Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

  09 грудня 2016 року                                                                                        № 371-VII

  Про затвердження в новій редакції Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 роки «Безпечна Балтщина»

           Відповідно до статті 59 Конституції України, статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 105 Закону України «Про Національну поліцію», рішення сесії Одеської обласної ради від 21 лютого 2014 року №1022-VI «Про затвердження обласної комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2014-2016 роки» Балтська міська рада Одеської області

  ВИРІШИЛА: 

          1. Викласти Програму профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 роки «Безпечна Балтщина» (далі – Програма) в новій редакції, згідно додатку (додається).

          2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Балтської міської ради від 26 травня 2016 року №165-VII «Про затвердження Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки «Безпечна Балтщина».

         3. Відповідальний виконавець Програми – Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області - щомісяця звітує про виконання заходів Програми на засіданні чергової сесії Балтської міської ради Одеської області.

          4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

                   Міський голова                                                                  С.С.Мазур


  Додаток

                                                                           до рішення сесії Балтської міської     

                                                                           ради Одеської області

      від 09 грудня 2016 року

       № 371-VII

   

   

  ПРОГРАМА

  профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

   


  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   

  Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації та виникнення нових форм і способів вчинення протиправних діянь, що зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

  В порівнянні з 2015 роком відмічається зменшення на 25,5% (з 1045 до 779) кількості зареєстрованих на території Балтського району кримінальних правопорушень. Зменшилась кількість зареєстрованих крадіжок (з 518 до 408, -21,2%),), шахрайств (з 68 до 55, -19,1%) та хуліганства (з 5 до 2, -60,0%).

  Також зменшилась на 20,7% кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень (із 334 до 265), у т.ч. тяжких тілесних ушкоджень (з 3 до 1, -66,7%), пограбувань (з 15 до 9, -40,0%), проте збільшилась кількість розбійних нападів (з 0 до 6, +100,0%).

  Водночас збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод (з 21 до 23, +9,5%), проте зменшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами (з 14 до12, - 14,3%).

  Незважаючи на тенденцію до зменшення злочинів та інших правопорушень, криміногенна ситуація в населених пунктах Балтської об’єднаної територіальної громади залишається складною. Високими залишаються як показники побутової злочинності, так і організованих злочинів. Зростає кількість адміністративних правопорушень, пов’язаних з надмірним вживанням алкоголю, у т.ч. неповнолітніми особами. Останнім часом значно збільшилась кількість мешканців населених пунктів об’єднаної територіальної громади, і достроково звільнились з місць позбавлення волі.

  Близькість Балтської об’єднаної територіальної громади до державного кордону та розвинена транспортна інфраструктура обумовлюють існування значного пасажиро-вантажного потоку і контрабандного ввезення (транзиту) зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Беручи до уваги загальну тенденцію до посилення на міжнародному рівні заходів з протидії терористичним проявам, нагальною залишається проблема впровадження ефективних механізмів нейтралізації потенційних умов, які сприяють поширенню терористичних загроз в Україні.

  Зокрема, відмічається тенденція в масштабах держави до зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин, отже такі явища  можуть мати місце в майбутньому і на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

           

  2. Визначення мети Програми

  Метою Програми є посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в області, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території області, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

   

     3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

  Основними шляхами та засобами реалізації Програми в регіоні є:

  - удосконалення  профілактики   правопорушень  і   протидії   зростанню злочинності;

  - сприяння   підвищенню  ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

  - забезпечення   екстреного   реагування  на  факти  бездоглядності  дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

  - проведення заходів, спрямованих на профілактику економічних злочинів;

  - запобігання   порушенням   громадського   порядку   та   ослаблення   дії

  криміногенних факторів;

  - удосконалення   форм   і   методів   профілактики   правопорушень    на

  автошляхах та підвищення рівня дорожньої дисципліни;

  - створення Балтською об’єднаною територіальною громадою  Одеської області належних умов для   забезпечення   сталого  функціонування та здійснення правоохоронними органами покладених на них завдань.

  Фінансування заходів Програми здійснюється з бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади, а також з державного бюджету шляхом залучення коштів  з Державного фонду регіонального розвитку України. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2.

  Фінансування Програми уточнюється під час складання проекту бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу з урахуванням дотримання вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України. Кошти на реалізацію заходів Програми виділяються в бюджеті окремим рядком.

  Строк дії Програми - 2017 рік.

   

  4. Напрями діяльності та заходи Програми

           Напрямами діяльності Програми є:

           - організація забезпечення профілактики правопорушень;

  - удосконалення   форм   і   методів   профілактики  правопорушень та

   підвищення ефективності оперативно-розшукових  заходів;

  - застосування  нових форм і методів профілактики правопорушень на

   автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни;

  - інформаційно - аналітичне   та   матеріально - технічне    забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;

  - протидія   незаконному  обігу   наркотичних  засобів  і   психотропних

  речовин;

  - вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів;

  - забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних

  обов’язків співробітниками правоохоронних органів у межах Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

  Напрями діяльності та заходи виконання Програми наведені у         додатку 3.

