Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

                                   БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКА   ОБЛАСТЬ

                                                                          РІШЕННЯ

   


  № 100 - VIІ  від  03.03.2016 року

  Про затвердження  цільової програми «Здоров’я»

  Балтської об’єднаної  територіальної громади

  на 2016-2017 роки

              На підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської  комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації, Балтська  міська рада  Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  1.      Затвердити цільову програму «Здоров’я» Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки (далі Програма), що додається.

  2.      Фінансовому управлінню (Паламарчук Л.В.) щорічно при формуванні міського бюджету на відповідні роки передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою, виходячи з наявного ресурсу.

  3.      Відділу охорони здоров’я (Чорний С.І.) щорічно за результатами року звітувати про виконання передбачених заходів.

  1.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

   

               В.о. міського голови                                                      Т.Л.Матлашевська

  Додаток

  до рішення міської ради

     від  03  березня  2016 року №  100 - VII

   

  Цільова програма «Здоров‘я» 

  Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2016-2017 роки   

   

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

              Демографічна ситуація в м. Балта та населених пунктах що ввійшли в територіальну об’єднану громаду із року в рік погіршується. Незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням населення.

              На фоні несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, цукрового  діабету  та інших хвороб. Викликає занепокоєння збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки тощо. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнокуріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім, серед осіб молодого віку.

  Погіршення стану здоров’я населення району зумовлене насамперед комплексом соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення, не відповідаючою викликам та потребам населення медичною допомогою. Відтак «доступність медичної допомоги», в широкому розумінні цього терміну, значно впливає на забезпечення повноти та якості медичної допомоги, дозволяючи вплинути на стан здоров’я в своєму секторі чинників, що формують стан здоров’я населення.

   

  2. Визначення мети Програми

              Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.

   

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

              Основними шляхами щодо розв’язання проблем у поліпшенні стану здоров’я населення громади необхідно визначити:

  -                    удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, забезпечення якості, доступності та ефективності її надання;

  -                    впровадження сучасних методів управління у практику охорони здоров’я;

  -                    підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

  -                    максимальне спрямування зусиль на первинну профілактику захворювань;

              Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, загального та спеціального фонду міського бюджету. Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів бюджетів, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання. До виконання заходів Програми можуть залучатись позабюджетні джерела фінансування.

              Кошти на реалізацію Програми, що передбачаються бюджетом, виділяються окремим рядком.

              Виконання Програми здійснюватиметься протягом 2016-2017 років в межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

             Ресурсне забезпечення цільової програми «Здоров’я» Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки викладено у додатках 2 та 3 до Програми.

   

  4. Напрями діяльності та заходи Програми

  4.1«До якості медичної допомоги через доступність»

  4.1.1. «Іміджева» доступність.

  4.1.1.1 Розробка та затвердження графіків роботи сімейного лікаря (кабінету) в кожному окремому медичному закладі відповідно особливостей території для забезпечення максимального зменшення черг та очікувань пацієнтів.

  4.1.1.2. Забезпечення реального дотримання графіку роботи та наявності медичних працівників в визначений час на робочих місцях.

  4.1.1.3 Розміщення максимальної кількості інформації на стендах, в електронному вигляді.

  4.1.1.4.  Створення сприятливих умов для пацієнтів при звернені до медичного закладу (відновлення іміджу медичного працівника)

  4.1.2. «Територіальна» доступність

  4.1.2.1. Розміщення кабінетів прийому лікарів сімейної практики Балтської АЗПСМ в одному приміщенні за адресою м. Балта вул.. Ломоносова 26

  4.1.3. «Ресурсна» доступність

  4.1.3.1. Звернення в вищі навчальні заклади з клопотаннями про направлення молодих спеціалістів для покриття дефіциту лікарів загальної практики.

  4.1.3.2. Виділення коштів для оплати проживання направленим молодим спеціалістам.

  4.1.3.3. Виділення коштів для оплати проїзду медпрацівників в випадку доїзду до робочого місця за межами населеного пункту.

  4.1.3.4. Придбання автомобіля для обслуговування викликів в Балтській АЗПСМ.

  4.1.3.5. Організація консультативного центру в Балтській АЗПСМ, організація розширеного телефонного зв’язку.

  4.1.3.6. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації роботи медичної інформаційної системи.

   

  4.2. Якість інфраструктури та життєзабезпечення закладів охорони здоров’я

  4.2.1. Якість інфраструктури

  4.2.1.1. Капітальний ремонт двох приміщень Гольмянської АЗПСМ.

