Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 172 від 26 липня 2017 року

 • 2 серпня 2017

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення № 172 від 26 липня 2017 року

  УКРАЇНА

       БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

          РІШЕННЯ

  26 липня 2017 року                                                                                                                         № 172

  Про порядок впровадження Громадського бюджету

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

                 Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів  бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області

  ВИРІШИВ:

  1.      Затвердити проект Програми Балтської об’єднаної територіальної громади «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ на 2017-2019 роки» (додаток 1)

   

  1. Затвердити проект Положення про Громадський бюджет Балтської ОТГ (додаток 2).

  1. Затвердити проект аплікаційної форми  проектної пропозиції (додаток 3).

  1. Затвердити проект складу робочої групи з перевірки повноти і правильності заповнення  проектних пропозицій (додаток 4).

  1. Затвердити проект план-графіку впровадження Громадського бюджету Балтської ОТГ (додаток 5).

  1. Затвердити проект карти-аналізу повноти та відповідності вимогам заповненої аплікаційної форми (додаток 6).

  1. Затвердити проект плану укрупнення мікрорайонів Балтської ОТГ у сектори та призначення їх координаторів (додаток 7).

  1. Затвердити проект Концепції впровадження та реалізації Громадського (партисипаторного) бюджету в Балтській ОТГ (додаток 8).

  1. Винести зазначене питання на розгляд чергової сесії Балтської міської ради Одеської області VII скликання.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Балтського міського голови з соціальних питань Желіховського В.А. 

  Перший  заступник міського голови з

  питань діяльності виконавчих органів                                                                           Е.С. Рабінович

  Додаток 1

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської

  від 26 липня 2017 року № 172

   

   

  Програма Балтської об’єднаної територіальної громади

  «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ на 2017-2019 роки»

       Програма «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ  на  2017-­2019 роки» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Балтської міської ради та жителів Балтської об’єднаної територіальної громади щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів бюджету Балтської ОТГ. Програма впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Балтської ОТГ та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

         Громадський бюджет - це частина бюджету Балтської міської ради, з якого здійснюється фінансування, визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями кон­курсу.

         Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету.

          Громадський бюджет на території Балтської ОТГ впроваджується в рамках реалізації Проекту "Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадянського суспільства", який реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ, за фінансової підтримки Європейського Союзу та Проекту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади.

   

  Загальні положення

   

                      Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає тери­торіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий ме­ханізм як місцеві ініціативи.

  Фінансування громадського (партисипаторного) бюджету в Балтській ОТГ проводиться за рахунок коштів  бюджету ОТГ.

       Загальний обсяг громадського бюджету на один бюджетний рік визначається рішенням ради та  у 2018 році стано­вить 2 млн.грн..

       За рахунок коштів громадського (партисипаторного) бюджету фінансу­ються проекти членів територіальної громади Балтської ОТГ, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

        У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земе­льної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності Балтської ОТГ.

        Сесія Балтської  міської ради щороку може визначати пріорите­тні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках громадського бюджету.

        У рамках громадського (партисипаторного) бюджету не можуть бути представлені проек­ти, які:

  1)                             розраховані тільки на виконання проектної документації;

   

  2)                            носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

  3)                              реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бю­джету.

  4)                              стосуються об’єктів приватної власності.

   

  Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

  У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема, у жителів у Балтської обֹ’єднаної територіальної громади виникають ідеї як покращити  місто, села чи вулиці.

  У той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). Соціальна активність суспільства вимагає від Балтської міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.

  Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання партиципаторного бюджетування («бюджету участі») на місцевому рівні. Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.

  Таким чином, затвердження цільової програми Балтської ОТГ «Громадський (партисипаторний)  бюджет Балтської ОТГ на 2017-2019 роки» створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

   

  Мета Програми

   Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців Балтської ОТГ, активізація мешканців та залучення їх до прийняття рішень щодо стану та формування найближчого їм оточення.

  Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

   

      Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Балтської міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем міста.

  Виконання Програми розраховано на 2017 - 2019 роки.

  Завдання та заходи Програми

  Залучення членів територіальної громади Балтської ОТГ до участі у бюджетному процесі.

  -                     Підвищення обізнаності та активізація локальних громад з метою впливу на процес прийняття рішень.

  -                     Стимулювання мешканців Балтської ОТГ до реалізації ініціатив.

  -                     Підтримка громадських ініціатив, співпраці та активної громадянської позиції мешканців Балтської ОТГ.

  -                     Виявлення пріоритетів локальних громад для створення комфортного простору для життя.

  Обсяги та джерела фінансування Програми

  Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодав­ства за рахунок коштів міського бюджету.

