Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 393-VII від 23 грудня 2016 року

 • 23 грудня 2016

  Рішення сесій міської ради

  Рішення № 393-VII від 23 грудня 2016 року

  Україна

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  РІШЕННЯ


  Україна, 66101, м. Балта, вул.. Котовського, 193, код ЄДРПОУ 04056954, тел..: ( 048-66) 2-26-32

   № 393 - VII    від  23  грудня   2016 року                                                                  

   

  Про бюджет об’єднаної територіальної громади  Балтської міської ради на 2017 рік

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Балтська міська рада

   

   ВИРІШИЛА:

   

  1.                     Визначити на 2017 рік:

  -  доходи бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі  163 079 344 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  у сумі                      161 066 884 грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  у сумі 2 012 460 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

  -  видатки бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 163 079 344 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради                      у сумі 158 064 934 грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 5 014 410 гривень за програмно – цільовим методом згідно з додатком №3 до цього рішення;

   

  2. Затвердити профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 3 001 950 грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі                  3 001 950 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

  - дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі 3 001 950 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

   

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік  у  розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 158 064 934 грн. та спеціальному фонду           5 014 410 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

   

  4.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік  у сумі  50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

   

  5. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради згідно з додатком №5 до цього рішення.

   

  6.  Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у сумі  100 000 гривень.

   

  7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на                   2017 рік за їх економічною структурою:

  - оплата праці працівників бюджетних установ;

  - нарахування на заробітну плату;

  - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  - забезпечення продуктами харчування;

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - поточні трансферти населенню;

  - поточні трансферти місцевим бюджетам;

   

  8. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради згідно з додатком №6                   до цього рішення.

   

  9. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі   1 551 725 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

   

  10. Дозволити Балтській міській раді за погодженням з постійною комісією міської ради по бюджету та фінансам, здійснювати  в міжсесійний період розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України та обласного, районного бюджету місцевим бюджетам, передбачених бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  на 2017 рік шляхом видання розпорядження міського голови з подальшим винесенням цього питання на розгляд чергової сесії Балтської міської ради.

  11. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради в частині бюджету розвитку зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік вносяться рішенням Балтської міської ради.

  12. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Балтської міської ради за погодженням з постійною комісією Балтською міської ради по бюджету та фінансам вносити зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік з подальшим затвердженням Балтської міської радою, крім випадків, визначених у пункті 9 цього рішення.

  13. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Балтської міської ради за поданням фінансового управління міської ради вносити зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Балтською міською радою.

   

  14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Балтській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  - позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   

  15. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

   

  16. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

   

  17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

   

  18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

   

  19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

   

   

   

  20. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради:

   

  20.1. Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування.

   

  20.2. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями,

  чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші

  витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

   

  20.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення

  фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

   

  20.4. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у

  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до

  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

   

  20.5. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників

  бюджетних установ, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

   

  20.6. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої

  бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними

  коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших

  соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення

  розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

   

  20.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках

  для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних

  асигнувань.

   

  20.8. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах

  встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів

  бюджету об’єднаної територіальної громади обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

   

  20.9. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати,

  стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити

  прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з

  функціонуванням бюджетних установ, до погашення такої заборгованості.

   

  20.10. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення

  видатків за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

   

  20.11. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за

  спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

   

  20.12. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних

  надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з

  бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на

  проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не

  забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

   

  20.13. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо)

  щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

  Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   

  20.14 Установити, що в тих випадках, коли управління та інші структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   

  21. Міській раді у процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради вносити на розгляд постійної комісії по бюджету та фінансам пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

   

   

  22. Фінансовому управлінню Балтської міської ради

   

  22.1 Забезпечити  першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   

  22.2 У процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в межах загального  обсягу  його  бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради.

   

  23. Управлінню Державної казначейської служби України в Балтському районі Одеської області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

   

  24. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

   

  25. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

   

  26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

  міської  ради по бюджету та фінансам.

