Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 160 - VII від 22 серпня 2016 року

 • 25 серпня 2016

  Рішення виконавчого комітету

  Рішення № 160 - VII від 22 серпня 2016 року

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   РІШЕННЯ                   

   22 серпня 2016 року                                                                                                                 № 160

  Про затвердження кошторисної документації

  на капітальний ремонт  Обжильської амбулаторії

  загальної практики сімейної медицини 

   КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської

  міської ради Одеської області

                                                                                                                                                                                                      

              Розглянувши зведений кошторисний розрахунок на капітальний ремонт                                 Обжильської амбулаторії загальної  практики сімейної  медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області, копію експертного звіту кошторисної частини проектної документації  №16-1245-16  від  12.07.2016 р. філії   ДП   «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.21011 року № 560, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області               

                                                                                       

  ВИРІШИВ :                                             

  1.      Затвердити кошторисну документацію на капітальний ремонт Обжильської амбулаторії загальної практики сімейної  медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області» в сумі 699,985 тис. грн.

  2.      Дане рішення опублікувати на офіційній інтернет-сторінці Балтської міської ради Одеської області

  3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Молодця Ф.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                      

                                                                         

  Перший заступник міського голови                                                                          Е.С. Рабінович      ( назва  організації,  що затверджує )
    
       
  Затверджено   
   
  Зведений кошторисний розрахунок у сумі  699,98684 тис. грн.  
  В тому числі зворотних сум  тис. грн.  
     
    ( посилання  на документ про затвердження )
    
   
  "___" ______________________ 20__ р.
    
  Капітальний ремонт Обжильської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської області
  яв46/93
  Локальний кошторис на роботи № 2-1-1
  на Капітальний ремонт Обжильської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради
  Одеської області
  Капітальний ремонт Обжильської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КУ «Балтський центр ПМСД» Балтської міської ради Одеської
  області
  Основа: Кошторисна вартість 535,0991  тис. грн.
  креслення (специфікації ) №  Кошторисна трудомісткість 5,59961  тис.люд.-год.
  Кошторисна заробітна плата 122,36675  тис. грн.
  Середній розряд робіт 4,0  розряд
  Складений в поточних цінах станом на 2016 р.

  п/п
  Обґрунту-
  вання
  (шифр
  норми)
  Найменування робіт і витрат Одиниця
  виміру
  Кіль-
  кість
  Вартість одиниці,
  грн.
  Загальна вартість, грн. Витрати труда
  робітників, люд.-год.
  Всього експлуа-
  тації
  машин
  Всього заробіт-
  ної плати
  експлуа-
  тації
  машин

  не зайнятих
  обслуговуваням
  машин
  заробіт-
  ної плати
  в тому
  числі за-
  робітної
  плати
  в тому
  числі за-
  робітної
  плати
  тих, що
  обслуговують
  машини
  на одини-
  цю
  всього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                     
       Роздiл 1. Фасад
   
                 
  1 РН11-50-2 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону
  зi стiн та стель, площа вiдбивання в
  одному мiсцi бiльше 5 м2
                                                                      
  100м2 3,7387 996,78 106,50 3726,66 3328,49 398,17 52,93 197,89
  890,28 29,66 110,89 1,3038 4,87
  2 РН6-1-1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних
  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах
                                                                     
  100 шт 0,02 2819,61    -    56,39 56,3    -    159,58 3,19
  2814,99    -       -       -      -  
  3 РН6-2-2 Знiмання засклених вiконних рам
                                                                     
  100 м2 0,033 984,59    -    32,49 32,49    -    56,88 1,88
  984,59    -       -      -     -  
  4 РН6-3-2 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в
  кам'яних будiвлях
                                                                     
  100 м2 0,0096 2078,14    -    19,95 19,95    -    120,03 1,15
  2077,72    -       -       -      -  
  5 РН3-28-1 Мурування окремих дiлянок простих
  зовнiшнiх стiн iз цегли
                                                                     
  100 м3 0,0198 141886,95    -    2809,36 342,04    -    889,54 17,61
  17274,87    -       -       -      -  
  6 РН11-20-4 Ремонт штукатурки зовнiшнiх
  прямолiнiйних укосiв по каменю та бетону
  декоративним розчином з землi та
  риштувань
                                                                     