  Розрахунки видатків  цільової програми
  «Громадський (партисипаторний)  бюджет Балтської ОТГ на 2017-2019 роки»

  Напрями ви­користання коштів

  Відпо­відальний

  виконавець

  Прогнозний обсяг коштів, тис. грн.

  2017 р.

  2018 р.

  2019 р.

  1.

  Інформаційна

  кампанія

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

  20,0

  30,0

  30,0

  2.

  Виконання об’єктів, які визнано прое­ктами-

  переможцями

  головні розпорядники бюджет­них кош­тів

  -

  2 000,0

  2 500,00

  Всього

  20,0

  2 030,00

  2 530,0 

   

                                             Контроль за ходом виконання Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснюють Балтська міська рада, виконавчий комітет Балтської міської ради та Координаційна рада з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в Балтській ОТГ відповідно до повноважень.

  Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

  Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

  Результати оцінки ефективності бюджетних програм, а також висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

   

   

  Очікувані результати та виконання Програми

  Основними результатами, яких планується досягти, є:

  -                                 створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Балтської міської ради та жителів Балтської ОТГ в бюджетному процесі;

  -                                 залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

  -                                 формування довіри громадян до місцевої влади;

  -                                 підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

  -                                 підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Балтської ОТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;

  -                                 залучення мешканців Балтської ОТГ до відкритого, рівноправного, прозорого доступу по розподілу бюджетного фінансового ресурсу за допомогою проектного механізму та конкурсного відбору;

  -                                 виявлення та ефективне вирішення проблем на локальному та загальноміському рівнях при безпосередній участі жителів Балтської ОТГ.

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                             О.В. Фролова

   


   

  Додаток 2

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської об’єднаної

  територіальної громади

   

                                 1.Визначення понять

  1.1   Громадський (партисипаторний) бюджет  - це частина  бюдже­ту Балтської ОТГ, з якого здійснюється фінансування. визначених безпосере­дньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання по­слуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.

  1.2.      Пропозиція (проект) - пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 10 членів територіальної громади (крім ав­тора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетен­ції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюдже­тного року з врахуванням обсягу коштів та оформлена  згідно затвердженої аплікаційної форми.

  1.3.          Конкурс - це відбір  пропозицій (проектів),  який дає можливість віді­брати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування мешканцями Балтської ОТГ.

  1.4.          Сектор громади - частина території Балтської ОТГ визначена умовним розподі­лом території шляхом об’єднання мікрорайонів міста Балта та сільських населених пунктів з метою рів­номірного розподілу ресурсів.

  1.5.          Координатор сектору громади – уповноважена особа, яка здійснює координацію впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в секторах громади.

  1.6.          Координаційна рада з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в Балтській ОТГ - створений розпорядженням міського голови,  орган для координації процесу відбору  про­позицій (проектів) для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих пропозицій (проектів), аналізу поданих проектів для фінансування з громад­ського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансу­вання з громадського бюджету.

  1.7.          Автор - член територіальної громади Балтської ОТГ, який в по­рядку визначеного цим положенням підготував та подав пропозицію (проект) для фінансу­вання з громадського бюджету.

  2.Загальні положення

  2.1.               З метою рівномірного розподілу фінансових ресурсів, Балтська ОТГ розділена на сектори.

  2.2.               За рахунок коштів громадського (партисипаторного) бюджету   можуть бути профінансовані проекти в межах Балтської ОТГ та відповідають напрямам:

  а)    естетичне облаштування території - тобто ремонт, заміна або установка нових об'єктів малих архітектурних форм, вуличних художніх інсталяцій, озе­ленення, декорування парків, скверів, дворів, будинків, споруд, окремих конс­трукцій як побутового так і промислового призначення, ліквідація елементів та явищ, що негативно впливають на естетику території, створення вело доріжок, окремих зон (міні парків, тощо) для катання на скейтах, роликах, сігвеях, та ін­ших сучасних пересувних механізмах, які не потребують отримання прав за ке­рування ними.

  б)    облаштування зон відпочинку - модернізація і будова дитячих і спор­тивних майданчиків і зон відпочинку;

  в)    інвестиції та ремонти - реконструкція, ремонт, громадських приміщень відкритих для публічного доступу, освітлення та громадської інфраструктури;

  г) залучення громади до здорового способу життя, збереження здоров’я тощо;

  д) збереження національної спадщини, популяризація національних традицій та духовності;

  є)    впровадження сучасних інноваційних проектів;

  ж)  проекти, що сприяють соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку Балтської ОТГ;

  та інші проекти соціального, гуманітарного та освітнього характеру.

   

                         3. Інформаційна та роз’яснювальна кампанії.

  3.1. Для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються в рамках Громадського (партисипаторного) бюджету проводяться інформаційна та роз’яснювальна кам­панії.

