Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення №239 від 28 листопада 2017 року

 • 4 грудня 2017

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення №239 від 28 листопада 2017 року

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

  28 листопада 2017 року                                                                                                             № 239

   

  Про затвердження складу конкурсного комітету,

  міських автобусних маршрутів та умов конкурсу

  з  перевезення  пасажирів  на міських автобусних

  маршрутах загального користування в місті Балта 

            

            Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» з метою організації і забезпечення проведення конкурсів із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконавчий комітет Балтської міської ради, та з метою впорядкування та належної організації перевезень пасажирів у місті Балта, виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області

   

  ВИРІШИВ:

  1.    Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта (Додаток).

   

  2.    Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Балта (Додаток 1).

   

  3.    Затвердити міські автобусні маршрути загального користування в м.Балта (Додаток 2).

   

  4.    Оголосити конкурс із визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Балта.

   

  5.    Опублікувати в газеті «Народна трибуна» не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити необхідну інформацію згідно з пунктом 28 Порядку проведення конкурсу з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081.

   

  6.    Доручити міському голові від імені виконавчого комітету Балтської міської ради Одеської області укласти договір з переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта.

   

  7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Рабіновича Е.С.

            

      Міський голова                                                                                                             С.С. Мазур 

  Додаток

  до рішення виконавчого

  комітету від 28 листопада 2017 року № 239

   

  У М О В И

  конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

  загального користування в м. Балта.

  Загальні положення

          Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта розроблені на підставі Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.

          Визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування міста Балта здійснюється виключно на конкурсних засадах.

         Замовником пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта є Балтська міська рада Одеської області.

         Організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області, який є організатором пасажирських перевезень у місті (далі –Організатор) і який:

  -        затверджує умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

  -        забезпечує проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

  -        забезпечує формування автобусної мережі загального користування;

  -        забезпечує укладання договору з автомобільним перевізником, який є переможцем конкурсу та контролює виконання ним умов договору.

         Для підготовки та проведення конкурсу Організатор створює конкурсний комітет з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта (надалі – Конкурсний комітет).

          Склад Конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Балтської міської ради.

          Обслуговування міських маршрутів загального користування автомобільним перевізником здійснюється при наявності ліцензії, договору з виконавчим комітетом міської ради, паспорту маршруту, документу, що засвідчує використання автобусів на законних підставах та інших документів, передбачених законодавством України.

         Перевізник може надавати виконавчому комітету міської ради відповідне письмове клопотання для внесення змін в маршрутну мережу міста у випадку   економічного та технічного обґрунтування зміни кількості транспортних одиниць на маршруті та інтервалів руху, а також інші зауваження та пропозиції щодо якості та безпеки обслуговування пасажирів.

         Перевізник має  право за власним бажанням забезпечувати належний санітарний стан, впорядкування та облаштування зупинок та стоянок автобусів, майданчиків для відстою та розвороту транспорту на кінцевих та початкових зупинках. За умови здійснення значної суми капіталовкладень у облаштування автобусного маршруту,  питання фінансування таких робіт вирішується окремо у встановленому  законодавством  порядку з залученням коштів місцевого бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.

  Об’єкти конкурсу

          Об’єкти конкурсу визначаються відповідно до Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 08 грудня 2008 року №1081, із змінами та доповненнями, а саме об’єктом конкурсу є кілька міських автобусних маршрутів загального користування в м.Балта, затверджених рішенням виконавчого комітету.

   

  Загальні вимоги до здійснення перевезень у місті  та проведення конкурсу.

   

          Перевізник,  що  приймає участь у конкурсі на здійснення пасажирських перевезень автоматично приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення перевезень, які визначені цими умовами та рішенням  виконавчого комітету  про проведення  конкурсу.

          Остаточні  взаємовідносини  між перевізником та виконавчим комітетом міської ради визначаються договором на здійснення пасажирських перевезень за конкретним маршрутом  або  виконання  окремих рейсів.

          Перевізник-претендент повинен мати наявний досвід роботи, пов’язаний з перевезенням пасажирів.