  100м2 0,1768 22425,49 213,00 3964,83 3149,72 37,66 762,31 134,78
  17815,18 59,32 10,49 2,6076 0,46
  7 РН11-41-1 Полiпшене штукатурення цементно-
  вапняним розчином по каменю стiн
  фасадiв
                                                                     
  100м2 3,7387 2592,22 29,01 9691,53 9583,07 108,46 115,93 433,43
  2563,21 23,61 88,27 1,0989 4,11
  8 РН20-18-7 Готування важких опоряджувальних
  цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6
                                                                     
  100м3 0,07066 102568,65 1109,37 7247,5 438,41 78,39 368,88 26,07
  6204,56 871,58 61,59 47,1975 3,33
  9 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними
  плитами товщиною 50 мм з
  опорядженням декоротивним розчином за
  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
                                                                     
  100 м2 3,7387 39261,29    -    146786,18 40265,24    -    479,94 1794,35
  10769,85    -       -       -       -   
  10 РН20-5-1 Установлення та розбирання зовнiшнiх
  металевих трубчастих iнвентарних
  риштувань, висота риштувань до 16 м
                                                                      
  100м2 4,14 2944,22    -    12189,07 5612,81    -    72,5 300,15
  1355,75    -       -      -      -   
  11 РН8-4-1 Розбирання жолобiв з листової сталi
                                                                     
  100м 0,58 241,87    -    140,28 140,28    -    14,38 8,34
  241,87    -       -      -     -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  12 РН8-4-2 Розбирання водостiчних труб з листової
  сталi з землi та помостiв
                                                                      
  100м 0,145 307,64    -    44,61 44,61    -    17,44 2,53
  307,64    -       -      -     -  
  13 РН8-42-2 Улаштування жолобiв пiдвiсних
                                                                     
  100м 1,085 1190,38 6,07 1291,56 1284,98 6,58 58,14 63,08
  1184,31 5,15 5,59 0,2652 0,29
  14 РН8-41-2 Навiшування водостiчних труб, колiн,
  вiдливiв i лiйок з готових елементiв
                                                                     
  100м 0,455 1127,68    -    513,09 513,09    -    55,36 25,19
  1127,68    -       -      -     -  
  15 1602-10353
  варіант 1
  Жолоб підвісний
                                                                      
  м 108,5 82,00    -    8897    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  16 С113-10
  варіант 1
  Труби водостокові
                                                                      
  м 45,5 91,00    -    4140,5    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  17 С130-1156
  варіант 1
  Лiйки водостоковi
                                                                      
  шт 13 180,00    -    2340    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  18 С113-1509
  варіант 1
  Колiно водостокове
                                                                      
  шт 39 88,00    -    3432    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  19 С111-1867
  варіант 1
  Крiплення для жолобів підвісних
                                                                      
  шт 55 58,00    -    3190    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  20 С111-1867
  варіант 2
  Крiплення для водостічних труб
                                                                      
  шт 39 68,00    -    2652    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  21 РН18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
  товщиною покриття 10 см
                                                                     
  1м2 72,8 90,88    -    6616,06 2069,7    -    1,5 109,2
  28,43    -       -     -    -  
  22 РН20-15-8 Готування важкого бетону на щебенi,
  клас бетону В7,5
                                                                     
  100м3 0,081536 100096,03 910,87 8161,43 591,72 74,27 431,46 35,18
  7257,16 581,73 47,43 31,5008 2,57
        Разом прямі витрати по роздiлу 1 227942,49 67472,9 703,53 3154,02
  324,26 15,63
        Разом устаткування, грн. 8897        
        Всього устаткування, грн. 8897        
        Разом будівельні роботи, грн. 219045,49        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 150869,06        
             всього заробiтна плата, грн. 67797,16        
        Загальновиробничi витрати, грн. 34882,59        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 298,1        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9632,62        
        Всього будівельні роботи, грн. 253928,08        
                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 1 262825,08        
                     
       Роздiл 2. Внутрішні роботи
   
                 
  23 РН3-28-4 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх
  стiн iз цегли
                                                                     
