Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

  30  березня  2016  року                                                                                                № 143-VІІ  

                           

  Про затвердження програми соціальної підтримки населення

   Балтської об’єднаної територіальної громади

  «Захист і турбота» на 2016-2017 роки

   

   

               Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балтська міська рада Одеської області

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1.      Затвердити Програму соціальної підтримки населення Балтської об’єднаної територіальної громади «Захист і турбота» на  2016-2017 роки (додається).

   

  2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації. 

   

   

   

   

  Міський  голова                                                                                                        С.С.Мазур

   

  Додаток

  до рішення  Балтської  міської ради

  Одеської області

  від 30 березня 2016 року

  № 143 - VІІ

  ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ

  БАЛТСЬКОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

  НА 2016-2017 РОКИ

  «ЗАХИСТ   І   ТУРБОТА»

  м. Балта

  2016 рік

  1. Загальна характеристика  Програми.

  Програма соціальної підтримки населення Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» (далі – Програма)  розроблена з метою  забезпечення реалізації на території законів України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про  жертви нацистських переслідувань», «Про  статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основні засади соціального захисту  ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», Указу Президента України від 30 жовтня 2001 року №1020/2001 «Про День партизанської  слави», Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020:  український вимір»  тощо.

  Станом на 01 лютого 2016 року на території Балтської об’єднаної територіальної громади проживають 4286 ветеранів війни. З них інвалідів  війни – 152 особи, учасників  бойових дій - 369 осіб (у тому числі  учасники АТО), учасників війни - 632 особи;  членів сімей  загиблих (померлих) ветеранів війни - 197 осіб; дітей війни - 2868 осіб; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 68.

  А також ветеранів праці-493 особи, інвалідів загального захворювання – 1461 особа.

  На жаль, сучасні умови  життя, рівень пенсій, державних допомог та пільг, забезпеченість медичними послугами та медикаментами, технічними засобами реабілітації та пересування, санаторно-курортним лікуванням, доступність до соціальної інфраструктури не задовольняють велику частку потреб ветеранів війни та праці, осіб похилого віку та інвалідів і потребують  вжиття додаткових заходів на місцевому рівні.

  2. Мета  і основні завдання Програми

  Метою Програми є: підвищення кількості та якості соціальних послуг,  спрямованих  на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці;  забезпечення підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній  операції на Сході країни, та членів їх сімей; створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення.

  Основними  завданнями Програми є:

  - сприяння  подальшому  формуванню в області комплексної системи соціального захисту і медичного забезпечення ветеранів та інвалідів війни (у т.ч. інвалідів АТО), реабілітації та інтеграції їх у суспільство;

  -  забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально незахищеним верствам населення, посилення цільової спрямованості програми та адресності надаваної допомоги малозабезпеченим громадянам і сім’ям;

  - створення сприятливих умов для надання  соціальних послуг, медичного та побутового обслуговування ветеранів та інвалідів, реабілітації  та адаптації  у суспільство  осіб  похилого віку та інвалідів;

  - інформаційно-просвітницька діяльність у соціальній сфері, співпраця  із  регіональними  громадськими  організаціями та засобами  масової інформації;

  - залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (у т.ч. сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України) та  багатодітних сімей, поліпшенні умов їх життєдіяльності;

  Заходи Програми визначені у додатку 2 до Програми.

  3. Фінансове забезпечення програми

  Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади із залученням інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

   

  4. Очікувані результати та ефективність Програми

   

  Виконання Програми забезпечить:

  -  соціальну, матеріальну та медичну підтримку інвалідів і ветеранів війни, учасників бойових дій, вдів учасників війни, у т. ч. загиблих військовослужбовців - учасників АТО;

   -  збільшення кількості та якості медичних та соціальних послуг, що надаються відповідними  медичними  закладами та територіальними центрами, за рахунок придбання необхідного обладнання і зміцнення їх матеріально-технічної бази;

  - удосконалення  механізму надання соціально-психологічної реабілітації, юридичної, інших видів допомоги інвалідам та учасникам бойових дій, у т.ч. учасникам АТО;

  5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   

  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

  Контроль за виконанням рішення здійснює постійна депутатська комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,  засобів масової інформації