  3.2.     Інформаційна кампанія здійснюється:

  -                 В 2017 році за рахунок Фундації польсько-української співпраці «ПАУСІ» та за рахунок коштів бюджету Балтської ОТГ;

  -                 подальші роки за рахунок коштів  бю­джету Балтської ОТГ.

  3.3.   Відповідальними за проведення інформаційної та роз’яснювальної кампанії є відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради та координатори секторів громади

  3.4.     Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними поло­женнями та принципами фінансування пропозицій (проектів); заохочу­вання мешканців до подання відповідних пропозицій (проектів); інформування про хроноло­гію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.

  3.5.     Авторам проектів надається сприяння та допомога в організації інфо­рмаційних заходів серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проек­ту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців Балтської ОТГ.

  3.6.     Роз'яснювальна кампанія проводиться координаторами секторів громади.

  3.7.     В рамках роз’яснювальної кампанії координатори секторів громади проводять  зустрічі з авторами пропозицій (проектів).

     

  4.Подання пропозицій (проектів)

   

  4.1.     Пропозиції  (проекти) для реалізації в рамках Програми можуть подавати громадя­ни України віком від 14 років, які мають реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в Балтській ОТГ (м. Балта, с. Акулинівка, с. Андріяшівка, с. Бендзарі, с. Березівка, с. Білине, с. Борсуки, с. Відрада, с. Гольма,  с.  Євтодія, с. Зелений Гай, с. Кармалюківка, с. Козацьке, с. Коритне, с. Лісничівка, с. Мирони, с. Мошняги, с. Немирівське,  с. Обжиле, с. Оленівка, с. Пасат,  с. Пасицели, с. Перейма, с. Переліта, с. Петрівка, с. Саражинка, с. Семено-Карпівка, с. Харитинівка)   або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в місті та населених пунктах Балтської ОТГ; орган самоорганізації населення; громадська організація; голови мікрорайонів, які здійснюють свою діяльність і зареєстровані на території Балтської ОТГ.

  4.2.     Від одного автора  може надходити необмежена кількість пропозицій (проектів).

  4.3.     Пропозиції (проекти) повинні відповідати наступним істотним вимогам:

  -                 назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконі­чно, в межах одного речення.

  -                 проект подається особисто автором проекту за встановленою формою проекту;

  -                 проект не суперечить чинному законодавству України;

  -                 реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Балтської  міської ради;

  -                 проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

  -                 проект має отримати підтримку не менше 10 осіб - членів територіаль­ної громади Балтської ОТГ (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;

  -                 об’єкт загального користування;

  -                 при формуванні  пропозицій (проектів), які включають роботи з будів­ництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та бу­дівництва України www.minregion.gov.ua (розділ «Напрямки діяльності» - «Бу­дівництво та архітектура» - «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівель­ної діяльності» - підрозділ «Ціноутворення») або інших джерел.

  4.4.     В рамках громадського (партисипаторного) бюджету Балтської ОТГ не фінансуються проекти, які:

  -                 суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, ви­значеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

  -                 передбачають виключно розробку проектної документації;

  -                 реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бю­джету.

  -                 стосуються об’єктів приватної власності.

  4.5.     Терміни подачі пропозицій (проектів):

  -                 пропозиції (проекти) подаються протягом 30 днів кожного року з моменту ого­лошення про початок прийому проектів на офіційному сайті Балтської міської ради - http://balta-rada.gov.ua;

  4.6.      Відскановані пропозиції (проекти) подаються виключно в електронній формі, на будь-якому електронному носії, за адресою: м. Балта, вул. Любомирська 193, відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради, або надсилаються на електронну пошту відділу розвитку громадянського суспільства  міської ради – gromadabalta@ukr.net,  з поміткою «Громадський бюджет».

  4.7.     Пропозиції (проекти) повинні бути  надруковані українською мовою, шрифт Times New Roman, шрифт розмір 14, міжрядковий інтервал одинарний

  4.8.     Із заповненими аплікаційними формами пропозицій  (проектів), за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ» на офіційному сайті Балтської міської ради.

  4.9.     Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

  4.10. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити пропозицію (проект) в ході публічної презентації.

  4.11. Зразок аплікаційної форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ра­ди в розділі «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ».

   

  5. Аналіз пропозицій та проектів

  5.1.     Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ра­ди (далі - уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься в рамках Програми.

  5.2.     Після перевірки повноти і правильності заповнення аплікаційної форми пропози­ції (проекту) уповноважений робочий орган:

  5.2.1. У разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з по­милками, уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати не­обхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхиле­на.

  5.2.2. Протягом 15 календарних днів з моменту завершення прийому пропозицій, здійснює їх аналіз, з залученням відповідних фахівців Балтської міської ради;

  5.2.3. В певних ситуаціях може продовжити термін аналізу пропозицій (проектів)  до 5 календарних днів.

