Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМА

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМА

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

   

  № 101 – VІІ   від  03.03.2016 року

  Про затвердження  Програми «Сім’я  і  молодь

  Балтської об’єднаної  територіальної 

  громади»  на 2016-2017 роки

                        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Балтська  міська  рада  Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити територіальну Програму «Сім’я і молодь Балтської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки» (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,  засобів масової інформації.

  В.о. міського голови                                                                 Т.Л. Матлашевська

   

   

   

      Додаток до  рішення

  від «03» березня 2016 р.

                      № 101 - VІІ

   

   

   Програма

  «Сім’я і молодь Балтської об»єднаної територіальної громади» на 2016-2017 роки

   

  ПАСПОРТ

   

  1.

  Ініціатор розроблення програми 

  Сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської міської ради Одеської області

  2.

  Розробник програми 

  Сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської міської ради Одеської області

  3.

  Співрозробники програми ( у разі наявності)

  -

  4.

  Відповідальний виконавець програми 

  Сектор сім’ї, молоді та спорту Балтської міської ради Одеської області

  5.

  Учасники програми 

  Відділ освіти, відділ культури, відділ розвитку громадського суспільсьва міської ради, громадські організації (за згодою)

  6.

  Термін реалізації програми 

  2016-2017 роки

  6.1.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

  -

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  Міський бюджет

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

  у тому числі: 

  8.1.

  коштів місцевого бюджету

  206,8

  8.2

  коштів інших джерел

   

   

  ВІД САМОСВІДОМОСТІ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

   

  1. Загальні положення  

   

                   Програма «Сім’я і молодь Балтської об’єднаної територіальної громади» на 2016-2017 роки  розроблена відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Указу Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»

   

  2. Визначення проблеми, та обґрунтування необхідності

   

  Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Події, які відбуваються протягом останніх років  в нашій державі, доводять факт пробудження громадянської і громадської ініціативи молоді, виникнення різних громадських рухів, активізацію волонтерської діяльності, сплеск інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу.  Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

  На жаль, до сьогодні ми не мали переконливої і позитивної традиції досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді. Тому виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Доцільно при цьому використовувати різні підходи, а особливо реалізацію локальних ініціатив молоді, проведення сімейної політики в дусі патріотизму. Сім’я відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування потенціалу нації. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури.

   

  3.Визначення мети Програми

   

  Мета Програми – збільшення кількості молоді , яка пишається я своїм українським походженням, громадянством. Формування у молодого покоління громадянської свіжості , реалізація локальних ініціатив молоді. Відродження національних традицій багатодітності,  підтримка і розвиток сімей з дітьми.

   

  4.Напрями діяльності та заходи Програми

   

  - Формування громадянської самосвідомості.

  Проведення освітньо-виховних, культурологічних, інформаційних заходів з метою збільшення кількості молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством

  - Створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку.

  - Реалізації локальних ініціатив молоді.

  Співпраця з  молодіжними громадськими організаціями. Зокрема ГО «Молодіжний центр розвитку», працівники якої активно впроваджують нові форми роботи з молоддю з метою формування правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та інші.

  - Підтримка сім'ї – основи розвитку суспільства і держави.

   Активізація  підвищення соціального статусу жінок,  відзначення винятково важливої ролі жінки матері , підтримки багатодітних матерів на території об’єднаної територіальної громади. Забезпечення сприятливих умов для реалізації багатодітної сім’ї своїх функцій щодо дітей та підвищення її життєвого рівня.

   

  5.Очікувані результати та ефективність Програми

   

  -               Забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

  -               -зацікавленість молоді щодо виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності держави;

  -               підтримка локальних ініціатив молоді;

  -               виявлення та підтримка обдарованої та талановитої молоді;

  -               забезпечення самореалізації обдарованої молоді;

  -               підвищення культурного, освітнього та духовного рівня розвитку молодих осіб;

   

   

           

  Додаток 1

  Ресурсне забезпечення Програми

  «Сім’я  і молодь Балтської об’єднаної  територіальної громади»

  на 2016-2017 роки

   

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

  Етапи виконання програми

  Усього витрат на виконання програми (тис. грн)

   

   

  2016

   рік

  2017

  рік

   

  Усього 

   

   

   

   Кошти місцевого бюджету

   100,4

  106,4

  206,8

  Кошти небюджетних джерел 

   

   

   

                                                                                                                                        Додаток  3

           до Програми

  Напрями діяльності та заходи

  Програми «Сім’я і молодь Балтської об’єднаної територіальної громади»

  на 2016-2017 роки

   

  N
  з/п

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів програми

  Строк виконання заходу

  Виконавці

  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис, гривень, у тому числі:

  Очікуваний результат

  Всього

   

  2016р

   

  2017р

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  8

  9

  1.

