Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА


  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ  № 106 – VІІ   від  03.03.2016 року

  Про затвердження Програми Балтської об’єднаної

  територіальної громади   «Збереження культурно-історичної

  спадщини та розвитку туризму»  на  2016 рік

  Відповідно до  статті 26, статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балтська  міська  рада  Одеської  області

  ВИРІШИЛА:

  1.      Затвердити  Програму Балтської об’єднаної територіальної громади  «Збереження

         культурно-історичної спадщини та розвитку туризму»   на  2016 рік  «Зберегти

         минуле – створити майбутнє» ( додається) .

   

  2.      Начальнику відділу  розвитку  громадянського суспільства  Рибіцькій Г.В. забезпечити офіційне  оприлюднення цього рішення.

   

  3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з

         питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я

         та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

         засобів масової інформації.

           В.о. міського голови                                                                   Т.Л. Матлашевська

  Додаток

  до рішення сесії

  від  03  березня 2016 р.

  №  106  - VII

   

  ПРОГРАМА

  Балтської об’єднаної територіальної громади

  «Збереження культурно-історичної спадщини та розвитку туризму»

  на  2016 рік

  «Зберегти минуле – створити майбутнє»

   

  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

  1.    Ініціатор розроблення Програми «Збереження культурно-історичної спадщини та розвитку туризму» у Балтській міській ОТГ на 2016 рік (далі - Програма) – виконавчий комітет Балтської міської ради.

  2. Розробник Програми  -  Відділ розвитку громадянського суспільства  Балтської міської ради.

  3. Головний виконавець Програми -  Відділ розвитку громадянського суспільства  Балтської міської ради.

  4. Учасники Програми  -  управління та відділи Балтської міської ради, організації, установи

  5.  Термін  реалізації Програми – 2016 рік.

  7.     Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Програма буде виконуватись за рахунок коштів місцевого бюджету,  позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси закладів культури, фондів, громадських організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів, усіх зацікавлених.

  1. ПІДСТАВИ  ДЛЯ  РОЗРОБЛЕННЯ  ПРОГРАМИ

  Програма розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону археологічної  спадщини”,  “Про культуру”, інших нормативних актів, спрямована на суттєве покращення ситуації, вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини у Балтській міській ОТГ і розрахована на 2016 рік.

  Культурна спадщина Балтської міської ОТГ є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

  Створення умов, привабливих для туризму як одного з ефективних джерел наповнення бюджету, вимагає організації певної роботи в межах діяльності робочої групи - історико-топонімічної комісії.

   

  Прийняття  Програми «Збереження культурно-історичної спадщини та розвитку туризму» на 2016 рік  дає змогу передбачити кошти на культурно-історичні заходи у міському бюджеті, чітко планувати роботу на перспективу та контролювати її виконання.

  2.     МЕТА ПРОГРАМИ

  Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для збереження культурно-історичної спадщини Балтщини, дослідження історичного минулого нашого краю та популяризацію цих відомостей серед населення. 

  Основними шляхами  реалізації  Програми є:

  - проведення відповідних заходів із залученням краєзнавців, учнівської молоді, партнерів програми;

  -  увічнення визначених історичних подій, видатних постатей в історії міста;

  - популяризація краєзнавчої діяльності;

  - підвищення рівня відповідальності мешканців міста і сіл за збереження історико-культурної спадщини;

  - залучення жителів міста, відродження традиції шефства над об’єктами історії,

  - створення умов для розвитку туристичної сфери на території  Балтської міської ОТГ з метою створення іміджу міста Балти як культурного, мистецького та туристичного центру України.

  3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

   4. ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ

  Виконавцем Програми є Відділи розвитку громадянського суспільства та культури і туризму Балтської міської ради,  організації,  установи, заклади освіти і культури.

  5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

  Програма спрямована на забезпечення умов для реалізації положень нормативно-правових актів України у галузі збереження історико-культурної спадщини з урахуванням перспективи розвитку міста, ефективного залучення ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.

  Реалізація програми дозволить вирішити такі завдання:

  -  створення комплексної системи збереження історико-культурної спадщини;

  -  створення міської туристичної інфраструктури;

  - забезпечення розбудови туристичної інфраструктури, підвищення міжнародного іміджу Балти - культурного, мистецького та туристичного центру України;

  -  створення умов для вивчення,  дослідження і пропаганди історико-культурної спадщини на території міста;

  -  виховання у жителів та гостей Балтщини поваги та інтересу до історії міста, свідомості, властивої жителям історичного європейського міста на підставі знайомства з історичною, містобудівною та архітектурною спадщиною.