  5.3.       Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями (проектами), можливі лише за згодою авто­рів цих пропозицій (проектів).

  5.4.       Висновки щодо пропозицій (про­ектів) згідно з пунктом 4.3.3 уповноважений робочий орган розміщує у розділі “Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ” на офіційному сайті Балтської міської ради, а та­кож передає до Координаційної ради з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в Балтській ОТГ, (далі – Координаційна рада), з метою відбору пропозицій (проектів), які будуть чи  не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на голосування.

  5.5.       Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, за­клики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни то­що, розгляду і розміщенню не підлягають.

  6. Голосування за пропозиції (проекти).

   

  6.1.            Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці Балтської ОТГ шляхом голо­сування.

  6.2.            Порядок розміщення проектів (пропозицій) для голосування визначається за результатами жеребкування.

  6.3.            Голосування проводиться:

  -    на офіційному сайті Балтської міської ради в розділі «Громад­ський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ»;

  6.4.            Голосування триває 30 календарних днів.

  6.5.         Кожен громадянин віком від 14 років Балтської ОТГ може проголосувати за 1 проект реалізація якого передбачається в м. Балта та за 1 проект реалізація якого передбачається в сільському населеному пункті.

   

  7. Встановлення результатів та визначення переможців

  7.1. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за ту чи іншу  пропозицію (проект) в он-лайн. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх її членів.

  7.2. Переможцями голосування є пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів.

  7.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті  пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів, затвердженого в Програмі про громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ на 2017-2019 роки.

  7.4. Якщо в результаті голосування дві або декілька  пропозицій (проектів) набрали однакову кількість голосів, пріоритетність надається тим  пропозиціям (проектам),  реалізація яких потребує менших фінансових затрат для їх реалізації.

  7.5. Рекомендовані до реалізації проектні пропозиції, які будуть затверджені на сесії Балтської міської ради, підлягають фінансуванню на наступний бюджетний рік.

  7.6. Результати голосування та  пропозиції (проекти) які рекомендовані для фінансування, опубліковуються на сайті Балтської міської ради в розділі «Громадський (партисипаторний) бюджет Балтської ОТГ» протягом 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

  7.7. Автори, пропозиції (проекти) яких опубліковані для голосування, повідомляються про результати голосування

   

  8.      Реалізація проектів та оцінка ефективності Програми

   

  8.1.       Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпоряд­ники коштів  бюджету Балтської ОТГ - виконавчі органи Балтської міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.

  8.2.       Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році є обов’язковими для включення в плани роботи та бюджетні запити на наступний бюджет­ний період головними розпорядниками коштів бюджету Балтської ОТГ - виконавчи­ми органами Балтської міської ради, або розпорядниками чи одержувача­ми коштів  бюджету Балтської ОТГ.

  8.3.       Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський (партисипаторний) бюджет»,  в групах Балтської міської ради соціальної мережі FACEBOOK, а також в місцевих засобах масової інформації.

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                        О.В. Фролова  Додаток 3

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

  Аплікаційна форма

   

  Ідентифікаційний номер проекту
  (вписує працівник Балтської міської ради )

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif                             

   

  1. Назва проекту:

  (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити не більше 15 слів): 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. На території якого населеного пункту Балтської об’єднаної територіальної громади планується реалізація проекту:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проект:

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту:

   

  4.1. Проблема, яка потребує вирішення

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  4.2. Основна мета реалізації проекту  

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  4.3. Запропоновані рішення (заходи проекту)

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  4.4. Яким чином реалізація проекту вплине на подальше життя мешканців

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  4.5. Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації проекту

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  4.6. Сталість (подальша перспектива) проекту

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  5. Орієнтовна вартість проекту*

  (всі складові проекту (матеріали та послуги), які необхідні для його реалізації, та  їх орієнтовна вартість. )


  п/п

  Перелік видатків

  Орієнтовна вартість, грн.

  1.

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  2.

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  3.

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом:

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif


  *Може містити в собі не більше 2% від загальної суми на непередбачені витрати

   

  6. Автор пропозиції (проекту) та  контактні дані:

  (данні необхідно вписати чітко і зрозуміло. Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Балтської міської ради).

  Ім’я та прізвище

  Контактні данні

  Підпис

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  Поштова адреса:

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  e-mail:

  № тел.:

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

  СПИСОК ОСІБ (не менше 10 осіб),
  які підтримують проект _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

  (назва проекту)

  що може бути реалізований за рахунок коштів громадського бюджету Балтської ОТГ на 2018 рік

   

  Я підтримую даний проект:

   

  № з/п

  Ім’я та прізвище

  Адреса проживання

  Телефон

  Підпис

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif1.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif2.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif3.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif4.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif5.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif6.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif7.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif8.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif9.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif10.