          Пасажиромісткість автобусів, які плануються використовувати на маршрутах міста - не менш як 22 місця для сидіння з двома пневматичними дверима. Клас автобусу – не нижче середнього, екологічний стандарт – не нижче EURO I. Час початку та закінчення роботи на маршруті, регулярність руху на кожному конкретному маршруті міста Балта визначається згідно переліку автобусних маршрутів загального користування в м.Балта, затверджених рішенням виконавчого комітету.

     Перевізник-претендент повинен надати інформацію про  наявність,  характеристику та кількість резерву автобусів для заміни  рухомого  складу  в  разі  виходу  техніки з ладу та      наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

   

         Перевізник-претендент повинен гарантувати забезпечення наявності графіку руху в «антивандальній» формі на автобусних зупинках на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта.

   

         Тарифна політика на маршрутах міста Балта повинна відповідати діючому законодавству України в частині затвердження чи узгодження тарифів на послугу з перевезення пасажирів:

  -       збільшення або зменшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення перевізника до виконавчого комітету Балтської міської ради з наданням відповідних розрахунків;

  -       самостійне збільшення або зменшення узгодженого (затвердженого) виконавчим комітетом тарифу не допускається.

   

         У конкурсі можуть брати участь наступні пасажирські перевізники: юридичні або фізичні особи, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу, зареєстровані відповідно до чинного законодавства, що відповідають вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мають відповідний сертифікат, знаходяться в належному технічному і санітарному стані, укомплектовані відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

          До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи: які  визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або які перебувають у стадії ліквідації як суб'єкта господарювання;  подали для участі в конкурсі неналежним чином  оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;  не мають сертифікованої виробничої бази або не уклали договору про здійснення контролю за технічним станом та проведенням технічного обслуговування рухомого складу;  не можуть забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв перед виїздом на маршрут; не відповідають іншим вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”; пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів без наявності протоколів випробувань; мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені в судовому порядку (що були  накладені не пізніше 20 днів до дати проведення конкурсу).

  Умови перевезення окремих та пільгових категорій, дотування та відшкодування вартості окремих видів перевезень

        Перевізник зобов’язаний забезпечити перевезення пільгової категорії громадян міста в межах бюджетних асигнувань як державне замовлення та організацію перевезення пасажирів на загальних умовах - недержавне замовлення.

        Перелік категорій громадян, яким надається право безоплатного проїзду в автобусах загального користування за державним замовленням, встановлюється згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів збройних сил», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 на інвалідів», з врахуванням обмежень або правок, внесених на відповідний бюджетний рік Законом України «Про державний бюджет України» на поточний рік.

        Суму витрат від перевезення пільгових категорій населення за державним замовленням управління праці та соціального захисту населення перераховує Перевізнику, згідно наданих ним розрахунків про фактично виконані роботи в межах затверджених річних асигнувань, та по мірі надходження субвенції з державного бюджету – місцевому.

      З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення перевізник забезпечує перевезення громадян на підставі укладеного договору з розпорядником коштів. Суму витрат від перевезення пільгових категорій населення розпорядник коштів перераховує Перевізнику згідно наданих ним актів виконаних робіт в межах затверджених річних асигнувань на виконання відповідної програми.

     Для забезпечення системи пільгових перевезень школярів міста перевізник забезпечує перевезення школярів згідно договорів з загальноосвітніми навчальними закладами міста Балта. Суму витрат від пільгового перевезення школярів загальноосвітні навчальні заклади перераховують Перевізнику згідно наданих ним актів виконаних робіт в межах затверджених річних асигнувань.

  Додаткові умови конкурсу

         Автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

        До додаткових Умов належить:

  - забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у випадку проведення евакуації населення, ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, подій та проведення загальноміських заходів;

  - перевізники-претенденти мають забезпечити контроль та управління перевезеннями самостійно.

   

  Технічні та екологічні  вимоги до транспортних засобів

         Транспортні засоби,  які подаються  претендентом на участь в конкурсі на перевезення  пасажирів, повинні:

          - відповідати  державним стандартам, а також відповідати   постанові Кабінету Міністрів  України №176 від  18.02.1997 року “Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, зі змінами та доповненнями;

           - бути укомплектованими  відповідно  до вимог Правил дорожнього руху та Правил охорони праці на автомобільному транспорті, Правил надання  послуг пасажирського автомобільного транспорту;

           - пройти технічний  огляд, що засвідчується  актом технічного стану.

  Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та визначення переможця

   

          Організатор оголошує та публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке має містити таку інформацію:

  - найменування організатора конкурсу;

  - порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу;

   на міському маршруті – номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);

  - умови конкурсу;

  - порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

  - кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

  - режим роботи організатора та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

  - місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

  - місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

  - розмір плати за участь у конкурсі (у разі його встановлення);

  - телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

   

  Для  участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на об’єкт конкурсу:

  - заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1;

  - нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

  - перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, модели, пасажиромісткості, VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу згідно з додатком 2;

  - копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті або довідка про відсутність ліцензійних карток, у зв’язку із змінами   законодавства України в галузі автомобільного транспорту, якими було скасовано ліцензійну картку на транспортний засіб;

  - документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі (у разі встановлення Організатором такої плати);

  - копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

  - копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

  - перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність згідно з додатком 3;

  - нотаріально завірену копію сертифікату відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам (за бажанням);

  - анкету згідно з додатком 4;

  - копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за останні повні два квартали;

  - відомості про додаткові пропозиції обслуговування маршруту (конкурсні пропозиції щодо покращення роботи на автобусному маршруті загального користування, вартості транспортних послуг, здешевлення поїздок для окремих категорій громадян тощо) (за бажанням). 

        Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються,        підписуються       уповноваженою       особою перевізника-претендента  та  скріплюються  печаткою  з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

        Документи для      участі      в      конкурсі      подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

        Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі,    відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.

        Конверт (пакет)  з позначкою "№ 2",  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник -претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

        У разі  подання  перевізником-претендентом   документів   для участі  в  кількох конкурсах,  що проводяться на одному засіданні, ним  робиться  однакова  відмітка  на  конвертах  №1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

       Кінцевий строк прийняття документів  для  участі  в  конкурсі не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

        До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 4, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі в конкурсі та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізника-претендента.

        Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

       Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, що подані несвоєчасно не реєструються та повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

        Достовірність інформації, викладеної в заяві та документах, перевіряє Організатор не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

  Організація засідання конкурсного комітету

        Засідання конкурсного комітету проводиться у приміщенні міської ради в час,  що вказаний в оголошені про проведення конкурсів, за наявності не менше ніж половини членів комітету.

        У разі зміни місця або переносу часу початку засідання конкурсного комітету дана інформація повинна бути завчасно, але не пізніше ніж за добу, доведена до всіх членів конкурсного комітету та перевізників-претендентів.

         Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів за  показниками визначеними п.40 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», зі змінами та доповненнями.

     У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів  конкурсний  комітет  визначає кращого з використанням  бальної  системи      оцінки     пропозицій перевізників-претендентів згідно додатку 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081, зі змінами та доповненнями. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом є підставою для визначення переможця конкурсу.

          Під   час   проведення   конкурсу   запрошуються   всі перевізники-претенденти,   що   беруть   участь   у   конкурсі,  у присутності  яких  оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається  право  на  обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій.  Під  час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

          Під час засідання конкурсного комітету представники перевізників-претендентів мають право ознайомлюватись з оцінками конкурсних пропозицій всіх претендентів, що беруть участь у конкурсі.

          Переможцем   конкурсу  визнається  перевізник-претендент, який за результатами розгляду  набрав  найбільшу  кількість  балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

          Претендентом, який     посів    друге    місце,    визнається перевізник-претендент,  який  за  результатами   розгляду   набрав найбільшу  кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів  без  урахування   показника   переможця конкурсу.

          У разі  коли  учасники  конкурсу  набрали  однакову кількість балів,    під    час    визначення    переможця    конкурсу     та перевізника-претендента,  який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент,  що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

        Після розгляду пропозицій перевізників-претендентів в їх присутності члени конкурсного комітету мають право продовжити обговорення на закритому засіданні.

        Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

        Рішення прийняте на закритому засіданні конкурсного комітету оголошується із запрошенням перевізників-претендентів ( представників).

        Після   оголошення    рішення     перевізники-претенденти  (представники) не мають права надавати будь-які документи та наводити докази про неправомірність прийняття рішення конкурсним комітетом.

         Під  час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис, який зберігається у організатора протягом усього строку дії укладеного договору

        Договір з переможцем конкурсу укладається відповідно до п.53 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», зі змінами та доповненнями.

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                                                               О.В. Фролова

   

   

                                                                                                      Додаток 1  

    до Умов конкурсу

   

  ЗАЯВА
  на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в м. Балта

   


  Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення
  ________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування організатора)

  у_______________________________________________________________________________

  (назва та номер друкованого видання)

  ________________________________________________________________________________ претендує
   (найменування суб'єкта господарювання)

  на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу  №__________.


   

  ПЕРЕЛІК маршрутів

   


  Початкова та кінцева 
  зупинки маршруту

  Номер маршруту (оборотного рейсу) за напрямками

  Час відправлення автобусів за напрямками

  Відстань,

  кілометрів

  Порядок виконання або режим руху згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

  прямий 

  зворотний 

  прямий 

  зворотний 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


                                                            I. Загальні дані  

  Повне найменування суб’єкта господарювання

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Телефон                                                                               Телефакс

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Мобільний телефон                                                            Контактна особа

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІ. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

  Країна                                                                                                                          Поштовий індекс

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Область

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Місто (село)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вулиця

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Будинок                                               Корпус                                    Квартира (офіс)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІІ. Банківські реквізити

  Розрахунковий

  рахунок

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  у

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МФО

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV. Додаткова інформація


  ______________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________


                                  

   V. Перелік документів, що додаються до заяви

  1

  Нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні).

   

  2

  Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткісті (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN - коду транспортного засобу,  державного номерного знака,  року випуску транспортного засобу.

   

  3

  Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті або документ, який підтверджує приналежність кожного автобуса до діяльності перевізника.

   

  4

  Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу.

   

  5

  Копії  свідоцтв  про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті.

   

  6

  Копія документа, що підтверджує проведення процедури санації за умови проведення санації).

   

  7

  Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність.

   

   

   

  8

  Анкету відповідно до пункту 4.8. цих Умов.

   

   

  9

  Копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за останні повні два квартали.

   

   

   


    У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що: 

   спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

   згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором;

   з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

   всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності; 

   на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

   у разі перемоги згоден укласти договір


   


  ___ ____________ 201_ р. 

  _____________
  (підпис заявника) 

  _______________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові) 


   

  МП


   

                                                                     Додаток 2 

   до Умов конкурсу

   

  Перелік

  транспортних засобів які _______________________________ пропонує для використання на автобусному маршруті загального користування № _____

  ______________________________________________________________»

  (Назва маршруту)

  П\Р

  Марка

  Модель

  Пасажиро-

  Місткість з місцем водія / без місця водія

  VIN-код

  транспортно засобу

  Державний

  номерний

  знак

  Рік випуску

  транспортного

  засобу

  Примітки

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  «___» ______________ 201__р.     _____________________________   __________________

   М.П.                                                                ( П.І.Б.)                                     (Підпис претендента)

   


  Додаток 3  

    до Умов конкурсу

   

  Перелік

  транспортних засобів, пристосованих для  перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються

  _____________________________________________________для

  роботи на автобусному маршруті загального користування № _______

   

   «______________________________________________________________».

  (Назва маршруту)

   

   

  П\Р

      Марка

      Модель

  Пасажиро-

  Місткість з місцем водія  / без місця водія

  VIN-код

  транспортно засобу

  Державний

  номерний

  знак

  Рік випуску

  транспортного

  засобу

  Примітки

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інформація

  про відсутність транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями :

                                                     

  _____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

   

   

   

   «___» _______________ 201__ р.          __________________________  _________________

                                                                                           ( П.І.Б.)                                           (Підпис претендента)

   

   

  М.П.

