Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 808-VІІ від 23 березня 2018 року

 • 2 квітня 2018

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 808-VІІ від 23 березня 2018 року

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

  РІШЕННЯ

   

  23 березня 2018 року                                                                                                № 808 - VII

   

  Про внесення змін до рішення Балтської міської ради Одеської області

  від 09 грудня 2016 року №371-VII

  «Про затвердження в новій редакції Програми профілактики злочинності

  та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

           Відповідно до статті 59 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 105 Закону України «Про Національну поліцію» Балтська міська рада Одеської області

  ВИРІШИЛА: 

  1.    Внести зміни до рішення Балтської міської ради Одеської області від 09 грудня 2016 року №371-VII «Про затвердження в новій редакції Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік «Безпечна Балтщина» (додаються).

  2. Відповідальний виконавець Програми – Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області - щомісяця звітує про виконання заходів Програми на засіданні чергової сесії Балтської міської ради Одеської області.

  3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

   

          

   

           Міський голова                                                                                                            С.С. Мазур    

   

   

   


   

                                                                                                                                        

   Додаток

                                                                                                                   до рішення Балтської

                                                                                                     міської ради Одеської області

                                                                                                              від 23 березня 2018 року

                                                                                                                            № 808 - VІІ

   

   

  Зміни,

  що вносяться до рішення Балтської міської ради Одеської області

  від 09 грудня 2016 року №371-VII

  «Про затвердження в новій редакції Програми профілактики злочинності

  та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017 рік «Безпечна Балтщина»

   

  1.      У назві та в пункті 1 рішення цифри та слова «2017 рік» замінити цифрами та словами «2017-2018 роки».

   

  2.      Програму профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської об’єднаної територіальної громади «Безпечна Балтщина» викласти в такій редакції:

   

   

  ПРОГРАМА

  профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017-2018 роки «Безпечна Балтщина»

   

  1.      Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Кризові процеси, які відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації та виникнення нових форм і способів вчинення протиправних діянь, що зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

  В порівнянні з 2015 роком відмічається зменшення на 25,5% (з 1045 до 779) кількості зареєстрованих на території Балтського району кримінальних правопорушень. Зменшилась кількість зареєстрованих крадіжок (з 518 до 408, на 21,2%),), шахрайств (з 68 до 55, на 19,1%) та хуліганств (з 5 до 2, на 60,0%).

  Також зменшилась на 20,7% кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень (із 334 до 265), у т.ч. тяжких тілесних ушкоджень (з 3 до 1, на 66,7%), пограбувань (з 15 до 9, на 40,0%), проте збільшилась кількість розбійних нападів (з 0 до 6).

  Водночас, збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод (з 21 до 23, на 9,5%), проте зменшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами (з 14 до12, на 14,3%).

  Незважаючи на тенденцію до зменшення злочинів та інших правопорушень, криміногенна ситуація в населених пунктах Балтської об’єднаної територіальної громади залишається складною. Високими залишаються як показники побутової злочинності, так і організованих злочинів. Зростає кількість адміністративних правопорушень, пов’язаних з надмірним вживанням алкоголю, у тому числі неповнолітніми особами. Останнім часом значно збільшилась кількість мешканців населених пунктів об’єднаної територіальної громади, які достроково звільнились з місць позбавлення волі.

  Близькість Балтської об’єднаної територіальної громади до державного кордону та існуюча транспортна інфраструктура обумовлюють існування значного пасажиро-вантажного потоку і контрабандного ввезення (транзиту) зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Беручи до уваги загальну тенденцію до посилення на міжнародному рівні заходів з протидії терористичним проявам, нагальною залишається проблема впровадження ефективних механізмів нейтралізації потенційних умов, які сприяють поширенню терористичних загроз в Україні.

  Зокрема, відмічається тенденція в масштабах держави до зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Отже, такі явища можуть мати місце в майбутньому і на території Балтської об’єднаної територіальної громади.

