Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення №163 - VII від 22 серпня 2016 року

 • 25 серпня 2016

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення №163 - VII від 22 серпня 2016 року

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ                   

   22 серпня 2016 року                                                                                                                 № 163

  Про   затвердження   кошторисної  документації                                                                                                                                                                                                 

  на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей                                          

  із  застосуванням  енергозберігаючих  технологій

  Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

  відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

                                                                                                                                                                                                                             

           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти  Балтської міської ради Одеської області, копію експертного звіту кошторисної частини  проектної  документації  №16-1241-16                                                           від  22.07.2016 р. філії   ДП   «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області                                                                                                                                               

  ВИРІШИВ :                                             

  1.      Затвердити кошторисну документацію   на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів відділу освіти Балтської міської ради Одеської області в сумі 800,642 тис. грн..

  2.      Дане рішення опублікувати на офіційній інтернет-сторінці Балтської міської ради Одеської області

  3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Молодця Ф.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                      

  Перший заступник міського голови                                                                          Е.С. Рабінович   Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської

  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

    

    

  ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

       

  ІНВ-03-2016/1(уточнено) - ЗК

    

    

  Том 7

   


                                                                   Керівник проектної організації

     

                                                                   Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

       

   

  2016  р.

   
  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

   

  Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

  відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

   

   

  Будівництво розташоване на території Одеської області.

   

  Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

   

   - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);

   

   - Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);

   

   - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

   

   - Перевезення грунту і сміття;

   

   - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

   

  Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими

  даними Держбуду України.

   

  Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

   

  При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

   

  1.

  Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.

  К п. 44

  1,21

  %

  2.

  Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

  2,71

  грн./люд.-г

  3.

  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

  1,23

  грн./люд.-г

   

  Загальна кошторисна трудомiсткiсть

  2,69762

   

  тис.люд.-г

  Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах

  2,587

   

  тис.люд.-г

  Загальна кошторисна заробiтна плата

  55,633

   

  тис.грн.

  Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi

  робочого часу 166,92 люд.-г та розрядi робiт 3,8)

  3400,00

   

  грн.

   

  Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

    у тому числi:

  800,642

   

  тис.грн.

    будiвельнi роботи -

  649,043

   

  тис.грн.

    вартiсть устаткування -

    -   

   

  тис.грн.

    iншi витрати -

  18,159

   

  тис.грн.

    податок на додану вартiсть -

  133,440

   

  тис.грн.

     

   

   

   

  Примiтка:

   

   

   

  1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

   

    

  Склав:

   

  Перевірив:

   


  Форма № 5

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області

  ( назва  організації,  що затверджує )

      

   

  Затверджено  

      

   

  Зведений кошторисний розрахунок у сумі  800,642 тис. грн. 

  В тому числі зворотних сум  0 тис. грн. 

    

    ( посилання  на документ про затвердження )

   

  "___" ______________________ 20__ р.

      

   

  ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  № 

      

   

  Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із застосуванням енергозберігаючих технологій Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

  відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

      

   

  Складений в поточних цінах станом на 21 липня 2016  р. 

  п/п

  Номери

  кошторисів і

  кошторисних

  розрахунків

  Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів

  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

  Кошторисна вартість, тис.грн.

  будівельних

  устаткування,

  меблів та

  інвентарю

  інших

  витрат

  загальна

  вартість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  Глава 2. Об'єкти основного призначення

   

   

   

   

  1

  2-1

  Саражинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів відділу освіти

  Балтської міської ради Одеської області

  641,732

    -   

    -   

  641,732

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

   

   

  Разом по главi 2:

  641,732

    -   

    -   

  641,732

   

   

  Разом по главах 1-7:

  641,732

    -   

    -   

  641,732

   

   

  Разом по главах 1-8:

  641,732

    -   

    -   

  641,732

   

  Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

   

   

   

   

  2

  Розрахунок

  N П-94

  Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй

  автомобiльним транспортом

    -   

    -   

  5,780

  5,780

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

   

   

  Разом по главi 9:

    -   

    -   

  5,780

  5,780
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

  Разом по главах 1-9:

  641,732

    -   

  5,780

  647,512

   

  Глава 10. Утримання служби замовника

   

   

   

   

  3

  ДСТУ Б Д.1.1-

  1:2013 Дод. К п.