  100 м3 0,2802 143559,97    -    40225,5 4791,24    -    891,52 249,8
  17099,35    -       -       -      -  
  24 РН3-23-2 Пробивання прорiзiв в цегляних стiнах
  вiдбiйним молотком
                                                                     
  1 м3 6,69 430,89 238,79 2882,65 1285,15 1597,5 10,59 70,85
  192,10 63,28 423,34 3,1152 20,84
  25 РН6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
  стiнах
                                                                     
  100 м2 0,1295 2231,72    -    289,01 274,85    -    114,91 14,88
  2122,39    -       -       -      -  
  26 РН6-25-1 Установлення дверних полотен зовнiшнiх
  крiм балконних
                                                                     
  100 шт 0,02 5316,53    -    106,33 104,57    -    239,84 4,8
  5228,51    -       -       -     - 
  27 РН6-25-5 Установлення дверних полотен
  внутрiшнiх мiжкiмнатних
                                                                     
  100 шт 0,02 4231,55    -    84,63 82,87    -    190,07 3,8
  4143,53    -       -       -     - 
  28 С123-223
  варіант 1
  Блоки двернi рамкової конструкцiї металеві,
  площа 7,35 м2
                                                                      
  м2 7,35 954,00    -    7011,9    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  29 С123-217
  варіант 1
  Блоки двернi вхiднi зовнiшнi щитової
  конструкцiї однопольнi,площа 2,00 м2
                                                                      
  м2 2 1480,00    -    2960    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  30 С123-202
  варіант 1
  Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї
  однопольнi з полотном пiд склiння, площа
  1,80 м2
                                                                      
  м2 3,6 1438,00    -    5176,8    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  31 С1545-42
  варіант 2
  Дюбелi
                                                                      
  100шт 0,24 32,00    -    7,68    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  32 РН11-26-3 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн
  всереденi будiвлi цементно-вапняним або
  цементним розчином по каменю та
  бетону
                                                                     
  100м2 0,186 4736,06    -    880,91 501,14    -    127,33 23,68
  2694,30    -       -       -      -  
  33 РН12-36-3 Вапняне фарбування нових поверхонь стін
  всерединi будiвлi по штукатурці
                                                                     
  100м2 0,186 416,38 0,29 77,45 62,71 0,05 17,15 3,19
  337,17 0,24 0,04 0,0111   -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  34 ЕН15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
  підвісних стель із металевих профілів
                                                                     
  100м2 0,642 11626,73    -    7464,36 2232,24    -    164,32 105,49
  3477,01    -       -       -       -   
  35 ЕН15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
  поверхонь підвісних стель
  гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
  листами.
                                                                     
  100 м2 0,642 14901,46    -    9566,74 1964,61    -    136,37 87,55
  3060,14    -       -       -      -  
  36 ЕН10-9-1 Улаштування обшивки стiн
  гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
  по металевому каркасу
                                                                     
  100м2 1,8434 28090,98    -    51782,91 7109,83    -    191,6 353,2
  3856,91    -       -      -     -  
  37 ЕН15-182-5 Шпаклювання стель шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                     
  100м2 0,642 1728,21 0,59 1109,51 1057,19 0,38 83,76 53,77
  1646,72 0,48 0,31 0,0222 0,01
  38 С1113-296
  варіант 1
  Шпатлевка Ветонит
                                                                      
  кг 77,04 11,20    -    862,85    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  39 С1550-42
  варіант 1
  Грунтовка Ветонит
                                                                      
  л 19,26 28,40    -    546,98    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  40 ЕН15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                     
  100м2 1,8434 1321,25 0,59 2435,59 2285,37 1,09 63,06 116,24
  1239,76 0,48 0,88 0,0222 0,04
  41 С1113-296
  варіант 1
  Шпатлевка Ветонит
                                                                      
  кг 221,208 11,20    -    2477,53    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  42 С1550-42
  варіант 1
  Грунтовка Ветонит
                                                                      
  л 55,302 28,40    -    1570,58    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  43 РН11-50-1 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону
  зi стiн та стель, площа вiдбивання в
  одному мiсцi до 5 м2
                                                                      