   

   

  Міський голова       С.С. Мазур

  Додаток № 1
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393-VIІ
  "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
  Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017рік
               грн.
  Код Найменування згідно
   з класифікацією доходів бюджету
  Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  10000000 Податкові надходження 71 100 476 71 035 516 64 960  
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 34 918 800 34 918 800    
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 34 900 000 34 900 000    
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 24 143 600 24 143 600    
  11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4 300 000 4 300 000    
  11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5 730 000 5 730 000    
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 691 500 691 500    
  11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 34 900 34 900    
  11020000 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  18 800 18 800    
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  18 800 18 800    
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 235 900 235 900    
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 235 900 235 900    
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 235 900 235 900    
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 272 500 6 272 500    
  18000000 Місцеві податки 29 608 316 29 608 316    
  18010000 Податок на майно 19 275 230 19 275 230    
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2 500 2 500    
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 52 660 52 660    
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 607 440 607 440    
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   5 064 630 5 064 630    
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   8 332 000 8 332 000    
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   703 200 703 200    
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   4 487 800 4 487 800    
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000 25 000    
  18030000 Туристичний збір 2 255 2 255    
  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1 931 1 931    
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 324 324    
  18050000 Єдиний податок  10 330 831 10 330 831    
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 157 000 1 157 000    
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  4 452 425 4 452 425    
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4 721 406 4 721 406    
  19000000 Інші податки та збори  64 960   64 960  
  19010000 Екологічний податок  64 960   64 960  
  19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  52 800   52 800  
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  12 160   12 160  
  20000000 Неподаткові надходження   2 376 668 459 168 1 917 500  
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 968 2 968    
  21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 2 968 2 968    
  21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2 968 2 968    
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  456 200 456 200    
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270 000 270 000    
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 3 000 3 000    
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 170 000 170 000    
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 96 900 96 900    
  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 100 100    
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   55 000 55 000    
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  55 000 55 000    
  22090000 Державне мито   71 200 71 200    
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1 200 1 200    
  22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   70 000 70 000    
  22130000 Орендна плата за водні об'єкти(їх частини),що надаються в коритсування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 60 000 60 000    
  25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 917 500   1 917 500  
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 917 500   1 917 500  
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1 890 000   1 890 000  
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 27 500   27 500  
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   30 000   30 000 30 000
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  30 000   30 000 30 000
  33010000 Кошти від продажу землі   30 000   30 000 30 000
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 30 000   30 000 30 000
  40000000 Офіційні трансферти 89 572 200 89 572 200    
  41020000 Дотації  24 123 700 24 123 700    
  41020100 Базова дотація 8 029 300 8 029 300    
    Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 16 094 400 16 094 400    
  41030000 Субвенції 65 448 500 65 448 500    
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 40 694 900 40 694 900    
  41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 753 600 24 753 600    
    Всього доходів 163 079 344 161 066 884 2 012 460 30 000
  Міський   голова                                                       С.С.Мазур
  Додаток № 2
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393 -  VII
  "Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
  Фінансування бюджету об'єднаної територіальної громади  Балтської міської ради на 2017 рік
  грн.
  Код Найменування
  згідно з класифікацією фінансування бюджету
  Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування    -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджтеів   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  208100 На початок періоду        
  208200 На кінець періоду        
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
    Всього за типом кредитора   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  600000 Фінансування за активними операціями   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  601200 На початок періоду        
  602200 На кінець періоду        
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -3 001 950 3 001 950 3 001 950
    Всього за типом боргового зобов"язання    -3 001 950 3 001 950 3 001 950
  Міський   голова                                                       С.С.Мазур
  Додаток № 3
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393 - VII
  "Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
  РОЗПОДІЛ
  видатків бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  на 2017 рік
  грн.