  Формування  громадянської самосвідомості

  (освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні заходіи )

  1.1.   Освітньо-виховні заходи: змагання, акції, семінари, семінари-тренінги, круглі столи, форуми, конкурси, фестивалі, позакласна діяльність, історико-пошукова робота та ін.

  (військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),  естафета пам’яті,

  Щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, відділ освіти міської ради

  11,0

  5,0

  6,0

  Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, збільшення кількості молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством; підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення; розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю

   

  1.2.Інформаційні заходи: форуми, акції (День вишиванки», «День Гідності і Свободи», День ЗСУ, день захисника України-зустрічі з кращими військовиками та строковиками, участь у проведенні військових ритуалів, урочисті проводи призовників до ЗСУ та ін..)

  Щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти,  відділ культури міської ради.

  Військові формування, активні громадяни за згодою.

  13,0

  6,0

  7,0

  утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

  -вихавання патріотичної свідомості , почуття вірності, любові до батьківщини, формування зацікавленості до служби в ЗСУ

   

  1.3 Культурологічні заходи: відзначення державних свят, фестивалі, акції, конкурси, ігри (музейна робота, охорона довкілля, вокальний батл військово-патріотичної пісні, просмотр фільмів відповідного спрямування та ін.)

   

   

   

   

  Щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, відділ освіти міської ради, військові формування, активні громадяни (за згодою)

  11,0

  5,0

  6,0

  Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

  популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

  збільшення кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців.

   

   

   

  2

  Створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

  3.1.   Участь в обласному конкурсі на щорічну премію Одеської обласної ради для відзначення молодих людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя

  щорічно

  Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

   

   

   

  Підтримка молодих   людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя

  3.2.   Участь в обласному конкурсі на стипендію голови Одеської обласної державної адміністрації обдарованим дітям Одеської області

  щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

   

   

   

  Підтримка обдарованих дітей району

  3.3.   Проведення турніру команд КВК на Кубок міського голови

  щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти міської ради

  10.0

  5,0

  5,0

  Забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом  участі в КВК

  3.4.   Проведення під егідою міського голови Дня молоді

  постійно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, відділ освіти,  сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради

  7.0

  3,0

  4,0

  Забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом підтримки під час проведення фестивалів, конкурсів, мистецьких заходів

  3.5.         Проведення районного фестивалю – конкурсу „Молодь обирає здоров’я” та участь в обласному конкурсі

  щорічно

  Сектор у справах сім’ї,  молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

  10,0

  5,0

  5,0

  Підвищення інформованості молоді щодо розповсюдження інфекційних хвороб, згубного впливу на здоров’я вживання  наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю та тютюну

   

   

  3.6.         Виплата стипендії голови міської ради талановитим та обдарованим дітям Балтської об’єднаної територіальної громади

  щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти Балтської міської ради

  108,8

  54,4

  54,4

  3

  Реалізація локальних ініціатив молоді

  3.7.         Співпраця з молодіжними громадськими організаціями

  щорічно

  Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, громадські організації

  5,0

  2,0

  3,0

  4.

  Підтримка сімї - основа розвитку суспільства і держави

  3.8.         Привітання дітей з багатодітних сімей з новорічними та різдвяними святами

  щорічно

  Сектор у справах сім’ї,  молоді та спорту

  20.0

  10.0

  10.0

  Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї, Дня захисту дітей

  щорічно

   

  11.0

  5.0

  6.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Всього за програмою

   

  206,8

  100,4

  106,4

   


Повернення до списку