Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

 • РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

  Україна

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ______________________РІШЕННЯ_____________________

  Одеська обл., 66100, м. Балта, вул. Котовського, 193, код ОКПО 04056954,  тел.: (048-66) 2-26-32

   

      № 70-УІІ   від  29.01. 2016  року

   

  Про  затвердження Положень

  про відділи та сектори Балтської

  міської ради Одеської області

   

   

               З метою належної організації роботи виконавчих органів Балтської міської ради Одеської області, відповідно наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012  № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», частини третьої статті 56 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», керуючись  ст.26,  п.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Балтська міська рада Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової  звітності (бухгалтерську службу) Балтської міської ради Одеської області (додаток 1).

  Затвердити Положення про сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської

  міської ради Одеської області (додаток 2).

  Затвердити Положення про відділ  організаційної та кадрової роботи Балтської  міської ради Одеської області  (додаток 3).

  Затвердити Положення про  відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради Одеської області (додаток 4).

  Затвердити Положення про  загальний  відділ  Балтської міської ради Одеської області (додаток 5).

  Затвердити Положення про  відділ комунального майна Балтської міської ради Одеської області (додаток 6).

  Затвердити Положення про  юридичний відділ  Балтської міської ради Одеської області (додаток 7).

  Затвердити Положення про  відділ економіки та інвестицій  Балтської міської ради Одеської області (додаток 8).

  Затвердити Положення про  відділ інформаційно-технічного забезпечення Балтської міської ради Одеської області (додаток 9).

  Затвердити Положення про  земельний відділ   Балтської міської ради Одеської області (додаток 10).

  Затвердити Положення про  відділ житлово-комунального господарства та благоустрою  Балтської міської ради Одеської області (додаток 11).

  Контроль за виконанням рішенням покласти на  постійну депутатську комісію з 

    питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я  та соціального захисту населення,освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.   

   

                                               

   

   

           МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                    С.С.МАЗУР

   

   

  Додаток № 2

  рішенням сесії Балтської

  міської ради Одеської області

  № 70-УІІ від  29.01.2016 року  

   

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  Про сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської міської ради

   

  1.Загальні положення

  1.1 Сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської міської ради (далі-Сектор) є структурним підрозділом міської ради, утвореним відповідно до розпорядження голови міської ради.

   

  1.2 Сектор підпорядкований голові міської ради, підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

   

  1.3 Сектор у своїй діяльності керується Конституцією  України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Балтської міської ради, рішеннями міської ради, і виконавчого комітету, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України,  розпорядженнями голови міської ради та голови обласної державної адміністрації, іншими нормативними актами а також цим положенням.

  1.4 Працівники Сектору є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

  1.5 Сектор не є юридичною особою

   

  2.Мета Сектору

   

  2.1 Метою Сектору є створення умов для забезпечення соціального та правового захисту сім’ї та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння розвитку особистості, творчої самореалізації молоді, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних місцевих і державних програм

   

  3. Основні завдання, функції та права

   

  3.1 Для досягнення мети Сектор вирішує наступні завдання:

  3.1.1. Здійснює  реалізацію державної політики Балтської міської ради в сферах сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту

  3.1.2  Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;

  3.1.3 Сприяє соціальному становленню та розвитку сімей та молоді, їх патріотичному вихованню, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, формування здорового способу життя;

  3.1.4 Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту , здорового способу життя та співпрацю з громадськими , відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створення передумов для заняття фізичною культурою і спортом населення.

  3.1.5 Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізичною культурою та спортом максимально широкого кола населення 

  3.1.6 Організовує  і проводить дитячі, молодіжні та сімейні фестивалі, конкурси, виставки, змагання, масові  фізкультурно-спортивні, культурно-просвітницькі і оздоровчі заходи, забезпечує пропаганду здорового способу життя, бере участь у проведенні олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді .

  3.1.7  Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей , забезпечення соціального і правового захисту сімей.

  3.1.8 Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя в молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

  3.2.При здійснення повноважень Сектор зобов’язаний:

  3.2.1 Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті міської ради

  3.2.2 Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи

  3.2.3 Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства

   3.3 Відповідно до покладених на нього завдань Сектор реалізує наступні функції:

  3.3.1 Взаємодіє з місцевими осередками дитячих , молодіжних організацій , асоціацій, спілок , об’єднань згідно з укладеними договорами. Співпрацює з міжнародними організаціями, фондами їх представництвами з питань поліпшення становища сімей, дітей та молоді

   3.3.2 Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи дитячих, молодіжних організацій, молодіжних, студентських , сімейних клубів, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи

   3.3.3 Сприяє нагородженню грамотами, дипломами переможців конкурсів, лауреатів фестивалів, працівників галузі, громадські організації і громадян за вагомий особистий внесок у розвиток дитячого, молодіжного і жіночого руху, реалізацію сімейної та молодіжної політики.

   3.3.4 Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу індивідуально та через засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

  3.3.5    Веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури та спорту , реєстру

  3.3.6  Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, перспективним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури та спорту, премій Кабінету міністрів, грантів Президента України обдарованій молоді ;

  3.3.7 Формує та затверджує календарні плани фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів області ;

   3.3.8 Проводить заходи, передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту

  3.3.9  Комплектує склад збірних команд району за видами  спорту і забезпечує організацію підготовки  та участі спортсменів у змаганнях обласного та районного рівня ;

  3.3.10 Організовує роботу з підготовки спортивного резерву, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі ;

  3.3.11 Сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності

  3.3.12 Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, організації оздоровлення, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

    3.3.13 Сприяє пошуку і підтримці талановитих та обдарованих дітей , їхній участі в обласних, національних  фестивалях, поданні пропозицій щодо призначення їм стипендії голови районної , обласної державних адміністрацій;

  3.3.14 Готує пропозиції до проектів державних, цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища молоді та розвитку спорту, заохочення материнства, формування відповідального батьківства, пропаганди здорового способу життя, патріотичного виховання дітей і молоді, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

  3.3.15 Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів , з питань що належать до компетенції Сектору

  3.3.16  Готує і подає аналітичну звітність з питань, що належать до його компетенції

  3.3.17 Оприлюднює інформацію про свою діяльність

  3.3.18 Систематично веде облік документів, що перебувають у володінні Сектору

  3.3.19 Розробляє проекти розпоряджень голови міської ради

  3.3.20 Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань

   3.4 Сектор має право:

   3.4.1 Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів іншіх структурних підрозділів міської ради, органів державної влади, установ і організацій, а також об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками);

