Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 53-VIІ від 25.12.2015 року

 • 25 грудня 2015

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 53-VIІ від 25.12.2015 року

  Україна

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ


  Україна, 66101, м. Балта, вул.. Котовського, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

   № 53-VII від  25  грудня   2015 року                                                                  

   

  Про бюджет об’єднаної територіальної громади  Балтської міської ради на 2016 рік

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Балтська міська рада

    ВИРІШИЛА:

   1. Визначити на 2016 рік:

  -  доходи бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі  87 712 389 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  86 317 389 грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 1 395000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

  -  видатки бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 87 712 389 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради                      84 352 389 грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради 3 360 000 гривень згідно з додатком №3,4 до цього рішення;

   2. Затвердити профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 1 965 000 грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 1 965 000 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

  - дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 1 965 000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

   3. Затвердити бюджетні призначення за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування згідно з додатком № 3, за  головними розпорядниками коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік  згідно з додатком №4 до цього рішення.

   4.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік  у сумі  50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

   5. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради згідно з додатком №5 до цього рішення.

    6.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі  60 000 гривень.

   7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік за їх економічною структурою:

  - оплата праці працівників бюджетних установ;

  - нарахування на заробітну плату;

  - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  - забезпечення продуктами харчування;

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - поточні трансферти населенню;

  - поточні трансферти місцевим бюджетам;

  9. Дозволити Балтській міській раді за погодженням з постійною комісією міської ради по бюджету та фінансам, здійснювати  в міжсесійний період розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України та обласного, районного бюджету місцевим бюджетам, передбачених бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  на 2016 рік шляхом видання розпорядження міського голови з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії Балтської міської ради.

  10. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради в частині бюджету розвитку зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік вносяться рішенням Балтської міської ради.

  11. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Балтської міської ради за погодженням з постійною комісією Балтською міської ради по бюджету та фінансам вносити зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік з подальшим затвердженням Балтської міської радою, крім випадків, зазначених у пункті 9 цього рішення.

  12. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Балтської міської ради за поданням фінансового управління міської ради вносити зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Балтською міською радою.

   13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Балтській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  - позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   14. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

   15. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

   16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

   17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

   18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

   19. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради:

   19.1. Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування.

   19.2. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями,

  чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

  19.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

   19.4. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

   19.5. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

   19.6. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

  19.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

   19.8. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів районного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

   19.9. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ, до погашення такої заборгованості.

  19.10. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

   19.11. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

   19.12. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

   19.13. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

  Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

  19.14 Установити, що в тих випадках, коли управління та інші структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   20. Міській раді у процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради вносити на розгляд постійної комісії по бюджету та фінансам пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

  21. Фінансовому управлінню Балтської міської ради

   21.1 Забезпечити  першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   21.2 У процесі  виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в  межах  загального  обсягу  його  бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   22. Управлінню Державної казначейської служби України в Балтському районі  Одеської області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

   23. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

   24. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

   25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради по бюджету та фінансам.

      

  Міський голова                                                                           С.С. Мазур

  Додаток № 1
  до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №  53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"

  Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2016 рік

               грн.

  Код

  Найменування згідно
   з класифікацією доходів бюджету

  Всього

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  Всього

  в т.ч. бюджет розвитку

  10000000

  Податкові надходження

  37985831,0

  37985831,0

   

   

  11000000

  Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

  17919900,0

  17919900,0

   

   

  11010000

  Податок та збір на доходи фізичних осіб

  17 919 900,0

  17 919 900,0

   

   

  11010100

  Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

  13 173 000,0

  13 173 000,0

   

   

  11010200

  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

  1 450 000,0

  1 450 000,00

   

   

  11010400

  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

  2 639 100,0

  2 639 100,0

   

   

  11010500

  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

  554 200,0

  554 200,0

   

   

  11010900

  Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

  103 600,0

  103 600,0

   

   

  11020000

  Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

  17 260,0

  17 260,0

   