  100м2 0,0906 1131,51 106,50 102,51 92,87 9,64 60,94 5,52
  1025,01 29,66 2,69 1,3038 0,12
  44 РН11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь вiконних
  та дверних укосiв по бетону та каменю
                                                                      
  100м2 0,0906 10773,94 70,91 976,12 602,05 6,42 300,55 27,23
  6645,16 57,72 5,23 2,6862 0,24
  45 РН12-49-6 Полiпшене фарбування
  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
  сумiшами стель по збiрних конструкцiях,
  пiдготовлених пiд фарбування
                                                                     
  100м2 0,642 4004,89    -    2571,14 622,75    -    49,34 31,68
  970,02    -       -      -     -  
  46 РН12-49-5 Полiпшене фарбування
  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
  сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,
  пiдготовлених пiд фарбування
                                                                     
  100м2 1,8434 3632,54    -    6696,22 1588,46    -    43,83 80,8
  861,70    -       -      -     -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  47 РН12-49-3 Улучшенная окраска
  поливинилацетатными
  водоэмульсионными составами откосов
  по штукатурке
                                                                     
  100м2 0,0906 4280,29    -    387,79 131,81    -    74 6,7
  1454,84    -       -     -   - 
  48 РН17-5-1 Прокладання проводiв при схованiй
  проводцi в порожнинах перекриттiв i
  перегородок
                                                                     
  100м 1,18 388,11    -    457,97 449,92    -    20,39 24,06
  381,29    -       -      -     -  
  49 С157-233
  варіант 1
  Провода марка ПВС, сечение 2х6 мм2
                                                                      
  1000м 0,12036 8300,00    -    998,99    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  50 РН17-11-9 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних
  ламп, якi встановлюються в пiдвiсних
  стелях, кiлькiсть ламп 1 шт
                                                                     
  100шт 0,15 3838,28    -    575,74 536,5    -    186,48 27,97
  3576,69    -       -       -      -  
  51 С1547-7
  варіант 1
  Светильник для подвесных потолков в
  комплекте с лампой
                                                                      
  шт 15 320,00    -    4800    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  52 РН17-12-3 Установлення вимикачiв утопленого типу
  при схованiй проводцi, 2-клавiшних
                                                                     
  100шт 0,03 698,92    -    20,97 20,78    -    37,51 1,13
  692,81    -       -      -     -  
  53 С1547-6 Вимикач заглиблений для прихованої
  проводки
                                                                      
  шт 3 34,00    -    102    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  54 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток
  утопленого типу при схованiй проводцi
                                                                     
  100шт 0,08 660,13    -    52,81 52,32    -    35,41 2,83
  654,02    -       -      -     -  
  55 С113-2106
  варіант 1
  Розетка декоративная пластмассовая
                                                                      
  шт 8 32,00    -    256    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  56 РН13-23-1 Облицювання поверхонь рядовими
  керамiчними глазурованими плитками без
  карнизних, плiнтусних i кутових
  елементiв з установленням плиток
  туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону
                                                                     
  100м2 0,16 24682,43    -    3949,19 1249,6    -    374,58 59,93
  7809,99    -       -       -      -  
  57 РН7-25-6 Улаштування покриття iз
  деревностружкових плит площею
  покриття понад 10 м2
                                                                     
  100м2 0,642 10088,25    -    6476,66 335,19    -    27,92 17,92
  522,10    -       -      -     -  
  58 РН7-26-2 Улаштування покриття з лiнолеуму
  площею покриття понад 10 м2
                                                                     
  100м2 0,642 13433,69    -    8624,43 736,23    -    58,33 37,45
  1146,77    -       -      -     -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        Разом прямі витрати по роздiлу 2 174568,45 28170,25 1615,08 1410,47
  432,49 21,25
        Разом будівельні роботи, грн. 174568,45        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 144783,12        
             всього заробiтна плата, грн. 28602,74        
        Загальновиробничi витрати, грн. 16246,6        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 151,23        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4886,93        
        Всього будівельні роботи, грн. 190815,05        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 2 190815,05        
                     