  3.4.2 Одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  3.4.3Скликати наради, конференції, «круглі столи» і семінари з питань, що належать до його компетенції;

  3.4.4 Сектор у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для проведення послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  4.Структура Сектору

  4.1.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  сектору визначає голова міської ради у межах виділених асигнувань

  4.2.Посадові обов’язки працівників Сектору визначаються посадовими інструкціями, затвердженими заступником голови міської ради

  4.3 У Секторі для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні  органи, персональний склад та положення про які затверджує голова міської ради

   5.Керівництво Сектору

  5.1 Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою міської ради

  5.2.Завідуючий сектору:

  5.2.1 Здійснює керівництво діяльністю Сектору,

  5.2.2 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни

  5.2.3 Визначає ступінь відповідальності працівників Сектору;

  5.2.4Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства

  6.Фінансування діяльності Сектору

  6.1.Сектор фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділені на його утримання

  6.2. Джерелами фінансування Сектору є:

  кошти міського бюджету;

  інші кошти, передані Сектору згідно з чинним законодавством.

  7.Заключні положення

   7.1. Ліквідація і реорганізація Сектору здійснюється за рішенням сесії  міської ради у встановленому законом порядку.

   

  Додаток №11

   до рішення сесії

  Балтської міської ради

  Одеської області

  № 70- УІІ  від 29.01.2016 року

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  Про відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Балтської міської ради Одеської області

  І. Загальні положення

   

  1.1 Відділ  житлово-комунального господарства та благоустрою Балтської міської ради Одеської області (далі − Відділ) є структурним підрозділом Балтської міської ради Одеської області та входить до складу її виконавчих органів. Відділ утворюється рішенням Балтської міської ради Одеської області.

                  Відділ у своєї діяльності безпосередньо підпорядковується Балтському міському голові, заступнику відповідно до розподілу обов`язків та виконавчому комітету Балтської міської ради Одеської області, є підзвітним і підконтрольним Балтській міській раді Одеської області.

   1.2 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Балтської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Балтської міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

  1.3. Відділу здійснює координацію роботи підприємств житлово-комунального господарства, контроль за належним станом, ремонтом і розвитком об`єктів комунального господарства, що знаходяться в комунальній власності об`єднаної територіальної громади, а також інших форм власності у межах своєї компептенції.

   1.4 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з Державними органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

  1.5.  Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками.

   

  1.6.  На посади начальника та спеціалістів Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом. Усі працівники Відділу приймаються і звільняються з посад міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

   

  1.7. Положення про відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Балтської міської ради Одеської області, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням міської ради.

   

  1.8. Посадові інструкції спеціалістів відділу житлово-комунального господарства та благоустрою готує начальник Відділу та затверджує міський голова.

   

  1.9. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

  1.10. Відділ не є юридичною особою.

  ІІ. Завдання та функції Відділу

  2.1. Основними завданнями відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури є:

  2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою на території Балтської об`єднаної територіальної громади.

  2.1.2. Забезпечення організації якісного обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, надання відповідних послуг.

  2.1.3. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та соціального розвитку Балтської об`єднаної територіальної громади, місцевих програм.

  2.1.4. Підготовка інформаційних матеріалів, проектів розпоряджень та рішень для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради в межах компетенції Відділу.

  2.1.5. Організація та забезпечення виконання місццевих, регіональних, загальнодержавних програм у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

  2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою.        

   

  2.2. Функції Відділу:

  2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету Балтської об`єднаної територіальної громади.

  2.2.2. Координує роботу, пов'язану з наданням населенню Балтської об`єднаної територіальної громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності.

  2.2.3. Здійснює в межах  своєї  компетенції  контроль  за  станом експлуатації  та утримання житлово-комунального господарства.

  2.2.4. Бере участь у розробленні та виконанні державних, регіональних, міських програм у сфері надання житлово-комунальних послуг та благоустрою.

  2.2.5. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою Балтської об`єднаної територіальної громади, поводження з побутовими відходами.

  2.2.6. Розробляє та бере участь у розробленні  проектів рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень міського голови та нормативно-правових актів, головними розробниками яких є  інші структурні підрозділи виконавчого комітету.

  2.2.7. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

  2.2.8. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

  2.2.9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

  2.2.10. Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення та утримання місць видалення відходів.

  2.2.11. Надає пропозиції щодо розробки схеми санітарного очищення міста.

  2.2.12. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою відповідно до законодавства України.

   2.3. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання службової таємниці, з питань, які належать до його компетенції.

   ІІІ. Права Відділу

  3.1 Відділ має право:

  1) здійснювати контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами і організаціями законодавства з житлово-комунальних питань та благоустрою;

  2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

  3) інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

  4) залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

  5) брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

  6) скликати наради та проводити семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

   

  IV. Структура та керівництво Відділом

   

  4.1 Відділ складається з п`яти штатних одиниць: начальника, чотирьох головних спеціалістів. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

   

  Працівники Відділу приймаються на посаду на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з посади міським головою.

   

  4.2. На посаду начальника Відділу  призначається громадянин України, який має вищу освiту відповідного напряму за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування або за фахом на керiвних посадах в iнших сферах не менш як три роки.

   

  4.3. На посаду головного спецiалiста Відділу призначається громадянин України, з вищою освiтою відповідного напряму за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або за фахом в iнших сферах не менш як один рік.

   

  4.4    Начальник Відділу:

  1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

  2) розподіляє службові обов’язки працівників відділу згідно даного положення та вимог чинного законодавства України,  розробляє посадові інструкції працівників відділу, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

  3) забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови;

  4)  приймає участь у сесіях міської ради;

  5)  надає консультації депутатам міської ради, працівникам відділів, секторів та управлінням виконкому з питань, що належать до його компетенції;

  6) візує проекти  рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів ради з питань, що належать до компетенції Відділу та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;

  7) розробляє положення про Відділ;  

  8) бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються компетенції Відділу;

  9)  вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

  10) інформує Балтську об`єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

  11) організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників Відділу;

  12) забезпечує трудову дисципліну у відділі, протипожежну безпеку та збереження майна відділу;

  13) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог  чинного законодавства України.

   

  4.5.  У разі перебування начальника відділу у відпустці, тривалому відрядженні або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один із працівників відділу.

   

  4.6.  Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.

   

  V. Взаємодія працівників Відділу з виконавчими органами міської ради

   

  5.1   Працівники Відділу взаємодіють у своїй роботі з працівниками інших виконачих органів Балтської міської ради Одеської області.

