Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

   

  № 102 – VІІ   від  03.03.2016 року

  Про затвердження  Програми

  оздоровлення та відпочинку дітей Балтської

  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

                        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Балтська  міська  рада  Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити  Програму  оздоровлення та відпочинку  дітей Балтської

  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,  засобів масової інформації.

  В.о. міського голови                                                         Т.Л. Матлашевська

   

  Додаток до рішення

  від «03» березня 2016 р.

  № 102 - VІІ

   

   

   

  Програма

  оздоровлення та відпочинку дітей

  Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

   

  УСПІШНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ - АКТИВНИЙ РІК

  I. Загальні положення

              Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на  2016-2017 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VI. Реалізація завдань і заходів Програми спрямовані на створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

  II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

              Турбота про стан здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей.

  Станом на 1 вересня 2015 року згідно державної статистичної звітності на території     Балтської об’єднаної територіальної громади мешкає  2993 дитини шкільного віку, з них 2392 дітей пільгової категорії, а саме  656 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  52  дітей-інвалідів,  6 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 672  дитини, які перебувають на диспансерному обліку,  80 талановитих та обдарованих, 850 дитини працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, які потребують першочергового оздоровлення.

  Заклади оздоровлення на території відсутні. Відпочинок дітей здійснюється в пришкільних таборах. Оздоровлення дітей здійснюється шляхом направлення дітей в позаміські табори за рахунок коштів обласного бюджету.

  III. Визначення мети Програми

  Метою Програми є реалізація права дитини на оздоровлення та відпочинок,  створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, медичного обслуговування і харчування під час оздоровчого періоду.

  IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

  Шляхом  розв’язання проблеми є:

  – закупівля послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;

  – створення умов для реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей шляхом здійснення заходів, спрямованих на:

  ·        здійснення моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей;

  ·        забезпечення повної безпеки дітей під час оздоровлення та відпочинку та організація якісного медичного обслуговування у таборах відпочинку при загальноосвітніх школах.

  Реалізація заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей  Балтської об’єднаної територіальної громади розрахована на 2016-2017 роки.

  Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у Додатку 2.

  V. Напрями діяльності та заходи Програми

  Основними напрямами Програми є:

  – забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку;

  – підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку;

  – удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку.

  Напрями діяльності та заходи Програми наведені у Додатку 2.

  VI. Очікувані результати та ефективність Програми

  Очікуваними результатами від виконання Програми є:

   1. Забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей та покращення якості надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку щороку.

  2. Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей шкільного віку (без урахування випускників). 

  3. Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки.

  4. Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку 100%  дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

  5. Вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

  VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  1. Координацію заходів щодо виконання завдань Програми оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади проводить Балтська міська рада в особі відділу освіти та сектора сім’ї, молоді та спорту.

  2. Контроль за виконанням  Програми здійснює Балтська міська рада.

  3. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська комісія з соціальних питань, культури, спорту, охорони здоров’я, освіти,  громадського порядку, депутатської діяльності, етики та засобів масової інформації Балтської міської  ради.

  Додаток 1

            ПАСПОРТ

   

  Програми

  оздоровлення та відпочинку дітей  Балтської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки

  1.

  Ініціатор розроблення програми

  Балтська міська рада

  2.

  Розробник програми

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради

  3.

  Співрозробники програми

  Відділ освіти міської ради

  4.

  Відповідальний виконавець програми

  Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради, відділ освіти міської ради

  5.

  Учасники програми

   

   

  Відділ  освіти, сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради, КУ «Міський центр ПМСД», Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Балтському р-ні, профспілкові комітети

  6.

  Термін реалізації програми

  2016-2017 роки

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  міський

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

               470,0

  Кошти міського бюджету

                470,0

  Кошти інших джерел

               

   

   

                                                    Додаток 2

   

  Ресурсне забезпечення програми

  Програма оздоровлення та відпочинку дітей  Балтської об’єднаної  територіальної громади на 2014-2017 роки

   

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн

  Роки виконання програми

  Усього витрат на виконання програми, (тис. грн)

   

   

  2016 рік

   

   

  2017 рік

  Усього 

   

   

   

  державний бюджет

   

   

   

  місцевий бюджет, у тому числі:

   

   

   

  - обласний бюджет 

  - районний бюджет 

   

   

   

  - бюджети сіл, міста Балта

  220,0

  250,0

   470,0

  інші джерела 

   

   

   

   

                                          Додаток 3

  Напрями діяльності та заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Балтської  об’єднаної територіальної громади на  2016-2017 роки

  Назва напряму

  діяльності

  (пріоритетні

  завдання)

  Зміст заходів Програми з

  виконанням завдання

  Відповідальні

  за виконання

  Строки

  виконання

  Джерела

  фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,

  тис.грн.

  Очікуваний результат від виконання заходу

  Всього

  2016

  рік

  2017

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  8

  9

  1.Доступність послуг оздоровлення та відпочинку

   

  1.1.Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

  1.1.1.придбання путівок  в оздоровчі табори

   

  1.2.2.придбання продуктів для організації харчування дітей в літніх пришкільних таборах відпочинку

   

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

  Щорічно

   

   

   

  міський бюджет

   

   

   

  110,0

   

   

   

   

  50,0

   

   

   

   

  60.0

  Надання послуг з оздоровлення та відпочинку не менше 50% дітям, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки

  інші джерела

  -

  -

   

  -

  міський бюджет

   

   

   

  360,0

   

   

   

   

   

   

   

  170,0

  190,0

  інші джерела

  -

  -

   

  -

   

  1.2.Оздоровлення дітей  за рахунок відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Балтському районі

  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, сектор  сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, міської ради

  Щорічно

  міський бюджет

  -

  -

   

  Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком дітей батьків, які є платниками податків

  інші джерела

   

   

   

  Разом за розділом 1

  470,0

  220,0

  250,0

   

  Разом за Програмою

  470,0

  220,0

  250,0

      
Повернення до списку