       Роздiл 3. Зовнішні каналізаційні мережі
   
                 
  59 РН1-8-10
  тех.ч.
  п.3.3
  табл.2
  п.2
  к=1,2
  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у
  вiдвал, група ґрунту 2, який знаходиться на
  вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або
  предметiв, що заважають
                                                                      
  100 м3 0,236 2092,07 2048,26 493,73 10,34 483,39 2,556 0,6
  43,81 477,31 112,65 21,5904 5,1
  60 РН1-16-2
  тех.ч.
  п.3.3
  табл.2
  п.4
  к=1,2
  Допрацювання ґрунту вручну в траншеях
  шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з
  крiпленнями, група ґрунту 2
  [доробка вручну, розробленого
  механiзованим способом]
                                                                      
  100 м3 0,091 8030,22    -    730,75 730,75    -    442,68 40,28
  8030,22    -       -       -      -  
  61 РН16-40-1 Улаштування пiщаної основи пiд
  трубопроводи
                                                                      
  м3 1,44 350,44 35,16 504,63 42,16 50,63 1,66 2,39
  29,28 9,79 14,1 0,4305 0,62
  62 РН1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
  котлованiв та ям, група ґрунту 2
                                                                      
  100 м3 0,065 3202,53    -    208,16 208,16    -    190,4 12,38
  3202,53    -       -      -     -  
  63 РН1-8-7 Подача ґрунту в траншеї на зворотнє
  засипання екскаваторами мiсткiстю ковша 0,
  4 м3, група ґрунту 2
                                                                      
  100 м3 0,127 1166,25 1142,08 148,11 3,07 145,04 1,41 0,18
  24,17 238,79 30,33 10,956 1,39
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  64 РН1-14-1 Ущiльнення ґрунту пневматичними
  трамбiвками, група ґрунту 1-2
                                                                      
  100 м3 0,127 2211,44 1822,09 280,85 49,45 231,4 21,08 2,68
  389,35 481,75 61,18 23,6555 3
  65 РН16-8-3 Укладання труб полiетиленових
  дiаметром 110 мм
                                                                     
  100м 0,24 724,99 6,35 174 172,47 1,53 35,7 8,57
  718,64 1,66 0,4 0,0798 0,02
  66 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ
  діаметром 110х3,2 мм
                                                                      
  м 24 43,00    -    1032    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  67 С113-1466-1
  варіант 1
  Коліно ПВХ діам. 110
                                                                      
  шт 2 33,00    -    66    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  68 С113-1457-1 Трійник ПВХ діам. 110х110/45
                                                                      
  шт 3 62,00    -    186    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  69 РН16-50-6 Улаштування колодязiв прямокутних
  бетонних монолiтних каналiзацiйних
  площею бiльше 3 м2 в просадочних
  грунтах
                                                                     
  10м3 1,2 16358,39 636,56 19630,07 1759,57 763,87 76,45 91,74
  1466,31 122,52 147,02 4,5724 5,49
        Разом прямі витрати по роздiлу 3 23454,3 2975,97 1675,86 158,82
  365,68 15,62
        Разом будівельні роботи, грн. 23454,3        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 18802,47        
             всього заробiтна плата, грн. 3341,65        
        Загальновиробничi витрати, грн. 1828,78        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,66        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 538,26        
        Всього будівельні роботи, грн. 25283,08        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 3 25283,08        
                     
       Роздiл 4. Внутрішні каналізаційні мережі
   
                 
  70 РН15-18-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
  полiетиленових труб дiаметром 50 мм
                                                                     
  100м 0,43 1414,47    -    608,22 608,22    -    65,82 28,3
  1414,47    -       -      -     -  
  71 С113-1451-2
  варіант 1
  Труби каналізації ПВХ діаметром 50х3 мм
                                                                      
  м 43 68,50    -    2945,5    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  72 С113-1457
  варіант 1
  Трійник ПВХ діам. 50х50/50
                                                                      
  шт 11 62,00    -    682    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  73 С113-1466
  варіант 1
  Коліно ПВХ діам. 50
                                                                      
  шт 5 28,00    -    140    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
        Разом прямі витрати по роздiлу 4 4375,72 608,22    -    28,3
     -      -  
        Разом будівельні роботи, грн. 4375,72        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3767,5        
             всього заробiтна плата, грн. 608,22        
        Загальновиробничi витрати, грн. 338,12        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,97        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 96,02        
        Всього будівельні роботи, грн. 4713,84        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 4 4713,84        
                     
