Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

  26  травня   2016  року                                                                            № 164 - VII

          

  Про затвердження Програми цивільного захисту,

  техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної

  територіальної громади на 2016-2017 роки

        Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки",  рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2013 року № 969-VI "Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки", Балтська міська рада Одеської області

         ВИРІШИЛА:

             1. Затвердити Програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки (далі – Програма), що додається.

             2. Доручити фінансовому управлінню міської ради щорічно при формуванні бюджету об’єднаної територіальної громади передбачати фінансування заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

            3. Відділу житлово – комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою та до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати міську раду про хід їх виконання.

            4. Рішення  підлягає оприлюдненню на офіційному  веб-порталі Балтської міської ради Одеської області в мережі Інтернет.

           5. Контроль за виконанням рішенням покласти на  постійну депутатську комісію з 

  питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я  та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.                                                 

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                            С. С.МАЗУР  

                                                                                                                                                                                                                        Додаток до рішення

                                                                                                          Балтської міської ради

                                                                                                 № 164 – VII від 26 травня  2016  року

                                                                                                

   

  Програма

  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

  Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2017 роки

   

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

         Законом України "Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки" та Регіональною програмою цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки, затвердженою рішенням Одеської обласної ради від 24 грудня 2013 року № 969-VI, передбачено виконання комплексу заходів щодо послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій та поетапного комплексного вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

        Проведений аналіз останніх років свідчить, що ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території Балтської об’єднаної територіальної громади залишається високим. 

        По території громади проходить  магістральний нафтопровід "Одеса-Броди" протяжністю 32 км.  Протяжність газопроводу – відводу по території громади становить 14,2 км. Протяжність газопроводу мереж низького тиску громади становить 142,3 км. Встановлено 18 газорозподільних пунктів та 41 шафних ГРП, газифіковано 83 вулиці міста, 3475 помешкань, 26 підприємств та установ міста.

       На території громади розташовані 9 потенційно небезпечних об’єктів.

       Гідродинамічна небезпека на території громади характеризується наявністю Перелітського водосховища. При руйнуванні греблі Перелітського водосховища в зону підтоплення потрапляє територія с. Гольма площею 5,59 кв. км з населенням 432 чол.

      Після сильних дощів та швидкого сніготанення постійно відзначається підтоплення помешкань на вулицях І. Франка, Шоніна, Лермонтова, Б. Хмельницького в м. Балта та селах Бендзарі, Немирівське, Гольма.

      Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та їх інтенсивності.

        В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

     Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

      Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. Понад 50% одиниць пожежно-рятувальної техніки потребують оновлення.

       В громаді не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає майже 65 відсотків від загальної кількості усіх пожеж, а гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі пожежно-рятувальних підрозділів.  Створення нових підрозділів та утримання існуючих потребує належного фінансування.

       Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу, лікувальних, навчальних, видовищних закладів, де кошти на безпеку людей виділяються за залишковим принципом.

      

  2. Визначення мети Програми.

   

              Метою Програми є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей.

   

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.

   

         Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Балтській об’єднаній територіальній громаді на 2016 - 2017 роки.

              З цією метою передбачається:

             - згідно з затвердженою номенклатурою створити місцевий матеріальний резерв з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, життєзабезпечення населення в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

        - забезпечити матеріальну базу для створення в сільській місцевості підрозділів місцевої пожежної охорони;

        - провести ремонт вуличних пожежних гідрантів;

        - надати допомогу в проведенні технічного переоснащення 12 ДПРЧ МРС ГУ ДСНС України в Одеській області;

        - провести навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правилам безпечної поведінки і здорового способу життя;

        - розробити та реалізувати план адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

         Фінансування Програми здійснюється з бюджету об’єднаної територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

         Орієнтовний обсяг бюджетного призначення –   280 тис. грн., у тому числі:

         з бюджету об’єднаної територіальної громади –  280 тис. грн.;

        інших джерел –      залежить від фактичних показників.

       Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту бюджету об'єднаної територіальної громади на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

        Строк реалізації Програми – 2016 - 2017 роки.

   

  4.  Напрями діяльності та заходи Програми

   

        Напрямами реалізації Програми є:

         - створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

         - забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

         - надання допомоги в технічному переоснащенні 12 ДПРЧ МРС ГУ ДСНС України в Одеській області;

         - навчання населення з питань пожежної безпеки;

        - реалізація адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

        Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

             

  5. Очікувані результати та ефективність Програми

   

       Виконання заходів Програми дозволить:

       - підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

       - підвищити рівень готовності органів влади та рівень підготовки особового складу 12 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області до ліквідації надзвичайних ситуацій;

       - підвищити боєготовність до дій за призначенням сил та засобів громади для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій;

       - створити місцевий матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних засобів та запасів пально-мастильних матеріалів, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

       - підвищити рівень пожежної безпеки в сільській місцевості шляхом утворення  підрозділів місцевої пожежної охорони;

         - підвищити рівень пожежної безпеки в місті Балта шляхом встановлення 3 вуличних пожежних  гідрантів;

         - підвищити рівень безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.

   

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   

         Реалізація Програми забезпечується виконавчим комітетом міської ради, 12 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області, підприємствами, установами і організаціями в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

        Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється міською радою.

        Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні  розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

       Виконавці Програми інформують громаду про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

        Після закінчення встановленого строку виконання Програми,  не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської міської  раді разом із  пояснювальною запискою.

      Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

   

   

   

   


                                                  Додаток 1 до Програми

   

   

   

  ПАСПОРТ

  програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2017 роки

   

  1.       

  Ініціатор розроблення програми

  12 ДПРЧ МРС ГУ ДСНС України в Одеській області

  2.       

  Розробник програми

  Балтська міська рада

  3.       

  Співрозробник програми

  12 ДПРЧ МРС ГУ ДСНС України в Одеській області

  4.       

  Відповідальний виконавець                 програми

  Балтська міська рада

  5.       

  Учасники програми

  12 ДПРЧ МРС ГУ ДСНС України в Одеській області;

  Балтська об’єднана територіальна громада.

  6.       

  Термін реалізації програми

  2016-2017 роки

  7.       

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні               програми

   

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  8.       

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.), у т. ч.:

  280

  8.1.

  коштів бюджету об’єднаної територіальної громади

  280

  8.2.

  коштів інших джерел

  залежить від фактичних показників

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Додаток 2 до Програми

   

   

   

   

  Ресурсне забезпечення

  програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2017 роки

   

   


  Джерела фінансування

  Обсяг коштів, які

  пропонується залучити для виконання Програми, у тому числі за роками

  (тис. грн.)

  Всього

  2016  

  2017

   

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  280

  97,5

  182,5

  Кошти інших джерел

  залежить від фактичних показників

  РАЗОМ:

  280

  97,5

  182,5

   


   

   

  Примітка: передбачається фінансування заходів Програми з бюджету об’єднаної територіальної громади у межах наявних фінансових ресурсів.

                                                                                                                                                                                                                                       

    Додаток 3

  до Програми

   

   

   

   

  Напрями діяльності та заходи

   Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

  Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2017 роки

   

   

  № з/п

  Назва напряму

  діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів Програми

  Строк виконання

  Виконавці

   

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

  Очікуваний результат

  Всього

  2016

  2017

  1.

  Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому

  населенню

  Закупівля, у т.ч:

   

   

   

   

  2016-2017

   

   

   

   

  Міська рада

   

   

   

  Бюджет об'єднаної  територіальної громади

  132

  66

  66

   

  Підвищення

  рівня готовності органів влади до ліквідації надзвичайних ситуацій

  автобензину 2 т:

  2016 рік – 1,0 т

  2017 рік – 1,5 т

     

  46

   

  23

   

  23

  дизельного пального -4 т:

  2016 рік – 2,0 т

  2017 рік – 2,0 т

   

   

   

  86

   

  43

   

  43

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Проведення технічного переоснащення 12 ДПРЧ  МРС ГУ ДСНС України в Одеській області

   

   

  2.1. Закупівля спеціального рятувального обладнання та засобів, у тому числі:

   

   

   

   

  2016-2017

   

   

   

   

   

   

  12 ДПРЧ  МРС ГУ ДСНС України в Одеській області

   

   

   

   

  Бюджет об'єднаної  територіальної громади

   

  80,5

  0

  80,5

  Підвищення боєготовності до дій за призначенням 12 ДПРЧ  МРС ГУ ДСНС України в Одеській області   на ефективне виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації НС

   комплект гідравлічних або пневматичних інструментів.

  40,5

  0,0

  40,5

  закупівля плавзасобів –

  човна

  10

  0

  10

  Закупівля мотопомпи для відкачки брудної води

  30

  0

  30

   

  Всього

  2016

   

   

   

  2017

   

   

   

  3.

  Забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах

  3.1. Забезпечення  матеріальної бази для створення  2 підрозділів місцевої пожежної охорони, у тому числі:

   

   

   

   

  2016-2017

   

   

   

   

  Міська рада

   

   

   

   

  Бюджет об'єднаної  територіальної громади

     57,5

  26,5

  31

   

  Забезпечення у кожному населеному пункті громади гарантованого рівня пожежної безпеки

  с Гольма

  26,5

  26,5

  0,0

  с. Обжиле

  26,5

  0,0

  26,5

  3.2. Встановлення 3 вуличних пожежних гідрантів

  4,5

  0

  4,5

  4.

  Навчання населення з питань пожежної безпеки

  4.1. Проведення Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

   

  2016-2017

  Балтський  МРС  ГУ ДСНС України в Одеській області

   

  Бюджет об'єднаної  територіальної громади

   

   

   

  7

   

   

  3,5

   

   

  3,5

  Підвищення рівня обізнаності населення та учнів загальноосвітніх навчальних закладів

  4.2. Виготовлення пам’яток, буклетів на протипожежну тематику

  2016-2017

  Міська рада

  Бюджет об'єднаної  територіальної громади

  3

  1,5

  1,5

   

  ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

  З міського бюджету

  280

  97,5

  139,5

  Інші джерела

  залежить від фактичних показників

  РАЗОМ

  280

  97,5

  182,5

  Примітка: передбачається фінансування заходів Програми з міського бюджету у межах наявних фінансових ресурсів.                                                                                                                                                                 

   

   
Повернення до списку