   

   

  *                        

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

  http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

   

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                             О.В. Фролова


  Додаток 4

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня2017 року № 172

   

   

  Склад робочої групи

  з перевірки повноти і правильності заповнення  проектних пропозицій

   

  Томіна Світлана Миколаївна – начальник відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради;

   

  Сорочинська Ольга Вікторівна – головний спеціаліст відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради;

   

  Черемуш Денис Іванович – головний спеціаліст відділу розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

   

   

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                            О.В. Фролова  Додаток 5

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

   

                    

  План-графік впровадження громадського (партисипаторного)

                                                    бюджету в Балтській ОТГ

   


  п/п

  Зміст заходів

  Виконавці

  Термін

  виконання

  1

  2

  3

  4

  Завдання 1. Подання проектів

  1.1

  Інформаційна компанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання

  пропозицій.

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

  Липень-вересень 2017 р.

  1.2

  Подання проектів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики:

  - за адресою: м. Балта, вул. Любомирська 193. Балтська міська рада, 1-ий поверх, відділ розвитку громадянського суспільства

  - електронною поштою: gromadabalta@ukr.net

  Автори

  15 вересня – 14 жовтня 2017 р.

  1.3

  Прийом заявок

  Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви, створення

  реєстру поданих проектів, їх сканування, виставлення на інтернет платформі Балтської міської ради

  Відділ розвитку громадянського суспільства (уповноважений робочий орган)

  Протягом 10 робочих днів після отримання проектів

   

  У разі якщо пропозиція (проект) є неповною або заповнена з помилками уповноважений робочий орган (відділ розвитку громадянського суспільства) по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора з проханням усунути недоліки.

  Відділ розвитку громадянського суспільства (уповноважений робочий орган)

  Протягом 7-ми днів з дня отримання пропозиції (проекту)

  п/п

  Зміст заходів

  Виконавці

  Термін

  Виконання

  1

  2

  3

  4

  Завдання 2. Аналіз пропозицій

  2.1

  Передача пропозицій (проектів), які пройшли попередній відбір, Експертній групі для здійснення аналізу

  Відділ розвитку громадянського суспільства (уповноважений робочий орган)

  Не пізніше 5 робочих днів після закінчення прийому проектів

  (до 20 жовтня 2017 р.)

  2.2

  Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації.

  Експертна група

  Протягом 5 робочих днів з дати отримання проектів

  (до 25 жовтня 2017 р.)

  2.3

  Узагальнення аналізу пропозицій, створення реєстрів проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.

  Запрошення авторів для презентацій

  Координаційна рада

  Протягом 5 робочих днів після отримання останньої карти аналізу пропозицій

  (до 31 жовтня 2017) р.))

  2.4

  Розміщення на сайті Балтської міської ради

  -       реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування.

  -       реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови).

  Відділ розвитку громадянського суспільства (уповноважений робочий орган)

  31 жовтня 2017 р.

  Завдання 3. Визначення проектів-переможців

  3.1

  Визначення громадської думки шляхом голосування за пропозиції:

  -на інтернет порталі Балтської міської ради;

  Мешканці Балтської      ОТГ

  Протягом 30

  календарних днів з початку дати голосування

  (3 01 листопада до 30 листопада 2017 р.)

  3.2

  Підрахунок голосів відповідно до підсумків електронного та паперового голосування.

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

  Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування (до 07 грудня 2017 р.)

  3.3

  Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які

  будуть фінансуватися в рамках Програми

  Координаційна рада

  Протягом 5 робочих днів після закінчення підрахунку голосів

  (до 14 грудня 2017 р)

  3.4

  Розміщення на інтернет порталі Балтської міської ради результатів голосування.

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

  Протягом 3 робочих днів після встановлення підсумків голосування (до 19 грудня 2017 р.)

  п/п

  Зміст заходів

  Виконавці

  Термін

  Виконання

  1

  2

  3

  4

  Завдання 4. Реалізація проектів-переможців

  4.1

  Обов’язкове включення головними

  розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.

  Головні

  розпорядники

  коштів

  Грудень 2017 р.

  4.2

  Включення бюджетного запиту, із

  проектом-переможцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд  Балтській міській раді.

  Фінансове управління  Балтської міської ради

  Грудень 2017 р.

  4.3

  Виконання  проектів-переможців.

  Головні

  розпорядники

  коштів

  Протягом бюджетного 2018 року

  4.4

  Офіційне подання головними

  розпорядниками коштів звітів до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

  Головні

  розпорядники

  коштів

  Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                         О.В. Фролова

  Додаток 6

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

   

   

  КАРТА АНАЛІЗУ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ
  ЗАПОВНЕНОЇ АПЛІКАЦІЙНОЇ ФОРМИ

  (заповнюється по всіх аплікаційних формах, які включено до реєстру поданих проектів)

  Назва структурного підрозділу Балтської міської ради

  Одеської області, що проводить

  аналіз:

   

  Зміст заходу: перевірка повноти та правильності заповнення аплікаційної форми.