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС2
  Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  Всього видатки споживання з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них з них
  оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  0100000     Балтська міська рада 24 263 477 24 263 477 10 903 140 312 774 229 960 64 960     165 000 165 000 135 000 24 493 437
  0110000     Балтська міська рада 24 263 477 24 263 477 10 903 140 312 774 229 960 64 960     165 000 165 000 135 000 24 493 437
  0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів  12 713 814 12 713 814 10 903 140 312 774 45 000       45 000 45 000 15 000 12 758 814
  0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   90 000 90 000                   90 000
  0113202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 58 600 58 600                   58 600
  0116030 6030 0610 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства  8 751 463 8 751 463                   8 751 463
  0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 170 000 170 000                   170 000
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1 356 400 1 356 400     120 000       120 000 120 000 120 000 1 476 400
  0116650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 883 200 883 200                   883 200
  0119140 9140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища         64 960 64 960           64 960
  0118010 8010 0133 Резервний фонд  100 000 100 000                   100 000
  0118600 8600 0133 Інші видатки 140 000 140 000                   140 000
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради 92 466 113 92 466 113 76 340 067 9 213 766 2 391 000 1 733 000     658 000 658 000 658 000 94 857 113
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради 92 466 113 92 466 113 76 340 067 9 213 766 2 391 000 1 733 000     658 000 658 000 658 000 94 857 113
  1011010 1010 0910 Дошкільна освiта 20 788 483 20 788 483 16 801 070 1 319 426 1 400 000 980 000     420 000 420 000 420 000 22 188 483
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 65 244 722 65 244 722 54 426 549 7 754 479               65 244 722
        у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 40 694 900 40 694 900 40 694 900                 40 694 900
        у т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 15 778 743 15 778 743 11 730 609 4 048 134               15 778 743
        у т.ч. за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади 4 484 286 4 484 286   3 531 586 138 000       138 000 138 000 138 000 4 622 286
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (утримання ДНЗ при НВК) 4 286 793 4 286 793 2 001 040 174 759 753 000 753 000           5 039 793
        у т.ч. за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади 4 286 793 4 286 793 2 001 040 174 759               4 286 793
  1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 169 276 2 169 276 1 882 250 78 075               2 169 276
  1011150 1150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 85 000 85 000                   85 000
  1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  627 598 627 598 587 875 18 481               627 598
  1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  917 976 917 976 838 791 15 368               917 976
  1011200 1200 0990 Здійснення  централізованого господарського обслуговування  265 801 265 801 219 121 7 378               265 801
  1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти  105 361 105 361 105 361                 105 361
  1011220 1220 0990 Інші освітні програми  440 000 440 000                   440 000
  1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 25 340 25 340                   25 340
  1013500 3500 1040 Інші видатки 69 725 69 725                   69 725
  1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 102 000 102 000                   102 000
  1015022 5022 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 624 831 1 624 831 1 479 050 20 559               1 624 831
  1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території         100 000       100 000 100 000 100 000 100 000
  1400000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради 10 284 497 10 284 497 8 474 364 448 836 240 700 20 000   11 500 220 700 220 700 220 700 10 525 197
  1410000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради 10 284 497 10 284 497 8 474 364 448 836 240 700 20 000   11 500 220 700 220 700 220 700 10 525 197
  1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 10 284 497 10 284 497 8 474 364 448 836 240 700 20 000   11 500 220 700 220 700 220 700 10 525 197
        у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 7 426 080 7 426 080 7 426 080                 7 426 080
        у т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 94 697 94 697   94 697               94 697
        у т.ч. за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади 2 763 720 2 763 720 1 048 284 354 139 220 700       220 700 220 700 220 700 2 984 420
  2400000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради 9 176 147 9 176 147 6 528 320 428 584 2 152 750 164 500 160 000 500 1 988 250 1 988 250 1 988 250 11 328 897
  2410000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради 9 176 147 9 176 147 6 528 320 428 584 2 152 750 164 500 160 000 500 1 988 250 1 988 250 1 988 250 11 328 897
  2414070 4070 824 Музеї i виставки 395 085 395 085 205 810 65 061               395 085
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 4 408 994 4 408 994 2 903 120 263 359 2 050 750 62 500 60 000   1 988 250 1 988 250 1 988 250 6 459 744
  2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей 3 298 858 3 298 858 3 199 989 68 748 102 000 102 000 100 000 500       3 400 858
  2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 073 210 1 073 210 219 401 31 416               1 073 210
  7600000     Фінансове управління Балтської міської ради 21 874 700 21 874 700                   21 874 700
  7610000     Фінансове управління Балтської міської ради 21 874 700 21 874 700                   21 874 700
  7618000 8000   Додаткової дотації на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатів на 2017 рік  220 960 220 960                   220 960
  7618390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  17 327 520 17 327 520                   17 327 520
  7618800 8800 0180 Інші субвенції 4 326 220 4 326 220                   4 326 220
        Всього  158 064 934 158 064 934 102 245 891 10 403 960 5 014 410 1 982 460 160 000 12 000 3 031 950 3 031 950 3 001 950 163 079 344
                                 