                   

  VІ. Відповідальність працівників відділу

   

  6.1  Працівники Відділу несуть відповідальність за належне, своєчасне та якісне виконання покладених на Відділ даним положенням повноважень, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між працівниками Відділу начальником та закріплюються у посадових інструкціях.

   

  6.2  За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

   

  VІI. Прикінцеві положення

   

  7.1.  Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

  7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

  7.3. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

   

   

  Секретар міської ради                                                                       Т.Л. Матлашевська

   

   

  Додаток №8

  до рішення сесії

  Балтської міської ради

  Одеської області

  № 70-УІІ від 29.01.2016 року

   

  Положення про відділ економіки та інвестицій

  Балтської міської ради Одеської області

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ економіки та інвестицій Балтської міської ради (далі – Відділ) є одним із структурних підрозділів міської ради та входить до складу її виконавчих органів. 
  1.2. Відділ економіки та інвестицій у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні, "Про службу в органах місцевого самоврядування", “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Господарським, Податковим та Цивільним кодексами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями сесії міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

  1.3. Відділ  економіки та інвестицій підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

  1.4. Положення про відділ економіки та інвестицій затверджується рішенням міської ради.

  2. Завдання та функції відділу економіки та інвестицій

   

  2.1. Основними завданнями відділу економіки та інвестицій є:

  2.1.1. виконання власних та делегованих повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, планування та аналізу, в галузі цін та тарифів, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури міста та громади, підприємництва;

  2.1.2. реалізація економічної політики на території міста та громади;

  2.1.3. сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств усіх форм власності;

  2.1.4. реалізація програм розвитку і підтримки  підприємництва, сприяння розвитку підприємництва на міському рівні, надання консультативної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;

  2.1.5. участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів;

  2.1.6. сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста та громади, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

  2.1.7. сприяння реалізації державної політики у сфері державних закупівель.

  2.2. Відділ економіки та інвестицій відповідно до покладених на нього завдань:

  2.2.1. виконує роботи з планування, прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку міста та громади;

  2.2.2. приймає участь у розробленні проектів державних, галузевих та регіональних програм;

  2.2.3. сприяє забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста та громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

  2.2.4. збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку промисловості в місті та громаді;

  2.2.5. аналізує обґрунтованість поданих на затвердження виконавчим комітетом міської ради тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги;

  2.2.6. готує на підставі матеріалів, наданих підприємствами, установами, організаціями, висновки щодо відповідності розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги вимогам порядків формування тарифів на відповідний вид послуг згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від  ____   № ;

  2.2.7. надає листи-погодження на списання майна комунальними підприємствами;

  2.2.8. здійснює розгляд та погодження фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, контроль за їх виконанням;

  2.2.9. проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

  2.2.10. здійснює контроль за використанням прибутків підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

  2.2.11. організовує та проводить перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності з метою отримання достовірної інформації про фінансовий стан об’єктів перевірки, ефективність використання ними коштів та майна;

  2.2.12. формує базу цін та аналізує закупівельні ціни на продукти харчування, товари, роботи та послуги, які придбаваються комунальними підприємствами, установами, організаціями;

  2.2.13. надає консультації тендерним комітетам виконавчих органів міської ради, керівникам комунальних підприємств з питань організації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

  2.2.14. здійснює аналіз стану і перспектив розвитку малого підприємництва, надає пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо прийняття відповідних рішень, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій розвитку підприємництва, готує пропозиції щодо усунення перешкод розвитку малого та середнього бізнесу на місцевому та державному рівні;

  2.2.15. сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, створенню рівноправних умов для всіх форм підприємницької діяльності на території міста, наданню консультаційної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;

  2.2.16. бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, сприяє розвитку на відповідній території конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури.

  2.2.17. сприяє діяльності консультативно-дорадчих органів в сфері підприємництва;

  2.2.18. надає пропозиції щодо відзначення та нагородження щорічно лідерів економічного зростання серед суб’єктів малого підприємництва;

  2.2.19. надає консультативну та інформаційну допомогу суб’єктам підприємництва з питань здійснення операцій з металобрухтом на території міста. Готує акти обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів і спеціалізованих металургійних переробних підприємств на відповідність вимогам Закону України “Про металобрухт ”;

  2.2.20. здійснює організаційне забезпечення реалізації державної регуляторної політики, залучає громадськість до обговорення проектів регуляторних актів, приймає пропозиції та зауваження, формує реєстр регуляторних актів, проводить роботи по відстеженню результативності прийнятих регуляторних актів, співпрацює з розробниками регуляторних актів та надає допомогу у написанні звітів про відстеження;

  2.2.21. розміщує на офіційному веб-сайті міської ради проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження прийнятих регуляторних актів;

  2.2.22. готує пропозиції, практичні рекомендації міському голові щодо розроблення інвестиційних програм та їх реалізації на території міста та громади;

  2.2.23. надає пропозиції щодо доцільності прийняття інвестиційних пропозицій;

  2.2.24. інформує комунальні підприємства, управління та відділи міської ради щодо оголошених інвестиційних проектів та грантових конкурсів, надає методичні та практичні рекомендації щодо написання інвестиційних та грантових проектів;

  2.2.25. надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів на економічний розвиток міста та громади шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

  2.2.25. готує та оприлюднює  інвестиційні пропозиції та програми розвитку інвестиційної діяльності міста та громади;

  2.2.26. розробляє презентаційні матеріали, презентації інвестиційних проектів, оприлюднює їх через засоби масової інформації;

  2.2.27. Забезпечує супровід інвестиційних проектів по об’єктах різних форм власності, які реалізуються на території міста як на етапі запуску проекту, так і на всіх етапах його подальшої реалізації;

  2.2.28. надає консультаційну та методичну допомогу суб’єктам інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності міста;

  2.2.29. надає на відповідні запити інформацію зацікавленим суб’єктам, незалежно від форм власності, фізичним особам з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, та ділові пропозиції іноземних фірм по співробітництву;

  2.2.30. приймає участь у розробці проектів енергетичних програм розвитку міста, а також в межах покладених завдань та функцій, контролює їх реалізацію, надає пріоритетні напрямки розвитку енергетики та енергозбереження;

  2.2.31. збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста;

  2.2.32. надає пропозиції щодо вирішення питань інвестиційної політики в енергетиці та енергозбереженні;

  2.2.33. затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності;

  2.2.34. здійснює розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу.

  2.2.35. виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

  2.3. Покладення на відділ економіки та інвестицій обов'язкiв, що не належать або виходять за межi його компетенцiї, не допускається.

