Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ  № 103 – VІІ   від  03.03.2016 року

  Про внесення доповнення до рішення Балтської

  міської ради Одеської області № 95-VII від 29.01.2016р.

  «Про затвердження Програми розвитку фізичної

  культури та спорту Балтської об’єднаної

  територіальної громади на 2016-2017 роки»

                        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Балтська  міська  рада  Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  1.Внести доповнення до рішення Балтської міської ради Одеської області № 95-VII від 29.01.2016р. «Про затвердження Програми  розвитку фізичної  культури та спорту Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки» (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,  засобів масової інформації.

  В.о. міського  голови                                                                     Т.Л.Матлашевська

  Додаток до рішення

  від «03» березня 2016 р.

  № 103 - VII

   

   

  Програма

  розвитку фізичної культури і спорту

   Балтської об’єднаної

  територіальної громади

  на 2016-2017 роки

   

  ВІД ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ - ДО АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ

   

  І. Загальні положення

  Програма розвитку фізичної культури і спорту Балтської територіальної громади на 2016-2017 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. №3808-ХІІ

   

  ІІ. Визначення проблеми та обґрунтування необхідності

   

  Україна займає 150 місце серед 223 країн світу за показником середньої тривалості життя, мешканці якої живуть на 10 років менше ніж у Євросоюзі  та багатьох країнах СНД.

  За даними Держстату України, кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий - до 60 років. Порівняно з 2014 роком кількість осіб, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, у 2015 році збільшилася на 40 відсотків. Балтський район не є винятком у цьому переліку негативних проявів.

  Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують у підростаючого покоління ревматичні хвороби, захворювання серця, судинні захворювання, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо. У зв’язку з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів.

  Здоров'я – найбільша цінність, надана людині. Людина не може бути цілком здоровою, не ведучи здорового способу життя, тобто образу життя, що сприяє збереженню та розвитку здоров'я окремої людини й суспільства загалом. Фактори  збереження здоров'я – це компоненти здорового життя, в якості основи довголіття. На жаль Україна переживає демографічну кризу, яка зумовлюється зменшенням чисельності населення, зниженням тривалості життя, падінням народжуваності і міграційними процесами.

  Так, у 2008 році кількість населення в Балтському районі складала 44597 людей, а на 01 грудня  2014 року кількість населення Балтського району складає 42227 людей.

  На 1 грудня 2013 року в Балтському районі народилось 390 дітей, а померло 752 людини.

   У 2014 році народилось 483 дитини померло 835 осіб.

  У 2015 станом на 01.11.2015р. народилось 394 дитини, померло 643.

  Основні причини  виникнення   проблем у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

  - невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення;

  - несформованність сталих традицій та мотивацій, низький рівень просвіти населення щодо ведення здорового способу життя, відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров'я і продовження тривалості життя засобами фізичної культури та спорту;

  - обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальної поведінки у молоді, нераціональне та незбалансоване харчування;

  - загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

  - слабка фізична підготовка призовної молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

  - невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту,

  - відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити попит населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

  За таких умов пріоритетним напрямом регіональної гуманітарної політики має  стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, адже світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я.

   

  ІІІ. Визначення мети Програми

  Головною  мета – створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку №2.

   

  V. Напрями діяльності та заходи Програми

  Основними завданнями та заходами територіальної програми є:

  – створення координаційної ради, колегіального органу, в який входитимуть  представники різних спортивних напрямків, для належного розвитку спортивної галузі в громаді

  ü     Дошкільне фізичне виховання дітей.

  -         від 0 до 3-х років – сімейна політика: заохочення та підтримка батьків до занять їхніх дітей спортом, активні ігри без додаткових спортивних правил;

  -         від 3-х до 6-ти років – експериментальні програми в дитячих садочках, заняття, спрямовані на розвиток гнучкості; проведення малої спартакіади серед дитячих садочків, формування правильного сприйняття фізичної культури;

  -         введення у кожному дошкільному навчальному закладів інструктора з фізичного виховання з метою професійного підходу до фізичного розвитку дитини.

