Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 165 - VII від 22 серпня 2016 року

 • 25 серпня 2016

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення № 165 - VII від 22 серпня 2016 року

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ                   

   22 серпня 2016 року                                                                                                                 № 165

  Про затвердження кошторисної документації 

  на капітальний ремонт  ДНЗ ясла-садок № 11

  «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок на капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок  №11 «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області, копію експертного звіту кошторисної частини  проектної  документації №16-1295-16 від  14.07.2016 р. філії   ДП   «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.21011 року № 560, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області                                                                                                             

  ВИРІШИВ :                                             

  1.      Затвердити кошторисну документацію   на капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок  №11  «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області» в сумі   1490,640 тис. грн..

  2.      Дане рішення опублікувати на офіційній інтернет-сторінці Балтської міської ради Одеської області

  3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Молодяа Ф.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                      

  Перший заступник міського голови                                                                          Е.С. Рабінович       ( назва  організації,  що затверджує )
    
       
  Затверджено   
   
  Зведений кошторисний розрахунок у сумі  1499,92183 тис. грн.  
  В тому числі зворотних сум  тис. грн.  
     
    ( посилання  на документ про затвердження )
    
   
  "___" ______________________ 20__ р.
    
  Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №11 «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області
  яв46/92
  Локальний кошторис на роботи № 2-1-1
  на Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №11 «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області
  Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №11 «Журавонька» відділу освіти Балтської міської ради Одеської області
  Основа: Кошторисна вартість 1183,67352  тис. грн.
  креслення (специфікації ) №  Кошторисна трудомісткість 10,92047  тис.люд.-год.
  Кошторисна заробітна плата 236,66059  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,9  розряд
  Складений в поточних цінах станом на 2016 р.

  п/п
  Обґрунту-
  вання
  (шифр
  норми)
  Найменування робіт і витрат Одиниця
  виміру
  Кіль-
  кість
  Вартість одиниці,
  грн.
  Загальна вартість, грн. Витрати труда
  робітників, люд.-год.
  Всього експлуа-
  тації
  машин
  Всього заробіт-
  ної плати
  експлуа-
  тації
  машин

  не зайнятих
  обслуговуваням
  машин
  заробіт-
  ної плати
  в тому
  числі за-
  робітної
  плати
  в тому
  числі за-
  робітної
  плати
  тих, що
  обслуговують
  машини
  на одини-
  цю
  всього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                     
       Роздiл 1. Фасад
   
                 
  1 РН11-50-2 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону
  зi стiн та стель, площа вiдбивання в
  одному мiсцi бiльше 5 м2
                                                                      
  100м2 5,959 996,78 106,50 5939,81 5305,18 634,63 52,93 315,41
  890,28 29,66 176,74 1,3038 7,77
  2 РН11-20-4 Ремонт штукатурки зовнiшнiх
  прямолiнiйних укосiв по каменю та бетону
  декоративним розчином з землi та
  риштувань
                                                                     
  100м2 1,2 22425,49 213,00 26910,59 21378,22 255,6 762,31 914,77
  17815,18 59,32 71,18 2,6076 3,13
  3 РН11-41-1 Полiпшене штукатурення цементно-
  вапняним розчином по каменю стiн
  фасадiв
                                                                     
  100м2 5,959 2592,22 29,01 15447,04 15274,17 172,87 115,93 690,83
  2563,21 23,61 140,69 1,0989 6,55
  4 РН20-18-7 Готування важких опоряджувальних
  цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6
                                                                     
  100м3 0,112625 102568,65 1109,37 11551,79 698,79 124,94 368,88 41,55
  6204,56 871,58 98,16 47,1975 5,32
  5 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними
  плитами товщиною 50 мм з
  опорядженням декоротивним розчином за
  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
                                                                     