  4.2.1.2. Капітальний ремонт даху і перекриття Білинської АЗПСМ.

  4.2.1.3. Реконструкція внутрішнього туалету Балтської АЗПСМ за адресою м. Балта вул. Ломоносова 26.

  4.2.1.4. Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення Обжильської АЗПСМ.

  4.2.2. Енергозбереження

  4.2.2.1. Утеплення, капітальний ремонт фасаду та даху Балтської АЗПСМ за адресою м. Балта вул. Ломоносова 26.

  4.2.2.2. Заміна вікон в Балтській АЗПСМ за адресою м. Балта вул.. Ломоносова 26.

  4.2.1.3. Ремонт теплоізоляції горищного приміщення Балтської АЗПСМ.

  4.2.2.4. Придбання котла на альтернативному паливі.

  4.2.3. Безпека закладів

  4.2.3.1. Придбання протипожежного оснащення для Балтської та сільських АЗПСМ.

   4.2.3.2. Придбання протипожежного оснащення для ФАПів та ФП.  

   

  4.3. Дооснащення закладів охорони здоров’я громади.

  4.3.1. Здійснити поетапне забезпечення закладів ПМСД, згідно типових табелів оснащення, необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою тощо.

   

  4.4. Соціальні стандарти та профілактична медицина

  4.4.1. Виділення коштів для перерахування в міжрайонну Любашівську лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції та гепатиту за обстеження крові на ВІЛ – інфекцію та гепатити вагітним громади.

  4.4.2. Виділення коштів для перерахування районному УПСЗН на забезпечення зубним протезуванням УБД та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни.

  4.4.3. Виділення коштів для перерахування районному УПСЗН на забезпечення індивідуальних програм реабілітації.

  4.4.4. Виділення коштів для придбання хімічних реактивів та витратних матеріалів для лабораторного обстеження за направленнями сімейних лікарів в лабораторії КУ «Балтська ЦРЛ».

  4.4.5. Виділення коштів на придбання ФГ-плівки  для виявлення осіб, хворих на туберкульоз, методом профілактичної флюорографії.

  4.4.6. Виділення коштів на придбання гемаконів для забезпечення препаратами крові вагітних.

  4.4.7. Придбання БЦЖ та туберкуліну для  вакцинування та здійснення туберкулінодіагностики.

  4.4.8. Забезпечення медичних закладів одноразовим інструментарієм.

  4.4.9 Забезпечення амбулаторій ЗПСМ глюкометрами  та витратними матеріалами для діагностики та надання допомоги ендокринологічним хворим.

  4.4.10. Забезпечення медичних закладів громади одноразовими наборами для проведення щорічних профілактичних оглядів жінок з обов'язковим цитологічним дослідженням.

  4.4.11. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів холодильниками для зберігання імунобіологічних препаратів.

  4.4.12.  Моніторинг здоров’я населення, оцінка та визначення реальної потреби в медичних кадрах, лікарських спеціальностях та гарантованому обсязі безоплатної медичної допомоги жителям громади.

  4.4.13. Забезпечення регламенту(порядок і механізм) взаємодії закладів медичної допомоги різних рівнів, наступності в наданні та одержанні амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної, первинної і спеціалізованої допомоги.

  4.4.14. Оптимізація  порядку госпіталізації в стаціонарні заклади різних рівнів рівнів допомоги.

  4.4.15. З метою розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги на селі, враховуючи особливості розселення сільського населення, забезпечення при амбулаторіях розвертання достатньої кількості ліжок для денного перебування хворих.

  4.4.16. Активна  орієнтація населення на здоровий спосіб життя, залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом для збереження здоров’я та активного довголіття.

  4.4.17.  Проведення роботи щодо гігієнічного виховання населення з використанням засобів масової інформації, які сприятимуть формуванню ідеології здорового способу життя, в тому числі духовного, психічного і фізичного.

  4.4.18. Сприяння в приближені реалізації медикаментів та лікарських засобів до жителів в сільській місцевості.

  4.4.19. Сприяти відновленню роботи лікарняної каси, як елементу страхової медицини.

   

  5. Очікувані результати та ефективність Програми

  За результатами виконання Програми передбачається:

  - забезпечення якості, доступності та ефективності первинної медико-санітарної допомоги

  -  підвищення рівня диспансеризації населення;

  - значне підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів КУ «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги».