   

  11020200

  Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

  17 260,0

  17 260,0

   

   

  13000000

  Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

  177 961,0

  177 961,0

   

   

  13010000

  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

  177 961,0

  177 961,0

   

   

  13010200

  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

  177 961,0

  177 961,0

   

   

  14040000

  Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

  3 354 500,0

  3 354 500,0

   

   

  18000000

  Місцеві податки

  16451250,0

  16451250,0

   

   

  18010000

  Податок на майно

  9 790 050,0

  9 790 050,0

   

   

  18010100

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

  2 500,0

  2 500,0

   

   

  18010200

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

  7 550,0

  7 550,0

   

   

  18010400

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

  106 940,0

  106 940,0

   

   

  18010500

  Земельний податок з юридичних осіб  

  453 510,0

  453 510,0

   

   

  18010600

  Орендна плата з юридичних осіб  

  5 383 600,0

  5 383 600,0

   

   

  18010700

  Земельний податок з фізичних осіб  

  492 350,0

  492 350,0

   

   

  18010900

  Орендна плата з фізичних осіб  

  3 318 600,0

  3 318 600,0

   

   

  18011100

  Транспортний податок з юридичних осіб

  25 000,0

  25 000,0

   

   

  18050000

  Єдиний податок

  6 661 200,0

  6 661 200,0

   

   

  18050300

  Єдиний податок з юридичних осіб 

  731 460,0

  731 460,0

   

   

  18050400

  Єдиний податок з фізичних осіб 

  3 064 000,0

  3 064 000,0

   

   

  18050500

  Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

  2 865 740,0

  2 865 740,0

   

   

  19000000

  Інші податки та збори 

  64 960,0

  64 960,0

   

   

  19010000

  Екологічний податок 

  64 960,0

  64 960,0

   

   

  19010100

  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

  52 800,0

  52 800,0

   

   

  19010300

  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

  12 160,0

  12 160,0

   

   

  20000000

  Неподаткові надходження  

  265 468,0

  265 468,0

   

   

  21000000

  Доходи від власності та підприємницької діяльності  

  6 680,0

  6 680,0

   

   

  21010000

  Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав

  6 680,0

  6 680,0

   

   

  21010300

  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

  6 680,0

  6 680,0

   

   

  22000000

  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

  258 788,0

  258 788,0

   

   

  22010000

  Плата за надання адміністративних послуг

  146 070,0

  146 070,0

   

   

  22012500

  Плата за надання інших адміністративних послуг

  146 070,0

  146 070,0

   

   

  22080000

  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

  96 118,0

  96 118,0

   

   

  22080400

  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

  96 118,0

  96 118,0

   

   

  22090000

  Державне мито  

  16 600,0

  16 600,0

   

   

  22090100

  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

  1 150,0

  1 150,0

   

   

  22090400

  Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

  15 450,0

  15 450,0

   

   

  25000000

  Власні надходження бюджетних установ

  1370000,0

   

  1370000,0

   

  25010000

  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

  1370000,0

   

  1370000,0

   

  25010100

  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

  1370000,0

   

  1370000,0

   

  30000000

  Доходи від операцій з капіталом  

  25000,0

   

  25000,00

  25000,00

  33000000

  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

  25000,0

   

  25000,00

  25000,00

  33010000

  Кошти від продажу землі  

  25000,0

   

  25000,00

  25000,00

  33010100

  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

  25 000,0

   

  25000,00

  25 000,0

  40000000

  Офіційні трансферти

  48066090,0

  48066090,0

   

   

  41020000

  Дотації

  7 092 400,0

  7 092400,0

   

   

  41020100

  Базова дотація

  7 092 400,0

  7 092400,0

   

   

  41030000

  Субвенції

  40973690,0

  40973690,0

   

   

  41033900

  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

  33469900,0

  33469900,0

   

   

  41034200

  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

  7 373 000,0

  7 373000,0

   

   

  41035000

  Інші субвенції

  130 790,0

  130 790,0

   