             

  2. Визначення мети Програми

  Метою Програми є посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в області, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території області, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

   

     3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

  Основними шляхами та засобами реалізації Програми в громаді є:

  - удосконалення профілактики   правопорушень і   протидії   зростанню злочинності;

  - сприяння   підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

  - забезпечення   екстреного   реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

  - проведення заходів, спрямованих на профілактику економічних злочинів;

  - запобігання   порушенням   громадського   порядку   та   ослаблення   дії

  криміногенних факторів;

  - удосконалення   форм   і   методів   профілактики   правопорушень    на

  автошляхах та підвищення рівня дорожньої дисципліни;

  - створення Балтською об’єднаною територіальною громадою Одеської області належних умов для   забезпечення   сталого функціонування та здійснення правоохоронними органами покладених на них завдань.

  Фінансування заходів Програми здійснюється з бюджету Балтської об’єднаної територіальної громади. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2.

  Фінансування Програми уточняється під час складання проекту бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу з урахуванням дотримання вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України. Кошти на реалізацію заходів Програми виділяються в бюджеті окремим рядком.

  Строк дії Програми – 2017-2018 роки.

   

  4. Напрями діяльності та заходи Програми

              Напрямами діяльності Програми є:

              - організація забезпечення профілактики правопорушень;

  - удосконалення   форм   і   методів   профілактики правопорушень та

  підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів;

  - застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на

  автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни;

  - інформаційно - аналітичне   та   матеріально - технічне    забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;

  - протидія   незаконному обігу   наркотичних засобів і   психотропних

  речовин;

  - вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів;

  - забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних

  обов’язків співробітниками правоохоронних органів у межах Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

  Напрями діяльності та заходи виконання Програми наведені у додатку 3.

   

  5. Очікувані результати та ефективність Програми

  Реалізація Програми сприятиме:

  - підвищенню ефективності    діяльності   правоохоронних   органів щодо захисту прав і свобод людини, оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді, удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та протидії зростанню злочинності;

  - зменшенню випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5,0%;

  - зниженню злочинності   в громаді   на 6,0%;

  - негайному реагуванню на повідомлення про правопорушення;

  - поліпшенню правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів поліції;

  - підвищенню рівня дорожньої дисципліни серед населення та зменшенню кількості аварій при керуванні транспортом у стані сп’яніння.

   

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Координацію виконання заходів Програми здійснює Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, яке щомісячно інформує Балтську міську раду Одеській області про стан виконання заходів Програми.

  Відповідальні виконавці Програми до 15 липня та до 15 січня інформують фінансове управління Балтської міської ради Одеської області про стан виконання її заходів.

  Після закінчення встановленого строку виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської міської ради разом із пояснювальною запискою.

  Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації.

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  Додаток 1

  до Програми

                                           

                                          

     ПАСПОРТ

  Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017-2018 роки «Безпечна Балтщина»

   

  1.

  Ініціатор розробки програми

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2.

  Розробник програми

  Відділ економіки та інвестицій Балтської міської ради Одеської області

  3.

  Співрозробник програми (у разі наявності)

   

  4.

  Відповідальний виконавець програми

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів)

  5.

  Учасники програми

  Балтська міська рада Одеської області. Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів),

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області.

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

  Суб’єкти господарювання, громадські формування та організації.

  6.

  Термін реалізації програми

  2017 – 2018 роки

  6.1.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

  -

  7.

  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

  1105,0 тис. грн.

   

  у тому числі:

   

  8.1.

  коштів місцевого бюджету

  1105,0 тис. грн.

   

   

   

   

   

   

   

   

       Додаток 2

  до Програми

   

   

  Ресурсне забезпечення

  Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади

  на 2017-2018 роки «Безпечна Балтщина»

   

   

   

   

  Обсяг фінансування

  (тис. грн.)