  3. Права відділу економіки та інвестицій

   

  3.1. Відділ економіки та інвестицій має право:

  3.1.1. розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування;

  3.1.2. координувати роботу з розробки і узгодження прогнозів та програм економічного і соціального розвитку міста та громади;

  3.1.3. скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції віддділу;

  3.1.4. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

  3.1.5. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  3.1.6. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об?єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3.1.7. інформувати міського голову у разі покладання на відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

  3.1.8. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

  4. Структура відділу

  4.1. Штатний розпис відділу затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

  4.2. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
  4.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

  5. Керівництво відділу

   

  5.1.  Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  5.2. Начальник відділу:

  5.2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю відділу;

  5.2.2. узгоджує посадові обов’язки працівників відділу;

  5.2.3. координує роботу відділу з іншими виконавчими органами ради громади;

  5.2.4. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

  5.2.5. підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом;

  5.2.6. бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу;

  5.2.7. розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу;

  5.2.8. контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі;

  5.2.9. виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської  ради, пов’язані з діяльністю відділу.

  5.3.  Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

   

  6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

   

  6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

  6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

  6.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

   

  7. Заключні положення

   

      7.1. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності відділу, не допускається.

  7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Балтської міської ради.

  7.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Балтської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

   

   

  Секретар міської ради                                                                                        Т.Л. Матлашевська

   

  Додаток №7  до рішення сесії

  Балтської міської ради

  Одеської області

  № 70-УІІ  від 29.01.2016 року

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про юридичний відділ Балтської міської ради

  Одеської області

  І. Загальні положення

   

  1.1 Юридичний відділ Балтської міської ради Одеської області  (далі − Відділ) є структурним підрозділом Балтської міської ради Одеської області та входить до складу її виконавчих органів. Відділ утворюється рішенням Балтської міської ради Одеської області.

                  Відділ у своєї діяльності безпосередньо підпорядковується Балтському міському голові та виконавчому комітету Балтської міської ради Одеської області, є підзвітним і підконтрольним Балтській міській раді Одеської області.

   

  1.2 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Балтської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Балтської міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

                  З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України.

   

  1.3  Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

   

  1.4 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

   

  1.5.  Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

   

  1.6.  На посади начальника та спеціалістів Відділу призначаються особи, що мають вищу юридичну освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом. Усі працівники Відділу приймаються і звільняються з посад міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

   

  1.7. Положення про юридичний відділ Балтської міської ради Одеської області, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням міської ради.

   

  1.8. Посадові інструкції спеціалістів юридичного відділу  готує начальник юридичного відділу та затверджує міський голова.

   

  1.9. Відділ не є юридичною особою.

   

  ІІ. Завдання та функції Відділу

   

  2.1     Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захисті їх законних інтересів;

  2)  забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

  3) разом з відповідними управліннями, відділами та службами узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі міської ради та виконавчого комітету;

  4) перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів міської ради, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради з урахуванням вимог Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  5) представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

  6) приймає участь у розробці проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

  7)  готує пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вжиття заходів зі зміни чи скасування наказів керівників виконавчих органів міської ради, які не відповідають чинному законодавству України;

  8) надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради;

  9) організовує і веде позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

  10) дає правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів;

  11) сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

  12) проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз’яснює, існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

  13) здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань згідно зі встановленим графіком;

  14) розглядає за дорученням міського голови, його заступників, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань.

   

  2.2 Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання службової таємниці, з питань, які належать до його компетенції.

   

  ІІІ. Права Відділу

   

  3.1 Відділ має право:

  1) перевіряти дотримання вимог законності управліннями, відділами, секторами та іншими виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування;

  2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

  3) інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

  4) залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

  5) брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

  6) скликати наради та організовувуати семінари з питань, що належать до його компетенції;

  7) у разі переслідування працівника Відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати про це міського голову або звернутись до правоохоронних органів.

   

  3.2 Пропозиції Відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших правових актів міської ради, її виконавчих органів, міського голови, що суперечать закону, є обов’яз­ковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами.

   

  IV. Структура та керівництво Відділом

   

  4.1 Відділ складається з трьох штатних одиниць: начальника, двох головних спеціалістів юридичного відділу. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

   

  Працівники Відділу приймаються на посаду на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з посади міським головою.

   

  4.2. На посаду начальника юридичного відділу  призначається громадянин України, який має вищу юридичну освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування або за фахом на керiвних посадах в iнших сферах не менше трьох рокiв.

   

  4.3. На посаду головного спецiалiста юридичного відділу призначається громадянин України, з вищою юридичною освiтою за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або за фахом в iнших сферах не менш як один рік.

   

  4.4    Начальник Відділу:

  1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

  2) розробляє посадові інструкції працівників відділу, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

  3) забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови;

  4)  приймає участь у сесіях міської ради;

  5)  надає консультації депутатам міської ради, працівникам відділів, секторів та управлінням виконкому;

  6) візує проекти  рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;

  7) доповідає міському голові про всі виявлені невідповідності чинному законодавству України в прийнятих рішеннях міської ради, виконавчого комітету чи розпорядженнях міського голови або їх проектах, в діях посадових осіб;

  8) у випадку невідповідності чинному законодавству представлених до підпису міському голові проектів рішень, міської ради, виконавчого комітету розпоряджень та інших правових документів, начальник відділу, не візуючи проекти цих документів, подає відповідне зауваження з пропозиціями про законний порядок вирішення даних питань. Зауваження є обов'язковими для розгляду особою, яка підписує документ. Копії зауважень та пропозицій зберігаються у юридичному відділі;

  9) разом з працівниками юридичного відділу розробляє положення про Відділ.  

  10) представляє інтереси міського голови, міської ради та її виконавчих органів в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Відділу;

  11) подає від імені та в інтересах міського голови, міської ради та її виконавчих органів позови до відповідного суду;

  12) бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

  13) звертається з обґрунтованим клопотанням до міського голови про виділення необхідних коштів для подачі позовів до суду та сплати коштів за інформаційно-технічне забезпечення;

  14)  вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

  15) інформує Балтську об`єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

  16) організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників Відділу;

  17) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог  чинного законодавства України.

   

  4.5. У разі  відсутності начальника Відділу на робочому місці з поважних причин, повноваження щодо візування проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, виконує один з працівників відділу якого визначає начальник відділу. 

   

  4.6. У разі перебування начальника відділу у відпустці, тривалому відрядженні або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один із працівників відділу.