  ü     Гармонійний розвиток дітей шкільного віку.

  -         пропаганда рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя; 

  -         проведення у початкових класах  уроків фізичної культури профільними вчителями;

  -         заохочення дітей до занять спортом шляхом надання їм права вибору;

  -         впровадження передових форм співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькою спортивною школою з метою відбору найбільш обдарованих дітей.

  -         поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи.

  ü     Створення умов для належної співпраці із навчальними закладами громади.

  -         активне залучення вихованців навчальних закладів до спортивно-масових заходів громади;

  -          оновлення матеріально-технічної бази закладів та поступове забезпечення спортивним інвентарем.

  ü     Сприяння належному функціонуванню дитячо-юнацької спортивної школи.

  -         підвищення ефективної роботи дитячо-юнацької спортивної школи з підготовки резерву збірних команд району;

   

  ü     Розвиток масового спорту.

  -         створення спортивного активу, в який входитимуть  представники різних напрямків спорту, для належного розвитку галузі в громаді;

  -         сприяння розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості; запровадження проведення змагань сільських територіальних громад з подальшою участю у районних та обласних іграх серед територіальних громад;

  -         взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури та спорту;

  -         удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури та спорту;

  -         сприяння проведенню фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів зі спорту інвалідів;

  -         проведення кубків та чемпіонатів громади з олімпійських та не олімпійських видів спорту, комплексних змагань серед  ветеранів спорту, участі збірних команд в обласних змаганнях.

  ü     Удосконалення системи інформування населення.

  -         популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я жителів громади за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в засобах масової інформації;

  -         систематичне висвітлення у засобах масової інформації про результати проведення спортивно-масових заходів;

  -         запровадження показу телепередач за участі профільних тренерів та медичних працівників, з метою інформованості населення про користь заняття певним видом спорту.

                         Перелік завдань і заходів щодо реалізації Програми викладені у додатку №3.

   

  VІ. Очікувані результати та ефективність Програми

  Виконання Програми дасть можливість:

  -         збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді;

  -         збільшити загальну чисельність населення, залученої до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

  -         збільшити загальну кількість школярів, що відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу;

  -         забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

  -         поліпшити результати виступів спортсменів територіальної громади у змаганнях обласного та вищого рівнів;

  -         підвищити рівень авторитету територіальної громади у спортивному співтоваристві (обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів) .

  VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   

  Відповідальним виконавцем Програми є Балтська міська рада в особі відділу освіти райдержадміністрації та сектора сім’ї, молоді та спорту міської ради, які щорічно звітують перед Балтською міською радою про виконання Програми.

  Координація за ходом виконання Програми покладається на сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради.

  Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

  Контроль за виконанням Програми здійснює Балтська міська рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює профільна депутатська комісія.

  Додаток 1

  ПАСПОРТ

  (загальна характеристика  програми)

   

  Програма розвитку фізичної культури і спорту  Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2016-2017 рр.
  (назва програми)

   

  1.

  Ініціатор розроблення програми 

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради

  2.

  Розробник програми 

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту  міської ради

  3.

  Співрозробники програми ( у разі наявності)

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

  4.

  Відповідальний виконавець програми 

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради

  5.

  Учасники програми 

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

  6.

  Термін реалізації програми 

   

  2016-2017 роки

  6.1.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

   

  -

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

   

  місцевий

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

   

  270,0

   

  у тому числі: 

   

   

  8.1.

  коштів місцевого бюджету

   

  270,0

  8.2

  коштів інших джерел

   

  -

   

   

  Додаток 2

  Ресурсне забезпечення  Програми

   

  Програма розвитку фізичної культури і спорту Балтської  об’єднаної територіальної громади

   на 2016 - 2017 рр.
  (назва програми)

   

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн.