   

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Відповідальним виконавцем Програми є Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради та КУ "Балтський центр ПМСД", які щорічно звітують  перед Балтською  міською радою про результати виконання Програми.

  Координація та поточний контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації, яка щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає голові міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин.

  Після закінчення установленого строку виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд районної ради разом із пояснювальною запискою.

   

  Додаток 1 до Програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                

  ПАСПОРТ

  цільової програми «Здоров’я» Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2016-2017 роки

  1

  Ініціатор розроблення Програми

  Балтська міська рада

  2

  Розробник Програми

  Відділ охорони здоров’я

  Балтської міської ради

  4

  Відповідальний виконавець Програми

  КУ"Балтський центр ПМСД"

  5

  Учасники Програми

  КУ"Балтський центр ПМСД"

  6

  Термін реалізації Програми

  2016-2017 роки

  7

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет

  Обласний бюджет

  8

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

  (тис. грн).

   

  Заступник міського голови                                                 В.А. Желіховський

      

  Додаток 3 до Програми

  Пріоритетні напрями діяльності та заходи

  цільової програми «Здоров’я» Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

  № п/п

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів програми

  Строк виконання заходу, роки

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

  Очікуваний результат

  4

  4.1.2. «Територіальна доступність»

  В.т.ч.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 50,0

  2016 р. – 50,0

  2017 р. – 0,0

  4.1.2.1. Розміщення кабінетів прийому лікарів сімейної практики Балтської АЗПСМ в одному приміщенні за адресою м. Балта вул.. Ломоносова 26

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 50,0

  2016 р. – 50,0

  2017 р. – 0,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.1.3.

  «Ресурсна

  доступність»

  В.т.ч.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 935,0

  2016 р. – 625,0

  2017 р. – 310,0

  4.1.3.2. Виділення коштів для оплати проживання направленим молодим спеціалістам.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 435,0

  2016 р. – 145,0

  2017 р. – 290,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.1.3.3. Виділення коштів для оплати проїзду медпрацівників в випадку доїзду до робочого місця за межами населеного пункту.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 35,0

  2016 р. – 15,0

  2017 р. – 20,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.1.1.4. Придбання автомобіля для обслуговування викликів в Балтській АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 150,0

  2016 р. – 150,0

  2017 р. – 0,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.1.3.5. Організація консультативного центру в Балтській АЗПСМ (т.н. Call-центру зі спільною роботою реєстратора та досвідченого медичного працівника), організація розширеного телефонний зв’язок.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 45,0

  2016 р. – 45,0

  2017 р. – 0,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.1.3.6. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації роботи медичної інформаційної системи

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 270,0

  2016 р. – 270,0

  2017 р. – 0,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.2.1. Якість інфраструктури

  В.т.ч.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  4.2.1.1. Капітальний ремонт двох приміщень Гольмянської АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.2.1.2. Капітальний ремонт даху і перекриття Білинської АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.2.1.3. Реконструкція внутрішнього туалету Балтської АЗПСМ за адресою м. Балта вул. Ломоносова 26.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.2.1.4. Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення Обжильської АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.2.2. Енергозбереження

  В.т.ч.

  2016-2017

  Міська рада

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Обласний

  Міський

  бюджет

  Раціональне використання бюджетних коштів.

  4.2.2.1. Утеплення, капітальний ремонт фасаду та даху Балтської АЗПСМ за адресою м. Балта вул. Ломоносова 26.

  2016-2017

  Міська рада

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Обласний

  бюджет

  Раціональне використання бюджетних коштів.

  4.2.2.2. Заміна вікон в Балтській АЗПСМ за адресою м. Балта вул.. Ломоносова 26.

  2016-2017

  Міська рада

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Обласний

  бюджет

  Раціональне використання бюджетних коштів.

  4.2.1.3. Ремонт теплоізоляції горищного приміщення Балтської АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Раціональне використання бюджетних коштів.

  4.2.2.4. Придбання та монтаж котла на альтернативному паливі.

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 160,0

  2016 р. – 160,0

  2017 р. – 0,0

  Раціональне використання бюджетних коштів.

  4.2.3. Безпека закладів

  В.т.ч.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 295,0

  2016 р. – 150,0

  2017 р. – 145,0

  Забезпечення безпеки медичних закладів.