   

  4.7. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.

   

  V. Взаємодія працівників Відділу з структурними підрозділами виконавчих органів міської ради

   

  5.1 Працівники Відділу здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

                  Порядок взаємодії працівників Відділу, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

   

  VІ. Відповідальність працівників відділу

   

  6.1  Працівники Відділу несуть відповідальність за належне, своєчасне та якісне виконання, покладених на Відділ даним положенням повноважень, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між працівниками Відділу начальником та закріплюються у посадових інструкціях.

   

  6.2  За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

   

   

  VІI. Прикінцеві положення

   

  7.1  Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

  7.2   Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

  7.3 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

  7.4 Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

   

   

  Секретар міської ради                                                                                                       Т.Л. Матлашевська

   

   

  Додаток  №3

  до рішення  Балтської міської ради Одеської області

  від 29  січня 2016 року

  №  70 -VII

   

   

  П О Л О Ж Е Н Н Я

  про відділ організаційної та кадрової роботи

  Балтської міської ради Одеської області


  1. Загальні положення 


  1.1.Відділ організаційної та кадрової роботи міської ради (надалі відділ) є виконавчим органом міської ради.

  1.2.Відділ утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради та  керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

  1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та обласної ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

  1.4.Діяльність відділу здійснюється на основі річних та місячних планів роботи.

  1.5.Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, старостами населених пунктів об’єднаної територіально громади, а також органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян. 

  2. Функції та завдання відділу 
  Основними завданнями та функціями відділу є: 

  2.1.Організаційне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету міської ради:

  - консультаційна допомога щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради (надалі виконком);

  - підготовка документів на засідання виконкому;

  - організаційне забезпечення засідань виконкому;

  - оформлення документів засідань виконкому;

  - надання організаційної і методичної допомоги членам виконкому міської ради в здійсненні їх повноважень;

  - контроль за виконанням рішень виконкому міської ради;

  - складання проектів планів роботи, виконавчого комітету, сприяння їх реалізації, здійснення контролю за їх виконанням;

  - здійснення відповідно до законодавства заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

  - інші доручення міського голови, виконкому та керуючого справами виконкому міської ради.

   2.2. Реалізація державної політики з питань кадрового забезпечення та проходження служби в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, координація кадрової роботи комунальних підприємств, закладів та бюджетних установ міста:

  - документальне оформлення прийняття на службу, проходження,служби в органах місцевого самоврядування, звільнення, надання відпусток, та інших трудових відносин;

  - складання річних планів роботи з кадрами, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

  - методичне забезпечення роботи працівників самостійних підрозділів, які є відповідальними за кадровий напрямок роботи; 

  - ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування;

  - організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного добору працівників для проходження служби в органах місцевого самоврядування у відповідності до чинного законодавства;

  - видача бланків та прийом документів для участі в конкурсі, їх попередня перевірка та передача на розгляд конкурсній комісії;

  - організаційне забезпечення проведення засідань конкурсної комісії;

  - забезпечення організації спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування;

  - розгляд та внесення міському голові пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посадах у виконавчих органах міської ради, підготовка разом з відповідними підрозділами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням;

  - оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, внесення відповідних записів до трудових книжок працівників ради;

  - обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників ради;

  - здійснення заходів у межах своєї компетенції для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

  - здійснення роботи, пов'язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників ради;

  - оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця роботи та про підтвердження стажу служби у міській раді;

  - облік та оформлення документів службових відряджень працівників ради; 

  - участь у межах своєї компетенції у розробленні структури та штатного розпису міської ради, контроль за розробленням  положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій  працівників міської ради;

  - організаційне забезпечення і участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків; 

  - облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в структурних підрозділах міської ради;

  - здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов'язань фінансового характеру та майновий стан (декларування доходів);

  - проведення іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування

  - внесення пропозицій по заміщенню вакантних посад посадових осіб міської ради,

  - проведення перевірок виконавчих органів міської ради з питань дотримання законодавства щодо роботи з кадрами;

  - підготовка розпорядчих документів з особового складу, з кадрових питань та з основної діяльності у межах компетенції.

   2.3.Координація роботи органів самоорганізації населення:

  - здійснення контролю за додержанням органами самоорганізації населення законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність;

  - методична допомога головам вуличних комітетів у виконанні їх повноважень;

  - організаційне забезпечення звітно-виборних зборів вуличних комітетів міста та сільських населених пунктів громади, нарад із головами вуличних комітетів;

  - узагальнення критичних зауважень мешканців міста та сіл міської громади, висловлених під час нарад з головами вуличних комітетів, доведення їх до виконавців, контроль виконання;

  - узагальнення у межах наданої компетенції практики застосування законодавства та стану реалізації політики міської ради у сфері залучення вуличних комітетів до вирішення питань життєдіяльності міста сільських населених пунктів міської громади ;

  - розгляд скарг мешканців міста, пов’язаних з діяльністю органів самоорганізації населення;

  - перевірка правильності оформлення та посвідчення довідок, виданих головами вуличних комітетів;

  - залучення вуличних комітетів до участі у різноманітних заходах та громадському житті об’єднаної територіальної громади. 

  2.4. Інші завдання:

  - підготовка необхідних матеріалів за поданням міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників підприємств, організацій, установ громади щодо нагородження заслужених людей міської об’єднаної громади нагородами місцевого, обласного та державного рівня, ведення відповідного обліку;

  - узагальнення аналітичних даних, складання довідкових та інформаційних матеріалів з питань організаційної і кадрової роботи;

  - участь в узагальненні практики роботи виконавчих органів по основних напрямках економічного і соціального розвитку міської об’днаної громади;

  - забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» в межах компетенції відділу;

  - забезпечення виконання вимог Закону України «Про очищення влади»;

  - оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету міської ради відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з питань, що належать до компетенції відділу;

  - розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз'яснень, прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

   

  3. Відділ має право: 


  - одержувати у відповідних державних органах, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, а також від посадових осіб необхідні для роботи документи та матеріали, пов’язані з виконанням покладених на нього функцій;

  - брати участь у роботі пленарних засідань міської ради та виконкому, семінарів, нарад та інших заходів з питань, що входять до його компетенції;

  - скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

  - повертати виконавчим органам міської ради на доопрацювання проекти рішень виконавчого комітету ради, доручень міського голови, підготовлені з порушенням вимог діловодства або регламенту;

  - вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення організаційної та кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування; 

  - перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.


  4. Структура відділу 


  4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою згідно з чинним законодавством.

