Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 97 від 24 травня 2018 року

 • 31 травня 2018

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення № 97 від 24 травня 2018 року

     УКРАЇНА

       БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

         РІШЕННЯ

  24 травня 2018 року                                                                                                                          № 97

   

  Про затвердження Положення про надання

  платних     послуг    закладами      культури 

  Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  Керуючись підпунктами 1,2 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про культуру», Бюджетним Кодексом України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», статутів закладів культури, виконавчий комітет Балтської міської ради

   

  ВИРІШИВ:

   

  1.      Затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури Балтської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

   

  2.      Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються закладами культури Балтської об’єднаної територіальної громади (додаток 2) і ввести в дію з 01 червня 2018 року.

   

  3.      Відділу розвитку культури та туризму міської ради (А.О.Фокша) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Балтської міської ради Одеської області.

   

  4.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови із соціальних питань В.А.Желіховського.

   

   

  Міський голова                                                                                                                  С.С. Мазур

  Додаток 1

  до рішення виконавчого комітету  Балтської міської ради

  від 24 травня 2018 року № 97

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про надання платних послуг закладами культури Балтської об’єднаної територіальної громади

   

  1.      Загальні положення

   

  1.1. Це положення поширюється на клубні заклади Балтської об’єднаної територіальної громади (далі – Заклади культури), що належать до спільної комунальної власності територіальної громади міста Балта.

  1.2 Платні послуги здійснюються Закладами культури відповідно до Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», та власних статутів.

  1.3. Платні  послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення.

  1.4. Для виконання платних послуг Заклади культури використовують свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

  1.5. Платні послуги надаються працівниками Закладів культури  за рахунок раціонального використання робочого часу.

  1.6. Право безкоштовного обслуговування та навчання мають діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти сироти.

  1.7. Право на пільгу 50% мають сім’ї, з яких навчаються двоє і більше дітей.

  1.8. Працівники, відповідальні за платні послуги у закладах культури, надають користувачам консультації щодо порядку надання платних послуг.

  1.9. Порядок плати за навчання:

  1.9.1. Канікулярні періоди (крім літніх канікул), періоди карантину сплачуються у повному обсязі в розмірах, визначених п. 4 додатку 2 даного рішення.

  1.9.2. При відсутності на занятті сума оплати не зменшується.

  1.9.3. У разі хвороби учня: за перший місяць хвороби плата вноситься в повному обсязі, за наступні місяці – у розмірі 50% (при наявності довідки про хворобу.

  1.9.4. Плата за навчання вноситься до 10 числа поточного місяця з серпня по червень включно.

  1.9.5. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа поточного місяця, до занять не допускаються. При заборгованості за один минулий та 10днів поточного місяця учні можуть бути виключені з колективу.

  1.10. Положення про надання платних послуг закладами культури Балтської об’єднаної територіальної громади та зміни до нього, перелік та вартість платних послуг затверджується рішенням виконавчого комітету Балтської міської ради.

   

  2. Основні завдання

   

  2.1.  Покращення та удосконалення культурно-масової роботи в місті.

  2.2. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання платних послуг.

  2.3. Поліпшення матеріально-технічної бази Закладів культури.

   

  3. Організація роботи

   

  3.1. Використання цього Положення передбачає:

  -        перелік та вартість платних послуг  у  Закладах культури міста;

  -        взаємовідносини   між замовниками та працівниками закладів культури;

  -        відповідальність працівників за надання послуг;

  -        забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання.

   

  4. Права і обов’язки

   

  Заклади культури мають право:

  4.1 Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

  4.2 Визначати можливість і доцільність виконання послуг.

  4.3 Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

  4.4 Вносити свої пропозиції щодо зміни вартості на платні послуги.

  Заклади культури зобов’язані:

  4.5.Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

  4.6.Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

   

  5. Керівництво роботою з надання платних послуг.

   

  5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється керівником відповідного Закладу культури.

  5.2. Платні послуги надаються закладами культури:

  -        за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

  -        відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;

  -        за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

   5.3. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

   

  6. Порядок визначення вартості платних послуг

   

  6.1.Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

  Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

  Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

  Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.

  Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам). Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

  6.2. Складовими вартості платної послуги є:

  -        витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;

  -        нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

  -        безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

  -        капітальні витрати;

  -        індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

  Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат. Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику закладу культури.

  Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

   

  7.      Планування та використання доходів від платних послуг

   

  7.1. Облік надходжень та видатків покладається на централізовану бухгалтерію відділу розвитку культури та туризму Балтської міської ради.

  7.2. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

  7.3. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації.

  Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

  Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками закладів культури і можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб'єктів господарювання.

  Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх повірки (перевірки), гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюються залученими юридичними особами, установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), послуг інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми особами для забезпечення виконання статутних завдань.

  До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні платних послуг.

  Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

  У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

  7.4. До капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме:

  придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

  придбання костюмів, взуття, аксесуарів для проведення,організації та участі колективів у фестивалях, конкурсах, культурно – масових заходах та ін..

  ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

  придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

  Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу.

   

  8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних

  з наданням платних послуг

   

  8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види  платних  послуг, які  пропонують Заклади культури.

  8.2. Здійснювати  оформлення  відповідних  документів  про  надані  Закладами культури платні послуги.

  8.3. Відстежувати  якість виконання послуг.

   

   

  Керуючий справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                                          О.В. Фролова

  Додаток 2

  до рішення виконавчого комітету Балтської міської ради

  від  24 травня 2018 року № 97

   

   

  Перелік та вартість платних послуг,

  що надаються закладами культури Балтської ОТГ

   

  № п/п

  Вид послуги

  Одиниця вимірювання

  Сума, грн.

  1.       

  Розроблення сценарію

  1 сценарій

  Ціна договірна

  2.       

  Проведення заходів (вистав, театральних та  музичних постановок, інших постановок, виступи артистичних груп, оркестрів та окремих артистів,  концертів-презентацій, фестивалів, естрадних шоу) за заявками підприємств, установ, організацій

  1 година

  Ціна договірна

  3.       

  Надання послуг з організації та (або) проведення культурно-масових заходів,  міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав:

  -        послуги музичного супроводу

  -        послуги музичного та світлового оформлення

  -        послуги мультимедійного забезпечення

  -        послуги художнього оформлення

  1 година

   

   

   

   

   

  28,39 + 1 % від вартості апаратури

   

  Ціна договірна

  4.       

  Навчання у дитячих студіях, гуртках

   

  За 1 особу в місяць

  210

  5.       

  Концертна програма колективів

  1 год.

  Ціна договірна

  6.       

  Демонстрація відео- і кінофільмів

  1 година

  280

  7.       

  Настроювання і налагодження  

  звуко-, світло- та відеоапаратури

  1 година

  228

  8.       

  Ксерокопіювання

  1 аркуш (А4)

  0,75

  9.       

  Виготовлення кольорових афіш:

  -        формат А2

  -        формат А3

  -        формат А4

  1 аркуш

   

  15,00

  8,00

  4,00

  10.  

  Надання в оренду приміщень, концертних залів, у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури

   

  25% площі, яка орендується

  11.  

  Прокат музичних інструментів, музичного та світлового обладнання

   

  1% від вартості апаратури

  12.  

   Прокат сценічних костюмів, взуття

   

  10% від вартості

   

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                                                               О.В. Фролова

   
Повернення до списку