       Роздiл 5. Зовнішні водопровідні мережі
   
                 
  74 РН1-8-10
  тех.ч.
  п.3.3
  табл.2
  п.2
  к=1,2
  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у
  вiдвал, група ґрунту 2, який знаходиться на
  вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або
  предметiв, що заважають
                                                                      
  100 м3 0,186 2092,07 2048,26 389,13 8,15 380,98 2,556 0,48
  43,81 477,31 88,78 21,5904 4,02
  75 РН1-16-2
  тех.ч.
  п.3.3
  табл.2
  п.4
  к=1,2
  Допрацювання ґрунту вручну в траншеях
  шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з
  крiпленнями, група ґрунту 2
  [доробка вручну, розробленого
  механiзованим способом]
                                                                      
  100 м3 0,069 8030,22    -    554,09 554,09    -    442,68 30,54
  8030,22    -       -       -      -  
  76 РН16-40-1 Улаштування пiщаної основи пiд
  трубопроводи
                                                                      
  м3 1,85 350,44 35,16 648,31 54,17 65,05 1,66 3,07
  29,28 9,79 18,11 0,4305 0,8
  77 РН1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
  котлованiв та ям, група ґрунту 2
                                                                      
  100 м3 0,084 3202,53    -    269,01 269,01    -    190,4 15,99
  3202,53    -       -      -     -  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  78 РН1-8-7 Подача ґрунту в траншеї на зворотнє
  засипання екскаваторами мiсткiстю ковша 0,
  4 м3, група ґрунту 2
                                                                      
  100 м3 0,1525 1166,25 1142,08 177,85 3,69 174,16 1,41 0,22
  24,17 238,79 36,42 10,956 1,67
  79 РН1-14-1 Ущiльнення ґрунту пневматичними
  трамбiвками, група ґрунту 1-2
                                                                      
  100 м3 0,1525 2211,44 1822,09 337,24 59,38 277,86 21,08 3,21
  389,35 481,75 73,47 23,6555 3,61
  80 РН16-4-6
  К=0,6
  Демонтаж труб сталевих водопровiдних
  дiаметром 50 мм у траншеї
                                                                      
  100м 0,4 792,30 192,20 316,92 238,04 76,88 26,916 10,77
  595,11 2,27 0,91 0,109 0,04
  81 РН16-32-1 Улаштування колодязiв водопровiдних
  цегляних круглих з конiчною верхньою
  частиною в сухих грунтах
                                                                     
  м3 2 1515,98 82,46 3031,96 541,04 164,92 13,93 27,86
  270,52 16,47 32,94 0,6483 1,3
  82 К585521-
  Л031
  Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя
  3.900.1-14 випуск 1
                                                                      
  шт 1 450,00    -    450    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  83 С113-754 Люк чавунний для колодязiв важкий
                                                                      
  шт 1 1200,00    -    1200    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  84 РН16-4-6 Укладання труб сталевих водопровiдних
  дiаметром 50 мм у траншеї без розпорів
                                                                     
  100м 0,4 9514,59 318,22 3805,84 396,74 127,29 44,86 17,94
  991,85 3,22 1,29 0,155 0,06
  85 М7-246-1 Монтаж насоса артезiанського з
  електродвигуном над свердловиною
                                                                     
  шт 1 2737,99 130,27 2737,99 1140,14 130,27 52,3 52,3
  1140,14 34,11 34,11 1,6359 1,64
  86 С130-508 Агрегати електронасоснi консольнi
  одноступiнчастi, марка К80-50-200-СД з
  електродвигуном 4АМ160S2
                                                                      
  шт 1 10500,00    -    10500    -       -       -       -   
      -        -       -       -       -   
  87 РН16-8-1 Укладання труб полiетиленових
  дiаметром 32 мм
                                                                     