  Роки виконання програми

  Усього витрат на виконання програми (тис. грн)

  2016 рік

   

  2017 рік

   

  Усього 

   

   

   

  державний бюджет

  122,0

  148,0

  270,0

  місцевий бюджет, у тому числі:

   

   

   

  - обласний бюджет 

   

  - районний бюджет 

   

   

   

  - бюджети сіл, міста Балта

   122,0

  148,0

  270,0

  кошти не бюджетних джерел 

                                                        Додаток 3

  Напрями діяльності та заходи Програми


  з/п

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів програми

  Строк виконання заходу

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

  Очікуваний результат

  Всього

  2016 рік

   

  2017 рік

  1

  Фізкультурно-оздоровча робота

   

  1.1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчі заходи за участю дошкільних, шкільних навчальних закладів та мешканців територіальної громади

   

  2016-2017 роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти  міської ради,

   

  Міський бюджет

  14,0

  6,0

  8,0

  Популяризація здорового способу життя. Заохочення дітей та молоді до занять фізичною культурою. Збільшення обсягу рухової активності дітей та молоді.

  Інші джерела

  -

  -

  -

  2

  Розвиток олімпійського, паралімпійського,

  та неолімпійського

  спорту

   

   

  2.1 Забезпечення участі спортсменів району в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

  2016-2017 роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти  міської ради

   

  Міський бюджет

  90,0

  40,0

  50,0

  Максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання молоді в дусі олімпізму.

  Популяризація здорового способу життя.

  Інші джерела

  -

  -

  -

  2.2. . Проведення  комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів територіальної громади, юнацьких і молодіжних ігор, сільських спортивних ігор, змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

  2016-2017 роки

  Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; села територіальної громади (за згодою)

  Міський бюджет

  -

  -

  -

  Інші джерела

   

  -

  -

  3

  Масовий

  спорт

  серед

  населення

  3.1. Проведення щорічних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на території громади за участю всіх соціальних груп населення

  2016-2017 роки

  Відділ освіти міської ради, сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради;

   

  Міський бюджет

  33,0

  15,0

  18,0

   

  Популяризація здорового способу життя. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом. Інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями в суспільство. Розвиток нових видів спорту та вдосконалення наявних. Підвищення іміджу об’єднаної територіальної громади на обласному рівні

  Підтримка ветеранського спорту

  Інші джерела

   

  -

   

  -

   

   

   

  3.2. Участь збірних команд району в обласних змаганнях та в спартакіаді державних службовців та депутатів всіх рівнів

  2016-2017 роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради

   

  Міський бюджет

  55,0

  25,0

  30,0

  Інші джерела

  -

  -

  -

   

   

   

  3.3 Проведення кожного року багатоступеневих (село-громада-область) сільських спортивних ігор та змагань. за звання «Краще спортивне село» та участь у обласних іграх.

  2016-2017

  роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради, села територіальної громади (за згодою)

  Міський бюджет

  34,0

  16,0

  18,0

  Інші джерела

  -

  -

  -

  Міський бюджет

  22,0

  10,0

  12,0

  3.4. Проведення міжнародного спортивного фестивалю для людей з обмеженими фізичними можливостями «Балтське літо»

  2016-2017

  роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради, районний фізкультурно- спортивний    центр інвалідів  «Фенікс»

  (за згодою)

  Інші джерела

  -

  -

  -

   

   

  3.5. Участь в спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах ветеранів спортивного руху, проведення

  спортивних змагань серед  ветеранів спорту

  2016-2017 роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту  міської ради

   

  Міський бюджет

  22,0

  10,0

  12,0

  Інші джерела

  -

  -

   

  -

   

  4

  Інформаційно-пропагандистське забезпечення

   

  Висвітлення спортивних подій з пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху

  2016-2017 роки

  Сектор сім’ї, молоді та спорту. Відділ розвитку громадського суспільства міської ради

  Міський бюджет

  -

  -

   

  -

   

  Пропагування здорового способу життя, заохочення населення до занять фізичною культурою та спортом.

  Інші джерела

  -

  -

   

  -

   

  Всього:

  Міський бюджет

  270,0

  122,0

  148,0

   

  Інші джерела

  -

  -

   

  -

   

  Разом за Програмою

   

  270,0

  122,0

  148,0

   

   

   
Повернення до списку