  100 м2 5,959 39008,09    -    232449,21 64177,54    -    479,94 2859,96
  10769,85    -       -       -       -   
  6 РН20-5-1 Установлення та розбирання зовнiшнiх
  металевих трубчастих iнвентарних
  риштувань, висота риштувань до 16 м
                                                                      
  100м2 6,565 2483,78    -    16306,02 8900,5    -    72,5 475,96
  1355,75    -       -      -      -   
  7 РН18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
  товщиною покриття 10 см
                                                                     
  1м2 74,3 90,88    -    6752,38 2112,35    -    1,5 111,45
  28,43    -       -     -     -   
  8 РН20-15-8 Готування важкого бетону на щебенi,
  клас бетону В7,5
                                                                     
  100м3 0,0832 100096,03 910,87 8327,99 603,8 75,78 431,46 35,9
  7257,16 581,73 48,4 31,5008 2,62
        Разом прямі витрати по роздiлу 1 323684,83 118450,55 1263,82 5445,83
  535,17 25,39
        Разом будівельні роботи, грн. 323684,83        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 203970,46        
             всього заробiтна плата, грн. 118985,72        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        Загальновиробничi витрати, грн. 59999,16        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 503        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16252,11        
        Всього будівельні роботи, грн. 383683,99        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 1 383683,99        
                     
       Роздiл 2. Вікна та двері
   
                 
  9 РН6-1-1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних
  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах
                                                                     
  100 шт 0,93 2819,61    -    2622,24 2617,94    -    159,58 148,41
  2814,99    -       -       -       -   
  10 РН6-2-2 Знiмання засклених вiконних рам
                                                                     
  100 м2 2,1921 984,59    -    2158,32 2158,32    -    56,88 124,69
  984,59    -       -      -      -   
  11 РН6-3-2 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в
  кам'яних будiвлях
                                                                     
  100 м2 0,7025 2078,14    -    1459,89 1459,6    -    120,03 84,32
  2077,72    -       -       -      -  
  12 РН6-14-1 Знiмання дверних полотен
                                                                      
  100 м2 0,2139 765,82    -    163,81 163,81    -    44,68 9,56
  765,82    -       -      -     -  
  13 РН6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах
                                                                      
  100 шт 0,09 3585,51 328,54 322,7 292,71 29,57 184,37 16,59
  3252,29 91,49 8,23 4,0221 0,36
  14 ЕН10-20-1
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення вiконних прорiзiв готовими
  блоками площею до 1 м2 з
  металлопластику в кам'яних стiнах
  житлових і громадських будівель
                                                                     
  100м2 0,0147 4681,45    -    68,82 68,44    -    220,0295 3,23
  4655,82    -       -        -       -  
  15 ЕН10-20-2
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення вiконних прорiзiв готовими
  блоками площею до 2 м2 з
  металлопластику в кам'яних стiнах
  житлових і громадських будівель
                                                                     
  100м2 0,0869 3711,21    -    322,5 321,07    -    171,925 14,94
  3694,67    -       -       -      -  
  16 ЕН10-20-3
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення вiконних прорiзiв готовими
  блоками площею до 3 м2 з
  металлопластику в кам'яних стiнах
  житлових і громадських будівель
                                                                     
  100м2 1,4356 2813,52    -    4039,09 4021,52    -    130,3525 187,13
  2801,28    -       -        -        -   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  17 ЕН10-20-4
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення вiконних прорiзiв готовими
  блоками площею бiльше 3 м2 з
  металлопластику в кам'яних стiнах
  житлових і громадських будівель
                                                                     
  100м2 0,6549 2150,53    -    1408,38 1402,74    -    99,6705 65,27
  2141,92    -       -       -      -  
  18 С123-109-1
  варіант 9
  Блоки вiконнi з подвійним склінням, глухі
                                                                      
  м2 73,8 883,00    -    65165,4    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  19 С123-109-1
  варіант 10
  Блоки вiконнi з подвійним склінням,
  відкриваються
                                                                      
