціалу, стан автоматизації бюджетного процесу та процедур розподілу і використання бюджетного фінансового ресурсу, досягнення Мети Програми потребує комплексного підходу до поліпшення факторів, що впливають на виконання видаткової частини бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади, покращення обліку надходжень доходів усіх видів надходжень бюджету.

  Так, сучасна система управління бюджетним фінансовим ресурсом характеризується динамічними змінами у нормативно-правовій базі, а також автоматизацією бюджетного процесу та застосування новітніх комп’ютерних технологій. Зазначене вимагає від працівників бухгалтерських служб - учасників бюджетного процесу постійної роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня та оперативного реагування на зазначені зміни, наявності технічних можливостей по використанню сучасних технологій.

  У напрямку автоматизації процесів управління бюджетним фінансовим ресурсом необхідно відмітити, що в системі виконання бюджетів відбувається модернізація у частині максимального використання новітніх технологій. Так, в органах казначейства запроваджується система дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство» із використанням надійних засобів електронного цифрового підпису, сформованих органами Казначейства,  та сучасних Інтернет –технологій.  Система дистанційного обслуговування „Клієнт казначейства – Казначейство” побудована за класичним принципом Інтернет – банкінгу, надає можливість клієнту володіти інформацією в режимі реального часу про стан рахунків у Казначействі та здійснювати операції, не покидаючи власного офісу. Впровадження в установах місцевого самоврядування такої системи дозволить відмовитися від потоку вхідних та вихідних паперових документів, якими обмінюється клієнт та Казначейство, прискорить обробку інформації, зменшить кількість технічних помилок в документах, надасть можливість швидкого та ефективного реагування на стан виконання доходної та видаткової складової бюджетів.

   Поряд з цим, з метою підвищення прозорості бюджетної системи запроваджується робота єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Зазначені новації вимагають забезпечення учасників бюджетної системи сучасною комп’ютерною технікою, створення швидкісних та резервних каналів зв’язку та розподілу навантаження по інформаційним потокам, облаштування робочих місць з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації. Так, при виконанні Закону України „Про відкритість використання публічних коштів” при оприлюдненні інформації про видатки організації, оприлюдненні звіту, використання коштів на відрядження на сайті „Є –Дата” передбачено використання цифрового підпису, сформованого пунктами реєстрації ключів органів Казначейства .

  Для виконання вищезазначених завдань є  надзвичайно актуальним відкриття відокремленого пункту реєстрації ключів на базі Управління.

  Виконання заходів Програми дозволить створити умови для істотного підвищення ефективності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування з управління бюджетним фінансовим ресурсом, прискорення процесів його розподілу та використання.

  Дія Програми розрахована на  2016 рік та може бути змінена в залежності від реального фінансування заходів Програми.

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади  і уточнюється під час складання проекту бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік у межах наявного фінансового ресурсу з урахуванням дотримання вимог ст. 85 Бюджетного Кодексу України. Кошти на реалізацію заходів програми виділяються в бюджеті Балтської об’єднаної територіальної громади окремим рядком. Орієнтований обсяг бюджетних призначень бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік становить 46000 грн.

  Ресурсне забезпечення Програми наведені у додатку 1.

  5. Напрями діяльності та заходи Програми

  Завдання та заходи з виконання Програми є комплексом мір, спрямованих на поліпшення факторів, що впливають на процес управління бюджетним фінансовим ресурсом, та сприятиме досягненню мети Програми.

  Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2.

  6. Очікувані результати та ефективність Програми

  Виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме:

       -           створенню належної організаційної та матеріально-технічної бази для функціонування Управління;

  -    можливості клієнтам Державної казначейської служби України у Балтському районі керувати своїми рахунками, не виходячи з кабінету;

       -  забезпеченню  розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Балтському районі якісним  та своєчасним казначейським обслуговуванням;

  -                   підвищенню кваліфікаційного рівня фахівців бухгалтерських служб розпорядників та одержувачів коштів бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади та їх оволодіння новітніми програмними комплексами;

  -                   забезпеченню прозорості використання бюджетних коштів органами місцевими самоврядування Балтської об’єднаної територіальної громади;

  -                   створенню умов для автоматизації та прискорення процесів управління бюджетним фінансовим ресурсом бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади;

  -                   впровадження системи дистанційного обслуговування  через ПТК «Клієнт-Казначейства – Казначейство»;

       -     можливість генерації електронних ключів (підписів)  в Управлінні.