  4.2.На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту, досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

  4.3.Працівники відділу приймаються на посади міським головою за результатами конкурсу або іншою процедурою, визначеною законодавством, звільняються міським головою згідно з чинним законодавством.

  4.4.Працівники відділу несуть персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

  4.5.Розподіл обов’язків між працівниками відділу погоджується із керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

  4.6.Відділ звітує про свою роботу перед міським головою, керуючим справами виконкому ради.

  4.7.У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу відповідно до посадових обов’язків.

  4.8.Відділ має круглу печатку з власною назвою.  Секретар міської ради                                                                                         Т.Л. Матлашевська

  Додаток  № 4

  до рішення сесії Балтської міської ради Одеської області

  № 70-УІІ   від 29.01.2016

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ розвитку громадянського суспільства

  Балтської міської ради Одеської області

  1. Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради Одеської області (далі - відділ) є структурним підрозділом Балтської міської ради Одеської області, що утворюється рішенням міської ради, входить до складу її виконавчих органів і в межах Балтської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

  2. Відділ підпорядкований Балтському міському голові, виконавчому комітету Балтської міської ради Одеської області, заступнику міського голови з соціальних питань, а також підзвітний і підконтрольний Балтській міській раді.

  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Балтської міської ради, а також положенням про відділ.

  4. Основними завданнями відділу є:

  - реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства на території Балтської ОТГ;

  - розвиток соціального партнерства між владою і громадянським суспільством;

  - проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

  - підвищення рівня громадянської та правової культури, популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства;

  - сприяння проведенню заходів, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, благодійництва та засобів масової інформації щодо висвітлення проблем розвитку громадянського суспільства;

  - активізація діяльності органів самоорганізації населення;

  - підготовка, організація та контроль за результативністю грантової діяльності, співпраця з грантодавцями, координація проектів в межах ОТГ;

  - допомога у реалізації «локальних ініціатив», спрямованих на вирішення проблемних питань населених пунктів ОТГ, мікрорайонів міста;

  - налагодження співпраці з інститутами громадянського суспільства (громадськими організаціями, професіональними і творчими спілками, благодійними організаціями, релігійними організаціями, ЗМІ та ін.) та реалізація сумісних проектів;

  - підготовка та реалізація міжнародних проектів;

  - формування інформаційного простору діяльності Балтської ОТГ;

   5. Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

  - забезпечує взаємодію Балтської міської ради з органами самоорганізації населення, ЗМІ, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компетенції;

  - аналізує діяльність органів самоорганізації населення, громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань ОТГ;

  - забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами Балтської міської ради консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку ОТГ, а також стосовно інших питань;

  - узагальнює пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

  - здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності громадських організацій  при Балтській міській ради;

  - надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам Балтської міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

  - здійснює моніторинг діяльності місцевих та регіональних ЗМІ,  аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

  - бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню з метою створення позитивного іміджу та ефективності впроваджених реформ, забезпечує інформаційне поле в мережі Інтернет;

  - вивчає громадську думку, виявляє зони соціальної напруженості, здійснює моніторинг мирних зібрань;

  - організовує підготовку проектів розпоряджень голови Балтської міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

  - бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку ОТГ;

  - бере участь у розробці методичних матеріалів з питань розвитку громадянського суспільства;

  - бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, в тому числі і міжнародного рівня, вживає заходи до зміцнення зв’язків міжрегіонального,  міжнародного рівня;

  - розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

  - забезпечує доступ до публічної інформації;

  - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  - забезпечує захист персональних даних;

  - виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

   6.  Відділ, для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

  - одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Балтської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Балтської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  - вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Балтської міської ради відповідно до компетенції;

  - користуватись інформаційними базами, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  - скликати наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції. 

  7.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Балтської міської ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, ЗМІ, органами самоорганізації населення та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

   8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Балтської міської ради.

   9. Начальник  відділу:

  - здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає ступінь відповідальності  підлеглих працівників;

  - затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Балтської міської ради;

  - звітує перед  головою  Балтської міської ради та заступником з соціальних питань про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

  - вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

  - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

  - забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового порядку та виконавської дисципліни;

  - здійснює добір кадрів;

  - може входити до складу комісій, робочих груп, комісій Балтської міської ради, вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях вищевказаних структур питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  - може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  - представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Балтської міської ради, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, інститутами громадянського суспільства, ЗМІ - за дорученням керівництва Балтської міської ради;

  -  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням,

  - здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

  10. Положення про Відділ, структура та штатна чисельність Відділу затверджується рішенням міської ради.

  Посадові інструкції спеціалістів Відділу готує начальник Відділу та затверджує міський голова.

  11. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

  12. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

  13. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відносно до вимог чинного законодавства України.

   

  Секретар Балтської міської ради Одеської області                             Т.Л.Матлашевська

   

  Додаток №10

  до рішення сесії Балтської міської ради

  Одеської області

  № 70-УІІ  від 29.01.2016 року

   

   

  Положення про земельний відділ

  Балтської міської ради Одеської області

   

  1. Загальні положення

  1.1. Земельний відділ Балтської міської ради (далі – Відділ) є одним із структурних підрозділів міської ради та входить до складу її виконавчих органів. 
      1.2. Земельний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, регламентом та рішеннями Балтської  міської ради та її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, а також цим положенням та іншими нормативними актами..

  1.3. Земельний відділ  підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

  1.4. Положення про земельний  відділ затверджується рішенням міської ради.

  2. Завдання та функції земельного відділу

   

  2.1. Основними завданнями земельного відділу :

  2.1.1. Виконання власних та делегованих повноважень у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України;

       2.1.2. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

        2.1.3. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян  та юридичних   осіб   на  землю   відповідно  до   Земельного  кодексу  України  та  інших нормативних актів України.

  3. Основні функції відділу

  Надання   інформації юридичним  особам  та  фізичним  особам, зацікавленим  у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

  Підготовка проектів рішень міської ради та подання на отримання дозволу на виготовлення технічної документації із   землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.

  Підготовка документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею,  а також у  випадку   викупу земельних ділянок для   суспільних потреб.

  Підготовка проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування., прийняття земельних ділянок у фонд міської ради.

  Підготовка проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.

   Організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

   Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати. 

   Підготовка проектів договорів оренди землі. Надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок. Доопрацювання рішень міської ради з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних поправок.

   Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою.

   Підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.

   Підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок.

   Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі.

   Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі.

   Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.

   Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів.

   Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.

   Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування  земельними   ділянками.

   

   Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

   

  Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.

   Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні.

  Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин.

   Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.

  Вирішення земельних спорів.

   Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.

   Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

   Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

   Надання рішень та виписок з рішень сесій міської ради по земельним питанням.

   Виконання доручення міського голови.

   Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

   

  4. Права відділу

  4.1.     Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин., а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  4.2. Брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель у місті, розмежування земель державної та комунальної власності та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами міста та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

  4.3.       Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  4.4.       Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

  4.5.       Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами;  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

  5. Структура відділу

  5.1. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
      5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

   

  6. Керівництво відділу

   

  6.1.  Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  6.2. Начальник відділу:

  6.2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю відділу;

  6.2.2. узгоджує посадові обов’язки працівників відділу;

  6.2.3. координує роботу відділу з іншими виконавчими органами ради громади;

  6.2.4. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

  6.2.5. підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом;

  6.2.6. бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу;

  6.2.7. розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу;

  6.2.8. контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі;

  6.2.9. виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської  ради, пов’язані з діяльністю відділу.

  6.3.  Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

   

  7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

   

  7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

  7.2. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

   

  8. Заключні положення

   

      8.1. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності відділу, не допускається.

  8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

  8.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Балтської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

   

   

  Секретар міської ради                                                                 Т.Л. Матлашевська

   

                                                                                               Додаток №6

                                                                                               до рішення Балтської міської ради

                                                                                               від 29 січня 2016  року № 70-УІІ

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ комунального майна

  Балтської міської  ради Одеської області

   

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ комунального майна  Балтської міської ради Одеської області (надалі - Відділ) утворюється за  рішенням  сесії Балтської міської ради Одеської області та є її структурним підрозділом.

  1.2. Відділ є підконтрольним виконавчому комітету міської ради, підзвітним Балтській міській раді Одеської області,  підпорядкований Балтському міському голові та першому заступнику міського голови,  за структурою.

  1.3. Відділ здійснює повноваження у сфері управління рухомим та  нерухомим майном, що перебуває у комунальній власності Балтської міської об’єднаної територіальної громади.

  1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,

  постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями сесії міської  ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

  1.5. Відділ не є юридичною особою.

   

  2. Завдання та повноваження Відділу

  2.1. Основними завданнями Відділу є:

  - реалізація політики міської ради у сфері управління рухомим та нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Балтської міської об’єднаної територіальної громади, в межах визначених цим Положенням;

  - забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу майна, яке знаходяться у комунальній власності  міської  ради;

  - участь у розробленні та виконанні міських  програм в сфері управління комунальним майном.

  - організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції

  Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції  у сфері управління комунальним майном:

  - здійснює облік, інвентаризацію майна комунальної власності та створення електронної бази даних;

  - забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

  - проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та

  інше) та рухомого майна комунальної власності;

  - здійснює підготовку договорів оренди нерухомого та рухомого  майна комунальної власності та змін до них на підставі рішень сесії міської ради;

  - нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює

  своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;

  - у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним майном Відділ готує документи юридичному відділу міської ради для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин ;

  - виступає ініціатором розірвання договору оренди, коли орендар порушає вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;

  - готує і вносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності та іншого комунального майна, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

  - здійснює підготовку об’єктів до приватизації;

  - виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної

  власності;

  - проводить роботу щодо замовлення незалежної експертної оцінки майна комунальної

  власності;

  - готує та вносить на розгляд сесії міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

  - бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень сесії міської  ради;

  - вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради;

  - контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;

  - контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності

  територіальної громади міста;

  - здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

  - готує проекти рішень сесії міської  ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

  - здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від

  використання комунального майна;

  - готує Програму приватизації комунального майна міської ради;

  - виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів та іншого майна комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів та іншого комунального майна, яке підлягає  приватизації;

  - подає на затвердження сесії міської  ради  оцінки про вартість майна та вартості продажу майна , що приватизується;

  - проводить оформлення відповідних документів по приватизації комунального житлового фонду Балтської міської об’єднаної територіальної громади;

  - забезпечує систематичне інформування населення  Балтської міської територіальної

  громади про хід приватизації ;

  - проводить консультаційну роботу з питань приватизації ;

  - представляє  міську  раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

  - здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим та рухомим майном комунальної власності  територіальної громади, відповідно до чинного законодавства України;

  2.3. Інші повноваження Відділу:

  - взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, постійними комісіями міської  ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань ко-мунальної власності;

  - здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;

  - забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації та надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

  - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів

  нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і

  програм управління комунальним майном;

  - здійснює інші повноваження в сфері управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради.

   

  3. Права Відділу

  3.1. Відділ має право:

  3.1.1. Одержувати в установленому порядку від відділів Балтської міської ради Одеської області, іших виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

  3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень міської ради.

  3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до

  здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням  комунального майна, додержанням умов договорів оренди комунального майна.

  3.1.4. За доручення міського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання комунального майна підприємствами, установами і організаціями.

  3.2. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

   

  4. Структура та організація роботи відділу

  4.1.Начальник та всі працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. 

  4.2.  Загальна чисельність відділу становить – 3 шт. одиниці:

  начальник відділу                      - 1 шт. од.

  головний спеціаліст                 -  2 шт. од.

  4.3. Начальник та інші посадові особи відділу призначаються на посади  та звільняються з посад міським головою (особою, яка здійснює його повноваження) у порядку, встановленому  чинним законодавством України.

  4.4. Діяльність відділу здійснюється відповідно до розподілу функціональних обов’язків  затверджених міським головою (особою, яка  здійснює його повноваження).

  4.5. На посадових осіб відділу у повному обсязі поширюється дія Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», «Про очищення влади», інших Законів України і підзаконних нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування.

  4.6. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, функцій та повноважень.

  4.7. Начальник відділу розподіляє обов'язки між посадовими особами відділу. Обов’язки та повноваження посадових осіб відділу випливають із завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ та визначених цим Положенням.

  4.8. Усі посадові особи відділу діють у межах повноважень, визначених  їх посадовими інструкціями, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, що  затверджуються міським головою (особою, яка здійснює його повноваження) за поданням начальника відділу.

  4.9. На посади начальника та інших посадових осіб відділу можуть бути призначені особи, які у повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають відповідний рівень кваліфікації згідно з  Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців, відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року

   у порядку, що визначений законом.

   

   

   

   

  5. Керівництво відділом

  5.1.     Начальник відділу у межах компетенції:

  5.1.1.  Очолює відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

  5.1.2.  Забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій.