  м2 145,41 936,50    -    136176,47    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  20 ЕН10-28-1
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення дверних прорiзiв готовими
  дверними блоками площею до 2 м2 з
  металлопластику у кам'яних стiнах
                                                                     
  100м2 0,0549 2325,18    -    127,65 126,18    -    112,8265 6,19
  2298,28    -       -        -       -  
  21 ЕН10-28-2
  Н2=Н5=1,15
  Заповнення дверних прорiзiв готовими
  дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
  з металлопластику у кам'яних стiнах
                                                                     
  100м2 0,159 1878,57    -    298,69 295,29    -    91,172 14,5
  1857,17    -       -       -      -  
  22 С123-200
  варіант 1
  Блоки двернi металопластикові
                                                                      
  м2 21,39 2472,00    -    52876,08    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  23 С1550-38
  варіант 1
  Монтажна піна, 0,75л
                                                                      
  балон 68 96,00    -    6528    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  24 С1545-42
  варіант 1
  Дюбелi
                                                                      
  100шт 6,85 32,00    -    219,2    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  25 ЕН10-25-3
  Н2=Н5=1,15
  Установлення пластикових пiдвiконних
  дошок
                                                                     
  100м 1,405 686,90    -    965,09 965,09    -    36,248 50,93
  686,90    -       -       -      -  
  26 С123-382
  варіант 1
  Дошки пiдвiконнi, ширина 400 мм
                                                                      
  м 140,5 170,00    -    23885    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  27 С1550-38
  варіант 1
  Монтажна піна, 0,75л
                                                                      
  балон 36 96,00    -    3456    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  28 ЕН10-25-4
  Н2=Н5=1,15
  Установлення віконних зливів
                                                                     
  100м 1,317 1772,68    -    2334,62 783,54    -    31,395 41,35
  594,94    -       -       -      -  
  29 С126-1300
  варіант 1
  Зливи із пластика
                                                                      
  м 131,8 90,00    -    11862    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  30 С1545-420
  варіант 1
  Шурупи саморізи
                                                                      
  шт 520 0,37    -    192,4    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  31 РН11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь вiконних
  та дверних укосiв по бетону та каменю
                                                                      
  100м2 1,47 10773,94 70,91 15837,69 9768,39 104,24 300,55 441,81
  6645,16 57,72 84,85 2,6862 3,95
  32 ЕН15-182-4
  Н2=Н5=1,15
  Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                     
  100м2 1,47 1506,62    -    2214,73 2095,81    -    72,519 106,6
  1425,72    -       -       -      -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  33 ЕН15-182-6
  Н2=Н5=1,
  15; К=2
  Додавати на 1 мм змiни товщини
  шпаклювання стiн
                                                                     
  100м2 1,47 2153,66    -    3165,88 3165,88    -    103,293 151,84
  2153,66    -       -       -       -   
  34 С1550-42
  варіант 1
  Грунтовка
                                                                      
  л 44,1 28,40    -    1252,44    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  35 С1113-296
  варіант 1
  Шпаклiвка
                                                                      
  кг 529,2 8,60    -    4551,12    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  36 РН12-49-3 Полiпшене фарбування
  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
  сумiшами укосів по штукатурцi
                                                                     
  100м2 1,42 4386,67    -    6229,07 2065,87    -    74 105,08
  1454,84    -       -     -     -   
        Разом прямі витрати по роздiлу 2 349903,28 31772,2 133,81 1572,44
  93,08 4,31
        Разом будівельні роботи, грн. 349903,28        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 317997,27        
             всього заробiтна плата, грн. 31865,28        
        Загальновиробничi витрати, грн. 17783,51        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 163,31        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5276,68        
        Всього будівельні роботи, грн. 367686,79        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 2 367686,79        
                     
       Роздiл 3. Покрівля дахів
   
                 
  37 РН8-2-4 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих
  азбестоцементних листiв
                                                                      