   

  5. Очікувані результати та ефективність Програми

  Реалізація Програми сприятиме:

  - підвищенню  ефективності    діяльності   правоохоронних   органів щодо захисту прав і свобод людини, оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді, удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та протидії зростанню злочинності;

  - зменшенню випадків  втягнення дітей у протиправну діяльність на 5,0%;

  - зниженню  злочинності   в  громаді   на  6,0%; 

  - негайному  реагуванню на повідомлення про правопорушення;

  - поліпшенню правопорядку шляхом  збільшення щільності  патрулювання постових нарядів поліції;

  - підвищенню рівня дорожньої  дисципліни серед населення та зменшенню кількості аварій при керуванні транспортом у стані сп’яніння.

   

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Координацію виконання заходів Програми здійснює Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, яке щомісячно інформує Балтську міську раду Одеській області про стан виконання заходів Програми.

  Відповідальні виконавці Програми до 15 липня та до 15 січня інформують фінансове управління Балтської міської ради Одеської області про стан виконання її заходів.

  Після закінчення встановленого строку виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської міської ради разом із пояснювальною запискою.

  Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 1

  до Програми

   

   

  ПАСПОРТ

  Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

   

  1.

  Ініціатор розробки програми

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2.

  Розробник програми

  Відділ економіки та інвестицій Балтської міської ради Одеської області

  3.

  Співрозробник програми (у разі наявності)

  4.

  Відповідальний виконавець програми

  Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів)

  5.

  Учасники програми

  Балтська міська рада Одеської області, Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, суб’єкти господарювання, громадські формування та організації

  6.

  Термін реалізації програми

  2017 рік

  6.1.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

  -

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

  1105,0 тис. грн.

  у тому числі:

  8.1.

  Коштів місцевого бюджету

  785,0 тис. грн.

  8.2.

  Коштів державного бюджету (Державного фонду регіонального розвитку)

  320,0 тис. грн.

   

      

   

  Додаток 2

  до Програми

   

   

  Ресурсне  забезпечення Програми

  профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

  «Безпечна Балтщина»

   

   

   

   

  Обсяг фінансування,

  у 2017 році

  (тис. грн.)

   

  Державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку)

   

   

   

  320,0

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  785,0

  Усього

  1105,0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        Додаток 3

  до Програми

  Напрями 

  діяльності та заходи Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

   

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Зміст заходів Програми з виконання завдання

  Відповідальні

  за виконання

  Строк виконання

  Джерела фінансу-

  вання

  Орієнтовні обсяги фінансування у 2017 році, (тис. грн)

  Очікуваний результат від виконання заходу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  І. Подальше впровадження систем відеоспостере-ження

  1.1. Придбання та встановлення комплектів відеоспостереження з можливою фіксацією номерних знаків автомобілів.

  Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017 рік

  Державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку)

  320,0

  Підвищення рівня громадської безпеки, зменшення випадків злочинності та дорожньо-транспортних пригод, своєчасне реагування та запобігання випадкам порушення громадського порядку та безпеки руху автотранспорту.

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  80,0

  1.2.Встановлення суб’єктами господарювання, які розміщені в громадському центрі міста Балта систем відеоспостереження (п.3.4.2и Правил благоустрою території міста Балта).

  Суб’єкти господарювання громадського центру міста Балта

  2017 рік

  -

  Не потребує залучення коштів бюджету об’єднаної територіаль-ної громади.

  Підвищення рівня громадської безпеки, зменшення випадків злочинності та дорожньо-транспортних пригод, своєчасне реагування та запобігання випадкам порушення громадського порядку та безпеки руху автотранспорту.

  ІІ. Залучення громадськості до охорони громадського порядку

  2.1.Організація громадськими формуваннями та організаціями спільного з працівниками поліції патрулювання вулиць міста Балта у нічний час.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області,  громадські формування та організації

  2017 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  2,0

  Зниження  злочинності в місті Балта на 6%.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2.2.Організація в сільських населених пунктах груп швидкого реагування на порушення громадської безпеки.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  5,0

  Зниження  злочинності в селах громади на 6%.

  ІІІ. Посилення профілактичної роботи серед неповнолітніх

  3.1.Залучення до патрулювання вулиць в нічний час працівників освіти.

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017 рік

  -

  Не потребує залучення коштів бюджету об’єднаної територіаль-ної громади.

  Зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%.

  3.2.Проведення в навчальних закладах виховної роботи працівниками органів правопорядку.

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017 рік

  -

  Не потребує залучення коштів бюджету об’єднаної територіаль-ної громади.

  Зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%.