   

  1.     Включено до реєстру поданих проектів за №

   

  2.      Аплікаційна форма заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.

   

  а)   так

  б)   ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

   

  3.      Автор (необхідну відповідь підкреслити)

   

  а)   заповнив аплікаційну форму, надавши до       даткову інформацію (які пункти?)

  б)   не надав додаткову інформацію (чому?)

   

  4.      Висновок щодо можливості реалізації запропонованого завдання пропозиції (проекту) :

   

  а)   так

  б)   ні (обґрунтування)

  (дата)                                                          (підпис)                                               (ПІБ голови  Робочої групи)

   

   

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                        О.В. Фролова

   

   Додаток 7

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

  План укрупнення мікрорайонів Балтської ОТГ

  у сектори та призначення їх координаторів у рамках

  впровадження Громадського бюджету

  мікрорайону

  Межі сектору

  Голова мікрорайону

  Координатор сектору

  1

  2

  3

  4

  м. Балта

  Сектор № 1

  39.

  Репіна,

  пров.Репіна

  Молдавська,

  пров. Молдавський,

  Залізняка

  Стобецька

  Тетяна Василівна           

  Стобецька

  Тетяна Василівна           

  40.

  Козлова,

  Студентська,

  Уварова (від Залізняка на південь)

  Петрова

  Лілія Вікторівна

  55.

  Уварова 

  ("Переїзд")

  Лічман

  Микола Тимофійович

  17.

  Ткаченка,

  п. Шкільний,

  Уварова (від річки Кодима  до вул. Залізняка)

  Сученко

  Тамара Андріївна

                       

  20.

  Лікарняна,

  Ювілейна,

  Р. Люксембург

  Кирилюк

  Зінаїда Михайлівна

  Сектор № 2

  21.

  Київська,

  Чорноморська

  Усов

  Руслан Валерійович

  Усов

  Руслан Валерійович

  22.

  Разіна

                   

  Пентковський

  Дмитро Антонович

  23.

  Терешкової,

  Урожайна,

  Горького,

  Зарицького / Фрунзе,

   Южна

  Бичков

  Сергій Григорович

   

  24.

  Чапаєва,

  Чкалова

  С. Лазо,

  Щорса

  Сухаровський

  Анатолій Іванович

  38.

  Комунарів,

  Правди

  Попова

  Галина Миколаївна

  Сектор № 3

  18.

  Введенська (ІІ) / Калініна,

  Б. Хмельницького, Грибоєдова,

  Лермонтова

  Краснопольський Олександр Володимирович

   

  Краснопольський Олександр Володимирович

  19.

  Введенська (І) / Калініна 

  (№ 1 - № 150),

  Щербакова,

  Соціалістична, Достоєвського

  Шиндер 

  Фіонія Василівна

   

  25.

  Канатна / Петровського,

  Слави,

  Донецька,

  Ново-Київська

  Кольцова

  Валентина Іванівна

  51.

  Шоніна,

  Плотницька / Свердлова

  Білоус

  Наталія Григорівна

  54.

  І.Франка

  Атясова

  Клавдія Савеліївна

  Сектор № 4

  44.

  Ялтинська,

  Ватутіна,

  Ломоносова

  (від річки Кодима до вул. Садова)

  Фомін

  Павло Леонідович

  Грабовик

  Валентина Євстафіївна

  47.

  Пушкінська (до річки Кодима),

  Балтська,

  40 років Перемоги

  Грабовик

  Валентина Євстафіївна

  48.

  Островського

  Майстер

  Галина Федорівна

      

  49.

  Садова / 50 - років Жовтня

  Євтодій

  Борис Тимофійович

  50.

  Тельмана,

  Зої Космодем’янської

  Залевська

  Тетяна Василівна

  Сектор № 5

  41.

  Піонерська,

  Боженка

  Морозова

  Олена Петрівна

  Хамщук

  Валентина Олександрівна

  42.

  Механізаторів

  Березовська

  Галина Матвіївна

  43.

  Виноградна,

   Лісна

  Хамщук

  Валентина Олександрівна

  45.

  Сінненська (від вул. Ломоносова)

  Суворова

  Бондаренко

  Наталія  Василівна

  46.

  Сінненська (до вул. Ломоносова),

  Толстого,

  Жуковського, Коцюбинського, Інтернаціональна

  Леонова

  Ірина Віталіївна

  Сектор № 6

  1.

   Короленка

  Вадатурська

  Наталія Анатоліївна

   

  Вадатурська

  Наталія Анатоліївна

  2.

  Ленінградська (ІІ),

  Багрицького / 40 років  Жовтня, 

  9-го Січня,

  Ушакова,

  Миколаївська

  Черненко

  Ольга Миколаївна

  4.