  100м2 10,43 784,20 20,07 8179,21 7969,88 209,33 45,43 473,83
  764,13 17,03 177,62 0,8772 9,15
  38 С111-32
  (зворотнi
  матерiали)
  Листи азбестоцементнi хвилястi звичайного
  профiлю, товщина 5,5 мм
  (зворотнi матерiали)
                                                                      
  м2 312 7,50    -    2340    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  39 РН8-1-2 Розбирання лат [решетування] з дощок з
  прозорами
                                                                      
  100м2 10,43 482,79 10,74 5035,5 4923,48 112,02 26,76 279,11
  472,05 9,11 95,02 0,4692 4,89
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  40 РН8-1-5 Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами
  з брусiв i колод
                                                                      
  100м2 3,24 826,27 15,40 2677,11 2627,22 49,89 42,79 138,64
  810,87 13,07 42,35 0,6732 2,18
  41 РН8-4-1 Розбирання жолобiв з листової сталi
                                                                      
  100м 1,19 249,75    -    297,2 287,83    -    14,38 17,11
  241,87    -       -      -     -  
  42 РН8-4-3 Розбирання водостiчних труб з листової
  сталi з колисок
                                                                      
  100м 0,36 576,25    -    207,45 204,1    -    32,14 11,57
  566,95    -       -      -     -  
  43 РН8-24-2 Улаштування крокв і мауерлатів з колод
                                                                     
  м3 6,3 3617,79 10,74 22792,08 2734,52 67,66 23,5 148,05
  434,05 9,11 57,39 0,4692 2,96
  44 РН8-25-1 Установлення крiплень крокв скобами
                                                                      
  100шт 0,27 1061,86    -    286,7 46,51    -    9,09 2,45
  172,26    -       -      -     -  
  45 РН8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
  прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з
  профільованого настилу
                                                                      
  100м2 10,43 5932,07 11,90 61871,49 5800,85 124,12 30,95 322,81
  556,17 10,10 105,34 0,5202 5,43
  46 РН20-20-3 Антисептування пастами перекриттiв,
  прогонiв, балок, накатiв
                                                                      
  100м2 10,43 1256,51    -    13105,4 2258,2    -    10,88 113,48
  216,51    -       -      -      -   
  47 РН20-21-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм,
  арок, балок, крокв, мауеpлатiв
                                                                      
  м3 6,3 155,48    -    979,52 156,37    -    1,31 8,25
  24,82    -       -      -     -  
  48 РН20-21-3 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд
  покрiвлю, покриттiв та настилiв по фермах
                                                                      
  100м2 10,43 545,54    -    5689,98 956,64    -    4,84 50,48
  91,72    -       -      -     -  
  49 РН8-31-1 Улаштування пароізоляції
                                                                     
  100м2 10,43 2672,78 2,33 27877,1 1313,66 24,3 7,14 74,47
  125,95 1,98 20,65 0,102 1,06
  50 РН8-30-1 Улаштування покриття з профільованого
  настилу тiльки скатiв
                                                                     
  100м2 10,43 1556,87 3,73 16238,15 16199,25 38,9 79 823,97
  1553,14 3,17 33,06 0,1632 1,7
  51 С111-35
  варіант 1
  Листи для покрівлі металевого профiлю,
  товщина 0,5 мм
                                                                      
  м2 1199,45 130,00    -    155928,5    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  52 С111-1856 Заклепки комбiнованi для з'єднання
  профiльованого сталевого настилу та
  рiзноманiтних листових деталей
                                                                      
  т 0,0087 297568,80    -    2588,85    -       -       -       -   
      -        -       -       -       -   
  53 С111-1850 Гвинти самонарiзнi для крiплення
  профiльованого настилу та панелей до
  несучiх конструкцiй
                                                                      
  т 0,0106 147908,30    -    1567,83    -       -       -       -   
      -        -       -       -       -   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  54 РН8-42-2 Улаштування жолобiв пiдвiсних
                                                                     