  4.2.3.1. Придбання протипожежного оснащення для Балтської та сільських АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього –16,0

  2016 р. – 11,0

  2017 р. – 5,0

  Забезпечення безпеки медичних закладів.

  4.2.3.2. Придбання протипожежного оснащення для ФАПів та ФП.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 279,0

  2016 р. – 139,0

  2017 р. – 140,0

  Забезпечення безпеки медичних закладів.

  4.3. Дооснащення закладів охорони здоров’я громади.

  4.3.1. Здійснити поетапне забезпечення закладів ПМСД, згідно типових табелів оснащення, необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою тощо.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 1000,0

  2016 р. – 0,0

  2017 р. – 0,0

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.3.1.1. Балтська АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.3.1.2. Білинська АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.3.1.3. Гольмянська АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.3.1.4. Обжильська АЗПСМ.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.3.1.5.ФАПи та ФП.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Забезпечення доступності, повноти та якості медичної допомоги.

  4.4. Соціальні стандарти та профілактична медицина

  4.4.1. Виділення коштів для перерахування в міжрайонну  Любашівську лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції та гепатиту за обстеження крові на ВІЛ – інфекцію та гепатити донорів та вагітних

  2016-2017

  Міська рада

  Міський

  бюджет

  Всього – 40,0

  2016 р. –  20,0

  2017 р. –  20,0

  Забезпечення необхідних умов діагностики ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, проведення профілактичних заходів .

  4.4.2. Виділення коштів для перерахування районному УПСЗН на забезпечення зубним протезуванням УБД та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни

  2016-2017

  Міська рада

  Міський

  бюджет

  Всього – 240,0

  2016 р. –  120,0

  2017 р. –  120,0

  Забезпечення зубним протезуванням УБД та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни.

  4.4.3. Виділення коштів для перерахування районному УПСЗН на забезпечення індивідуальних програм реабілітації.

  2016-2017

  Міська рада

  Міський

  бюджет

  Всього – 130,0

  2016 р. –  70,0

  2017 р. –  70,0

  Забезпечення виробами медичного призначення (памперсами)  інвалідів  згідно індивідуальних програм реабілітації.

  4.4.4. Виділення коштів для придбання хімічних реактивів та витратних матеріалів для лабораторного обстеження за направленнями сімейних лікарів в лабораторії КУ «Балтська ЦРЛ»

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 200,0

  2016 р. –  90,0

  2017 р. –  110,0

  Забезпечення необхідних умов діагностики та лікування захворювань, дотримання стандартів обстеження при направлені на стаціонарне лікування.

  4.4.5. Виділення коштів на придбання ФГ-плівки  для виявлення осіб, хворих на туберкульоз, методом профілактичної флюорографії.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 60,0

  2016 р. –  30,0

  2017 р. –  30,0

  Покращення виявлення  хворих на  туберкульоз та онкологічні захворювань.

  4.4.6. Виділення коштів на придбання гемаконів для забезпечення препаратами крові вагітних.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 130,0

  2016 р. –  65,0

  2017 р. –  65,0

  Забезпечення якості та безпечності проведення пологів.

  4.4.7. Придбання БЦЖ та туберкуліну для  вакцинування та здійснення туберкулінодіагностики.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 400,0

  2016р. -200,0

  2017р. – 200,0

  Профілактика туберкульозу серед дитячого населення

  4.4.8. Забезпечення медичних закладів одноразовим інструментарієм.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 30,0

  2016 р. –  15,0

  2017 р. –  15,0

  Профілактика інфекційних захворювань при наданні медичної допомоги.

  4.4.9. Забезпечення амбулаторій ЗПСМ глюкометрами  та витратними матеріалами для діагностики та надання допомоги ендокринологічним хворим.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Діагностика та надання допомоги ендокринологічним хворим при зверненні в АЗПСМ.

  4.4.10. Забезпечення медичних закладів громади одноразовими наборами для проведення щорічних профілактичних оглядів жінок з обов'язковим цитологічним дослідженням.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань у жінок.

  4.4.11. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів холодильниками для зберігання імунобіологічних препаратів.

  2016-2017

  Відділ охорони здоров’я, КУ «Балтський центр ПМСД»

  Міський

  бюджет

  Всього – 60,0

  2016 р. –  42,0

  2017 р. –  18,0

  Дотримання «холодового ланцюга» на етапах зберігання та їх транспортування імунобіологічних препаратів.

   

  Заступник міського голови                                        В.А. Желіховський
Повернення до списку