  100м 0,37 2410,92 30,02 892,04 205,19 11,11 27,55 10,19
  554,58 1,90 0,7 0,092 0,03
        Разом прямі витрати по роздiлу 5 25310,38 3469,64 1408,52 172,57
  286,73 13,17
        Разом будівельні роботи, грн. 25310,38        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 20432,22        
             всього заробiтна плата, грн. 3756,37        
        Загальновиробничi витрати, грн. 1946,75        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,88        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 545,71        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        Всього будівельні роботи, грн. 27257,13        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 5 27257,13        
                     
       Роздiл 6. Внутрішні водопровідні
  мережі
   
                 
  88 РН15-19-1 Прокладання трубопроводiв
  водопостачання з труб полiетиленових
  [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20
  мм
                                                                     
  100м 0,67 1223,15    -    819,51 802,28    -    56,59 37,92
  1197,44    -       -      -     -  
  89 С113-1352 Труби полiетиленовi для подачi холодної
  води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй
  дiаметр 20х2 мм
                                                                      
  м 68,34 23,00    -    1571,82    -       -       -       -   
    -      -       -       -       -   
  90 РН15-32-5 Установлення умивальникiв одиночних з
  пiдведенням холодної води
                                                                     
  10к-т 0,8 684,38    -    547,5 468,87    -    28,11 22,49
  586,09    -       -      -     -  
  91 С130-700
  варіант 1
  Умивальники фарфоровi, кронштейнами,
  сифоном пляшковим
                                                                      
  комплект 8 1400,00    -    11200    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
  92 С113-1873-

  варіант 1
  Кран
                                                                      
  шт 8 830,00    -    6640    -       -       -       -   
     -       -       -       -       -   
        Разом прямі витрати по роздiлу 6 20778,83 1271,15    -    60,41
     -      -  
        Разом будівельні роботи, грн. 20778,83        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 19507,68        
             всього заробiтна плата, грн. 1271,15        
        Загальновиробничi витрати, грн. 715,31        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,34        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 204,92        
        Всього будівельні роботи, грн. 21494,14        
                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 6 21494,14        
                     
       Роздiл 7. Інші роботи
   
                 
  93 РН20-40-1 Навантаження смiття вручну
                                                                      
  1 т 28,5 27,42    -    781,47 781,47    -    1,63 46,46
  27,42    -       -      -     -  
  94 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км
                                                                      
  т 28,5 46,99 46,99 1339,22   -   1339,22   -     -  
    -   3,71 105,74 0,161 4,59
        Разом прямі витрати по роздiлу 7 2120,69 781,47 1339,22 46,46
  105,74 4,59
        Разом будівельні роботи, грн. 2120,69        
             в тому числi:        
             всього заробiтна плата, грн. 887,21        
        Загальновиробничi витрати, грн. 590,09        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,12        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197,79        
        Всього будівельні роботи, грн. 2710,78        
                 
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по роздiлу 7 2710,78        
        Разом прямі витрати по кошторису 478550,86 104749,6 6742,21 5031,05
  1514,9 70,26
        Разом устаткування, грн. 8897        
        Всього устаткування, грн. 8897        
        Разом будівельні роботи, грн. 469653,86        
             в тому числi:        
             вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 358162,05        
             всього заробiтна плата, грн. 106264,5        
        Загальновиробничi витрати, грн. 56548,24        
            трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 498,3        
            заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16102,25        
        Всього будівельні роботи, грн. 526202,1        
                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
  _
         
               
      Всього по кошторису 535099,1        
      Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5599,61        
      Кошторисна заробiтна плата, грн. 122366,75        
   
     
  Розрахунок
  N П-94 
  Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним
  транспортом 
  11398,37  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 Дод. К п.
  44 
  Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,
  5 %) 
  13662,44  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 Дод. К п.
  50 
  Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)  1100  
    Разом по главах 1-12: 561259,91  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 п.5.8.16 
  Кошторисний прибуток (П)  15174,94  
     
  ДСТУ Б Д.1.1-
  1:2013 п.5.8.16 
  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  6887,52  
    Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 583322,37  
    Разом: 583322,37  
    Податок на додану вартість 116664,47  
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 699986,84  
   
     
  Керівник проектної організації  __________________________  
  Головний інженер проекту
  (Головний архітектор проекту)
  __________________________  
  Керівник   відділу  __________________________  

                                                                    
Повернення до списку