  5.1.3. Здійснює забезпечення та контроль підготовки проектів розпоряджень міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції відділу.

  5.1.4. Бере участь у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради та інших комісіях, що входять до компетенції відділу.

  5.1.5.     Візує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що входять до компетенції відділу.

  5.1.6. Бере участь у підготовці проекту Положення про відділ, змін до нього.

  5.1.7. Вносить міському голові (особі, яка здійснює його повноваження)  обґрунтовані пропозиції про застосування до працівників відділу заохочень та накладення на них дисциплінарних стягнень.

  5.1.8. Організовує роботу щодо підбору та формуванню кадрового резерву відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу;

  5.1.9. Надає міському голові (особі, яка здійснює його повноваження) пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення  на посадах працівників відділу.

  5.1.10. Забезпечує та контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

  5.1.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, юридичних осіб.

  5.1.12. Контролює дотримання працівниками відділу вимог з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

  5.1.13. Організовує поточне та перспективне планування роботи відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи відділу.

  5.1.14. У разі відсутності начальника відділу, виконання його обов'язків відповідним розпорядженням міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), як правило, тимчасово покладається на  головного спеціаліста відділу.

  5.1.15. На посаду начальника відділу призначається особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років

  5.1.16.На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років

   

  6. Відповідальність

  6.1. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями.

  6.2. Відповідальність посадових осіб відділу настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених за працівниками відділу їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

  6.3. Притягнення працівників відділу до відповідальності здійснюється                      виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

   

   

   

  7. Заключні положення

  7.1. Міська рада створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

  7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

  7.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.

  7.4. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

   

   

  Секретар Балтської міської ради                                             

   

   

   

    Додаток № 5

                                                                                до рішення Балтської міської ради Одеської області

                                                                                                                               від  29 січня 2016 року № 70-УІІ

   

                                                                                               

  ПОЛОЖЕННЯ

  про загальний  відділ Балтської міської ради Одеської області

   

                  1. Загальний відділ (далі-відділ)  міської ради є структурним підрозділом  Балтської міської ради Одеської області і підпорядковується Балтському міському голові, виконавчому комітету та керуючому справами Балтської міської ради Одеської області.

   

                  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами і дорученнями Президента України, актами і дорученнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

   

                  3. Відділ забезпечує діяльність міської ради згідно з поставленими перед ним завданнями:

   

                  3.1. Приймає, реєструє, контролює і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, документи з грифом „ Для службового користування“, звернення громадян, а також внутрішню документацію міської ради, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде відповідну комп'ютерну базу даних вхідних, вихідних, розпорядчих документів, доручень керівництва міської ради, веде облік запитів на інформацію згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та інших документів міської  ради.

                  3.2. Забезпечує ведення діловодства в міській раді відповідно до Інструкції з діловодства в Балтській міській раді, затвердженої розпорядженням міського голови   від 25.02.2012 року №  2.

   

                  3.3. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів, органів виконавчої служби про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів.

   

                  3.4. Готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам міської ради  письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів.

   

                  3.5.Готує інформаційно-аналітичні матеріали для міського голови, його заступників щодо виконання документів, причин порушення строків виконання документів, пропозиції щодо їх усунення.

   

                  3.6. Проводить моніторинг строків виконання документів та своєчасно інформує міського голову, його заступників.

   

                  3.7. Готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу, друкує та тиражує розпорядження міського голови, своєчасно доводить їх до відповідних структурних підрозділів міської  ради, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян. У разі необхідності видає копії розпоряджень міського голови, які засвідчуються печаткою.

                  3.8. Складає зведену номенклатуру справ міської ради, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі до районного архівного відділу районної державної адміністрації.

   

                  3.9. Готує справи для передачі до архівного відділу районної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

                  3.10. Бере участь у підготовці інструктивних та методичних матеріалів з питань організації діловодства, необхідних для роботи в структурних підрозділах міської ради.

   

                  3.11. Розробляє та подає в установленому порядку керівництву міської ради пропозиції  з питань удосконалення діловодства за станом виконавської дисципліни.

   

                  3.12. Організовує роботу із зверненнями громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Веде електронний документообіг, діловодство з питань звернень громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

                  3.13. Виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

   

                  4. Відділ має право:

   

                  4.1. Відповідно до планів роботи та за дорученням керівництва міської  ради проводити в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення депутатів усіх рівнів.

   

                  4.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від структурних підрозділів міської ради, територіальних органів, органів виконавчої влади.

   

                  4.3. Одержувати від структурних підрозділів міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів, та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

   

                  4.4. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення депутатів усіх рівнів.

   

                  4.5. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в міській раді.

   

                  5. При вирішенні питань, що належать до його компетенції, відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами, органами виконавчої влади .

   

                  6. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Балтський міський  голова   своїм розпорядженням.

   

                  7. Начальник відділу:

   

                  7.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

   

                  7.2. Визначає завдання і розподіляє функціональні обов'язки між працівниками відділу.

   

                  7.3. Готує і подає для подальшого затвердження Балтським міським головою посадові інструкції.

   

                  7.4. Вносить на розгляд керівництва міської ради  пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

   

                  7.5. Бере участь у роботі комісій, робочих груп чи визначає спеціалістів відділу,  які мають працювати у складі цих органів.

   

                  7.6. Відповідає за зберігання та законність використання печатки відділу  і штампів міської ради.

   

                  7.7. Організовує разом з відділом організаційно-кадрової роботи міської ради роботу з  формування кадрового резерву відділу

  .

                  7.8. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень.

   

                  7.9. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

   

                  7.10. Забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

   

                  7.11. Організовує прийом, реєстрацію одержаних документів загального листування, звернень громадян, веде облік запитів на інформацію згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та інших документів міської ради , передає їх за призначенням, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

                 

                  8. Працівників відділу призначає на посади і звільняє з посад Балтський міський  голова в установленому порядку.

   

                  Структура та штатна чисельність працівників відділу затверджується рішенням Балтської міської ради Одеської області.

   

                  9. На працівників відділу поширюються всі обов'язки, обмеження і права посадових осіб місцевого самоврядування, передбачені Законами України „Про  місцеве самоврядування“,» Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативними актами.

   

                  10. Загальний відділ має печатку зі своїм найменуванням.

   

                  11. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством України за рішенням Балтської міської ради Одеської області.

   

   

  Секретар Балтської міської ради Одеської області                           Т.Л.Матлашевська

   

   
Повернення до списку