   

   

  Всього доходів

  87712389,0

  86317389,0

  1 395 000,0

  25 000,0

  Міський   голова                                                     

  С.С.Мазур  Додаток № 2
  до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року № 53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Фінансування бюджету об'єднаної територіальної громади на 2016 рік
  (грн.)
  Код Найменування
  згідно з класифікацією фінансування бюджету
  Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування  -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджтеів -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  208100 На початок періоду        
  208200 На кінець періоду 50 000,0 50 000,0    
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 965 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
    Всього за типом кредитора -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  600000 Фінансування за активними операціями -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  601200 На початок періоду        
  602200 На кінець періоду 50 000,0 50 000,0    
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 965 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
    Всього за типом боргового зобов"язання  -50 000,0 -2 015 000,0 1 965 000,0 1 965 000,0
  Міський   голова                                                       С.С.Мазур
  Додаток №3
  до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Видатки бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік за функціональною структурою
             ( грн.)
  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду  
  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього Видатки споживання з  них Всього  Видатки споживання з  них видатки розвитку з  них Разом
  оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
  10000 Державне управління 5909458 5909458 5212669 240148               5909458
  010116 Органи місцевого самоврядування 5909458 5909458 5212669 240148               5909458
  70000 Освіта 50134320 50134320 40815631 5519692 1270000 1270000           51404320
  070101 Дошкільні навчальні заклади 12522188 12522188 9589862 1085959 920000 920000         13442188
  070201 Загальнооосвітні школи 34926412 34926412 28934479 4310823 350000 350000           35276412
  070401 Позашкільна освіта  1435000 1435000 1356640 67800               1435000
  070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 201140 201140                   201140
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 344258 344258 314758 22600               344258
  070804 Централізовані бухгалтерії 550805 550805 509391 21414               550805
  070805 Групи централізованого госп. обслуговування 123747 123747 110501 11096               123747
  070808 Допомога   дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється  18 років 30770 30770                   30770
  80000 Охорона здоров’я 7373000 7373000                   7373000
  080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 7373000 7373000                   7373000
  090000 Соціальний захист 148000 148000                   148000
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 100000 100000                   100000
  090412 Інші видатки на соціальний захист населення 48000 48000                   48000
  100000 Житлово-комунальне господарство 210000 210000                 210000
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 210000 210000                 210000
  110000  Культура і мистецтво 6103267 6103267 5382549 422082 100000 100000           6203267
  110201 Бібліотеки 1453463 1453463 1275923 142410               1453463
  110204 Будинок культури 2352639 2352639 2060486 192153 20000 20000           2372639
  110205 Дитяча школа мистецтв 2007195 2007195 1918200 59870 80000 80000           2087195
  110502 Інші культурно-освітні заклади за заходи 289970 289970 127940 27649               289970
  130000 Фізична культура і спорт 1000353 1000353 847385 15208               1000353
  130107 Спортивна школа 1000353 1000353 847385 15208               1000353
  150000 Будівництво         1990000       1990000 1990000 1965000 1990000
  150101 Капітальні вкладення         1990000       1990000 1990000 1965000 1990000
  250000 Видатки, не віднесені до основних груп  12285000 12285000                   12285000
  250102 Резервний фонд 60000 60000                   60000
  250404 Інші видатки 12225000 12225000                   12225000
    Разом видатки  83 163 398 83 163 398 52 258 234 6 197 130 3 360 000 1 370 000     1 990 000 1 990 000 1 965 000 86523398
    Між бюджетні трансферти 1188991 1188991                   1188991
  250380 Інша субвенція 1188991 1188991                   1188991
    Всього  видатків 84 352 389 84 352 389 52 258 234 6 197 130 3 360 000 1 370 000     1 990 000 1 990 000 1 965 000 87 712 389
  Міський  голова С.С.Мазур
  Примітка: Видатки, що здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету необхідно виділяти окремим рядком (в тому числі) по всіх кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у додатках 2,3,5,8.