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                        Додаток 4   

   до Умов конкурсу

   

  АНКЕТА

  до заяви про участь у конкурсі, оголошеному в  _______________________________

   

                                                     Найменування     показника

  Кількість

  років

  Характеристика перевізника – претендента :

  ----------------------------------------------------------------------------------1.1 (сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2)

       які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у

       лізинг.

   

   

  -------------

  Для міських перевезень (загальна місткість):

  ----------------------------------------------------------------------------------

  - марка, модель, кількість автобусів, одиниць

  ---------------------------------------------------------------------------------

  - марка, модель, кількість автобусів, одиниць

  --------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------

  Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)

   

  -------------

   

   

   

   

  2) строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на конкурс:

   автобус 1

   автобус 2

   автобус 3 …….

   

   

  ---------------------------------------

  2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб.

   

  3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

  ---------------------------------------------------------------------------

  Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш, як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоров’я водіїв.

   

   

   

  -------------

   

  Наявність сертифіката відповідності

  Серія


  -------------

   

  ____    ______________  201___р.

   

  М.П.             _____________        _____________________________________________

                            ( підпис)                        ( прізвище, ім’я та по батькові особи, що заповнила анкету )

   

   

   

   

  Додаток 1

  до рішення виконавчого комітету

  від 28 листопада 2017року №239

   

   

  Склад

  конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування в місті Балта

   

  1.      Рабінович Едуард Семенович – перший заступник міського голови, голова конкурсного комітету; 

  2.      Мараєв Олександр Вікторович  - начальник відділу економіки та інвестицій, заступник голови конкурсного комітету;

  3.      Дібров Юрій Олександрович – головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій, секретар конкурсного комітету.

   

  Члени конкурсного комітету:

   

  4.      Хорус Сергій Миколайович – т.в.о. начальника сектору реагування патрульної поліції №1 ( за згодою);

  5.      Следнев Ігор Михайлович – головний спеціаліст Управління Укртрансбезпеки в Одеській області (за згодою);

  6.      Гозун Юрій Іванович – голова Асоціації підприємців Балтського району Одеської області (за згодою);

  7.      Лєнц Надія Петрівна – голова Балтської районної громадської організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (за згодою);

  8.      Антонюков Руслан Сергійович - голова громадської організації «Гідність і честь»

  9.      Новіков Валерій Симонович – голова Одеського обласного відділення всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» (за згодою).

  10. Чечьоткін Володимир Павлович - голова Одеської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства (за згодою).

   

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                                                                  О.В. Фролова


  Додаток 2

  до рішення виконавчого комітету

  № 239 від 28 листопада 2017 року

   

  Міські автобусні маршрути загального користування

   

  № маршруту

  Назва маршруту

  Довжина оборотного рейсу, км

  Час відправлення з кінцевих пунктів або 
  мінімальний інтервал руху

  Періодичність виконання перевезень

  Режим руху

  Кількість автобусів для виконання рейсів

  Місць для сидіння пасажирів

  1.

  Вулиця Калініна - вулиця Гагаріна

  13

  Вулиця Калініна - 06:10, 07:05, 08:10, 10:10, 12:15; 14:00

  Вулиця Гагаріна - 06:40, 07:40, 08:40, 10:40, 13:15

  Постійно Щоденно

  звичайний

  1

  Не менше 22

  2.

  Хутрова фабрика - Центральна районна лікарня

  16

  Хутрова фабрика - 06:40, 07:30, 08:50, 10:30, 16:30; 17:25

  Центральна районна лікарня - 07:05, 08:20, 10:05, 16:05, 17:05

  Постійно Щоденно

  звичайний

  1

  Не менше 22

  3.

  Колишній радгосп «Балтський» - Завод «Біотехніка» 

  12

  Колишній радгосп «Балтський» - 07:10, 08:20, 11:35, 14:35; 18:15 15 (від зупинки «Центр міста» - 17:45 до зупинки школа №3 -18:20)

  «Завод Біотехніка» - 07:30, 10:20, 14:50

  Постійно Щоденно, крім неділі

  звичайний

  1

  Не менше 22

   

   

  Керуючий справами виконавчого

  комітету міської ради                                                          О.В. Фролова

   

    
Повернення до списку