  V. Матеріально-технічне забезпечення  діяльності органів правопорядку

  5.1.Створення належних умов для ефективного виконання особовим складом Балтського відділення поліції  ГУНП в Одеській області покладених завдань у сфері протидії злочинності, дотримання правопорядку шляхом покращання їх матеріально-технічного забезпечення (додаток 4 Програми).

  Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  595,0

  Забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних

  обов’язків співробітниками правоохоронних органів у межах Балтської ОТГ Одеської області.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  VІ. Залучення до боротьби зі злочинністю приватних охоронних агенцій

  6.1. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території  Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до патрулювання вулиць у нічний час.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, громадські формування, суб’єкти господарювання

  2017 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  50,0

  Поліпшення правопорядку шляхом  збільшення щільності  патрулювання постових нарядів поліції.

  6.2. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території  Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до охорони бюджетних установ.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, громадські формування, суб’єкти господарювання

  2017 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  50,0

  Поліпшення правопорядку шляхом  збільшення щільності  патрулювання постових нарядів поліції.

  Усього за Програмою

  Загальний обсяг, у т.ч.:

  1105,0

  державний бюджет

  320,0

  бюджет об’єднаної територіальної громади

  785,0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 4

  до Програми

   

  РОЗШИФРОВКА

  до додатку 3 Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

  Назва напряму діяльності та зміст заходів Програми

  Матеріально-технічні засоби та послуги

  Сума, тис. грн.

  1

  2

  3

  Напрям діяльності І. Захід Програми 1.1. Придбання та встановлення комплектів відеоспостереження з можливою фіксацією номерних знаків автомобілів.

  Програмне забезпечення:

  система захисту «Guardant» - 1 шт. на суму 0,7 тис. грн.,

  «Інтелект» - Ядро системи – 1шт. на суму 7,4 тис.грн.,

  «Інтелект» - Віддалене робоче місце (ВРМ) – 1 шт. на суму 4,6 тис. грн.,

  «Інтелект» - Підключення камер - 16 шт. х 2,206 тис. грн. = 35,3 тис. грн.,

  «Інтелект» - Трекінг (за канал) – 4 шт. х 1,525 тис. грн. = 6,1 тис. грн.,

  Програмне забезпечення управління – 1 шт. на суму 6,9 тис. грн.,

  Програмне забезпечення «AutoCode 4» - 1 шт. на суму 78,4 тис. грн.

  139,4

  Придбання 16-ти камер відеоспостереження:

  -камера поворотна роботизована 2Мп обзорна – 2 шт. х 30,95 тис. грн. = 61,9 тис. грн.

  -камера стаціонарна з інфрачервоним підсвічуванням 2 Мп ситуаційна – 10 шт. х 3,51 тис. грн. = 35,1 тис. грн.

  -камера стаціонарна 2 Мп для розпізнавання номерів автомобілів – 4 шт. х 22,675 тис. грн. = 90,7 тис. грн.

  187,7

  Сервер з монітором IntelCore i7-3960X (3300 MHz) архів зберігання на один місяць – 1шт.

  72,9

  Напрям діяльності ІІ. Захід Програми 2.1.

  Організація громадськими формуваннями та організаціями спільного з працівниками поліції патрулювання вулиць міста Балта у нічний час.

  Придбання пального для забезпечення патрулювання вулиць міста Балта у нічний час

  2,0

  Напрям діяльності ІІ. Захід Програми 2.2. Організація в сільських населених пунктах груп швидкого реагування на порушення громадської безпеки.

  Придбання пального для забезпечення груп швидкого реагування

  5,0

  Напрям діяльності V. Захід Програми 5.1.

  Створення належних умов для ефективного виконання особовим складом Балтського відділу Національної поліції Одеської області покладених завдань у сфері протидії злочинності, дотримання правопорядку шляхом покращання їх матеріально-технічного забезпечення

  Придбання пального для автомобілів поліції 

  362,5

  Придбання запасних частин для ремонту автомобілів поліції

  20,0

  Придбання комплектів зимових шин для автомобілів поліції

  28,0

  Комп’ютерна та офісна техніка для відділення поліції

  169,5

  Придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщення відділення поліції

  15,0

  Напрям діяльності VІ. Захід Програми 6.1. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території  Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до патрулювання вулиць у нічний час.

  Виплата грошової винагороди членам громадського формування з охорони громадського порядку (ст. 18 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону») та забезпечення діяльності громадських формувань, надання службових приміщень, інвентарю та засобів зв’язку (ст. 19  Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»).

  50,0

  Напрям діяльності VІ. Захід Програми 6.2. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території  Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до охорони бюджетних установ.

  Виплата грошової винагороди членам громадського формування з охорони громадського порядку (ст. 18 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону») та забезпечення діяльності громадських формувань, надання службових приміщень, інвентарю та засобів зв’язку (ст. 19  Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»).

  50,0

  ВСЬОГО

  1105,0

   
Повернення до списку