  Додаток №4
  до рішення сесії  міської ради від 25.12.2015 року № 53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Розподіл видатків бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік за головними розпорядниками коштів
  Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
  Всього Видатки споживання з  них Всього Видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110-2120 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=3+7
  01 Виконавчий апарат Балтської міської ради 6327458 6327458 5212669 240148 1990000       1990000 1990000 1965000 8317458
  010116 Органи місцевого самоврядування 5909458 5909458 5212669 240148               5909458
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 100000 100000                   100000
  090412 Інші видатки на соціальний захист населення 48000 48000                   48000
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 210000 210000                   210000
  150101 Капітальні вкладення          1990000       1990000 1990000 1965000 1990000
  250102 Резервний фонд 60000 60000                   60000
  10 Відділ освіти Балтської міської ради 51134673 51134673 41663016 5534900 1270000 1270000           52404673
  070101 Дошкільні навчальні заклади 12522188 12522188 9589862 1085959 920000 920000           13442188
  070201 Загальнооосвітні школи, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 33469900 33469900 28244209 4150677 350000 350000           33819900
    Проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому за рахунок кошті міського бюджету  336700 336700                   336700
  070201 Загальнооосвітні школи, що фінансуються за рахунок районного бюджету  (утримання дошкільних навчальних закладів при навчально-виховних комплесах відділу освіти) 1119812 1119812 690270 160146               1119812
  070401 Позашкільна освіта  1435000 1435000 1356640 67800               1435000
  070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 201140 201140                   201140
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 344258 344258 314758 22600               344258
  070804 Централізовані бухгалтерії 550805 550805 509391 21414               550805
  070805 Групи централізованого госп. обслуговування 123747 123747 110501 11096               123747
  070808 Допомога   дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється  18 років 30770 30770                   30770
  130107 Спортивна школа 1000353 1000353 847385 15208               1000353
  14 Відділ охорони здоров"я Балтської міської ради 7373000 7373000                   7373000
  080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 7373000 7373000                   7373000
  24 Відділ культури  Балтської міської ради 6103267 6103267 5382549 422082 100000 100000           6203267
  110201 Бібліотеки 1453463 1453463 1275923 142410               1453463
  110204 Будинок культури 2352639 2352639 2060486 192153 20000 20000           2372639
  110205 Дитяча школа мистецтв 2007195 2007195 1918200 59870 80000 80000           2087195
  110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 289970 289970 127940 27649               289970
  76 Фінансове управління Балтської міської ради 13413991 13413991                   13413991
  250404 Інші видатки (нерозподілені між  об"єктами громади в частині  бюджету розвитку території) 12225000 12225000                   12225000
  250380 Інша субвенція до районнного бюджету (На утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА) 1108655 1108655                   1108655
  250380 Інша субвенція (На утримання КП "Трудовий архів") 80336 80336                   80336
    ВСЬОГО 84 352 389 84 352 389 52 258 234 6 197 130 3 360 000 1 370 000     1 990 000 1 990 000 1 965 000 87 712 389
  Міський  голова С.С.Мазур
  Додаток № 5
  до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
                             Міжбюджетні трансферти з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам  на 2016 рік
  № п/п Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з міського бюджету загального фонду 
  Субвенція з міського бюджету місцевим бюджетам  Субвенція з міського бюджету місцевим бюджетам 
  Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА
  1   Районний бюджет Балтського району 80 336,00 1 108 655,00
      Всього 80 336,00 1 108 655,00
  Міський   голова                                                                                     С.С.Мазур
  Додаток № 6
  до рішення сесії міської ради від 25.12.2015 року №  53 -VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2016 рік"
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
  згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    01   Аппарат міської ради         1 990 000,00
    150101   Капітальні вкладення  Придбання предметів та обладнання довгострокового користування       1 990 000,00
        Всього          1 990 000,00
  Міський   голова                                                      С.С.Мазур                             
Повернення до списку