Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 98 від 24 травня 2018 року

 • 31 травня 2018

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення № 98 від 24 травня 2018 року

     УКРАЇНА

       БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

        РІШЕННЯ

  24 травня 2018 року                                                                                                                          № 98

   

  Про встановлення розмірів плати за навчання

  в КОМУНАЛЬНОМУ   ЗАКЛАДІ   «ДИТЯЧА

  ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ

  РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на   2018 - 2019

  навчальний рік та затвердження Положення про

  порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання

   

              Керуючись підпунктами 1,2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523, в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року на підставі Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року. № 2246- VIII, та у зв’язку з підвищенням престижності праці педагогічних працівників на підставі Постанови КМУ № 373 від 23 березня 2011 року «Про встановлення надбавки педагогічним працівників в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах першої другої рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області

  ВИРІШИВ:

   

  1.      Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що додається (Додаток 1).

   

  2.      Затвердити з 01 вересня 2018 року розміри плати за навчання
  в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2018-2019 навчальний рік (Додаток 2).

   

  3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціальних питань Желіховського В.А. 

   

   

   

  Міський голова                                                                                                                  С.С. Мазур


                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                           до рішення виконавчого

                                                                                                           комітету міської ради

                                                                                                           від 24 травня 2018 року № 98

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в

  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

  1. Загальні положення

   

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», Статуту КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ та інших нормативно-правових актів. Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ по таким відділам:

   

  - фортепіанний

  - народних інструментів

  - сольного співу

  - струнних та духових інструментів

  - теоретичний

  - клас образотворчого мистецтва

  -клас синтезатора

   

  1.2. Це Положення поширюється на спеціалізований позашкільний навчальний заклад, що належить до комунальної власності Балтської об’єднаної територіальної громади, а саме на КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі КЗ «ДШМ»).

   

  1.3. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».

   

  1.4. Розмір плати за навчання в КЗ «ДШМ» переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету Балтської міської ради до початку навчального року за відповідним поданням директора школи. Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня.

   1.5. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків.

   

  2. Порядок внесення плати за навчання в КЗ «ДШМ»

   

  2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно до 10 числа поточного місяця. Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять не допускаються. При заборгованості плати за навчання за два місяці (один минулий та один поточний), учні можуть бути відраховані з контингенту школи.

   

  2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок навчального закладу.

   

  2.3. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання програмних вимог, мають право на поновлення навчання  у школі, згідно поданої заяви та внесення разової плату у двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному відділенні.

   

  3. Пільги по оплаті за навчання в КЗ «ДШМ»

   

  3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.

   

  3.2. Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих батьками відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа до 15 числа того місяця, якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

   

  3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.

   

  3.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей:

  3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%:

  а) діти із багатодітних сімей;

  б) діти-сироти;

  в) діти позбавлені батьківського піклування;

  г) діти-інваліди, відповідно довідки  медичного закладу про фізичний та психологічний стан здоров’я дитини;

  д) діти з малозабезпечених сімей.

   

   3.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50%:

  а) при навчанні двох учнів з однієї сім’ї батьківська плата встановлюється:

  - за першого учня в розмірі 100%, за другого – 50%;

  б) учням -лауреатам, міжнародних конкурсів за навчання на другому інструменті.

   

  3.5. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням батьків.

   

  3.6. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачується 100%, за наступні – 50%.

   

  4. Планування та використання доходів від плати за навчання в КЗ «ДШМ»

   

  4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль покладається на централізовану бухгалтерію відділу розвитку культури та туризму Балтської міської ради.

   

  4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці і нарахування на заробітну плату, матеріального стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу.

   

   

   

   

  5. Прикінцеві положення

   

  5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням виконавчого комітету Балтської міської ради.

   

  5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                                                                    О.В. Фролова

  Додаток 2

      до рішення виконавчого комітету Балтської міської ради 

    від 24 травня 2018 року № 98

   

  Розміри плати за навчання в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  на 2018-2019 навчальний рік

   

  Щомісячна плата за навчання дітей на відділах:

   

  № з/п

  Назва послуг

  Ціна, в грн

   1.

   Фортепіано

  300.00

   2.

   Гітара

  300.00

   3.

   Синтезатор

  300.00

   4.

   Сольний спів

  300.00

   5.

   Баян

  300.00

   6.

   Акордеон

  300.00

   7.

   Скрипка

  200.00

   8.

   Живопис

  170.00

   9.

  Духові

  150.00

   10.

   Ударні інструменти

  150.00

   

   

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                                                                    О.В. Фролова

   

Повернення до списку