  Додаток 1    

  до Програми

   

   

                         

  Ресурсне забезпечення Програми

   

  Обсяг коштів,

  які пропонується залучити

  на виконання Програми

  У тому числі за роками

  Усього витрат на виконання Програми,

  (тис. грн. )

   

  2016 рік

  2017 рік

   

  Усього за програмою,

  у тому числі:

  80.0

  80.0

  160.0

  - бюджет об’єднаної територіальної громади

  80.0

  80.0

  160.0

   

   

   

   

  Додаток 2 до Програми

   

   

  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

  програми соціальної підтримки населення Балтської об’єднаної територіальної громади  

  «ЗАХИСТ І ТУРБОТА» на 2016-2017 роки

   

  Перелік заходів програми

  Строк виконання заходу

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

  Очікуваний результат

  Всього

  2016

  2017

  І. Співробітництво з громадськими організаціями

  1.1. Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів війни та праці:

  - Балтська міська організація ветеранів війни та праці

  -Первинні ветеранські організації сіл Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  2016-2017

  Фінансове управління Балтської міської ради, ветеранські організації

  Бюджетоб’єднаної територіальної громади 

  90,0

  23,0

  40,0

  8,0

  50,0

  15,0

  Підвищення якості життєдіяльності малозабезпечених верств населення

  1.2. Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів Афганістану та учасників бойових дій на території інших держав, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС:

  - Громадська організація „Організація воїнів-інтернаціоналістів Балтського району”

  -  Балтська районна організація Одеської області спільки ветеранів Афганістану «Воїнів-інтернаціоналістів»

  - Районне добровільне товариство „Союз-Чорнобиль” Балтського району

  2016-2017

  Фінансове управління Балтської міської ради, громадські організації

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  17,4

  17,4

  36,4

  7,4

  7,4

  16,4

  10,0

  10,0

  20,0

  Підвищення якості життєдіяльності малозабезпечених верств населення

  1.3. Створення системи фінансової підтримки громадських організацій інвалідів у здійсненні ними своїх статутних завдань та підвищення якості їх життєдіяльності:

  - Балтська районна громадська організація інвалідів ВОІ „Союз організаціїїй інвалідів України”

  - Проведення   спортивного фестивалю „Балтське літо”, організованого для людей з обмеженими фізичними можливостями

  2016-2017

  Фінансове управління Балтсської міської ради, організації інвалідів

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  25,0

  25,4

  10,4

  10,4

  15,0

  15,0

  Підвищення якості життєдіяльності малозабезпечених верств населення, залучення якомога більшої 

  кількості інвалідів  до реабілітаційних занять фізичною культурою та спортом, мистецького та культурного життя

  Всього за напрямом:

  235,0

  100,0

  135,0

  IІ. Поліпшення якості надання медичних та реабілітаційних послуг

  3.2. Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 „Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

  2016-2017

  Фінансове управління Балтської міської ради, Балтський міський центр ПМСД, ЦРЛ, УСЗН Балтського р-ну

   Бюджет

  об’єднаної територіальної громади

  115,0

  55,0

  60,0

  Покращення медичної допомоги ветеранам війни відповідно до стандартів та протоколів якості надання медичної допомоги

  3.3. Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами

  2016-2017

  Фінансове управління Балтської міської ради, Балтський міський центр ПМСД, ЦРЛ, УСЗН Балтського р-ну

  Бюджет

  об’єднаної територіальної громади

  130,0

  60,0

  70,0

  Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами (в т.ч. памперси)

  Всього за напрямком:

  Усього:

  245,0

  115,0

  130,0

  IІІ. Здійснення профілактичних заходів

  4.1. Забезпечення зубним протезуванням учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни.

  2016-2017

  Фінансове управління Балтської міської ради, Балтський міський центр ПМСД, УСЗН Балтського р-ну

  міський бюджет

  185,0

  85,0

  100,0

  Охоплення  зубним протезуванням учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни

  Всього за напрямком:

  Усього:

  185,0

  85,0

  100,0

  Всього за Програмою:

  Усього:

  665,0

  300,0

  365,0


Повернення до списку