  Енгельса,

  Маркса

  Лякін

  Олександр Борисович

  6.

  Львівська,

  пров. Львівський,

  Курчатова,

  Азовська,

  Ленінградська (І) – (до вул. Багрицького)

  Соболевська 

  Ніна Пилипівна

   

  56.

  Колгоспна,

  Любомирська

  (від вул. Багрицького до села Бендзарі)

  Маслова

  Наталія Геннадіївна

              

  Сектор № 7

  5.

  пров Коритнянський (ІІ)

  Радянської Армії

  Тузюк

  Ганна Миколаївна

  Бондуровська

  Надія Григорівна

  7.

  Некрасова,

  Першотравнева,

  Плеханова,

  Каховська,

  Красно-Ярська / Крупської

  (до пров. Степовий), Крилова

  Галайковська

  Ганна Антонівна

   

  8.

  Степова,

  Уманська,

  пров. Уманський

  Белінського,

   Пугачова,

   Мічуріна,

   Красно-Ярська ( від вул. Першотравнева на північ)

  Поліщук

  Петро Пилипович

  13.

  Толбухіна,

  Перекопська,

  Фестивальна,

  Уварова (від початку  до вул. Любомирська))

  Полякова

  Тетяна Федорівна

  3.

  Любомирська / Котовського (від вул. Багрицького до вул. Ткаченка),

  Млинна,

  пров. Коритнянський (І)

  Валевич

  Леонід Хаймович

   

  Сектор № 8

  10.

  Дячишина

  Сліпенчук

  Марія Василівна

  Драганюк

  Ігор Михайлович

  11.

  Пролетарська,

  Любомирська (від магазину "Фортеця" до вул. Гагаріна)

  Скрипнік

  Зінаїда Іванівна

  12.

  Дружби,

   30 років Перемоги

   

  14.

  Шевченка,

  Богданюка / Кірова,

  Герцена

  Черногуз

  Віталій Дмитрович

  15.

  Жовтнева,

  пров. Жовтневий,

  Тургенєва,

  Ярославського

  Коротаєва

  Лариса Іванівна

  16.

  Пінчука,

  Панфілова

  Драганюк

  Ігор Михайлович

  Сектор № 9

  26.

  Матросова

  Здирченко

  Олена  Іванівна

  Желіховська

  Олена Сергіївна

  27.

  Ломоносова (від річки Кодима до ПТУ)

  Пров. Ломоносова

  Райдужна

  Серафимовича

  Пров. Серафимовича

  Молодіжна

  Желіховська

  Олена Сергіївна

                   

  52.

  Чехова,  

   Гоголя

  Поштова / Леніна (від вул. Чернишевського)

  Лісовський

  Владислав Геронович

  53.

  Чернишевського, 

   Куйбишева,

   Поштова / Леніна (з №1)

  Антохов

  Володимир Євгенійович

                     

  9.

  Добролюбова,

  Кутузова,

  Чайковського,

  8-березня,

  пров. Поштовий,

  Комсомольська

  Куземська

  Світлана Михайлівна

   

  Сектор № 10

  28.

  Радянська,

  Одеська,

  Островідова

  Бойчук

  Олександр Степанович

     

  Лукаш

  Валерій Володимирович

  29.

  Московська,

  Дальня,

  пров. Дальній,

  Ентузіастів

  Буданова

  Валентина Андріївна

   

  35.

  Гагаріна  

  (крім військового містечка)

  Лукаш

  Валерій Володимирович

  36.

  Гагаріна (військове містечко)

  Скоблюк

  Ганна Антонівна

  37.

  Мира

  Юрченко

  Галина Дмитрівна

  Сектор № 11

  30.

  Любомирська / Котовського

  (від вул. Гагаріна до села Мирони),

  Кармалюка,

  Пушкінська

  (від вул. Любомирська до річки  Кодима)

  пров. Кодимський,

  пров. Бульварний

  Гашок

  Наталія Володимирівна

   

  Харитонова

  Світлана Павлівна

  31.

  Маяковського,

  пров. Маяковського

  Ніколєнко

   Микола Миколайович

  32.

  Дімітрова

   

  Колеватов

  Олександр Сергійович

  33.

  Пархоменка,

  Пушкінська 

  (від вул. Любомирська до військового містечка)

  Лежнюк

  Людмила Миколаївна

  34.

  Фурманова,

  Володимирська,

  пров. Володимирський, Житомирська

  Харитонова

  Світлана Павлівна

                     

  Сільські населені пункти

  Сектор № 12

  1-9.

  с. Бендзари, Андріяшівка

  -

  Паламарчук

  Олена Сергіївна

  Сектор № 13

  1-10.