   

   

   

   

  6. ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ  ТА  ЇХ  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  з/п


  Найменування заходу

  Термін виконання,

  відповідальний

  Обсяги та джерела фінансування

  1.

  Проведення ІV Міжнародного пленеру

  Весна  2016 р.

  С.Шендеровський,

  П.Ткач

  5 тис. грн.

  2.

  Проведення фестивалю народних ремесел

  Літо 2016 р.

  П.Ткач

  500 грн.

   

  3.

  Визначення переліку, виготовлення та встановлення меморіальних дошок

  П.Ткач,

  Д.Вінярський,

  О.Таскін

  4 тис. грн.

  4.

  Виготовлення оглядової вишки та облаштування оглядових майданчиків

  В.Желіховський

  50 тис. грн.

   

  5.

  Виготовлення та встановлення декоративної афішної тумби

  В.Желіховський

  13 тис. грн.

  6.

  Проведення фотовиставки до Дня міста,

  Конкурсу дитячої фотографії до Дня захисту дітей,

  Фотовиставки до Дня Незалежності

  А.Рибіцька,

  О.Фролова

  1 тис. грн.

   

  1 тис. грн.

  7.

  Продовження дослідження підземних ходів

  О.Станіславський

   

  8.

  Створення фірмового знаку програми «Балтщина туристична»

  С.Шендеровський

   

  9.

  Створення рекламного салогану програми «Балтщина туристична»

  А.Рибіцька

   

  10.

  Популяризація діяльності «Балтщина туристична» в ЗМІ (ТБ, газети, інтернет-сайти),

  висвітлення у ЗМІ інформації  щодо збереження історико-культурної спадщини у місті Балті

  А.Рибіцька,

  П.Ткач,

  О.Таскін,

  А.Лєкар

   

  1 тис. 500 грн.

  11.

  Сприяння встановленню підприємствами, установами, громадянами  шефства  над пам’ятками культурної спадщини, підтримка участі молоді  в соціально-корисних роботах зі збереження та відновлення пам’яток культурної спадщини, унікальних куточків  природної зони

  С.Томіна,

  Викладачі історії

  (відділ освіти)

   

  12.

  Участь у  розробці   нових тематичних маршрутів історико-краєзнавчого, архітектурного та інших напрямків (співпраця х територіальними громадами по окремим напрямкам програми);

  Розробка тематичних маршрутів для школярів громади з метою відвідування та ознайомлення з історією рідного краю, сусідніх населених пунктів на території Балтської ОТГ

  П.Ткач

   

  13.

  Визначення переліку встановлення  пам’ятних знаків,  меморіальних, аннотаційних дощок (Магдебурзьке право, Пам’ятні знаки біля історичних трагічних місць), визначення місць встановлення знаків турецького періоду;

  Визначення місця та дизайну створення пам’ятного знаку Небесної сотні

  П.Ткач,

  Д.Вінярський

   

  14.

  Створення реєстру пам’ятників та пам’ятних знаків

  С.Томіна

   

   

  15.

  Участь у виставках,  мистецьких проектах,  науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях з питань збереження та популяризації культурної спадщини,  розвитку туристичної інфраструктури

  За відповідними пропозиціями

   

  16.

  Організація тематичних виставок

  „Історія вулиць”,

  „Почесні громадяни”

  П.Ткач,

  вчителі шкіл

  1 тис. грн.

  17.

  Забезпечення видання  рекламної презентаційної краєзнавчої поліграфічної  та сувенірної продукції, фотоальбомів пам’яток культурної спадщини Балтщини, зокрема буклету «Земля Балтська» (по історії населених пунктів Балтщини), «Легенди краю», «Відомі земляки»

  С.Шендеровський,

  П.Ткач

  20 тис. грн.

  18.

  Створення відео продукту:

  -         Відеоролик до диску з піснями про Балтщину,

  -         Соціальні, історичні, пізнавальні відеоролики

  А.Рибіцька,

  місцеві телеканали

   

  19.

  Розміщення інформації про об’єкти культурної спадщини, розроблення інтерактивної карти міста на веб-сайті міста

  А.Рибіцька,

  С.Шендеровський 

  20.

  Збір ретро-фото різних періодів, спогадів старожилів щодо різних періодів історії Балтщини

  Учнівська молодь

   

  21.

  Створення єдиної інформаційної бази (Балта + села – Балтська ОТГ)

  А.Рибіцька

  3 тис. грн.

  Разом:

   

   

  100 тис. грн.

   

   

  Секретар міської ради                                                                            Т.Матлашевська
Повернення до списку