  44

  Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на

  технiчний нагляд) (1,21 %)

    -   

    -   

  7,835

  7,835

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

   

   

  Разом по главi 10:

    -   

    -   

  7,835

  7,835

   

  Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд

   

   

   

   

  4

  ДСТУ Б Д.1.1-

  1:2013 Дод. К п.

  50

  Вартiсть експертизи проектної  документацiї

    -   

    -   

  1,226

  1,226

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

  --------------------

   

   

  Разом по главi 12:

    -   

    -   

  1,226

  1,226

   

   

  Разом по главах 1-12:

  641,732

    -   

  14,841

  656,573

   

  ДСТУ Б Д.1.1-

  1:2013 п.5.8.16

  Кошторисний прибуток (П)

  7,311

    -   

    -   

  7,311

   

  ДСТУ Б Д.1.1-

  1:2013 п.5.8.16

  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

  організацій (АВ)

    -   

    -   

  3,318

  3,318

   

   

  Разом

  649,043

    -   

  18,159

  667,202

   

  ДСТУ Б Д.1.1-

  1:2013 п.5.8.16

  Податок на додану вартість

    -   

    -   

  133,440

  133,440

   

   

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку

  649,043

    -   

  151,599

  800,642

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник проектної організації

  __________________________

   

   

   

  Головний інженер проекту

  (Головний архітектор проекту)

  __________________________

   

   

   

  __________________________
  КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94

  Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

  1. Вихідні дані

  п1.1

  Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.

  П731=2,58671;

  п1.2

  Кiлькiсть робiтникiв, якi щоденно перевозяться автобусом

  11=11;

  п1.3

  Тривалiсть робочої змiни

  8=8;

  п1.4

  Перiод часу з моменту прибуття автобусу на об'єкт i до вибуття його назад пiсля закiнчення робочого дня, год.

  9,3=9,3;

  п1.5

  Тривалiсть обiдньої перерви, год.

  1=1;

  п1.6

  Частина вiдстанi до об'єкту будiвництва, що пролягає в межах мiста, км

  17=17;

  п1.7

  Частина вiдстанi до об'єкту будiвництва, що пролягає за межами мiста,км

  24=24;

  п1.8

  Вартiсть 1 години використання автобусу (розрахована з конкретних умов використання), грн.

  24,64=24,64;

  п1.9

  Питома вага робiтникiв, що перевозяться кожного дня, до їх загальної кiлькостi, в долях одиницi

  0,75=0,75;

  п1.10

  Середня швидкiсть автобусу в межах мiста, км/год

  25=25;

  п1.11

  Середня швидкiсть автобусу за межами мiста, км/год

  49=49;

  п1.12

  Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис. люд.-год.

  П11Е=0;

  п1.13

  Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.-год.

  П11И=0;

  п1.14

  Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд.-год.

  П11К=0;

  2. Розрахунок

  п2.1

  Час щоденного погодинного користування автобусом: обчислюється з моменту його виходу з автотранспортного пiдприємства до замовника i

  повернення назад на автопiдприємство за мiнусом часу на обiдню перерву, год

  (п1.6:п1.10+п1.7:п1.11)х2+(п1.4-п1.5)=(17:25+24:49)х2+(9,3-1)=10,64;

  п2.2

  Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

       Iншi витрати

  (п1.1+п1.12+п1.13+п1.14)хп1.9:п1.3:п1.2хп2.1хп1.8=(2,58671+0+0+0)х0,75:8:11х10,64х24,64=5,77974;

                   

                  

  Склав       _____________________    

                                                 

  Перевірів  _____________________    

  КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130

     

  Кошторисний прибуток

     

  1. Вихiднi данi

   

  п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

   

        ПКТ = 2,71;

   

  п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

   

        П73 = 2,69762;

   

  2. Розрахунок

   

  п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:

   

         = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП130 = 2,71 Х 2,69762 Х 1 = 7,311;  КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147

     

  Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй

     

  1. Вихiднi данi

   

  п.1.1.

  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г:

        А1471 = 1,23;

   

  п.1.2.

  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

        П73 = 2,69762;

   

  2. Розрахунок

   

  п.2.1.

  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:

   

        = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,23 Х 2,69762 Х 1 = 3,318.

                                                                         
Повернення до списку