   

  у тому числі за роками

   

  2017 рік

   

  2018 рік

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  1105,0

  200

  905

  Усього

  1105,0

  200

  905
    

     Додаток 3

  до Програми

  Напрями

  діяльності та заходи Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки «Безпечна Балтщина»

   

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Зміст заходів Програми

  з виконання завдання

  Відповідальні

  за виконання

  Строк виконан-

  ня

  Джерела фінансу-

  вання

  Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

  у тому числі за роками

  Очікуваний результат

  від виконання заходу

  2017 рік

  2018 рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  7

  І. Подальше впровадження систем відео-спостереження

  1.1. Придбання та встановлення комплектів відеоспостереження з можливою фіксацією номерних знаків автомобілів.

  Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіаль-

  ної громади

  400,0

   

  -

  400,0

  Підвищення рівня громадської безпеки, зменшення випадків злочинності та дорожньо-транспортних пригод, своєчасне реагування та запобігання випадкам порушення громадського порядку та безпеки руху автотранспорту.

  1.2. Встановлення суб’єктами господарювання, які розміщені в громадському центрі міста Балти, систем відеоспостереження (п.3.4.2 Правил благоустрою території міста Балти).

  Суб’єкти господарювання громадського

  центру

  міста Балти

  2017-2018 роки

  -

  Не

  потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Підвищення рівня громадської безпеки, зменшення випадків злочинності та дорожньо-транспортних пригод, своєчасне реагування та запобігання випадкам порушення громадського порядку та безпеки руху автотранспорту.

  ІІ. Залучення громадськості до охорони громадського порядку

  2.1. Організація громадськими формуваннями та організаціями

  спільного з працівниками поліції патрулювання вулиць міста Балти

  у нічний час.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, громадські формування та організації

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіаль-

  ної громади

  2,0

  -

  2,0

  Зниження злочинності в місті Балта на 6%.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  7

   

  2.2. Організація в сільських населених пунктах груп швидкого реагування на порушення громадської безпеки.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіаль-

  ної громади

  5,0

  -

  5,0

  Зниження злочинності в селах громади на 6%.

  ІІІ. Посилення профілактич-

  ної роботи серед неповнолітніх

  3.1. Залучення до патрулювання вулиць в нічний час працівників освіти.

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області,

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

   

   

  2017-2018 роки

  -

  Не

  потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%.

  3.2. Проведення в навчальних закладах виховної роботи працівниками органів правопорядку.

  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області,

  Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

   

   

   

  2017-2018 роки

  -

  Не

  потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Не потребує залучення коштів

  Зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%.

  ІV.

  Матеріально-технічне забезпечення діяльності органів правопорядку

  4.1. Створення належних умов для ефективного виконання особовим складом Балтського відділення поліції ГУНП в Одеській області покладених завдань у сфері протидії злочинності, дотримання правопорядку шляхом покращання їх матеріально-технічного забезпечення (додаток 4 Програми).

  Фінансове управління Балтської міської ради Одеської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

   

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіаль-ної громади

  595,0

  150,0

  445,0

  Забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних

  обов’язків співробітниками правоохоронних органів у межах Балтської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  7

  V. Залучення до боротьби зі злочинністю громадських формувань

  5.1. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до патрулювання вулиць у нічний час.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, громадські формування,

  суб’єкти господарювання

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  50,0

  50,0

  0

  Поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів.

   

  5.2. Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до охорони бюджетних установ.

  Балтська міська рада Одеської області, Балтське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, громадські формування,

  суб’єкти господарювання

  2017-2018 роки

  Бюджет об’єднаної територіальної громади

  50,0

  -

  50,0

  Поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів.

  Усього

  за

  Програмою

   

   

   

  Загальний обсяг

  1105,0

  200,0

  905,0

   

   

   

   

   

  У т.ч.: бюджет об’єднаної територіаль-ної громади

  1105,0

  200,0

  905,0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Додаток 4

  до Програми

   

   

  РОЗШИФРОВКА

   

  до додатку 3 Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку

  на території Балтської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки «Безпечна Балтщина»

   

   

  Назва напряму діяльності та зміст заходів Програми

  Матеріально-технічні засоби та послуги

  Сума, тис. грн.