  с. Білине

  -

  Левченко

  Лілія Петрівна

  Сектор № 14

  1-4.

  с. Борсуки

  -

  Борбела

  Ірина Володимирівна

  Сектор № 15

  1-9.

  с. Гольма

  -

  Перепилюк

  Олена Леонтіївна

  Сектор № 16

  1-7.

  с. Оленівка, Мошняги

  -

  Коцага

  Кіпріан Павлович

  Сектор № 17

  1-3.

  с. Козацьке

  -

  Окішева

  Тетяна Миколаївна

  Сектор № 18

  1-3.

  с. Коритне

  -

  Усенко

  Леонід Михайлович

  Сектор № 19

  1-8.

  с. Кармалюківка, Євтодія

  -

  Мазурик

  Наталія Семенівна

  Сектор № 20

  1-3.

  с. Лісничівка

  -

  Кіхаян

  Спиридон Сергійович

  Сектор № 21

  1-8.

  с. Мирони

  -

  Демидочкіна

  Тетяна Борисівна

  Сектор № 22

  1-8.

  с. Обжиле, Березівка

  -

  Коваль

  Микола Васильович

  Сектор № 23

  1-4.

  с. Пасицели

  -

  Зварич

  Юрій Петрович

  Сектор № 24

  1-3.

  с. Пасат

  Боцюровська

  Валентина Анатоліївна

  Сектор № 25

  1-7.

  с. Немирівське, Переліта

  -

  Шевцов

  Віктор Порфентійович

  Сектор № 26

  1-6.

  с. Перейма

  -

  Сапожник

  Ольга Михайлівна

  Сектор № 27

  1-4.

  с. Саражинка

  -

  Сивак

  Тетяна Павлівна

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                       О.В. Фролова


  Додаток 8

  до рішення виконавчого

  комітету Балтської міської ради

  від 26 липня 2017 року № 172

   

   

  Концепція

  впровадження та реалізації Громадського

  бюджету в Балтській ОТГ

   

  Громадське бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення громадян до прийняття рішень щодо розподілу визначеної частини міського бюджету.

   

  Проблеми, які потребують розв’язання

   

  В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування.

  Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав.

  Удосконалення потребують інструменти для побудови діалогу і громадянської освіти, а також зміна способу управління місцевою громадою.     

  На даний час ефективного та швидкого розв’язання потребують такі проблеми:

  -              визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, становлення інститутів прямого народовладдя;

  -              низька громадська активність мешканців міста у вирішенні, розв’язанні питань життєдіяльності міста;

  -              прийняття спільних рішень шляхом діалогу влади і громади.

  Мета Концепції

  Метою Концепції є налагодження системного діалогу між органами місцевого самоврядування і громадськістю; підвищення рівня залучення мешканців Балтської ОТГ до процесу прийняття рішень щодо розвитку об’єднаної громади;  узгодження інтересів органу місцевого самоврядування та територіальної громади, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території; вирішення нагальних проблем життєдіяльності територіальної громади.

  Шляхи і способи розв’язання проблем

  Проблеми передбачається розв’язати шляхом:

  -              функціонування Координаційної ради з числа представників громадськості та представників органів місцевого самоврядування для започаткування та впровадження процесу громадського бюджетування;

  -              підготовки та затвердження нормативних-правових актів та розпорядчих документів щодо  громадського бюджету в Балтській ОТГ;

  -              адміністрування розділу на офіційному сайті міської ради;

  -              проведення заходів щодо презентації впровадження  громадського бюджету у Польщі та інших країнах для представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування, в тому числі визначення зв’язку між бюджетним процесом та завданнями партисипаторного бюджету;

  -              проведення інформаційно-освітньої кампанії з проведення  процесу громадського бюджетування;

  -              популяризації ідеї громадського бюджетування шляхом активного залучення мас-медіа та через соціальні мережі;

  -              визначення розміру ставки бюджету для громадського бюджетування та напрямків використання місцевих коштів громадського бюджету, підготовки заявок для фінансування відповідно до потреб мешканців.

  Очікувані результати

   

  Реалізація Концепції сприятиме:

  -              створенню сприятливих умов для максимально широкого залучення населення до прийняття рішень, а також розвитку форм прямого народовладдя;

  -              покращення інформування населення стосовно планів та намірів органів місцевого самоврядування;

  -              більш чітке визначення пріоритетів, можливість використання нових рішень, запропонованих мешканцями;

  -              зростання рівня довіри мешканців до органів влади;

  -              уникнення соціальних конфліктів: можливість швидко отримувати інформацію щодо проблем, які з’являються та їх конструктивно вирішувати;

  -              підвищення громадянської освіти: отримання громадянами нових компетенцій, пов'язаних з участю в громадському житті.

   

   

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету міської ради                                                                         О.В. Фролова

   
Повернення до списку