  7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Відповідальним виконавцем Програми є Управління.

  Виконання організаційних заходів щодо проведення консультаційно – навчальних тренінгів здійснюється спільно з фінансовим управлінням Балтської міської ради. Відповідальний виконавець Програми до 01 лютого 2017 року готує та подає до Балтської  міської ради Одеської області узагальнену інформацію про стан виконання заходів Програми.

              Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія Балтської міської ради Одеської області з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку


  Додаток 1

  до Програми

   

   

   

  Ресурсне забезпечення Програми модернізації системи управління фінансовими ресурсами бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

  Етапи виконання Програми

  Усього витрат на виконання Програми

  ( грн.)

  1 етап

  Усього тис. грн., у тому числі

  46000

  - бюджет Балтської об’єднаної територіальної громади

  46000

     Додаток 2

  до Програми

   

  Напрями діяльності та заходи

  Програми модернізації системи управління фінансовими ресурсами

  бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

             

  № з/п

  Назва напрямку діяльності

   ( пріоритетні завдання)

   

  Перелік заходів програми

   

  Строк виконання заходу

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

  Очікуваний результат

  Разом

  2016

   

  1.

  Проведення діяльності по впровадженню системи дистанційного обслуговування  через ПТК «Клієнт-Казначейства  Казначейство»;

   

  Проведення консультаційно-навчальних тренінгів щодо оволодіння засобами програмного забезпечення з казначейського обслуговування місцевих бюджетів (ППЗ «ІОС Казначейство», ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство»).

  2016

  УДКСУ у Балтському районі Одеської області

  не потребує фінансування

  -

  -

  -

  -

     Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців бухгалтерських служб розпорядників та одержувачів бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади та їх оволодіння новітніми програмними комплексами, впровадження системи дистанційного обслуговування  через ПТК «Клієнт-Казначейства – Казначейство»;

   

  2.

  Запровадження автоматизації та прискорення процесів управління бюджетним фінансовим ресурсом бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

  Здійснення організаційно-технічних заходів для забезпечення  спеціалізованих навчань з оволодіння новітніми комп’ютерними технологіями  у сфері управління бюджетними фінансами, організація відокремленого пункту реєстрації ключів

  2016

  УДКСУ у Балтському районі Одеської області

  кошти  бюджету Балтської ОТГ

  46000

  Створення умов для автоматизації та прискорення процесів управління бюджетним фінансовим ресурсом бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади;

    Можливість генерації електронних ключів (підписів)  в Управлінні Державної казначейської служби України у Балтському районі Одеської області для розпорядників коштів бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  3.

  Забезпечення впровадження системи дистанційного обслуговування  через ПТК «Клієнт-Казначейства – Казначейство»;

   

  Проведення заходів з популяризації системи дистанційного обслуговування через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство»

  2016

   УДКСУ у Балтському районі Одеської області

  не потребує фінансування

  -

  -

  -

  -

  -             Підключення до системи дистанційного обслуговування через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» найбільшої кількості розпорядників (одержувачів) коштів бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  Усього за програмою:

   

  46000

   

   

   

   

  Кошторис витрат на виконання

  Програми модернізації системи управління фінансовими ресурсами

  бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади

   

   

  № з/п

  КПК

  КЕКВ

  Найменування

  Сума, тис.грн.

  1

  3504010

  3110

  Придбання комп’ютерної техніки

  36,4

  2

  3504010

  2210

  Придбання  блоків безперебійного живлення

  9,6

  Всього по кошторису:

  46,0

                         

  КФК 250344  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

  УДКСУ у Балтському районі

  Код 37343087

  МФО 820172

  р/р 3125266608061

   
Повернення до списку