  1

  2

  3

  Напрям діяльності І.

  Захід Програми 1.1.

  Придбання та встановлення комплектів відеоспостереження з можливою фіксацією номерних знаків автомобілів.

  Програмне забезпечення:

  система захисту «Guardant» - 1 шт. на суму 0,7 тис. грн.

  «Інтелект» - Ядро системи – 1шт. на суму 7,4 тис. грн.

  «Інтелект» - Віддалене робоче місце (ВРМ) – 1 шт. на суму 4,6 тис. грн.

  «Інтелект» - Підключення камер - 16 шт. х 2,206 тис. грн. = 35,3 тис. грн.

  «Інтелект» - Трекінг (за канал) – 4 шт. х 1,525 тис. грн. = 6,1 тис. грн.

  Програмне забезпечення управління – 1 шт. на суму

  6,9 тис. грн.

  Програмне забезпечення «AutoCode 4» - 1 шт. на суму 78,4 тис. грн.

  139,4

  Придбання 16-ти камер відеоспостереження:

  - камера поворотна роботизована 2Мп обзорна – 2 шт. х 30,95 тис. грн. = 61,9 тис. грн.

  - камера стаціонарна з інфрачервоним підсвічуванням 2 Мп ситуаційна – 10 шт. х 3,51 тис. грн. = 35,1 тис. грн.

  - камера стаціонарна 2 Мп для розпізнавання номерів автомобілів – 4 шт. х 22,675 тис. грн. = 90,7 тис. грн.

  187,7

  Сервер з монітором IntelCore i7-3960X (3300 MHz) архів зберігання на один місяць – 1шт.

  72,9

  Напрям діяльності ІІ.

  Захід Програми 2.1.

  Організація громадськими формуваннями та організаціями спільного з працівниками поліції патрулювання вулиць міста Балти у нічний час.

  Придбання пального для забезпечення патрулювання вулиць міста Балти у нічний час

  2,0

  Напрям діяльності ІІ.

  Захід Програми 2.2.

  Організація в сільських населених пунктах груп швидкого реагування на порушення громадської безпеки.

  Придбання пального для забезпечення груп швидкого реагування

  5,0

  Напрям діяльності ІV.

  Захід Програми 4.1.

  Створення належних умов для ефективного виконання особовим складом Балтського відділу Національної поліції в Одеській області покладених завдань у сфері протидії злочинності, дотримання правопорядку шляхом покращання їх матеріально-технічного забезпечення

  Придбання пального для автомобілів поліції

  362,5

  Придбання запасних частин для ремонту автомобілів поліції

  20,0

  Придбання комплектів зимових шин для автомобілів поліції

  28,0

  Комп’ютерна та інша техніка, канцтовари а також витратні матеріали до комп'ютерної і оргтехніки для відділення поліції

  169,5

  Придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщення відділення поліції

  15,0

  Напрям діяльності V.

  Захід Програми 5.1.

  Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до патрулювання вулиць у нічний час.

  Виплата грошової винагороди членам громадського формування з охорони громадського порядку (ст. 18 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону») та забезпечення діяльності громадських формувань, надання службових приміщень, інвентарю та засобів зв’язку (ст. 19 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»).

  50,0

  Напрям діяльності V.

  Захід Програми 5.2.

  Залучення громадських формувань, які зареєстровані на території Балтської об’єднаної територіальної громади, та суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозволи та ліцензії, до охорони бюджетних установ.

  Виплата грошової винагороди членам громадського формування з охорони громадського порядку (ст. 18 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону») та забезпечення діяльності громадських формувань, надання службових приміщень, інвентарю та засобів зв’язку (ст. 19 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»).

  50,0

  ВСЬОГО

   

  1105,0

   
Повернення до списку