  1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур
  Додаток № 5
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393 -  VII
  "Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
                                                        Міжбюджетні трансферти  з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради місцевим бюджетам  на 2017 рік
  грн.
  Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду 
  Субвенція з бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду 
  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджета - на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Додаткової дотації на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатів на 2017 рік - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КУ "Балтська центральна районна лікарня" Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Трудовий архів" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання КУ "Балтська центральна районна лікарня" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання централізованої бібліотечної ситеми  Балтської РДА Субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балтської РДА Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам - Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - на фінансову підтримку громадських організацій, Районна цільова програма підтримки населеня на 2016-2017 роки "Захист і турбота" Інша субвенція з  бюджету ОТГ Балтської міської ради місцевим бюджетам Управлінню соціального захисту населення Балтської РДА - для виплати компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами
    Районний бюджет Балтського району 17 327 520 220 960 119 278 30 000 1 657 142 2 202 800 185 000 132 000
    Всього 17 327 520 220 960 119 278 30 000 1 657 142 2 202 800 185 000 132 000
   
   
   
   
  Міський голова С.С.Мазур
   
   
   
  Додаток № 6
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393 - VII
  "Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
  Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку                                                             об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради
          грн.
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
  0100000     Балтська міська рада         165 000,0
  0110000     Балтська міська рада         165 000,0
  0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів  Придбання мопеду для старости с.Коритне       15 000,0
  0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів  Придбання компьютерної техніки для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування       30 000,0
  0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення в с.Коритне       120 000,0
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради         658 000,0
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради         658 000,0
  1011010 1010 0910 Дошкільна освiта Капітальний ремонт системи опалення з установлення оплювального котла в ДНЗ с.Гольма       420 000,0
  1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання електроплити для харчоблоку НВК Білинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ       18 000,0
    1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання компьютерного класу для КЗ Немирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів       120 000,0
  1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ на базі модульних конструкцій м.Балта Одеської області        100 000,0
  1400000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради         220 700,0
  1410000     Відділ охорони здоров’я Балтської міської ради         220 700,0
  1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню Капітальний ремонт ФП с.Євтодія       220 700,0
  2400000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради         1 988 250,0
  2410000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради         1 988 250,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт будинку культури с.Білине       811 250,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Придбання МФУ в будинок культури с.Білине       7 000,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт даху сільського клубу с.Козацьке       155 000,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт будинку культури с.Мирони       176 000,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Придбання болер’янів (2 одиниці)  в будинок культури с.Пасат       39 000,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт сільського клубу с.Пасицели       300 000,0
  2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Капітальний ремонт будинку кульутри с.Немирівське       500 000,0
        Всього          3 031 950,0
  1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур
  Додаток № 7
  до рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 393 - VII
  "Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік"
  Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
  бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради  у 2017 році1
  грн.
  Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС3
  Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
  згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
  ТКВКБМС
  Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
  0100000     Балтська міська рада   140 000 0 140 000
  0110000     Балтська міська рада   140 000 0 140 000
  0118600 8600 0133 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної  територіальної громади  «Сприяння розвитку  громадянського суспільства» на 2017 рік 40 000   40 000
  0118600 8600 0133 Інші видатки Програма Балтської об’єднаної територіальної громади   «Збереження культурно-історичної  спадщини та розвитку туризму»  на  2017 рік 40 000   40 000
  0118600 8600 0133 Інші видатки Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Балтської об’єднаної територіальної громади  на  2016 - 2017 роки 60 000   60 000
  1000000     Відділ освіти Балтської міської ради   611 725 0 611 725
  1010000     Відділ освіти Балтської міської ради   611 725 0 611 725
  1011220 1220 0990 Інші освітні програми  Програми розвитку освіти Балтської об’єднаної  територіальної громади «Освіта 2016-2020 роки» 220 000   220 000
  1011220 1220 0990 Інші освітні програми  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки
  220 000   220 000
  1013500 3500 1040 Інші видатки Програми «Сім’я  і  молодь Балтської об’єднаної  територіальної 
  громади»  на 2016-2017 роки
  69 725   69 725
  1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань "Програма розвитку фізичної культури та спорту Балтської об'єднаної територіальної громади  на 2016-2017 роки" 102 000   102 000
  2400000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради   800 000 0 800 000
  2410000     Відділ розвитку культури та туризму Балтської міської ради   800 000 0 800 000
  2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи Програма розвитку культури Балтської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки 800 000   800 000
        Всього    1 551 725 0 1 551 725
  1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
  Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
  4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
  Міський голова С.С.Мазур
Повернення до списку