  100м 2,68 1190,38 6,07 3190,22 3173,95 16,27 58,14 155,82
  1184,31 5,15 13,8 0,2652 0,71
  55 РН8-41-2 Навiшування водостiчних труб, колiн,
  вiдливiв i лiйок з готових елементiв
                                                                     
  100м 1,54 1127,68    -    1736,63 1736,63    -    55,36 85,25
  1127,68    -       -      -     -  
  56 1602-10353
  варіант 1
  Жолоб підвісний
                                                                      
  м 268 82,00    -    21976    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  57 С113-10
  варіант 1
  Труби водостокові
                                                                      
  м 154 91,00    -    14014    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  58 С130-1156
  варіант 1
  Лiйки водостоковi
                                                                      
  шт 32 180,00    -    5760    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  59 С113-1509
  варіант 1
  Колiно водостокове
                                                                      
  шт 96 88,00    -    8448    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  60 С111-1867
  варіант 1
  Крiплення для жолобів підвісних
                                                                      
  шт 146 48,00    -    7008    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  61 С111-1867
  варіант 2
  Крiплення для водостічних труб
                                                                      
  шт 96 58,00    -    5568    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
        Разом прямі витрати по роздiлу 3 393022,92 50389,09 642,49 2705,29
  545,23 28,08
        Разом устаткування, грн. 21976        
        Всього устаткування, грн. 21976        
        Разом будівельні роботи, грн. 371046,92        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 320015,34        
             всього заробiтна плата, грн. 50934,32        
        Загальновиробничi витрати, грн. 32412,56        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 328        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10597,84        
        Всього будівельні роботи, грн. 403459,48        
                 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
  _  
         
               
         Вартість зворотних матеріалів, грн. 2340        
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 3 425435,48        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                     
       Роздiл 4. Інші роботи
   
                 
  62 РН20-40-1 Навантаження смiття вручну
                                                                      
  1 т 72,2 27,42    -    1979,72 1979,72    -    1,63 117,69
  27,42    -       -      -      -   
  63 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км
                                                                      
  т 72,2 46,99 46,99 3392,68   -   3392,68   -     -  
    -   3,71 267,86 0,161 11,62
        Разом прямі витрати по роздiлу 4 5372,4 1979,72 3392,68 117,69
  267,86 11,62
        Разом будівельні роботи, грн. 5372,4        
             в тому числi:        
             всього заробiтна плата, грн. 2247,58        
        Загальновиробничi витрати, грн. 1494,88        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,51        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 501,06        
        Всього будівельні роботи, грн. 6867,28        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 4 6867,28        
        Разом прямі витрати по кошторису 1071983,
  43
  202591,56 5432,8 9841,25
  1441,34 69,4
        Разом устаткування, грн. 21976        
        Всього устаткування, грн. 21976        
        Разом будівельні роботи, грн. 1050007,
  43
         
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 841983,07        
             всього заробiтна плата, грн. 204032,9        
        Загальновиробничi витрати, грн. 111690,09        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1009,82        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32627,69        
        Всього будівельні роботи, грн. 1161697,
  52
         
                 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
  _  
         
               
         Вартість зворотних матеріалів, грн. 2340        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по кошторису 1183673,
  52
         
      Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10920,47        
      Кошторисна заробiтна плата, грн. 236660,59        
   
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 Дод. К п.
  44 
  Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,
  87 %) 
  22134,69  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 Дод. К п.
  50 
  Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)  1100  
    Разом по главах 1-12: 1206908,
  21
   
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 п.5.8.16 
  Кошторисний прибуток (П)  29594,47  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 п.5.8.16 
  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  13432,18  
    Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 1249934,
  86
   
    Разом: 1249934,
  86
   
    Податок на додану вартість 249986,97  
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1499921,
  83
   
   
     
  Керівник проектної організації  __________________________  
  Головний інженер проекту
  (Головний архітектор проекту)
  __________________________  
  Керівник   відділу  __________________________  

                                                                      
Повернення до списку